LATIH TUBI geografi tingkatan 2

Click here to load reader

 • date post

  26-Oct-2015
 • Category

  Documents

 • view

  174
 • download

  18

Embed Size (px)

description

Latih Tubi Ting

Transcript of LATIH TUBI geografi tingkatan 2

Praktis Ekspres 7

Praktis PRA PMR 7Tiap-tiap soalan diikuti oleh empat pilihan jawapan. Pilih satu jawapan terbaik bagi tiap-tiap soalan.

Soalan 1 hingga 6 berdasarkan peta topo di bawah.

1.Ke arah manakah aliran Sg. Buloh?

ABarat Daya

BTimur laut

CTenggara

DBarat Laut

2.Sela kontur dalam peta ialah

A20 m

B15m

C5m

D10m

3.Tumbuhan semulajadi dalam RG2648 digunakan untuk

Imembuat perabot

IImembuat atap

IIImembuat cerucuk

IVmenyamak kulit

AI dan II

BII dan III

CIII dan IV

DI dan IV

4.Pilih penyataan yang benar tentang peta.

IPenduduk Kg. Melati bekerja sebagai pembalak dan pelombong

IIGetah ditanam secara kebun kecil

IIISg. Buloh membekalkan air untuk kawasan perlombongan

IVCiri fizikal di RG 2950 ialah sungai

AI, II dan III

BI, II dan IV

CI, III dan IV

DII, III dan IV

5.Antara berikut, yang manakah keratan rentas di sepanjang garisan utaraan 51?

A

C

B

D

6.Bearing Stesen trigonometri (RG328490) dari simpang tiga Pekan Aman (RG297512) ialah

A300

B215

C126

D67

Soalan 7 berdasarkan jadual di bawah. Jenis buah-buahanBilangan

1Belimbing 150

2Betik120

3Jambu100

4Mata kucing80

5Oren50

Jumlah500

7.Berdasarkan jadual tersebut, carta pat manakah menggambarkan maklumat tentang jenis buah-buahan tersebut?

A

C

B

D

Soalan 8 berdasarkan graf di bawah

8.Penyataan manakah benar tentang graf di atas?

IPengeluaran koko bagi ketiga-tiga negara menurun dari tahun 2001 hingga 2003.

IIPengeluaran koko bagi negara Z tidak berubah dalam tiga tahun ini.

IIIPengeluaran koko bagi ketiga-tiga negara adalah tertinggi pada tahun 2003.

IVPengeluaran koko bagi negara Y meningkat antara 2001 dan 2003

AI dan II

BII dan III

CIII dan IV

DI dan IV

Soalan 9 berdasarkan peta di bawah 9.Penyataan manakah benar tentang fungsi garisan X dalam peta di atas?

AMenyebabkan berlakunya kejadian empat musim

BMenentukan waktu dunia

CMenentukan kejadian siang dan malam

DMembahagikan hemisfera

Soalan 10 berdasarkan rajah di bawah.

10.Proses pembentukan bentuk muka bumi di atas dikenali sebagai

Agempa bumi

Bgunung bongkah

Clurah gelinciran

Dgunung lipat

Soalan 11 berdasarkan rajah di bawah

11.Antara berikut, yang manakah urutan yang betul mengenai proses pembentukan bentuk muka bumi di atas?

AIV, II, III,I

BIV, I, III, II

CI, IV, II, III

DI, III, II, IV

Soalan 12 berdasarkan rajah di bawah

12.Pandang darat fizikal dalam gambar rajah di atas adalah hasil daripada

Ahakisan sungai

Bpemendapan sungai

Chakisan ombak

Dpemendapan ombak

13.Apakah kepentingan sungai kepada kehidupan manusia?

ISebagai sumber air minuman

IIUntuk kegunaan domestik

IIISumber protein yang murah

IVUntuk menyederhanakan suhu

AI, II dan III

BI, II dan IV

CI, III dan IV

DII, III dan IV

14.Apakah kesan penggunaan baja kimia dan racun serangga berlebihan dalam pertanian?ISumber air terjejas

IIHakisan tanah

IIIPeningkatan hasil tanaman

IVTanah berasid

AI dan II

BII dan III

CIII dan IV

DI dan IV

15.Faktor-faktor yang mempengaruhi taburan hujan ialah

Ikedudukan garis lintang

IIpengaruh angin lazim

IIIjarak dari laut

IVpertanian

AI dan II

BII dan III

CIII dan IV

DI dan IV

16.Antara berikut, yang manakah benar tentang ikim Malaysia?

IHujan maksimum turun pada musim peralihan monsoon

IIKelembapan bandingan udara Malaysia melebihi 80 peratus

IIIKuala Pilah, Negeri Sembilan merupakan kawasan paling lembap di Malaysia

IVAngin Sumatera melanda pantai barat Semenanjung Malaysia sepanjang tahun

AI dan II

BII dan III

CIII dan IV

DI dan IV

17.Kawasan Siberia, mengapakah kegiatan pembalakan dijalankan pada musim sejuk?

AMenambah pendapatan sampingan penduduk

BMemudahkan balak ditarik ke sungai

CMudah menghanyutkan balak ke kilang

DMenjaga mutu kayu balakSoalan 18 berdasarkan peta di bawah

18.Kegiatan apakah yang djalankan oleh penduduk di kawasan yang berlorek dari bulan Nov. hingga Mac.?

AMenuai padi

BMenangkap ikan

CMenanam tembakau

DMembaiki alat penangkapan ikan

Soalan 19 berdasarkan rajah di bawah.

19.Kesan aktiviti manusia dalam rajah di atas telah mengakibatkan

Isuhu setempat meningkat

IIhabuk terampai tinggi

IIIhujan berkurangan

IVmenjejaskan ekosistem akuatik

AI, II dan III

BI, II dan IV

CI, III dan IV

DII, III dan IV

20.Antara berikut, langkah manakah boleh mengatasi kejadian Pulau Haba di bandar-bandar besar di Malaysia?

IBerkongsi kereta

IIMenggunakan petrol tanpa plumbum

IIIMenambahkan kawasan hijau

IVMenambahkan kawasan perumahan

AI, II dan III

BI, II dan IV

CI, III dan IV

DII, III dan IV

Soalan 21 berdasarkan peta di bawah

21.Jenis tanih manakah benar tentang kawasan berlorek di peta?IIIIIIIV

ATanih aluviumTanah berlumpurTanih berpasirTanih gambut

BTanih gambutTanih aluviumTanah berlumpurTanih berpasir

CTanah berlumpurTanih berpasirTanih gambutTanih aluvium

DTanih berpasirTanih gambutTanih aluviumTanah berlumpur

22.Lantai bawah Hutan Hujan Tropika mempunyai tumbuhan yang jarang kerana

Aberakar banir

Bberkayu keras

Cpokok tinggi

Dlapisan kanopi

23.Berdasarkan maklumat di atas, tumbuhan semula jadi yang terdapat di kawasan tersebut ialah

Imengkuang

IIkempas

IIIbakau

IVru

AI dan II

BII dan III

CIII dan IV

DI dan IV

Soalan 24 berdasarkan rajah di bawah

24.Anda berjalan dari tempat X ke tempat Y, urutan tumbuhan semula jadi yang akan ditemui ialah

Ameranti, tapak kuda, bakau, gelam

Bbakau, gelam, tapak kuda, meranti

Cgelam, meranti, bakau, tapak kuda

Dtapak kuda, bakau, meranti, gelam

Soalan 25 berdasarkan peta di bawah

25.Kombinasi manakah benar tentang tumbuhan semula jadi dan hidupan liar yang dapat dikaitkan dengan kawasan berlorek di atas?

KawasanTumbuhan semula jadiHidupan liar

ITualangBadak sumbu

IIKaktusTikus jerboa

IIILumutArnab Artik

IVPenagaGajah

Soalan 26 berdasarkan peta di bawah 26.Tumbuhan di atas dapat dikaitkan dengan kawasan yang bertanda

AI

BII

CIII

DIV

27.Tujuan pemeliharaan dan pemulihan tumbuhan semula jadi ialah

Imenjamin sumber air minuman

IImemastikan hidupan liar tidak pupus

IIImembekalkan sumber kayu-kayan yang berharga

IVmencegah hakisan

AI, II dan III

BI, II dan IV

CI, III dan IV

DII, III dan IV

Soalan 28 berdasarkan peta di bawah.

28.X dan Y dalam peta di atas dapat dikaitkan dengan perlindungan

XY

APenyuHarimau

BOrang UtanBurung

CTapirSeladang

DPenyuBadak

Soalan 29 berdasarkan jadual di bawah.

KawasanKeluasan

(km persegi)Jumlah penduduk

(orang)

I502500

II401800

III201500

IV10800

29.Berdasarkan jadual di atas, kawasan manakah mempunyai kepadatan penduduk yang paling tinggi?

AI

BII

CIII

DIV

Soalan 30 berdasarkan peta di bawah.

30.Faktor utama yang mempengaruhi kepadatan penduduk tinggi di kawasan berlorek ialah

Ikegiatan pertanian

IIpeluang pekerjaan

IIIpusat pentadbiran

IVekopelancongan

AI dan II

BII dan III

CIII dan IV

DI dan IV

31.Berdasarkan maklumat di atas, taburan penduduk di kedua-dua kawasan di atas disebabkan oleh perindustrian berasaskan

Apetrokimia

Bpertanian

Cautomotif

Delektrik

Soalan 32 berdasarkan peta di bawah.

32.Kawasan manakah dalam peta di atas mempunyai persamaan dari segi ciri kependudukan seperti di atas?

AI dan II

BII dan III

CIII dan IV

DI dan IV

Soalan 33 berdasarkan peta di bawah.

33.Kombinasi berikut benar tentang petempatan awal di Malaysia kecuali

LokasiKawasan

AIKota Tampan

BIILembah Bujang

CIIIGua Niah

DIVTeluk Darvel

34.Antara berikut, yang manakah fungsi kawasan luar bandar di Malaysia?

AMenghasilkan barangan perkilangan

BMembekalkan pekerja mahir

CMengeluarkan hasil pertanian

DSebagai pusat penyelidikan

Soalan 35 berdasarkan peta di bawah.

35.Bandar-bandar yang manakah X, Y dan Z dalam peta mempunyai persamaan fungsi sebagai pusat

Apentadbiran

Bpertanian

Cperlombongan

Dperindustrian

36.Bandar-bandar di atas m