Latih tubi 1

Click here to load reader

 • date post

  03-Jul-2015
 • Category

  Documents

 • view

  432
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of Latih tubi 1

 • 1. 1LATIH TUBI 1NAMA :Tarikh :1 Rajah 1 menunjukkan empat kad nombor J, K, L dan M.Rajah 1Kad manakah yang nilai digit 7 berada pada nilai tempat puluh ribuA JB KC LD M2 Rajah 2 menunjukkan empat kad nombor W, X, Y dan Z.Rajah 2Kad manakah yang nilai digit 5 berada pada nilai tempat puluh ribu?A WB XC YD Z

2. 23 Di dalam sebuah balang terdapat 10 326 biji guli. Berapakahanggaran jumlah guli yang terdapat di dalam 7 balang yang sama?A 40 000 hingga 50 000B 50 000 hingga 60 000C 70 000 hingga 80 000D 80 000 hingga 90 0004 Sebuah peneraju Syarikat Kontraktor Perumahan memerlukan 12386 ketul batu bata bagi membina sebuah rumah banglo.Anggarkan jumlah batu bata bagi membina 60 buah rumah yangsama.A 72 000 hingga 82 000B 82 000 hingga 92 000C 720 000 hingga 820 000D 820 000 hingga 920 0005 Sebuah kontena mempunyai jisim 12 500 kg dapat diangkutoleh sebuah lori. Anggarkan jisim yang diangkut oleh 30 buah lori.A 25 000 kg hingga 30 000 kgB 30 000 kg hingga 40 000 kgC 250 000 kg hingga 300 000 kgD 300 000 kg hingga 400 000 kg6 Sebuah rumah dibina dengan 20 583 ketul batu batu. Berapakahanggaran jumlah batu bata untuk membina 35 buah rumah yangsama?A 70 000 hingga 80 000B 80 000 hingga 90 000C 700 000 hingga 800 000D 800 000 hingga 900 000 3. 37 Sebuah kedai dibina dengan 9 782 ketul batu bata. Berapakahanggaran jumlah batu bata untuk membina 41 buah kedai yang sama?A 66 000 hingga 76 000B 80 000 hingga 90 000C 350 000 hingga 450 000D 450 000 hingga 550 0008 Sebuah rumah yang dibina memerlukan 4 954 keping atap.Berapakah anggaran jumlah atap untuk membina 61 buahrumah yang sama?A 280 000 hingga 290 000B 290 000 hingga 300 000C 300 000 hingga 310 000D 310 000 hingga 320 0009 Kerugian Bencana Tsunami yang dialami oleh pendudukKuala Muda adalah RM2 000 seorang. Anggarkan jumlahkerugian yang dialami oleh 58 keluarga.A RM120 000 hingga RM130 000B RM110 000 hingga RM120 000C RM100 000 hingga RM110 000D RM90 000 hingga RM100 00010 Sebuah banglo dibina dengan 11 324 ketul batu-bata.Berapakah anggaran jumlah batu-bata untuk membina 41buah rumah yang sama?A 40 000 hingga 50 000B 50 000 hingga 60 000C 400 000 hingga 500 000D 500 000 hingga 600 000 4. 411 Rajah 3 menunjukkan dua kad nombor.72 536 168 432Rajah 3Cari hasil darab bagi nilai digit 5 dan nilai digit 4.A 200 000B 20 000C 2 000D 20012 Rajah 4 menunjukkan dua kad nombor.18 756 129 348Rajah 4Cari hasil darab bagi nilai digit 5 dan nilai digit 9.A 450 000B 45 000C 4 500D 45013 Zubir mengumpul 1 308 biji saga. Didapati 291 daripadabiji saga itu rosak. Zubir mengisi biji saga yang tidak rosakke dalam 9 sampul surat. Berapakah bilangan biji sagadalam setiap sampul surat itu jika setiap sampul surat diisidengan sama banyak?A 113B 117C 145D 1 017 5. 514 Sebuah van membawa 15 000 biji telur untuk diagihkansama banyak kepada 20 buah kedai. 4 000 biji daripadatelur itu telah pecah.Berapakah jumlah telur yangtidak pecah dalam 9 buah kedai?A 6 750B 4 950C 4 850D 55015 Sebuah tin boleh diisi penuh dengan biskut, berjumlahantara 600 hingga 650 keping. Ah Chong ingin mengisipenuh 8 buah tin yang sama dengan biskut itu.Apakah anggaran paling sesuai bagi jumlah biskutyang diperlukan oleh Ah Chong?A 400B 1 250C 5 000D 10 00016 Sebuah kedai telah menjual sejumlah 840 biji bola merah danbola biru. Bilangan bola merah yang dijual adalah 220 biji lebihdaripada bilangan bola biru.Carikan bilangan bola biru yang telah dijual.A 620B 520C 400D 31017 Rajah 5 menunjukkan suatu garis nombor.Rajah 5Apakah nilai S? 6. 6ABCD18 Rajah 6 menunjukkan suatu garis nombor.Rajah 6Apakah nilai J?ABCD19 12 - 7 =A 5.5B 5.125C 4.5D 4.125 7. 7202 - =A 1B 1CD21 Rajah 7 menunjukkan sebuah segi empat sama denganbeberapa kawasan yang berlorek.Rajah 7Apakah pecahan yang mewakili kawasan yang berlorekdaripada seluruh rajah itu?ABCD 8. 822 Rajah 8 terdiri daripada petak-petak segi empat samayang sama besar.Rajah 8Pecahan kawasan berlorek daripada seluruh rajah,dalam nombor perpuluhan ialahA 0.375B 0.37C 0.3D 3.023 55.6 25 =A 2.225B 2.224C 2.26D 2.2024 80.74 + 15 - 6.3 =A 74.59B 75.94C 80.26D 89.44 9. 925 Rajah 9 terdiri daripada petak-petak segiempat samayang sama besar.Rajah 9Hitung peratusan kawasan yang berlorek daripada seluruh rajah itu.A 20B 40C 60D 8526 Jadual 1 menunjukkan bilangan murid berkaca mata dantidak berkaca mata dalam tiga kumpulan.Jadual 1Berapakah peratus bilangan murid yang tidak berkacamata daripada jumlah murid-murid itu? 10. 10A 80B 76C 70D 4027 Jadual 2 menunjukkan bayaran bil keluarga Puan Lo yang tidak lengkap.Jadual 2Jika gaji Puan Lo ialah RM2 000, berapa peratuskah bayaran bilair daripada jumlah gajinya?A 1.5B 2C 15D 2028 Rajah 10 terdiri daripada petak-petak segiempat sama yang sama besar.Rajah 10Hitung peratusan kawasan yang berlorek daripada seluruh rajah itu. 11. 1129 Antara yang berikut, nilai yang manakah paling besar?A 80% x RM9.50B 60% x RM5C 45% x RM4D 20% x RM3.5030 Nilai yang manakah paling kecil?A 90% x 80B 80% x 95C 55% x 120D 45% x 15031 Pendapatan sebuah kilang roti pada bulan April ialah RM1 200.Pendapatan pada bulan Mei pula bertambah 40% daripadapendapatan bulan April.Hitung jumlah pendapatan kilang roti itu dalam bulan April danMei.A RM880B RM1 680C RM2 800D RM2 88032 Jumlah harga 5 helai tali leher yang sama ialah RM133. EncikArmie membeli 3 helai tali leher itu dan membayar denganRM100.Berapakah baki wangnya?A RM21.20B RM31.20C RM20.20D RM39.20 12. 1233 Rajah 11 menunjukkan tawaran istimewa biskut berkotak.Rajah 11Ning membayar RM40 untuk tawaran istimewa itu.Berapakah bilangan kotak yang diterimanya?A 8B 9C 10D 1834 RM522 12 =A 4 keping RM10 + 2 keping RM1 + 2keping 50 senB 3 keping RM10 + 2 keping RM5 + 5keping 50 senC 2 keping RM10 + 4 keping RM5 + 7keping 50 senD 2 keping RM10 + 4 keping RM5 + 1keping 50 sen 13. 1335 2 hari =A 9 jamB 11 jamC 13 jamD 57 jam36 6 jam 8 minit - 2 jam =A 3 jam 28 minitB 3 jam 38 minitC 4 jam 22 minitD 4 jam 50 minit37 Rajah 12 terdiri daripada petak-petak segi empat sama yangsama besar.Rajah 12Antara titik-titik P, Q, R dan S yang manakah boleh membentuksebuah segi tiga sama kaki yang mempunyai LM sebagai satusisi?A PB QC RD S 14. 1438 Rajah 13 menunjukkan gabungan sebuah segi empat sama KLMN dan tsama sisi, KNP, LMQ dan QRS.Rajah 13Jumlah panjang sisi KLMN ialah 36 cm.Hitungkan perimeter, dalam cm, kawasan berlorek.A 18B 36C 72D 8139 Bentangan manakah yang betul?AKuboidBSilinder 15. 15CKonDKubus40 Fatimah membeli 9 helai tudung dengan jumlah harga RM45.Dia menjual semula tudung itu dengan harga RM7.50 sehelai.Berapakah peratus untung yang diperolehi daripada jualansemua tudung itu?A 16B 20C 25D 50A 8B 40C 80D 400 16. 16 17. 17