Latih Tubi Topikal Aqidah t4

download Latih Tubi Topikal Aqidah t4

of 15

 • date post

  31-Jul-2015
 • Category

  Documents

 • view

  90
 • download

  1

Embed Size (px)

Transcript of Latih Tubi Topikal Aqidah t4

[Type the company name]

MODUL LATIH TUBI SPM 2006LATIH TUBI AQIDAH TINGKATAN 4

user 7/22/2011

Modul Latih Tubi SPM 2006(Akidah Tingkatan 4)

PELAJARAN 10: PERKARA MEMBATALKAN IMAN (SYIRIK)BAHAGIAN A (OBJEKTIF) ANEKA PILIHAN 1 Manakah di antara berikut adalah akibat perbuatan syirik kepada individu? A B C D 2 Mengurangkan iman Membatalkan akidah Hidup tidak tenteram Memutuskan silaturrahim 4 3 Orang yang mengamalkan perbuatan syirik dinamakan A B C D kafir munafik murtad musyrik

Di antara contoh syirik jali ialah A B C D riak tidak mengakui balasan di akhirat menyembah bulan, bintang atau matahari membuang ancak bagi menghalau hantu

Syirik khafi ialah syirik yang dilakukan A B C D secara terbuka secara sembunyi secara bertafakur secara terang-terangan

ISI TEMPAT KOSONG 1 2 3 Syirik yang tersembunyi dalam diri manusia dinamakan syirik __________ Hukum mengamalkan perbuatan syirik ialah _____________. Menyekutukan Allah S.W.T dengan sesuatu pada zat, sifat dan afalnya disebut ____________. Syirik __________ ialah tidak meletakkan Allah S.W.T sebagai sesuatu yang mutlak dalam niat, terutamanya dalam ibadat. ____________ ialah orang yang mengagumi diri sendiri. Lengkapkan rajah berikut.

4

5 6

Jenis Syirik

a_____________BAHAGIAN B: 1

b_____________

Syirik ialah perbuatan yang boleh membatalkan iman. (a) (i) (ii) (iii) (b) (i) (ii) Apakah erti syirik? ( 2 markah) Nyatakan dua contoh syirik? ( 2 markah) Berikan dua contoh syirik khafi? ( 2 markah) Jelaskan dua akibat amalan syirik terhadap masyarakat. ( 6 markah) Terangkan dua usaha untuk menjauhkan diri daripada perbuatan syirik? ( 4 markah)

2

Modul Latih Tubi SPM 2006(Akidah Tingkatan 4)

PELAJARAN 10 : PERKARA MEMBATALKAN IMAN (KUFUR)BAHAGIAN A (OBJEKTIF) ANEKA PILIHAN 1 Mengingkari Allah S.W.T sebagai pemberi rezeki kepada manusia dan makhluk ciptaanNya.

Pernyataan di atas adalah merujuk kepada maksud A B C D2

kufur akhlak kufur nikmat kufur syariat kufur hakikat

Di antara contoh kufur hakikat ialah I II III IV A B C D menunjuk-nunjuk kehebatan diri tidak mengakui balasan akhirat enggan mengeluar zakat dan sedekah menolak hukum yang terdapat dalam al-Quran I dan II I dan III II dan IV III dan IV

3

A seorang muslim tetapi sering mempertikai dan menolak hukumhukum yang terdapat dalam al-Quran. Perbuatan A boleh menyebabkan A B C D4

kufur hakikat kufur nikmat khurafat munafik

Faktor yang menyebabkan berlakunya kekufuran ialah A B C D dipaksa oleh seseorang suka melakukan maksiat derhaka kepada ibubapa terpengaruh dengan hawa nafsu

ISI TEMPAT KOSONG 1

Ingkar atau menafikan rukun iman dan menolak syariat yang dibawa oleh Rasullullah s.a.w ialah kufur ______________.

3

Modul Latih Tubi SPM 2006(Akidah Tingkatan 4)

2

Soalan berikut berdasarkan rajah di bawah.

Bahagian-bahagian kufur

a ________________3

b ______________

Lengkapkan rajah di bawah dengan jawapan yang sesuai. Menggunakan nikmat ke jalan maksiat

Contoh kufur nikmat

Boros membelanjakan harta

X

BAHAGIAN B: 1 Firman Allah S.W.T: 8

:

Ayat di atas menerangkan akibat ke atas orang kafir. Nyatakan dua akibat tersebut?( 4 markah) 2

Huraikan dua faktor dalaman yang mendorong ke arah kekufuran. ( 4 markah)

3

Jelaskan dua cara menghindari perbuatan kufur. ( 4 markah)

4

Modul Latih Tubi SPM 2006(Akidah Tingkatan 4)

PELAJARAN 10 : PERKARA MEMBATALKAN IMAN (RIDDAH)BAHAGIAN A (OBJEKTIF) ANEKA PILIHAN

1

Mengisytiharkan dirinya keluar daripada agama Islam Pernyataan di atas boleh membawa seseorang menjadi murtad dengan cara A B amalan iktikad C perbuatan D perkataan

2

Berikut adalah cara menangani orang yang murtad kecuali A B C D dibuang daerah dikenakan hukuman bunuh memberi perlindungan atau bantuan sekiranya dia golongan muallaf memberi nasihat supaya dia bertaubat dan kembali kepada agama Islam

3

Di antara hikmah hukuman bunuh kepada orang murtad ialah I II III IV A B menghalang perbuatan merendah dan memburukkan agama Islam memberi amaran bahawa agama Islam tidak boleh dipermainkan mencegah daripada sifat mementingkan diri sendiri menjatuhkan maruah diri dan keluarga I dan II I dan III C II dan IV D III dan IV

4

Manakah antara berikut adalah kesan perbuatan riddah? I II III IV A B Hubungan suami isteri terpisah Kekal sebagai penghuni neraka Berhak mewarisi harta pusaka warisnya Harus dikebumikan di tanah perkuburan Islam I dan II I dan III C II dan IV D III dan IV

ISI TEMPAT KOSONG 1 Orang yang murtad haram menerima ______________ daripada waris beragama Islam. Penetapan hukuman bunuh ke atas orang yang murtad diriwayatkan oleh ____________. ____________ adalah tempat pembalasan orang-orang yang murtad. Khalifah ___________ adalah orang yang pertama memerangi golongan riddah. Apabila salah seorang pasangan suami isteri murtad, perkahwinan mereka _____________.

2

3 4 5

5

Modul Latih Tubi SPM 2006(Akidah Tingkatan 4)

BAHAGIAN B: 1 (a) (i) Apakah pengertian riddah? ( 2 markah) Tuliskan dua cara seseorang itu boleh menjadi murtad. ( 4 markah) (ii) Jelaskan dua kesan perbuatan murtad terhadap individu. ( 4 markah) (b) (i) Terangkan dua sebab seseorang itu murtad. ( 4 markah) (ii) PELAJARAN 10 : PERKARA MEMBATALKAN IMAN (KHURAFAT)BAHAGIAN A (OBJEKTIF) ANEKA PILIHAN 1 Contoh amalan khurafat ialah A B C D 2 membuang ancak bagi menghalau hantu menyembah bulan atau matahari meminta bantuan daripada syaitan atau makhluk halus menolak hukum yang terdapat dalam al-Quran

Seseorang yang mempercayai dan mengamalkan perkara-perkara khurafat akan menyebabkan I II III IV A B menyekat akal berfikir secara logik dan sistematik melindungi diri daripada segala bala menyebabkan syirik dan batal iman mengukuhkan perpaduan masyarakat I dan II I dan III C D II dan IV III dan IV

3

X

Kepercayaan karut yang dianggap mempunyai hubungan dengan agama Islam sedangkan ianya bertentangan syariat Islam

X adalah merujuk kepada maksud A B 4 sihir nifak C D syirik khurafat

Cara mengatasi khurafat dalam masyarakat ialah A B C D menjauhkan diri dari pengamal khurafat menangkap orang yang mengamalkan khurafat menggiatkan usaha-usaha dakwah dan majlis-majlis ilmu mengasingkan orang yang mengamalkan khurafat di suatu tempat

6

Modul Latih Tubi SPM 2006(Akidah Tingkatan 4)

ISI TEMPAT KOSONG 1

Iman yang kurang mantap Terpengaruh dengan masyarakat yang mengamalkan khurafat Y Terdapat tempat pemujaan Ingin cepat kaya

2

Mempercayai binatang seperti burung boleh membawa tuah atau sial termasuk dalam perbuatan __________________. Membazir masa, harta dan tenaga adalah akibat khurafat kepada____________. Mereka yang mengamalkan khurafat akan ____________ oleh Allah S.W.T.BAHAGIAN B:

3 4

1

Apakah hukum mengamalkan perbuatan khurafat. ( 2 markah)

2

Terangkan dua contoh khurafat yang masih diamalkan dalam masyarakat Islam sekarang ( 4 markah)

3

Jelaskan dua faktor khurafat masih diamalkan oleh masyarakat Islam. ( 4 markah)

4

Bandingkan maksud khurafat dengan kufur dari segi istilah. ( 4 markah)

7

Modul Latih Tubi SPM 2006(Akidah Tingkatan 4)

PELAJARAN 10 : PERKARA MEMBATALKAN IMAN (SIHIR) BAHAGIAN A (OBJEKTIF) ANEKA PILIHAN 1 Berikut adalah kesan amalan sihir kepada masyarakat kecuali A B C D 2 menyekat akal berfikir secara logik dan sistematik memecahbelahkan masyarakat menimbulkan pergaduhan mendatangkan fitnah

Mengapakah amalan sihir boleh membatalkan iman? I II III IV A B C D Menafikan kekuasaan Allah S.W.T Memecahbelahkan masyarakat Meminta pertolongan daripada kuasa ghaib atau syaitan Mendatangkan penyakit fizikal atau mental kepada mangsanya I dan II I dan III II dan IV III dan IV

3

Manakah di antara berikut bukan tujuan menjauhkan diri daripada amalan sihir. A B C D Supaya akidah seseorang terpelihara Supaya hidup dalam keadaan aman Terpelihara daripada permusuhan dan persengketaan Supaya mendapat perlindungan daripada makhluk ghaib

4

____________ ialah salah satu cara menjauhkan diri daripada terkena sihir. A B C D Beristiqamah Bermunajat Bertafakkur Berdoa

ISI TEMPAT KOSONG 1

Perasaan dendam

Perasaan benci dan tamakZ ialah _____________. 2

Z

Irihati kelebihan orang lain

_______________ ialah ilmu yang berkaitan dengan perbuatan atau pertolongan makhluk ghaib yang bertujuan untuk memudaratkan manusia. Perbuatan sihir dapat dihindari dengan membaca al-Quran dan beribadat dengan ____________.

3

8

Modul Latih Tubi SPM 2006(Akidah Tingkatan 4)

BAHAGIAN B: 1 Individu muslim dilarang mempelajari ilmu sihir. (a) (i) (ii) 2 Senaraikan empat contoh amalan sihir. ( 4 markah)

Jelaskan dua sebab amalan tersebut dilarang kepada individu. ( 2 markah)

Firman Allah S.W.T:

(a)

201 :(i) Siapakah nabi yang tidak mengamalkan sihir dalam ayat di atas. ( 2 markah) Namakan golongan yang mengajar manusia ilmu tersebut. ( 2 markah)

Ayat di atas menerangkan tentang orang yang mengamalkan sihir sehingga menyebabkan kekufuran.

(ii)

PELAJARAN 10 : PERKARA MEMBATALKAN IMAN (NIFAK)BAHAGIAN A (OBJEKTIF) ANEKA PILIHAN 1 Berikut adalah sifat-sifat orang munafik kecuali A B C D 2 tidak suka berbaik-baik tidak memungkiri janji tidak bercakap benar tidak menunaikan amanah

Orang yang mengamalkan perbuatan nifak dinamakan A B C D kafir fasik murtad munafik

3

Antara berikut adalah langkah-langkah mengawal diri daripada b