Litar-litar Dan Kuantiti Elektrik

download Litar-litar Dan Kuantiti Elektrik

of 56

 • date post

  04-Jun-2018
 • Category

  Documents

 • view

  275
 • download

  2

Embed Size (px)

Transcript of Litar-litar Dan Kuantiti Elektrik

 • 8/13/2019 Litar-litar Dan Kuantiti Elektrik

  1/56

  1

 • 8/13/2019 Litar-litar Dan Kuantiti Elektrik

  2/56

  2

  KUANTITI ELEKTRIK

  Unit bagi Kuantiti Elektrik boleh di bahagikankepada beberapa bahagian, diantaranya ialah:

  1. Arus.2. Rintangan.

  3. Beza keupayaan ( Voltan ).

  4. Kuasa elektrik dan tenaga elektrik5. Tenaga ( Joule ).

 • 8/13/2019 Litar-litar Dan Kuantiti Elektrik

  3/56

  3

  Kuantiti Elektr ik ( sambungan )

  Arus.

  Arus merupakan pengaliran elektron pada satu

  litar / pengalir yang lengkap.

  Unit = AMPERE

  Simbol = ( I )

  Meter penyukat = MeterAmp.Di dalam litar elektrik, meter ampere

  disambungkan sesiri dengan beban.

 • 8/13/2019 Litar-litar Dan Kuantiti Elektrik

  4/56

  4

  Formula Arus

  I = V

  RDi mana:

  I - Arus

  VVoltan

  RRintangan

  PKuasa

  I = P

  VI = P

  R

 • 8/13/2019 Litar-litar Dan Kuantiti Elektrik

  5/56

  5

  Kuantiti Elektr ik ( sambungan )

  Rintangan.

  Rintangan ialah tentangan ataupun halangan

  terhadap pengaliran arus elektrik / elektron didalam sesuatu pengalir.

  Unit = Ohm.

  Simbol = ( )Meter penyukat = Meter ohm.

 • 8/13/2019 Litar-litar Dan Kuantiti Elektrik

  6/56

  6

  Formula Rintangan

  R = V

  IDi mana:

  RRintangan

  I - Arus

  VVoltan

  PKuasa

  R = V

  PR = P

  I

 • 8/13/2019 Litar-litar Dan Kuantiti Elektrik

  7/56

  7

  Kuantiti Elektr ik ( sambungan )

  Beza keupayaan ( Voltan ).

  Daya / tekanan yang menyebabkan pengaliran arus

  berlaku dalam satu litar.

  Unit asas = VOLT

  Simbol = ( V )

  Meter penyukat = Meter volt.Meter volt disambung secara selari dengan beban

  yang hendak diketahui voltannya ( tekanan ).

 • 8/13/2019 Litar-litar Dan Kuantiti Elektrik

  8/56

  8

  Formula Voltan ( Beza Keupayaan)

  V = IR Di mana:VVoltan

  I - Arus

  R

  RintanganPKuasa

  V = P

  IV = PR

 • 8/13/2019 Litar-litar Dan Kuantiti Elektrik

  9/56

  9

  Kuantiti Elektr ik ( sambungan )

  Kuasa elektrik.

  Kuasa merupakan kadar ataupun banyaknya

  kerja yang dilakukan dalam satu unit masa.

  Unit = WATT

  Simbol = P

  Meter penyukat = Meter Watt

  Kuasa disukat dalam unit; watt (W), kilowatt

  (kW) dan megawatt (MW).

 • 8/13/2019 Litar-litar Dan Kuantiti Elektrik

  10/56

  10

  Formula Kuasa

  P = I V Di mana:PKuasa

  VVoltan

  I - ArusRRintangan

  P = V

  RP = I R

 • 8/13/2019 Litar-litar Dan Kuantiti Elektrik

  11/56

  11

  Kuantiti Elektr ik ( sambungan )

  Tenaga elektrik.

  Joule adalah kerja yang dihasilkan oleh tenagaelektrik pada satu coulomb aliran arus elektrik

  Formula pengiraan untuk mencari hasil kerja(Joule):

  W = QV atau W = VIt

  di mana: W = kerja yang dihasilkan dalam unit joule

  Q = kuantiti cas elektrik dalam unit coulomb

  V = voltan bekalan dalam unit volt

  t = masa dalam unit saat

 • 8/13/2019 Litar-litar Dan Kuantiti Elektrik

  12/56

  12

  Hukum Ohm

  Hukum ohm menyatakan bahawa Arus (I) pada satu

  litar yang lengkap adalah berkadar terusdengan

  voltan (V) dan berkadar songsangkepada

  Rintangan (R) litar tersebut

  Maksud bagi pernyataan di atas ialah,nilai arus (I) yang mengalir dalam litar

  tersebut adalah bergantung kepadanilai voltan (V) litar DENGAN

  SYARAT RINTANGAN (R) DALAMLITAR ITUDIBIARKAN TETAP.

 • 8/13/2019 Litar-litar Dan Kuantiti Elektrik

  13/56

  13

  FORMULA HUKUM OHM

  V = IR

  I = V/R

  R = V/I

  Di mana:V = Voltan

  I = Arus

  R = Rintangan

 • 8/13/2019 Litar-litar Dan Kuantiti Elektrik

  14/56

  14

  Bagaimanakah cara untuk menggunakan

  formula Hukum Ohm bagi menyelesaikan

  pengiraan mencari nilai arus (I), Voltan (V)

  dan rintangan (R) dalam litar elektrik?Lihat contoh di bawah!

  Contoh soalan 1

  Kirakan nilai arus yang mengalir dalam satu litar yangvoltan bekalannya ialah 25 volt dan rintangan litar 5.

  Jawapan

  I = V/R= 25/5= 5 Ampere

  Kaedah penyelesaian

  1) Kenalpasti formula yang hendak digunakan

  2) Dapatkan data yang diberi oleh soalan bagiVoltan [V] & Rintangan [R]

  3) Pastikan TAHU GUNAformula!

 • 8/13/2019 Litar-litar Dan Kuantiti Elektrik

  15/56

  15

  Contoh soalan 2

  Apakah kesan kepada nilai arus jika voltan 25 volt

  DIUBAHkepada 50 volt dengan membiarkan rintangan

  tetap pada nilai 5?

  Pada nilai25 volt,

  I = V/R= 25/5= 5 Ampere

  Inilah yang dikatakan Arus (I) berkadar terus

  dengan voltanpada kadar rintangan litar yang

  tetap!

  Pada nilai50 volt,

  I = V/R= 50/5= 10 Ampere

 • 8/13/2019 Litar-litar Dan Kuantiti Elektrik

  16/56

  16

  Contoh soalan 3

  Apakah pula kesan kepada nilai arus jika voltan 25 volt

  DIGANDAKAN 500 KALI dengan membiarkan rintangan

  tetap pada nilai 5?

  Pada nilai25 volt,

  I = V/R= 25/5= 5 Ampere

  Pada gandaan500 kali,

  I = (Vx500)/R= (25x500)/5= 12,500/5

  = 2500 Ampere

  Perhatikan nilai arus turut berganda

  sebanyak 500 kali

 • 8/13/2019 Litar-litar Dan Kuantiti Elektrik

  17/56

  17

  Pada nilai5 (ohm),

  I = V/R= 25/5= 5 Ampere

  Pada nilai10 (ohm),

  I = V/R= 25/10= 2.5 Ampere

  Contoh soalan 4

  Kirakan berapakah nilai arus jika nilai rintangan

  ditambah dari 5kepada 10dengan nilai voltan 25V

  dibiarkan tetap.

  Nilai arus akan berkurangan dengan

  pertambahan nilai rintangan litar! Atau dalam erti

  kata lain, Arus berkadar songsang dengan

  rintanganpada kadar voltan yang tetap.

 • 8/13/2019 Litar-litar Dan Kuantiti Elektrik

  18/56

  18

  Contoh soalan 5

  Apakah pula kesan kepada nilai arus jika nilai rintangan

  5DIGANDAKAN 500 KALI dengan membiarkan voltan

  tetap pada nilai 250 volt?

  Pada nilai5 (ohm),

  I = V/R= 250/5= 50 Ampere

  Pada gandaan500 kali,

  I = V/(Rx500)= 250/(5x500)= 250/2500

  = 0.1AmpereNilai arus menjadi semakin kecil setelah nilai

  rintangan digandakan 500 kali pada kadar voltan

  bekalan yang tetap

  Kenapala

  h nasibku

  sebeginirupa..

 • 8/13/2019 Litar-litar Dan Kuantiti Elektrik

  19/56

 • 8/13/2019 Litar-litar Dan Kuantiti Elektrik

  20/56

 • 8/13/2019 Litar-litar Dan Kuantiti Elektrik

  21/56

  21

  Contoh soalan 8

  Satu janakuasa mengeluarkan voltan sebanyak 240V. Berapakah

  nilai arus yang mengalir jika janakuasa tersebut disambungkan

  pada satu litar yang mengandungi beban 20?

  Penyelesaian :

  I = V/R

  = 240/20

  = 12 ampere

 • 8/13/2019 Litar-litar Dan Kuantiti Elektrik

  22/56

  22

  Contoh soalan 9

  Kirakan nilai arus yang mengalir dalam litar dalam rajah di bawah

  :

  Penyelesaian :

  I = V/R

  = 240/55

  = 4.36 ampere

 • 8/13/2019 Litar-litar Dan Kuantiti Elektrik

  23/56

  23

  Contoh soalan 10

  Kirakan nilai voltan yang susut merentangi perintang R dalam

  rajah di bawah :

  Penyelesaian :

  V = IR

  = 46 x 0.078

  = 3.58 volt

 • 8/13/2019 Litar-litar Dan Kuantiti Elektrik

  24/56

  24

  Contoh soalan 11

  Kirakan nilai perintang R dalam rajah di bawah :

  Penyelesaian :

  R = V/I

  = 600/9.9

  = 60.6

 • 8/13/2019 Litar-litar Dan Kuantiti Elektrik

  25/56

  25

  Terdapat beberapa jenis litar elektrik yang sering

  digunakan, iaitu:

  i). Litar siri ( lampu krismas, lampu kelip-kelip )

  ii). Litar selari ( lampu rumah kediaman)

  iii). Litar Siri-Selari - gabungan litar siri dan selari.

  LITAR ELEKTRIK

 • 8/13/2019 Litar-litar Dan Kuantiti Elektrik

  26/56

  26

  (1). LITAR SIRI

  Definasi:

  Litar siri terdiri daripada dua atau lebih komponen yang

  disambungkan dari hujung ke hujung secara berturutan.

  Rajah : Litar Siri.

 • 8/13/2019 Litar-litar Dan Kuantiti Elektrik

  27/56

  27

  Litar Siri ( sambungan )

  Contoh KegunaanLampu kelip-kelip / lampu krismas.

  Keburukan Sekiranya satu lampu / beban yangdisambung sesiri rosak, ianya akan

  memberikan kesan kepada lampu &beban yang lain. ( lampu tidak hidup ).

  Ciri-ciri Litar Siri:

  1. Nilai arus yang mengalir pada setiap beban adalahsama pada semua cabang litar

  2. Nilai voltan yang susut merentangi beban adalahsama dengan nilai voltan bekalan.

 • 8/13/2019 Litar-litar Dan Kuantiti Elektrik

  28/56

  28

  (i). ARUS ( I ).

  Nilai arus adalah sama pada semua perintang

  walaupun nilai rintangan perintang adalah berbeza :

  Litar Siri ( sambungan)

  Ij= I1 = I2 = I3In

  R1

  R3

  R2

  Ij I1

  I2I3

  E

  Ij = E / Rj

 • 8/13/2019 Litar-litar Dan Kuantiti Elektrik

  29/56

  29

  (ii). RINTANGAN ( R ).

  Jumlah rintangan litar adalah hasil tambah ke semua

  rintangan dalam litar :

  Litar Siri ( sambungan)

  Rj= R1+ R2+ R3Rn

  R1

  R3

  R2

  Ij

  E

 • 8/13/2019 Litar-litar Dan Kuantiti Elektrik

  30/56

  30

  (iii). VOLTAN BEKALAN (E)

  Jumlah voltan bekalan adalah hasil tambah ke semua nilai

  susutan voltan pada setiap perintang dalam litar:

  Litar Siri ( sambungan )

  E = V1+ V2+ V3Vn

  R1