Linda n 19 kelas

3
PROFIL KELAS Xi IPA 4

Transcript of Linda n 19 kelas

Page 1: Linda n 19 kelas

PROFIL KELAS

Xi IPA 4

Page 2: Linda n 19 kelas

Suasana kelas

• Di kelas XI IPA 4 suasananya =

-asyik

-anaknya baik

- tidak pilih kasih

Page 3: Linda n 19 kelas

Struktur kelas

- Wali kelas

- Ketua kelas

- Wakil kelas

- Sekretaris 1 - Bendahara 1

- Sekretaris 2 -Bendahara 2