latih tubi ting 1 pangkor 2007

download latih tubi ting 1 pangkor 2007

of 28

 • date post

  15-Apr-2017
 • Category

  Education

 • view

  300
 • download

  4

Embed Size (px)

Transcript of latih tubi ting 1 pangkor 2007

 • 1 SOALAN DAN SKEMA JAWAPAN LATIH TUBI

  BAB 1: SEJARAH DAN KITA

  1. Nyatakan istilah Sejarah mengikut perkataan Arab (B.Teks m/s:3)

  2. Nyatakan tokoh berdasarkan pengertian Sejarah yang diberikan. (B.Teks m/s: 4)

  Sejarah membicarakan tentang masyarakat manusia, atau peradaban manusia atau perubahan manusia, tentang perubahan-perubahan yang berlaku pada sifat-sifat masyarakat itu.

  Penceritaan tentang tindakan manusia dan sebab-sebab mereka melakukannya

  Sejarah merupakan catatan ataupun rekod mengenai sesuatu peristiwa yang berlaku pada suatu masa yang lalu.

  3. Nyatakan karya penulis Sejarah awal Negara (B.Teks m/s: 4)

  i. Tun Sri Lanang ______________________

  ii. Raja Ali Haji _______________________

  iii. Abdul Hadi Hassan ________________________

  4. Berikan 3 ciri Sejarah (B.Teks m/s: 4-8)

  i. _________________________________

  ii. _________________________________

  iii. _________________________________

 • 2 5. Lengkapkan jadual di bawah

  Sumber Sejarah Ciri Contoh

  Sumber pertama/primer (B.Teks m/s 9)

  i

  ii

  iii

  i

  ii

  iii

  iv

  v

  vi

  vii

  Sumber Kedua/Sekunder

  i

  ii

  i

  ii

  iii

  iv

  v

  vi

  vii

  6. Berikan tiga kaedah pengkajian Sejarah (B.Teks m/s: 10-12) i. _____________________

  ii. _____________________

  iii. ______________________

  7. Apakah kelemahan kaedah lisan (B.Teks m/s: 10)

  __________________________________________________________________

  __________________________________________________________________

 • 3 BAB 2: ZAMAN PRASEJARAH DI MALAYSIA

  A. Tandakan setiap pernyatan di bawah sama ada betul () atau salah (X) serta berikan alasan anda untuk pernyataan yang salah

  Pernyataan Betul/Salah Alasan

  Masyarakat Paleolitik tinggal menetap (B.Teks m/s: 21)

  Masyarakat Neolitik mula bercucuk tanam dan menternak binatang (B.Teks m/s: 24)

  Gua Cha Kelantan adalah petempatan zaman logam (B.Teks m/s:24)

  Tulang mawas dicipta manusia Zaman Paleolitik (B.Teks m/s 27)

  Pengebumian kepingan batu telah dilakukan masyarakat zaman logam (B.Teks m/s: 26)

  Perdagangan tukar barang telah dilakukan masyarakat zaman Neolitik dan logam (B.Teks m/s: 24 dan 26)

  Pisau pada zaman logam telah ditemui di Sungai Tembeling (B.Teks m/s: 27)

  Zaman Neolitik Malaysia bermula kira-kira 200000-300000 tahun dahulu (B.Teks m/s: 21)

  Zaman Paleolitik di Kota Tampan telah meletakkan Malaysia antara negara terawal melalui zaman PraSejarah Dunia (B.Teks m/s:22)

  Brang-barang kemas seperti kalung, anting-anting dan gelang telah dicipta manusia zaman logam (B.Teks m/s:24)

 • 4 B. Nyatakan alatan yang digunakan masyarakat prasejarah berdasarkan kegunaan

  yang diberi

  Kegunaan

  Untuk meraut dan memotong (B.Teks m/s: 23)

  Menggali tanah dan mengetam kayu (B.Teks m/s: 25)

  Diguna untuk menetak pokok dan memotong daging (B.Teks m/s: 23)

  Meleperkan dan menghaluskan kulit kayu (B.Teks m/s: 25)

  Alatan

 • 5 BAB 3: KERAJAAN AWAL DI ASIA TENGGARA

  1. Lengkapkan jadual di bawah.

  2. Nyatakan kerajaan berdasarkan ciri-ciri yang disediakan.

  a. Kerajaan terawal di Asia Tenggara (B.Teks m/s: 33)

  b. Membina baray untuk kemudahan pertaniannya (B.Teks m/s: 33)

  c. Pelabuhan terkenal Inderapura (B.Teks m/s: 36)

  d. Turut dikenali sebagai Tanah Merah (B.Teks m/s: 37)

  e. Mempunyai tiga bahagian pentadbiran iaitu pentadbiran diraja, ketenteraan dan daerah.

  Kerajaan Awal Asia Tenggara

  Maksud kerajaan Agraria (B.Teks m/s: 33)

  Maksud kerajaan Maritim (B.Teks m/s: 34)

  Contoh Kerajaan (B.Teks m/s: 32)

  Contoh Kerajaan (B.Teks m/s: 36-41)

  i ii

  i ii iii iv v

 • 6 (B.Teks m/s:38)

  f. Turut dikenali sebagai Kataha atau Che-Cha. (B.Teks m/s: 39)

  g. Pentadbiran berasaskan undang-undang

  Manu. (B.Teks m/s: 41)

  C. Padankan ruangan A dan B

  A

  Raja pertama Kaundinya (B.Teks m/s: 33)

  Kegemilangan semasa Suryavarman II (B.Teks m/s:33) Diterajui oleh Bhadravarnom (B.Teks m/s: 36)

  Pengasasnya Raja Guatama (B.Teks m/s:37)

  Kegemilangan dibuktikan oleh penemuan wang perak semasa Sultan al-Mutawakil. (B.Teks m/s: 39)

  Diasaskan oleh Raden Wijaya (B.Teks m/s: 41)

  Rajanya dianggap sebagai Raja di Gunung dan Maharaja di Pulau. (B.Teks m/s: 38)

  B

  Champa

  Majapahit

  Kedah Tua

  Srivijaya

  Funan

  Chih Tu

  Angkor

 • 7 D. Nyatakan istilah bagi ciri-ciri yang dihuraikan.

  a. Bermaksud Raja-Raja Gunung. (B.Teks m/s:34)

  b. Kolam air besar untuk sistem

  Perairan. (B.Teks m/s: 34)

  c. Menggambarkan kebesaran seorang

  Raja iaitu mempunyai kuasa sakti, Berkuasa mutlak dan bersifat ketuhanan (B.Teks m/s:38)

  d. Wakil dewa untuk memimpin manusia

  (B.Teks m/s: 41)

 • 8

  BAB 4: KESULTANAN MELAYU MELAKA A. Isikan jadual dengan jawapan yang diberikan.

  1. Pengasas Melaka

  (B.teks m/s: 47)

  2. Pemerintah Temasik

  (B.Teks m/s: 47)

  3. Ketua-ketua Masyarakat

  (B.Teks m/s: 52)

  4. Bekalkan hasil hutan

  (B.Teks m/s: 52)

  5. Mahir selok-belok laut

  (B.Teks m/s: 52)

  6. Laksamana pertama yang melawat Melaka

  (B.Teks m/s: 51)

  Laksamana Yin Ching Orang Asli Orang Melayu

  Parameswara

  Orang Laut

  Temagi

 • 9

  B. Susunkan perjalanan Parameswara sebelum sampai ke Melaka. C. Lengkap jadual di bawah.

  Asal-usul nama Melaka Sumber

  Peristiwa anjing perburuan ditendang pelanduk (B.Teks m/s 49)

  Mulaqah- pertemuan Malakat-perhimpunan segala dagang (B.Teks m/s 50)

  Pohon Amalaka (B.Teks m/s:50)

  Sening Ujung Temasik Muar Bertam Palembang

  Melaka

 • 10

  BAB 5: KEGEMILANGAN MELAKA A. Cari perkataan yang berkaitan dengan kegemilangan Melaka

  B S M P G U J E R A T B

  S E A T N O N L M Z D A

  G P N R K M A S R S A H

  N Q S D G S U T E N T A

  U L O N A F D U A I Q S

  G R R T H H N M V A I A

  G K S I V K A Z R L W M

  N C H Z O S P R N A S E

  E B A J K P Q A A C X L

  M K H A P I S T O Y V A

  E L L Q M T W S Q R D Y

  T N M P A S A I N M L U

  1. Ketua hakim (B.Teks m/s 59)

  2. Protokol Istana (B.Teks m/s 59)

  3. Kawasan pegangan adalah Temasik (B.Teks m/s 59)

  4. Sultan yang memperkenalkan jawatan laksamana (B.Teks m/s:60)

  5. Syahbandar I menguruskan pedagang dari. (B.Teks m/s: 64)

  6. Merupakan penyewa ruang perahu (B.Teks m/s: 64)

  7. Menjadi Lingua Franca (B.Teks m/s: 68)

  8. Perlu dibayar oleh pedagang sebelum berjual beli ( B.Teks m/s: 66)

  9. Mata wang logam yang diperbuat daripada timah (B.Teks m/s: 67)

  10. Bekalan lada hitam, emas dan beras diperolehi dari kerajaan ini (B.Teks m/s: 70)

 • 11 B. Isi tempat kosong dengan jawapan yang sesuai. 1. Kedudukan Melaka dan _________ dianggap setaraf apabila menggunakan

  istilah salam. (B. teks m/s: 69) 2. Sultan Mansor Shah menghantar surat kepada __________________ untuk

  memberitahu pedagangnya melanggar undang-undang Melaka. (B.teks m/s: 70)

  3. Apabila berhubung dengan Melaka kerajaan Siak dan Kampar mengunakan istilah _______________. (B.Teks m/s: 70)

  4. Keputusan Melaka untuk berbaik-baik dengan Siam bermula apabila

  _____________________ dan ___________________ dihantar sebagai utusan diplomatik. (B.Teks m/s 70)

  5. ____________merupakan kerajaan terawal menerima Agama Islam.

  (B.teks m/s: 72) 6. Agama Islam disebarkan ke Melaka oleh _________________________.

  (B.Teks m/s: 73) 7. Sultan Mansor Shah telah menghantar ___________________ ke Pasai untuk

  bertanyakan hal-hal agama. (B.Teks m/s 74) 8. ________________________ merupakan pengarang Kitab Insan al-Kamil.

  (B.Teks m/s 74)

  9. Sultan Melaka telah menerapkan nilai ____________ dalam pentadbiran. (B.Teks m/s 74)

  10. Hukum Kanun Melaka mula digubal semasa pemerintahan _____________ ____________ .(B.Teks m/s: 79)

 • 12 C. Padankan ruangan A dan B di bawah

  A

  Mengarang surat rasmi raja (B.Teks m/s: 79)

  Hikayat Amir Hamzah (B.Teks m/s: 79)

  Ufti yang diterima oleh Melaka dan Lingga serta Rokan (B.Teks m/s: 85 Kitab utama berkaitan aspek ketuhanan (B.Teks m/s:80)

  Hikayat Nabi Wafat (B.Teks m/s: 79)

  Menjadi tempat menyimpan buku-buku penulis tempatan (B.Teks m/s:80)

  Mencatat diari istana (B.Teks m/s: 79)

  Buku yang menggambarkan kegagahan Sultan Alaudin (B.Teks m/s:83)

  Menterjemah kitab Agama Islam (B.Teks m/s: 79)

  Jawatan Tun Perak semasa serangan Siam kali pertama (B.Teks 83)

  B

  Pengarang

  Karya Sastera Saduran

  Sejarah Melayu

  Ulama

  Penghulu

  Karya Sastera Terjemahan

  Istana

  Jurutulis

  Perahu dan hulubalang

  Darul Manzum

 • 13

  BAB 6: KEMEROSOTAN MELAKA

  1. Nyatakan faktor-faktor kemerosotan dan kejatuhan Melaka ( B.Teks m/s: 91) i. __________________________ ii. ___________________________ iii. ____________________________

  iv. ___________________________

  2. Apakah sikap Tun Mutahir yang menimbulkan perasaan iri hati pembesar lain.

  (B.Teks m/s:91)

  ___________________________