Latih tubi Latihan Geografi PMR.docx

download Latih tubi Latihan Geografi PMR.docx

of 21

 • date post

  25-Dec-2015
 • Category

  Documents

 • view

  266
 • download

  4

Embed Size (px)

Transcript of Latih tubi Latihan Geografi PMR.docx

SALArahan: Kertas soalan ini mengandungi 60 soalan. Jawab semua soalan. Tiap-tiap soalan diikuti oleh empat pilihan jawapan yang berhuruf A, B, C dan D. Bagi tiap-tiap soalan, pilih satu jawapan sahaja.Soalan 1hinggaSoalan 6berdasarkan peta topo di bawah.

1. Apakah ciri fizikal yang bertanda X dalam segi empat grid di atas?A Anak tanjung B Beting pasirC Tombolo D Teluk2. Fungsi Pekan Kenanga ialah sebagai pusatI perindustrianII pelanconganIII perkhidmatanIV pengumpulan hasil pertanianA I dan II B II dan IIIC III dan IV D I dan IV3. Apakah kepentingan tumbuhan semulajadi di timur laut peta?I Habitat akuatikII Mencegah hakisanIII Sumber perubatanIV Kawasan tadahanA I dan II B II dan IIIC III dan IV D I dan IV

4. Bearing sudutan jambatan (RG 411671) dan Balai Polis (RG 443652) ialahA 60 B 120C 240 D 3005. Kampung Cempaka berpotensi dimajukan sebagai pusat A perkilangan B pentadbiranC pelancongan D perlombongan6. Pola petempatan berpusat terletak dalam segi empat gridA

B

C

D

7. Apakah ciri ciri gunung lipat tua?I Bermula dari Pusaran PamirII Banjaran-banjarannya tinggiIII Terbentuk lebih 100 juta tahun dahuluIV Muka bumi yang stabil A I dan II B II dan IIIC III dan IV D I dan IV

SEMENANJUNG MALAYSIA

Dataran mendapTanih aluvium

8. Maklumat di atas merujuk kepada kawasan peta yang bertandaA I B IIC III D IV

Tanih Gambut Tanaman nanas9. Maklumat atas merujuk kepada kawasanA Delta Rajang B Dataran JohorC Dataran perak Hilir D Dataran Terengganu

Geo Batu tunggul10. Bentuk muka bumi di atas merujuk kepada kawasanA pinggir laut B tanah tinggiC tanah pamahD lembangan sungai11. Apakah bentuk muka bumi yang terdapat di peringkat hulu sungai?A Lurah U B TetambakC Air terjun D Tasik ladamSungai Chao Phraya Mengangkut barangan pukal Membawa penumpang12. Sungai yang manakah mempunyai kepentingan yang sama dengan sungai di atas?I Sungai Pahang II Sungai Perak III Sungai Rajang IV Sungai KinabatanganA I dan II C III dan IVB II dan III D I dan IV

SEMENANJUNG MALAYSIA Pusat pelancongan Tanaman hawa sederhana13. Maklumat di atas merujuk kepada kawasan peta yang bertandaA l C IIIB II D IVKawasan X Tanih luvium yang subur Pusat pentadbiran negeri14. Apakah kawasan X dalam jadual di atas?A Delta Rajang B Delta SegamaC Dataran KedahD Dataran Pahang

15. Masalah hakisan di cerun curam dapat diatasi melaluiI tarahanII tanaman rumputIII pembinaan jambatanIV pembinaan terowongA I dan II C III dan IVB II dan III D I dan IV

16. Berdasarkan rajah di atas, apakah waktu tempatan di P?A 8.00 pagi C 12.40 pagiB 9.20 pagi D 2.00 petang

Matahari tegak di atas garisan Khatulistiwa Berlaku pada tarikh 21 Mac17. Maklumat di atas berkaitan denganA solstis musim sejuk B solistis musim panasC ekuinoks musim luruh D ekuinoks musim bunga18. Kesan putaran bumi menyebabkanI pembiasan angin lazimII kejadian pasang surutIII kejadian empat musimIV siang dan malam tidak sama panjangA I dan II B III dan IVC II dan III D I dan IV19. Kawasan yang manakah menerima jumlah hujan yang paling banyak di Semenanjung Malaysia?A Johor Bahru B KuantanC Bukit Larut D Tanah Tinggi Cameron

MALAYSIA20. Kawasan yang menerima hujan paling sedikit merujuk kepada kawasan peta yang bertandaA I B II C III D IV

TempatJulat suhu harian

Malaysia7C

Gurun Thar35C

21. Apakah faktor yang menyebabkan perbezaan julat suhu harian tempat di atas?A Tiupan angin B Litupan awanC Jarak dan laut D Tekanan udara

KejadianKesan

Fenomena X Kanser kulit Katarak mata

22. Fenomena X dalam jadual di atas ialahA jerebuB hujan asidC kesan rumah hijauD penipisan lapisan ozon

23. Apakah tumbuhan semula jadi dalam gambar rajah di atas?A Hutan Tundra B Hutan Malar HijauC Hutan Hujan Tropika D Hutan Monsun Tropika

DUNIA

24. Tumbuhan semula jadi di atas terdapat di kawasan peta yang bertandaA I B IIC III D IV25. Apakah faktor yang mempengaruhi jenis tumbuhan Alpain?I SuhuII TanihIII SaliranIV KetinggianA I dan II B II dan IIIC III dan IV D I dan IV

26. Apakah ciri tumbuhan semulajadi di kawasan yang berlorek dalarn peta di atas?A Kanopi berbentuk kon B Tumbuhan lantai rapatC Berakar panjang D Batang berduri27. Apakah kegunaan tumbuhan di atas?I Kayu arangII KraftanganIII Papan lapisIV Cerucuk bangunanA I dan II B II dan IIIC III dan IV D I dan IV28. Apakah kepentingan hutan paya air masin?I Kawasan tadahanII Mencegah hakisanIII Kawasan ekopelanconganIV Tempat pembiakan hidupan lautA I, II dan III B I, II dan IVC I, III dan IV D II, III dan IV

MALAYSIA Flora Pokok bakau api-api Fauna Habitat memerang dan ketam uca29. Maklumat di atas dikaitkan dengan kawasan peta yang bertandaA I dan IIB II dan IIIC III dan IV D I dan IV Bintulu Kerteh30. Kepadatan penduduk kawasan di atas adalah kesan daripada aktivitiA pertanian B pentadbiranC perikanan D perlombongan

MALAYSIA31. Taburan penduduk jarang terdapat di kawasan peta yang bertandaA I dan II C III dan IVB Il dan III D I dan Vl

MALAYSIA

32. Faktor yang manakah menyebabkan kawasan yang bertanda X, Y, dan Z dalam peta di atas mempunyai taburan penduduk padat?I Kawasan tanah pamahII Darjah ketersampaian tinggiIII Kegiatan perlombonganIV Perkembangan sektor pembuatanA I, II dan III B I,II dan IVC I,III dan IV D II, III dan IV Wanita berpendidikan tinggi Amalan perancang keluarga33. Pernyataan yang manakah dapat dikaitkan dengan maklumat di atas?A Taraf hidup menurunB Kadar kelahiran menurunC Peluang pekerjaan berkuranganD Migrasi penduduk berkurangan

MALAYSIA

34. Berdasarkan peta di atas, kombinasi yang manakah benar tentang kawasan dan faktor kepadatan penduduk?

KawasanFaktor kepadatan penduduk

IPertanian

IIPerkilangan

IIIPusat pentadbiran

IVPerlombongan

A I dan II B II dan IIIC III dan IV D I dan IV

Pelajar dan Malaysia melanjutkan pelajaran ke England.35. Antara yang berikut, yang manakah berkaitan dengan migrasi penduduk seperti pernyataan di atas?I EmigrasiII ImigrasiIII TransmigrasiIV Migrasi antarabangsaA I dan II B II dan IIIC III dan IV D I dan IV Bangladesh Ethiopia36. Apakah ciri kependudukan negara-negara di atas?A Kadar kelahiran tinggi B Kadar kematian rendahC Kadar kenal huruf tinggi D Kadar pengangguran rendahNegara X Kadar kelahiran rendah Kadar kematian rendah37. Mengapakah keadaan di atas berlaku di negara X?A Taraf kesihatan tinggi B Taraf teknologi rendahC Kadar buta huruf tinggi D Amalan pemakanan tidak seimbang38. Antara yang berikut, yang manakah petempatan awal di tepi sungai?I Johor LamaII MelakaIII Kuala LipisIV Lembah BujangA I, II dn III B I, II dan IVC I, III dan IV D II, III dan IV FELDA Jengka, Pahang FELDA Gugusan Sahabat, Sabah39. Apakah faktor utama wujudnya petempatan di atas?A Bentuk muka bumi B Kegiatan ekonomiC Pengangkutan D Governan

Susun atur rumah-rumah secara padat dan bertumpu di sekeliling sesebuah bangunan yang penting.40. Pernyataan di atas merujuk kepada pola petempatanA berjajar B berpusatC berselerak D berkelompok

41. Kombinasi yang manakah benar tentang bandar dan hmgsi utamanya? Bandar Fungsi utamaA Kuantan PentadbiranB Sandakan Pendidikan tmggiC Lumut Bandar dirajaD Bintulu Pelancongan

Bandar Sahabat, Sabah Bandar Muadzam Shah, Pahang Bandar Penawar, Johor42. Bandar di atas berkait rapat dengan rancanganA kemajuan tanah B estet berkelompokC pemuliharaan tanah D petempatan semula43. Mengapakah jaringan jalan raya lebih padat di pantai barat berbanding dengan pantai timur Semenanjung Malaysia?I Penduduk ramaiII Tanah pamah luasIII Modal yang banyakIV Kos pembinaan rendahA I dan II B II dan IIIC III dan IV D I dan IV

Satelit Bumi

44. Di manakah terdapat alat komunikasi di atas?A Kuantan B KuchingC Seremban D Kota Kinabalu45. Pembinaanjalan raya di kawasan tanah tinggi menyebabkanI udara tercemarII suhu meningkatIII landskap berubahIV ekosistem tergangguA I dan II B II dan IIIC III dan IV D I dan IV46. Apakah sumber yang tidak boleh diperbaharui?A Air B SuriaC Hutan D Mineral47. Negara yang manakah paling banyak menjana tenaga suria?A India B JepunC Kanada D Perancis Silimpopon Balingan48. Apakah sumber mineral yang terdapat di kawasan di atas?A Emas B KuprumC Bijih timah D Arang batu

49. Kombinasi yang manakah benar tentang kepentingan sumber mineral? Sumber mineral KepentinganA Kaolin KacaB Kuprum Dawai elektrikC Bauksit PiuterD Batu kapur Tembikar Tiong Erb West50. Senarai di atas merujuk kepada perlombonganA emas B bijih timahC petroleum D kaolin

MALAYSIA51. Penerokaan sumber air untuk kuasa hidroelektrik terdapat di sungai yang bertandaA l B IIC III D IV52. Apakah kepentingan penerokaan sumber kepada pembangunan negara?I Meningkatkan import baranganII Meningkatkan nilai mata wangIII Membangunkan kawasan baruIV Mewujudkan peluang pekerjaanA I dan II B II dan IIIC III dan IV D I dan IV

MALAYSIA53. Berdasarkan peta di atas, kawasan yang bertanda X dan Y merujuk kepada kegiatan penanamanA padi B tembakauC lada hitam D kelapa sawit

MALAYSIA54. Di manaka