Latih tubi graf modul penggal2 edited

Click here to load reader

 • date post

  14-Apr-2017
 • Category

  Education

 • view

  1.104
 • download

  20

Embed Size (px)

Transcript of Latih tubi graf modul penggal2 edited

LATIH TUBI ALIH BENTUK KOMUNIKASIGRAF BAR KOMPOUN DAN KOMPONENLATIHAN 1Berdasarkon petikan yang diberikon,sediakan graf bar yang sesuai untuk menunjukkan perbelanjaan pelancong domestik di Malaysia mengikut jenis perkhidmatan pada tahun 2009 hingga 2011.Industri pelancongan telah menyumbang kepada pendapatan negara melalui urus niaga tukaran wang asing dan pewujudan peluang kerja. Sejak awal 1990_an amalan pelancongan berorientasikan domestik dan wilayah serantau telah bertukar kepada aktiviti pelancongan besar-besaran termasuk membangunkan produk khusus berkaitan pelancongan secara fizikal dan teoritikal.Kemudahan paling asas bagi pelancongan domestik dan asing ialah penginapan. Bagi perkhidmatan penginapan, sektor pelancongan domestik mencatatkan nilai perbelanjaan sebanyak RM2666.6 juta pada tahun 2009, manakala bagi perkhidmatan penyediaan makanan dan minuman pula sebanyak RM3118.8 juta pada tahun yang sama,Pada tahun 2009 juga, pelancong dalam negara telah berbelanja sebanyak RM6731.2 juta untuk perkhidmatan pengangkutan pelbagai jenis. Kebanyakan pelancong yang menerima perkhidmatan ini memandu sendiri kenderdan sewa untuk memudahkan perjalanan. Pelancong juga sering mendapat perkhidmatan khusus berciri pelancongan negara yang disediakan pihak kerajaan dan swasta, termasuk badan-badan yang mengendalikan premis pelancongan secara bermusim. Sebanyak RM1918.2 juta dicatatkan pada tahun 2009, dan meningkat sebanyak 36.03% pada tahun berikutnya. Pada tahun 2011 pula perkhidmatan yang sama telah mencatatkan perbelanjaan pelancong domestik sebanyak RM3130.4 juta.Pelancong domestik yang menggunakan perkhidmatan penginapan sama ada di hotel, resort dan enap desa telah berbelanja sebanyak RM3336.4 juta pada tahun 2010, jumlah ini kurang sedikit sebanyak RM484.8juta berbanding pelancong yang mendapat perkhidmatan penyedidan makanan dan minuman pada tahun yang sama. Ternyata pengangkutan amat penting dalam sektor pelancongan, justeru pelancong sanggup berbelanja lebih untuk mendapat perkhidmatan pengangkutan yang sesuai dan cepat, Bagi perkhidmatan ini, pelancong berbelanja sebanyak RM8205.4 juta pada tahun 2010 .Pada tahun 2011, pelancong domestik berbelanja sebanyak RM4041.9 juta untuk perkhidmatan penginapan manakala bagi perkhidmatan penyedidan makanan dan minuman pula hampir sama jumlah dengan penginapan iaitu sebanyak RM4746.6 juta. Perkhidmatan pengangkutan kekal mencatatkan jumlah perbelanjdan dalam pelbagai perkhidmatan pelancongan, dan pada tahun 2011 mencatatkan perbelanjdan sebanyak-RM10169,3 juta. meningkat melebihi 23% dari tahun sebelumnya.(sumber : dipetik daripada Jabatan Perangkdan Malaysia, 2011)

LATIHAN 3Berdasarkan maklumot yang diberikan di bawah, sediakan graf untuk menunjukkan jumlah keluasan hutan simpanan kekal mengikut negeri-negeri di Semenajung Malaysia pada tahun 2008 hingga 2011.Malaysia masih memiliki kawasan hutan yang luas terutama di negeri Pahang, Perak dan Kelantan, namun kawasan hutan mula berkurang aisebabkan pembangunan dan kemusnahan secara semula jadi. Keluasan keseluruhan kawasan hutan simpan juga berkurang sejak tahun 2008 yang mencatatkan 2621006 hektar merosot kepada 2188033 hektar pada tahun 2011.Negeri Johor mencatatkan 491056 hektar hutan simpan pada tahun 2008, namun berkurang kepada 438985 hektar daripada jumlah keseluruhan hutan simpan seluas 2197358 hektar pada tahun 2009. Jumlah keluasan terus merosot kepada 432678 hektar pada tahun berikutnya, dan pada tahun 2011 keluasan kurang kepada 432208 hektar.Pada tahun 2008, negeri Kedah mencatatkan keluasan hutan simpan seluas 345382 hektar dan keluasan hutan simpan ini tidak berubah sejak tahun 2009 hingga 2011 dengan rekod daftar kawasan seluas 342613 hektar. Negeri Kelantan masih banyak hutan yang bersempadan dengan negeri Perak, dan kawasan hutan simpan di negeri ini mencatatkan keluasan paling tinggi berbanding negeri-negeri lain pada tahun 2008 seluas 886767 hektar. Keluasan hutan simpan merosot dengan ketara pada tahun 2009 kepada 623849 hektar dan mengekalkan keluasan yang sama pada tahun 2010 dan 2011.Negeri Selangor mempunyai keluasan kawasan hutan seluas 243176 hektar pada tahun 2008 dan berkurang kepada 247793 hektar daripada jumlah keseluruhan hutan simpan pada tahun tersebut. Walau bagaimanapun keluasan hutan simpan telah bertambah kepada 250129 hektar daripada jumlah keseluruhan seluas 2192387 hektar pada tahun 2010 dan pada tahun 2011 keluasan hutan simpan di negeri Selangor kekal seperti tahun 2010.Negeri Terengganu memiliki keluasan hutan simpan kedua terbanyak selepas negeri Kelantan dan pada tahun 2008 mencatatkan keluasan sebanyak 654625 hektar tetapi berkurang kepada 544118 hektar pada tahun 2009 dan 2010. Pada tahun 2011 keluasan terus merosot sebanyak 4884 hektar kepada 539234 hektar.(sumber : dipetik daripada Laporan Jabatan Perhutanan SemenanjungMalaysia, 2012)

LATIHAN 10Berdasarkan petikan yang diberikan, sediakon graf untuk menunjukkan kadar pendapatan bulanan warganegara Malaysia mengikut etnik pada tahun 2010.Dalam bidang sosioekonomi, aspek pendapatan isi rumah adalah petunjuk penting menentukan status penduduk. Strategi dan dasar kerajaan akan menjadi pembolehubah utama dalam kajian dan program membasmi kemiskinan. Berlaku kemiskinan bergantung kebada faktor dalaman dan kesan kegawatan ekonomi serta kos sara hidup antara faktor luaran rakyat menjadi miskin.Bagi pendapatan bulanan bawah RM1000, etnik Melayu memperoleh pendapatan paling tinggi sebanyak 9.5% berbanding etnik Cina yang mencatatkan pendapatan paling rendah sebanyak 2.9%, manakala etnik India pula memperoleh pendapatan sebanyak 5.2%. Keadaan ini menggambarkan etnik Melayu masih mendominasi pekerjaan yang menawarkan pendapatan di bawah angka RM1000 sebulan.Etnik Cina masih memperoleh pendapatan yang paling rendah apabila mencatatkan hanya 9.2% bagi pendapatan bulanan antara RM1001 hingga RM1500. Etnik Cina masih berpegang kepada prinsip kerja sendiri mampu memperoleh pendapatan lumayan. Etnik India pula memperoleh jumlah pendapatan bulanan sebanyak 13.5%, kurang sedikit berbanding etnik Melayu yang mencatatkan 16.4% pendapatan bagi antara RM1001 hingga RM15000.Bagi pendapatan bulanan antara RM1501 hingga RM2000, etnik Melayu berkurang kepada 12.6% berbanding etnik Cina yang mencatatkan peningkatan kepada 9.9% manakala etnik India juga mencatatkan peratusan menurun kepada 12,3%. Berlaku penurunan peratus bagi etnik Melayu bagi pendapatan bulanan antara RM5001 hingga RM7000 kepada 9.9%, manakala etnik Cina mencatatkan peningkatan ketara kepapa 14.3%. Etnik India juga mengalami penurunan kepapa 9.6%. Kenaikan peratus pendapatan etnik Cina dapat dikaitkan dengan perolehan dalam sektor ekonomi yang berdaya saing seperti peruncitan dan perdagangan, perkhidmatan, komunikasi dan hartanah.Walau bagaimanapun pendapatan etnik Melayu meningkat sedikit kepada 10.8% pada angka pendapatan bulanan antara RM7001 hingga RM10000. Peratusan yang tinggi ini disebabkan penglibatan etnik Melayu dalam sektor awam dan swasta, manakala etnik India meningkat kepada 12.5%. Etnik Cina mencatatkan perolehan yang paling tinggi sebanyak 19.6% kerana penglibatan mereka dalam sektor ekonomi secara intensif.( sumber: Dipetik daripada Laporan Tahunan PEMANDU, 2010)

LATIHAN 13Berdasarkan maklumat yang diberikon, sediakan graf yang sesuai untuk menunjukkan perangkaan jumlah kes ancaman siber di Malaysia mengikut kes pada tahun 2007 hingga 2010.Antara NKRA kerajaan dalam GTP ialah membanteras pelbagai bentuk jenayah dan perkembangan dalam gajet dan perisian aplikasi atas talian menyumbang kepada peningkatan kes jenayah siber. Berlaku peningkatan dalam beberapa kes jenayah siber setiap tahun dan ini adalah fenomena biasa berikutan perkembangan dalam perisian internet dan pertambahan jumlah pengguna sistem maya.Sebanyak 1389 kes keseluruhan ancaman siber dilaporkan pada tahun 2007, menurun sedikit kepada 1068 kes pada tahun berikutnya. Perkembangan dalam teknologi perisian internet melonjak kes ancaman sebanyak 327 kes pada tahun 2010 berbanding 2095 kes keseluruhan pada tahun 2009. Kegiatan mendapat maklumat atau mengubah maklumat sulit dalam kes pencerobohan sistem komputer mencatatkan 887 kes pada tahun 2007 dan merosot kepada 385 kes pada tahun 2008. Kes ini kemudian telah meningkat sebanyak 381 kes kepada 766 kes pada tahun 2009 sebelum melonjak kepada 853 kes daripada jumlah 2422 kes pada tahun 2010.Keseluruhan kes penipuan siber sepanjang tempoh 2007 hingga 2010 berjumlah 2534 kes dan daripada jumlah tersebut, kes tertinggi yang dicatatkan sebanyak 991 kes pada tahun 2010 dan kes terendah sebanyak 294 kes pada tahun 2007. Kes ini meningkat kepada 885 kes pada tahun 2009 dan selebihnya adalah kes penipuan siber yang dilaporkan pada tahun 2008. Kes penggodaman untuk membaiki kerosakan sistem atau untuk mendapat maklumat mencatatkan peningkatan daripada 68 kes pada tahun 2007 kepada 335 kes pada tahun 2010. Kes penggodaman bagi tahun 2008 dan 2009 masing-masing mencatatkan 182 kes dan 261 kes.Lain-lain kes ancaman siber yang dilaporkan termasuk gangguan siber dan serangan virus mencatatkan 140 kes pada tahun 2007 dan menurun sebanyak 2.14% pada tahun 2008. Inisiatif kerajaan untuk membanteras pelbagai ancaman siber belum berjaya untuk mengurangkan jumlah kes ini apabila melonjak kepada 183 kes pada tahun 2009. Ekoran pertambahan pengguna siber dani kemajuan dalam teknologi maya jumlah lain-lain kes ancaman siber pada tahun 2010 telah bertambah kepada 243 kes.(sumber: Diubahsuaikan daripada Laporan Jabatan Statistik PDRM, 2011)

LATIHAN 29Berdosorkan maklumatyang diberikan, sediakan graf yang sesuai untuk menunjukkan bilangon kes rasuah penjawat awam dan orang awam terpilih mengikut kategori pekerjdan di Malaysia pada tahun 2008 hingga 2011.Kes rasuah dalam sektor awam yang melibatkan kakitangan dengan orang awam menjejaskan imej negara untuk mencapai sebuah negara maju menjelang tahun 2020.Penjawat awam dalam kalangan pengurusan d