MAJLIS DAERAH KUALA SELANGOR - jpbdselangor.gov.my

of 143/143
 • date post

  17-Nov-2021
 • Category

  Documents

 • view

  3
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of MAJLIS DAERAH KUALA SELANGOR - jpbdselangor.gov.my

NO ISI KANDUNGAN MUKA SURAT
1.0 PENGURUSAN DAN PELAKSANAAN 1-1
1.1 Pelaksanaan Projek Kerajaan Perlu Merujuk Kepada Rancangan
Tempatan Daerah Kuala Selangor
1.5 Kriteria Pelaksanaan Cadangan Projek. 1-8
1.6 Pelaksanaan Projek 1.8
1.7 Menaiktaraf Majlis Daerah Kepada Majlis Perbandaran Kuala Selangor. 1-9
1.8 Cadangan Projek Utama 1-12
2.0 GARIS PANDUAN UMUM DAN PIAWAIAN PERANCANGAN PEMBANGUNAN 2-1
3.0 LAIN-LAIN GARIS PANDUAN BERKAITAN 3-1
3.1 GARIS PANDUAN REKA BENTUK BANDAR 3-1
3.1.1 Garis Panduan Bandar Selamat 3-1
3.1.2 Garis Panduan Reka Bentuk Bandar 3-3
3.2 GARIS PANDUAN AKTIVITI PELANCONGAN 3-5
3.2.1 Aktiviti Eko Pelancongan 3-5
3.3 GARIS PANDUAN SEKTOR PERTANIAN 3.8
3.3.1 Garis Panduan Aktiviti Tanaman 3-8
3.3.2 Garis Panduan Penternakan Haiwan 3-8
3.3.3 Garis Panduan Perikanan (Akuakultur) 3-10
3.4 GARIS PANDUAN PERUSAHAAN SARANG BURUNG WALIT 3-11
3.5 GARIS PANDUAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DAN UTILITI 3-17
3.5.1 Sistem Perparitan 3-17
3.5.2 Sistem Pembetungan 3-18
3.5.4 Bekalan Air 3-19
3.5.5 Bekalan Elektrik 3-20
3.7 GARIS PANDUAN PEMBANGUNAN ALAM SEKITAR 3-23
3.7.1 Pemuliharaan dan Pengurusan Kawasan Sensitif Alam Sekitar
(KSAS)
3-23
Kuantan/ Kg Bukit Belimbing dan sekitar
3-35
Pantai
3-36
3.7.7 Pengurusan Ternakan Ayam 3-38
3.7.8 Kawalan Terhadap Penternakan Burung Walit 3-39
3.7.9 Pusat Penyembelihan Ternakan 3-40
3.8 GARIS PANDUAN PERINDUSTRIAN 3-41
3.8.1 Kategori Industri 3-41
3.8.3 Garis Panduan Lain Berdasarkan Garis Panduan Pengezonan
Dan Penempatan Industri (Zoning And Siting)
3-46
KUALA SELANGOR
DRAF RANCANGAN TEMPATAN
MAJLIS DAERAH KUALA SELANGOR 2025 NO ISI KANDUNGAN MUKA SURAT
3.10.1 Ciri –ciri Kawasan Terpilih Untuk Pemakaian Panduan 3-57
3.10.2 Kawalan Densiti Pemajuan Dalam Konurbasi Perbandaran 3-57
3.10.3 Latar Langit Bandar Padat Berdaya Huni 3-58
3.10.4 Bentuk Bandar Padat Berdaya Huni 3-59
4.0 PENDEKATAN PENILAIAN KEMAMPANAN (SA) 4-1
4.1 Aplikasi Penilaian Kemampanan Dalam Kajian Rancangan Tempatan
Majlis Daerah Kuala Selangor 2025
4-1
4.2.1 Laporan Pendekatan Kajian 4-1
4.2.2 Laporan Penemuan 4-2
4.3 Penilaian Peringkat 1: Laporan Pendekatan Kajian 4-4
4.3.1 Pembentukan Isu-Isu Kemampanan 4-4
4.3.2 Pertindanan Isu-Isu Strategik 4-7
4.3.3 Penentuan Isu-isu Kemampanan 4-9
4.3.4 Pembentukan Objektif dan Indikator Kemampanan 4-10
4.3.5 Penilaian Objektif Kemampanan Dengan Objektif
Pembangunan Rancangan Tempatan Majlis Daerah Kuala
Selangor 2035
4.4.1 Pindaan/ Tambahan Isu-Isu Kemampanan 4-21
4.4.2 Penilaian Objektif Kemampanan Terhadap Objektif Rancangan
Tempatan
4-25
Kemampanan Daerah
4.4.5 Penilaian Keserasian Strategi Pembangunan Daerah Kuala
Selangor 2025
Pembangunan
4-38
Pencapaian Teras Pembangunan
4.5.1 Tapisan Akhir Terhadap Hasil Penilaian Cadangan Projek Dan
Program Awalan
dikemukakan terdahulu)
4.6.1 Pencapaian matlamat Pembangunan Daerah Berasaskan
Indikator Kemampanan dan Mencapai Objektif Kemampanan
Daerah
4-63
Penting Kepada Pembangunan Daerah Secara Jelas Melalui
Langkah Mitigasi dan Garis Panduan Pelaksanaan
4-65
NO RAJAH NAMA RAJAH MUKA SURAT
Rajah 1.1 Proses Mengenalpasti Projek Kerajaan 1-2
Rajah 1.2 Contoh Hubungkait Teras Misi Nasional, KRA, Outcome, Program dan
Projek. 1-3
Rajah 1.3 Garis Panduan Penyediaan Pelan Pelaburan Sektor Awam 1-4
Rajah 1.4 Cadangan Proses Kebenaran Merancang Bagi Projek-Projek Kerajaan 1-6
Rajah 3.1 Rezab Utiliti 3-20
Rajah 3.2 Zon Rawatan Pemisah Untuk Sistem Pembentungan 3-20
Rajah 3.3 Rezab Talian Hantaran Elektrik 3-21
Rajah 3.4 Garis Panduan Pengagihan Bekalan Elektrik 3-23
Rajah 3.5 Konsep Jaringan Perparitan Bandar 3-24
Rajah 3.6 Garis Panduan Lintasan Paip Gas 3-25
Rajah 4.1 Pendekatan Kajian SA bagi RT Majlis Daerah Kuala Selangor 2035. 4-4
SENARAI JADUAL
Jadual 1.1 Bilangan Cadangan Projek Mengikut Blok Perancangan (BP). 1-7
Jadual 1.2 Bilangan Cadangan Projek Dan Program Mengikut Agensi Pelaksana. 1-7
Jadual 1.3 Bilangan Cadangan Projek dan Program Mengikut Blok Perancangan
(BP).
1-8
Jadual 1.4 Kriteria Untuk Dinaiktaraf Kepada Majlis Perbandaran Kuala Selangor 1-10
Jadual 1.5 Senarai Cadangan Projek Dan Kos Pembiayaan Projek Keutamaan
Daerah
1-12
Jadual 1.6 Senarai Cadangan Projek Dan Kos Pembiayaan Blok Perancangan 1 :
Kuala Selangor
1-13
Jadual 1.7 Senarai Cadangan Projek Dan Kos Pembiayaan Blok Perancangan 2 :
Api-api
1-18
Jadual 1.8 Senarai Cadangan Projek Dan Kos Pembiayaan Blok Perancangan 3 :
Tanjung Karang
1-20
Jadual 1.9 Senarai Cadangan Projek Dan Kos Pembiayaan Blok Perancangan 4 :
Hujong Permatang
1-25
Jadual 1.10 Senarai Cadangan Projek Dan Kos Pembiayaan Blok Perancangan 5 :
Bestari Jaya
1-27
Jadual 1.11 Senarai Cadangan Projek Dan Kos Pembiayaan Blok Perancangan 6 :
Ijok
1-30
Jadual 1.12 Senarai Cadangan Projek Dan Kos Pembiayaan Blok Perancangan 7 :
Jeram
1-34
Jadual 1.13 Senarai Cadangan Projek Dan Kos Pembiayaan Blok Perancangan 8 :
Pasangan
1-37
Jadual 1.14 Senarai Cadangan Projek Dan Kos Pembiayaan Blok Perancangan 9 :
Hulu Tinggi
Jawatankuasa Perancang Negeri Selangor
2-1
Jadual 3.1 Kegiatan Yang Boleh Dibenarkan dan Tidak Dibenarkan di Kawasan
Hutan Bakau.
3-6
Jadual 3.2 Senarai Pemangsa dan Ancaman Yang Dibawanya Kepada Burung Walit. 3-17
Jadual 3.3 Garis Panduan Tapak Pelupusan Sisa Pepejal Bagi Daerah Kuala
Selangor
3-22
Jadual 3.4 Garis Panduan Pembangunan Di Persisiran Pantai Daerah Kuala
Selangor
3-54
DRAF RANCANGAN TEMPATAN
MAJLIS DAERAH KUALA SELANGOR 2025 Jadual 3.5 Nisbah Plot Galakan Bandar Padat DALAM Konurbasi Perbandaran
Negara dan Wilayah
Negara dan Wilayah
Jadual 3.7 Densiti Galakan Pembangunan Padat LUAR Konurbasi Perbandaran 3-58
Jadual 3.8 Nisbah Plot Galakan Pembangunan LUAR Konurbasi Perbandaran 3-58
Jadual 3.9 Perincian Zon-Zon Pelbagai 3-59
Jadual 3.10 Penggalakan Pembangunan Guna Tanah Pelbagai Mengikut Transek
Bandar
3-59
Jadual 3.12 Penggalakan Pembangunan Guna Tanah Pelbagai Mengikut Transek
Bandar
3-60
Jadual 4.1 Penyenaraian Dan Analisis Isu-Isu Strategik Awalan 4-4
Jadual 4.2 Cadangan Penggabungan Isu-Isu Strategik Dan Pernyataan Isu Baru 4-7
Jadual 4.3 Penentuan Isu-Isu Kemampanan Mengikut Kategori 4-9
Jadual 4.4 Perkaitan Antara Isu-Isu Kemampanan, Objektif Kemampanan, Kriteria
Penilaian Dan Cadangan Indicator Kemampana 4-11
Jadual 4.6 Matriks Penilaian Keserasian Antara Objektif Pembangunan Rancangan
Tempatan Dengan Objektif Kemampanan. 4-15
Jadual 4.7 Matriks Penilaian Keserasian Antara Objektif Pembangunan Rancangan
Tempatan Gubahan Dengan Objektif Kemampanan. 4-16
Jadual 4.8 Pindaan/ Tambahan Isu-isu Strategik Bagi Kajian RT. 4-20
Jadual 4.9 Cadangan Penggabungan Isu-isu Strategik Dalam Pernyataan Isu Baru
Selepas Pindaan 4-22
Jadual 4.10 Penentuan Isu-isu Kemampanan Mengikut Kategori Selepas Pindaan. 4-23
Jadual 4.11 Objektif Kemampanan RT Mengikut Kategori Selepas Pindaan. 4-25
Jadual 4.12 Matriks Penilaian Keserasian Antara Objektif Pembangunan Rancangan
Tempatan Dengan Objektif Kemampanan 4-26
Jadual 4.13 Perkaitan Antara Isu-isu Kemampanan, Objektif Kemampanan, Kriteria
Penilaian, Indikator Kemampanan Serta Pencapaian Indikator Semasa
dan Sasaran Indikator.
4-28
Jadual 4.14 Strategi Pembangunan RT Majlis Daerah Kuala Selangor 2025. 4-34
Jadual 4.15 Matriks Penilaian Objektif Kemampanan Terhadap Strategi
Pembangunan 4-36
Rancangan Tempatan 4-38
Jadual 4.17 Penilaian dan Pengubahsuaian Cadangan Awal Rancangan Tempatan. 4-52
Jadual 4.18 Matriks Penilaian Objektif Kemampanan Terhadap Cadangan Projek
(Tambahan) Draf Rancangan Tempatan. 4-56
Jadual 4.19 Objektif Kemampanan, Cadangan Projek RT, Indikator Kemampanan
Sasaran 2025 dan Agensi Pemantauan. 4-64
Jadual 4.20 Pengurusan Kemampanan Projek Berkonflik. 4-66
1.0 PENGURUSAN DAN
1-1
Merujuk Kepada Rancangan Tempatan
sebagai bahan rujukan semasa merancang,
memantau dan melaksana projek-projek
peraturan sub-seksyen 20A, Akta Perancangan
Bandar dan Desa 1976 (Akta 172); yang
menghendaki setiap jabatan agensi Kerajaan
Persekutuan berunding dengan Jawatankuasa
Perancang Negeri (JPN) berkenaan
pembangunan yang hendak dijalankan.
Tempatan Ke-62 pada September 2009, telah
bersetuju supaya mendapatkan kelulusan
pihak JPN di bawah peruntukan seksyen 20A,
Akta 172 bagi projek-projek Kerajaan yang
diurus dan diselia oleh Jabatan Kerjaraya (JKR).
Pekeliling EPU Bilangan 1, Tahun 2009; Garis
Panduan Perancangan dan Penyediaan Program
dan Projek Pembangunan juga perlu dipatuhi
seperti berikut:
perancangan Kementerian hendaklah
sebelum kajian EIA. Beberapa panduan asas
dan langkah yang perlu ada dalam
melaksanakan analisis alam sekitar. Antara
panduan asas yang perlu dirujuk adalah:
Rancangan Fizikal Negara.
Rancangan Struktur Negeri.
persekutuan dan negeri juga perlu dirujuk
seperti berikut :
Penyediaan Rancangan Malaysia
Kesepuluh, 2011-2012 Penyediaan
perancangan Kementerian hendaklah selaras
dengan Rancangan Fizikal Negara,
Tempatan.
Tapak dan Keperluan Peralatan Projek
(Pekeliling Unit Perancang Ekonomi, Jabatan
Perdana Menteri, Bilangan 2 Tahun 2009).
Semasa mengenalpasti sesebuah projek, ianya
perlu melalui proses dan peraturan yang telah
ditetapkan oleh UPE (Rajah 1.1). Satu
daripadanya ialah perlunya menyelaraskan
cadangan pembangunan dengan Rancangan
Tempatan.
KRA Sub-sektor (RMK-10 dan Kementerian) dan
Hasilnya (Outcome). Rajah 1.2 memberi
gambaran contoh bagaimana cadangan projek
dikenalpasti. Untuk mencapai ke peringkat EPU
bagi dipertimbangkan ianya perlu merujuk
kepada lima garis panduan (rujuk Rajah 1.3)
yang telah disediakan oleh UPE.
Pada peringkat Negeri, Unit Perancang Ekonomi
Negeri Selangor (UPEN), sebagai agensi negeri
untuk merancang sosio-ekonomi negeri akan
menyelaras perlaksanaan program/projek
peruntukan untuk dilaksanakan cadangan
projek-projek di peringkat Negeri
1-2
MENGENALPASTI
dengan:
ii. Bagi projek fizikal, perancangan Kementerian hendaklah selaraskan dengan:
a. Rancangan Struktur Negeri (RSN).
b. Rancangan Tempatan (RT). Rancangan Fizikal Negara (RFN).
iii. Kerajaan Negeri hendaklah mengemukakan kepada Kementerian cadangan projek melalui Unit Perancang Ekonomi Negeri
(UPEN).
iv. Kementerian perlu berbincang dengan Jawatankuasa Perancang Negeri atau Majlis Tindakan Persekutuan di Peringkat Negeri
untuk memastikan perancangan pembangunan di peringkat negeri telah diambilkira .
v. Semua projek fizikal perlu diteliti oleh Unit Teknikal Kementerian atau Jabatan Teknikal sebelum dikemukakan kepada UPE,JPM.
Kaedah rolling plan untuk tempoh dua tahun
didokumenkan dengan mengandungi:
setiap KRA RMK-10.
3. Program dan projek serta siling peruntukan
yang diluluskan.
disediakan:
Program dan Projek Pembangunan.
Perancangan Bangunan dan Keperluan Peralatan.
iii.Garis Panduan Pengurusan Nilai.
dalam Projek Kerajaan.
Private Partnership).
projek dibawah enam KRA Nasional. Hanya projek
yang telah sedia dilaksanakan akan diberi
peruntukan sepenuhnya.
dilaksanakan, keutamaan akan diberi kepada
cadangan bersepadu mengambilkira pembangunan
dibangunkan oleh agensi lain.
1-3
Rajah 1.2 : Contoh Hubungkait Teras Misi Nasional, KRA, Outcome, Program dan Projek.
Teras 3
KRA 1
Membasmi kemiskinan dan peningkatan pendapatan bagi isi rumah berpendapatan 30% terendah
Bahagian pendapatan bagi bagi isu rumah berpendapatan 30% terendah meningkat
Program membasmi kemiskinan
1-4
Garis Panduan dan Peraturan Pemilihan Tapak
dan Keperluan Peralatan Projek (Pekeliling UPE,
JPM, Bilangan 2 Tahun 2009), telah menetapkan
kriteria yang perlu dipertimbangkan oleh
kementerian dan agensi semasa proses
pemilihan tapak projek bangunan Kerajaan
antara lain adalah, pemilihan lokasi bagi sesuatu
cadangan pembangunan perlu merujuk kepada
Rancangan Fizikal Negara, Rancangan Struktur
Negeri, Rancangan Tempatan atau Rancangan
Kawasan Khas yang lebih jelas menunjukkan
jenis konsep pembangunan yang diluluskan
untuk kawasan berkenaan.
RMK-10 akan berakhir pada 2015 dan RMK-11
akan bermula pada 2015. Dan tempoh RTMDKS
ialah sehingga 2025. Untuk tujuan pembiayaan
projek-projek Kerajaan dibawah RTMDKS, ianya
memerlukan peruntukan daripada RMK ini.
Memaklumkan prospek ekonomi makro saiz
pelaburan awam bagi setiap tempoh dua tahun
Rancangan Malaysia Kesepuluh (RMK-10)
RMK-10.
Negeri dan Badan Berkanun dalam menyediakan
cadangan program dan projek untuk dilaksankan
dalam tempoh 2010-2015.
setiap dua tahun.
tersebut adalah:
Program dan Projek Pembangunan.
Perancangan Bangunan dan Keperluan Peralatan.
3. Garis Panduan Pengurusan Nilai.
4. Pelaksanaan Industrialised Buiding System (IBS)
dalam Projek Kerajaan.
Private Partnership).
1-5
Razak pada 22 Mac 2011, mengumumkan
bahawa dasar kerajaan kini menjurus kepada
pengurusan yang mementingkan nilai dalam
melaksanakan agenda negara. Terdapat kaedah
atau cara yang lebih baik untuk mendapat
pulangan optimum kepada perbelanjaan
kerajaan, khususnya penjimatan melalui
bahan pembinaan yang bersesuaian".
melaksanakan projek-projek pembangunan dan
penyelenggaraan infrastruktur kepada pelbagai
pelabuhan dan jeti bagi memenuhi keperluan
Negara.
i. Perkhidmatan Perunding Teknikal; JKR
memegang tanggungjawab professional
input professional, terutamanya,
keperluan pelanggan. JKR akan
menjalankan pengurusan projek yang
dilaksanakan sama ada secara
and Build).
perubahan kepada peraturan dan kaedah
pengurusan projek projek Kerajaan dibawah
pengurusan JKR. Bagi menyelaras pelaksanaan
projek pada peringkat Daerah, dicadangkan
supaya Jawatankuasa Pembangunan Daerah
dilaksanakan oleh Kerajaan dapat diselaraskan,
memantau serta memberi sokongan semasa
projek berkenaan dilaksanakan. Bagi
mempercepatkan dan mempermudahkan proses
kelulusan merancang adalah dicadangkan
Tempatan untuk Kelulusan Merancang.
atas, terdapat Jawatankuasa Perancang Negeri
untuk peringkat negeri, dan Jawatankuasa
Pembangunan Daerah pada peringkat Daerah.
Jawatankuasa Perancang Negeri yang
bangunan.
Tempatan akan melaksanakan keputusan
daripada Jawatankuasa Pembangunan Daerah.
Perancang Tempatan (PBPT).
tanah atau dari Jururancang berdaftar yang
dilantik.
pelaksanaan projek-projek oleh berbagai
Perancang Fizikal Negara (MPFN), Bilangan 7
(3/2007) untuk menyelaras prosedur bagi
pelaksanaan projek oleh agensi dan Jabatan
Kerajaan.
Perancangan Bandar dan Desa dan agensi-
agensi teknikal yang terlibat dalam meluluskan
permohonan kebenaran merancang mengenai
kebenaran merancang berhubung dengan
jabatan kerajaan.
1-6
seorang pun boleh memulakan, mengusahakan
atau menjalankan apa-apa pemajuan melainkan
setelah mendapat kebenaran merancang.
tidak dikecualikan daripada mengemukakan
permohonan kebenaran merancang. Seksyen
Jabatan atau agensi kerajaan sama ada
diperingkat Persekutuan atau Negeri perlu
berunding dengan Jawatankuasa Perancang
yang hendak dijalankan di negeri berkenaan.
Jika sekiranya pemajuan melibatkan pembinaan
infrastruktur atau kemudahan utama (seperti
lebuh raya, pelabuhan, lapangan terbang dan
tapak pembuangan sisa toksik atau melibatkan
puncak atau lereng bukit) Jawatankuasa negeri
hendaklah mendapatkan nasihat daripada Majlis
Perancang Fizikal Negara.
Berkuasa Perancang Tempatan, memastikan
dengan agensi-agensi teknikal lain telah dibuat,
Oleh kerana itu, permohonan kebenaran
merancang perlu dikemukakan melalui Pihak
Berkuasa Perancang Tempatan, sebelum ianya
diangkat kepada Jawatankuasa Perancang
Rajah 1.4 : Cadangan Proses Kebenaran Merancang Bagi Projek-Projek Kerajaan
LULUS
Di bawa ke Jawatankuasa Tindakan Daerah untuk
makluman dan kelulusan merancang.
1-7
Untuk tujuan mencapai matlamat dan objektif RTMDKS 2025, beberapa cadangan projek serta
program telah dikenalpasti dan disenaraikan mengikut tajuk, lokasi, anggaran kos dan tempoh
pelaksanaan. Cadangan projek-projek ini akan diperincikan di dalam Rancangan Tempatan Majlis
Daerah Kuala Selangor dan akan diteliti oleh agensi pelaksana supaya ianya dapat dimulakan tepat
pada tempoh pelaksanaannya. RTMDKS ini telah mencadangkan sebanyak 272 bilangan projek dan
19 program untuk seluruh Daerah Kuala Selangor. BP1 :Kuala Selangor dan BP3 : Tanjong Karang
mempunyai paling banyak projek iaitu, 54 dan 49 daripada keseluruhan bilangan projek yang
dicadangkan. Diikuti oleh BP6 : Ijok (39 projek) dan BP7 : Jeram (35 projek) (Rujuk Jadual 1.1).
Jadual 1.1 : Bilangan Cadangan Projek Mengikut Blok Perancangan (BP).
BIL BLOK PERANCANGAN BIL. PROJEK PERATUS (%)
1. BP 1 : Kuala Selangor 54 20.00
2. BP 2 : Api-api 20 7.00
3. BP 3 : Tanjong Karang 49 18.00
4. BP 4 : Hujong Permatang 16 6.00
5. BP 5 : Bestari Jaya 29 11.00
6. BP 6 : Ijok 39 14.00
7. BP 7 : Jeram 35 13.00
8. BP 8 : Pasangan 16 6.00
9. BP 9 : Hulu Tinggi 1 0.00
10 Tiada Blok Perancangan 13 5.00
JUMLAH 272 100.00
Dari segi agensi pelaksana (Jadual 1.2), Majlis Daerah Kuala Selangor (MDKS) mempunyai 58
bilangan (21%) projek dengan di ikuti oleh Kementerian Kementerian Kerjaraya Malaysia (KKR) dengan
50 projek (18%). Keutamaan yang diberikan oleh RTMDKS kepada Kementerian-kementerian ini
mencerminkan pencapaian matlamat dan objektif kajian RTMDKS ini. RTMDKS ini juga telah
mencadangkan sebanyak 19 program untuk dilaksanakan. Kementerian Sumber Asli dan Alam Sekitar
mempunyai paling banyak 13 bilangan program untuk dilaksanakan.
Jadual 1.2 : Bilangan Cadangan Projek Dan Program Mengikut Agensi Pelaksana.
AGENSI PELAKSANA BIL. PERATUS
Kementerian Pertanian dan Industri Asas Tani (KPIAT) 19 7 0
Kementerian Kemajuan Luar Bandar dan Wilayah (KKLBW) 29 11 1
Kementerian Kerja Raya Malaysia (KKR) 50 18 0
Majlis/Jabatan Agama Islam Selangor 1 0 -
Perbadanan Kemajuan Negeri Selangor (PKNS) 10 4 -
Kementerian Pelancongan Malaysia (Pelancongan) 17 6 1
Kementerian Sumber Asli dan Alam Sekitar (KAAS) 15 6 13
Perbadanan Perpustakaan Awam Negeri Selangor
(Perpustakaan Negeri) 5 2 -
Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan (KPKT) 29 11 -
Lembaga Perlesenan Kenderaan dan Pegangkutan (LPKP) 14 5 -
Lembaga Kemajuan Perikanan Malaysia (LKIM) 4 1 -
Tenagan Nasioal Bhd (TNB) 1 0 -
Unit Perancang Ekonomi (UPEN) 8 3 -
Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri Selangor (MMKN) 0 0 2
JUMLAH 272 100% 19
1-8
menjangkau dua tempoh pelaksanaan
RMK-10 akan berakhir pada 2015 dan RMK-11
akan bermula pada 2015. Dan tempoh RTMDKS
ialah sehingga 2025.
syorkan bahawa Pekeliling EPU Bilangan 1,
Tahun 2009; Garis Panduan Perancangan dan
Penyediaan Program dan Projek Pembangunan
perlu dipatuhi.
dalam tempoh Rancangan Malaysia ke 10 dan
RMK-11. Garis panduan pelaksanaan projek oleh
EPU adalah satu-satu cadangan projek yang
diangkat untuk pertimbangan kelulusan
dilaksanakan dalam tempoh dua tahun. Aspek
aspek yang akan dilihat ialah tanah (tapak
projek) tidak menjadi masalah, infrastruktur dan
utiliti telah sediada dan keperluan penduduk
setempat telah diambilkira. Selain daripada itu,
cadangan projek mestilah menepati KRA
Kementerian.
pelaksanaan Kerajaan Pusat dan Negeri. Projek
projek ini boleh dibahagikan kepada dua, iaitu;
a) Cadangan Projek yang Fizikal; seperti
pembinaan, membaikpulih atau
seperti pakej aktiviti, penyelenggaraan
berjadual atau bermusim, dimana
berbentuk pembinaan, membaikpulih atau
daripada Kerajaan Pusat/Negeri/PBT, untuk
bilangan projek-projek fizikal.
dibuat dalam bentuk program. Sebanyak 19
bilangan seperti program promosi pelancongan,
program pertanian, kerja kerja penyelenggaraan
berkala dan kempen-kempen khusus untuk
menyedarkan rakyat kepada dasar-dasar
Kerajaan.
Jadual 1.3 : Bilangan Cadangan Projek dan Program Mengikut Blok Perancangan (BP).
Blok Perancangan Bil. Projek Peratus (%) Bil Program Peratus (%)
BP1 : Kuala Selangor 48 21 3 1
BP2 : Api-api 14 6 1 0
BP3 : Tanjong Karang 45 20 1 0
BP4 : Hujong Permatang 15 7 0 0
BP5 : Bestari Jaya 23 10 2 1
BP6 : Ijok 29 13 1 0
BP7 : Jeram 30 13 6 3
BP8 : Pasangan 11 5 3 1
BP9 : Hulu Tinggi 1 0 1 0
Tiada BP 12 5 1 0
JUMLAH 228 100% 19 8%
DRAF RANCANGAN TEMPATAN
1-9
hubungkait di antara agensi pelaksana Kerajaan
yang baik dan berkomited. Semua perancangan
dan peruntukan kewangan untuk projek-projek
Kerajaan, baik Pusat dan Negeri, perlu melalui
Unit Perancang Ekonomi, Jabatan Perdana
Menteri (EPU). Garis panduan yang dikeluarkan
oleh EPU perlu dipatuhi di mana peranan
Rancangan Tempatan merupakan sebagai bahan
rujukan untuk cadangan-cadangan untuk
kelulusan.
akan mengikut peringkat peringkat berikutnya:
PEMULA PROJEK; semua projek yang hendak
dilaksanakan mesti bermula dari bawah, iaitu,
pengguna (end user). Ia boleh datang terus
daripada wakil rakyat, Jawatankuasa
Jabatan Kerajaan yang berkaitan dan Persatuan
persatuan bukan kerajaan (NGO). Pegawai
projek Jabatan berkenaan akan menyediakan
kertas kerja cadangan projek, berpandukan
kepada Garis Panduan EPU, untuk diangkat ke
peringkat Kementerian untuk memohon
peruntukan kewangan dibawah Rancangan
sudah sedia untuk dilaksanakan dan atas
permintaan masyarakat setempat.
Majlis Perbandaran Kuala Selangor.
Berdasarkan Pekeliling Ketua Setiausaha
Kementerian Perumahan dan Kerajaan
2008, Mesyuarat Jemaah Menteri pada 2 Mei
2008 dan Mesyuarat Majlis Negara dan Kerajaan
Tempatan (MNKT) yang ke 60 pada 3 Jun 2008
telah bersetuju dengan kriteria baru naiktaraf
PBT iaitu bagi Majlis Daerah yang berhasrat
untuk dinaiktaraf Majlis Perbandaran hendaklah
mematuhi kriteria-kriteria berikut;
Pentadbiran sesebuah negeri ataupun
150 ribu orang.
kewangan yang mampan (sustainable)
RM20 juta dan berupaya menyediakan
perkhidmatan-perkhidmatan pada
dengan tahap kualiti hidup sebuah
perbandaran.
peluang-peluang pekerjaan dalam
samping menggalakkan pertumbuhan
Mempunyai konsep perancangan
untuk didiami. Indikator Bandar
System Malaysia Urban Indicator
Network (MURNInet) juga akan
menggalakkan penduduk setempat
untuk membangunkan komuniti
1-10
ataupun pengelibatan jawatankuasa
Selangor untuk dinaiktaraf kepada Majlis
Perbandaran, ianya perlu melalui proses yang
telah ditetapkan oleh Kementerian Perumahan
dan Kerajaan Tempatan.
Jadual 1.4 : Kriteria Untuk Dinaiktaraf Kepada Majlis Perbandaran Kuala Selangor
Bil. KRITERIA MASAKINI CADANGAN KELAYAKAN
1 Merupakan Bandar
Utama atau Pusat
1-11
Selangor.
?
Oleh kerana MDKS masih belum melepasi beberapa kriteria yang telah ditetapkan oleh KPKT, proses
menaiktaraf ini akan mengambil masa. Perancangan yang rapi serta komitmen daripada semua pihak
untuk memastikan hasrat kearah Majlis Perbandaran boleh dicapai. Segala projek-projek dan program
yang telah dicadangkan di RTMDKS 2025 mesti dilaksanakan mengikut jadual pelaksanaannya.
Dengan cara ini diharap MDKS dapat melepasi kriteria menaiktaraf Majlis Daerah kepada Majlis
Perbandaraan.
1-11
1-12
1.8 CADANGAN PROJEK UTAMA
Sebanyak 12 buah projek telah dipilih sebagai projek keutamaan daerah. Anggaran kos bagi projek ini
adalah sebanyak RM 945.3 juta. Pembahagian kos projek adalah seperti di dalam Jadual 1.5.
BIL CADANGAN PROJEK
AGENSI PELAKSANAAN Anggaran
200.0
2
5 Cadangan Kompleks
Sekolah Saujana Utama
7
8 Cadangan Naiktaraf Jalan
Saujana Utama-Sg Buloh JKR KKR JKR Negeri 80.00 40.0 40.0
9
11
Jumlah 945.3 juta
Jadual 1.5: Senarai Cadangan Projek Dan Kos Pembiayaan Projek Keutamaan Daerah
DRAF RANCANGAN TEMPATAN
1-13
Jadual 1.6 : Senarai Cadangan Projek Dan Kos Pembiayaan Blok Perancangan 1 : Kuala Selangor
Jadual BP CADANGAN PROJEK
Majlis Daerah Kuala Selangor (MDKS)
4.7 BP 1 Pemantapan legibiliti Rumah Api Altingsburg MDKS MDKS MDKS 1.00 1.0 - -
4.8 BP 1 Pembaikan Titik Tumpuan MDKS MDKS MDKS 0.05 0.05 - -
4.8 BP 1 Pembinaan Penyataan Ketibaan MDKS MDKS MDKS 0.08 0.08 - -
4.11 BP 1 Pemeliharaan dan Pemuliharaan Fasad Bangunan
Warisan
MDKS/
MDKS MDKS MDKS/JKR 0.50 0.5 - -
4.13 BP 1 Cadangan Jalan Protokol MDKS MDKS MDKS/JKR 1.00 1.0 - -
4.4 BP 1 Pembangunan Promenade Kuala Selangor MDKS MDKS MDKS 12.0 12 - -
4.15 BP 1 Membaikpulih Landskap Bandar Bukit Melawati MDKS MDKS MDKS 12.0 12 - -
4.17 BP 1 Pembangunan semula premis komersial usang,
pekan Pasir. Lot 28,29,33, 35,36,38, 43,44,45, 12
PKNS/
4.18 BP 1 Pembangunan pusat penjaja terancang, Pusat
Bandar Kuala Selangor. Lot 645. MDKS MDKS MDKS/Swasta 5.00 - 5.0 -
4.22 BP 1
812-822, 848 (22.75 hek.)
4.23 BP 1 Meningkatkan perusahaan sarang burung walit
secara terkawal dam mesra alam. Vetetinar MDKS
Pengusaha/MD
berpusat dan penambahan ruang pejalan kaki.
Bandar Kuala Selangor & Kawasan Perniagaan
Utama
4.56 BP 1
Transport System (ITS). Bandar Kuala Selangor
dan Kawasan Perniagaan Utama
4.57 BP 1
Kuala Selangor & Kawasan Perniagaan Utama
MDKS MDKS MDKS 2.0- - - 2.0-
DRAF RANCANGAN TEMPATAN
1-14
terpilih
MDKS/
4.67 BP 1
Kelajuan Tinggi (HSBB) di ibu sawat TM, Kuala
Selangor
MDKS/
JUMLAH 115.90 26.58 81.27 7.0
Kementerian Pertanian dan Industri Asas Tani (KPIAT)
4.22 BP 1
Jab Pertanian
Daerah KPIAT
Jab Pertanian
4.25 BP1 Melepaskan benih ikan dan udang ke badan air
awam secara berkala.. Jab Perikanan KPIAT
Jab Pertanian
Daerah 1.00 1.0 - -
4.25 BP 1 Melepaskan benih ikan dan udang ke badan air
awam secara berkala. Jab Perikanan KPIAT Jab Perikanan 8.00 -
4.26 BP 1 Menaiktaraf jeti-jeti nelayan sediada. LKIM KPIAT LKIM 3.00 1.0 1.0 1.0
JUMLAH 186.00 2.0 88.0 88.0
Kementerian Kesihatan (KKM)
4.47 BP 1 Membina sebuah Klinik Desa (Kg. Bagan Sungai
Yu Baru). Sebahagian Lot 1012 (0.40ha.)
Pej Kesihatan
Perbadanan Perpustakaan Awam Negeri Selangor (Perpustakaan Negeri)
4.49 BP 1 Membina sebuah Perpustakaan Mini Lot 804
(0.50 ha)
4.24 BP 1 Membangun dan menaiktaraf aksessibiliti ke
kompleks LKIM Kompleks LKIM Pasir Penambang. LKIM LKIM JKR 25.00 25.0 - -
JUMLAH 25.00 25.0
DRAF RANCANGAN TEMPATAN
1-15
Malawati – Bukit Tanjong Keramat – Pekan Lama
Kuala Selangor
4.41 BP 1 Program Menyusuri Sungai Selangor. Di Sungai
Selangor (Kg. Asahan ke sekitar De Palma Hotel) MDKS
Kem
Pelancongan
Selangor.
4.37 BP 1
Assam Jawa, Kg. Pasir Tuntong, LKIM Pasir
Penambang.
Persatuan
Nelayan
Malawati dan tapak-tapak warisan di sekitarnya. MDKS
Kem
Pelancongan
Selangor.
MDKS,
PADAT,Jab
Warisan
Negara.
MDKS
Kem
Pelancongan
Selangor.
Taman Alam Kuala Selangor
Selangor. Di Taman Ikan Air Tawar MDKS
Kem
Pelancongan
Selangor/
KSAAS.
MDKS/Jab.
4.38 BP 1 Mempromosikan Program Homestay Kg.
Permatang. Di Kg. Permatang.
1-16
Selangor landskap)
Lanskap 12.0 0.40 0.40 0.40
4.32 BP 1 Mempromosikan Pasar Karat di Jalan Batu Buruk. MDKS
Kem
Pelancongan
Selangor.
Selangor dan Kajian Pelan PADAT KPM MDKS 0.80 0.80 - -
4.42 BP 1
Kawasan perairan umum dalam daerah (tasik,
sungai, bekas lombong)
Lembaga Perlesenan Kenderaan dan Pegangkutan (LPKP)
4.58 BP 1 Cadangan Hentian Bersepadu Kuala Selangor.
Lot 73 (Belakang TESCO) MDKS LPKP MDKS 5.00- 5.00 - -
4.59 BP 1 Cadangan Naiktaraf kepada Terminal Sekunder.
Stesen Bas Bandar Melawati (Lot 1585) MDKS LPKP MDKS 3.00- - 3.00 -
4.60 BP 1
Stesen Bas Bandar Melawati (Lot 1585)Hentian
Bas Bandar Lama Kuala Selangor (Lot 16)
MDKS LPKP MDKS 5.00 - - 5.00
JUMLAH 13.00- 5.00 3.00 5.00
Kementerian Kemajuan Luar Bandar dan Wilayah (KKLBW)
4.3 BP 1 Membina dan menaiktaraf kemudahan dan
infrastruktur kampung (Kg. Permatang) JKKK KKLBW JKR Daerah 5.00 - 5.0 -
4.4 BP 1
Penambang)
4.5 BP 1
infrastruktur kampung (Kg. Bagan Sungai Yu
Baru)
1-17
4.61 BP 1 Kajian Pelan Induk Saliran Pusat Bandar Kuala
Selangor JPS KSAAS
hadapan
4.63 BP 1
mengurangkan kadar kehilangan air tak terakaun
(NRW).
SYABAS/
4.51 BP 1
Kuala Selangor
4.52 BP 1
Permatang – Api-api dalam Daerah Kuala
Selangor
4.53 BP 1 Jalan Lingkaran Bandar Lama Kuala Selangor.
Bandar Kuala Selangor MDKS KKR JKR 10.50 8.0 5.5 -
4.54 BP 1 Jalan Baru De Palma Inn ke SMK Sultan Abdul
Aziz. Bandar Kuala Selangor MDKS KKR JKR 3.10 2.0 1.1 -
JUMLAH 49.40 32 21.4 0
1-18
Jadual 1.7 : Senarai Cadangan Projek Dan Kos Pembiayaan Blok Perancangan 2 : Api-api
Jadual BP CADANGAN PROJEK
5.10 BP 2 Pembangunan Perumahan Terancang Baru. Jab Perumahan
Negara/Swasta KPKT
Jab Perumahan
Negara/Swasta 50.00 - - 50.00-
5,22 BP 2 Kajian Pelan Induk Saliran Pusat Bandar Sg Buloh.
Pusat Bandar Sg Buloh MDKS/KPS KPKT JPS/MDKS 10.50 0.5 10.0 -
5.25 BP 2
Kementerian Kemajuan Luar Bandar & Wilayah (KKLBW)
5.2 BP 2 Membina dan menaiktaraf kemudahan dan
infrastruktur kampung (Kg. Assam Jawa) JKKK KKLBW JKR 3.00 - 3.0 -
5.3 BP 2 Projek ekonomi desa (Kg Assam Jawa) JKKK KKLBW JKR 3.00 - 3.0 -
5.4 BP 2 Membina dan menaiktaraf kemudahan dan
infrastruktur kampung (Kg. Bagan Sasaran) JKKK KKLBW JKR 3.00 - 3.0 -
JUMLAH 9.00 0.0 9.0
Akuakultur (termasuk Projek Ternakan Udang
Harimau) sebagai Zon Industri Akuakultur (ZIA).
di Kg. Assam Jawa
KPIAT KPIAT Perikanan (ZIA)
Swasta 30.00 - 30.0 5.9
JUMLAH 30.00 0.0 30.0 -
5.16 BP 2
Permatang – Api-api dalam Daerah Kuala
Selangor
5.17 BP 2 Cadangan persimpangan baru Jalan Teluk Piah
Kanan – Laluan 54 . Api-api MDKS KKR JKR - - - -
5.18 BP 2
Sempadan Klang-Kuala Selangor hingga
MDKS KKR JKR 25.70 25.7 - -
DRAF RANCANGAN TEMPATAN
1-19
dari persimpangan LP5 – Laluan 54 hingga
persimpangan LP5 – Laluan 1210 dalam Daerah
Kuala Selangor.
5.20 BP 2
Kuala Selangor hingga persimpangan bandar
Bestari Jaya.
5.21 BP 2
Kampung Kuantan (B37) dan Jalan Kuala Selangor
– Sg. Buloh (LP54).
Kementerian Kesihatan (KMM)
PasirTuntong) Lot 352)
6587
Jabatan Perhutanan Negeri Selangor
penternakan akuakultur dengan pokok-pokok
JUMLAH 0.33 0.00 0.00 0.33
Kementerian Sumber Asli dan Alam Sekitar (KSAAS)
5.23 BP 2
Menaiktaraf/meninggikan ban/benteng laut
hadapan. Sepanjang persisiran pantai Daerah
Kuala Selangor
5.24 BP 2
mengurangkan kadar kehilangan air tak terakaun
(NRW). Seluruh kawasan BP2
DRAF RANCANGAN TEMPATAN
1-20
5.14 BP 2 Menaiktaraf Balai Raya di Kg. Api-api .Sebahagian
Lot 1436 (0.63 ha.) MDKS UPEN JKR 0.25 0.25
JUMLAH 0.25 0 0 0.25
Perbadanan Kemajuan Negeri Selangor (PKNS)
5.7 BP 2
hektar)
5.8 BP 2
6543 (8.93 hek.).
DRAF RANCANGAN TEMPATAN
1-21
Jadual 1.8 : Senarai Cadangan Projek Dan Kos Pembiayaan Blok Perancangan 3 : Tanjung Karang
Jadual BP CADANGAN PROJEK
6.7 BP 3
infrastruktur kampung (Kg Blok C.J.O Sawah
Sempadan)
6.8 BP 3
infrastruktur kampung (Kg Blok D,K,P,V Sawah
Sempadan)
6.9 BP 3
infrastruktur kampung (Kg Blok E,Q,S Sawah
Sempadan)
6.10 BP 3
infrastruktur kampung (Kg Kunci Air Buang
L,M,N)
6.11 BP 3 Membina dan menaiktaraf kemudahan dan
infrastruktur kampung (Kg Sg. Kajang) JKKK KKLBW JKR 10.00 10.0
6.12 BP 3
infrastruktur kampung (Kg Sg. Tengi Kanan
Baroh)
6.13 BP 3 Membina dan menaiktaraf kemudahan dan
infrastruktur kampung (Kg Sg. Tengi Kanan Darat) JKKK KKLBW JKR 4.00 4.0
6.14 BP 3 Membina dan menaiktaraf kemudahan dan
infrastruktur kampung (Kg Sg. Tengi Kanan Kiri) JKKK KKLBW JKR 8.00 8.0
6.15 BP 3 Membina dan menaiktaraf kemudahan dan
infrastruktur kampung (Kg Bagan Sg Kajang) JKKK KKLBW JKR 2.00 2.0
6.16 BP 3 Membina dan menaiktaraf kemudahan dan
infrastruktur kampung (Kg Bagan Sg. Tengkorak) JKKK KKLBW JKR 3.00 3.0
JUMLAH 49.00 0.0 49.0 0.0
Kementerian Kerja Raya Malaysia (KKR)
6.47 BP 3
– Hutan Melintang – Sabak Bernam – K.Selangor
– Kelang
DRAF RANCANGAN TEMPATAN
1-22
Selangor.
6.49 BP 3
(B41/LP5). Persimpangan Kg. Kg. Sireh dalam
kawasan Tanjung Karang.
6.50 BP 3 Cadangan persimpangan baru Laluan 5 / Lorong
Melor 2. Tanjung Karang. JKR KKR JKR Negeri - - 20.00 -
6.51 BP 3
berpusat dan penambahan ruang pejalan kaki.
Bandar Tanjung Karang & Kawasan Tumpuan
Utama
Transport System (ITS). Bandar Tanjung Karang &
Kawasan Perniagaan Utama.
Tanjung Karang & Kawasan Perniagaan Utama
MDKS KKR SPAD - - - -
Kementerian Pertanian dan Industri Asas Tani (KPIAT)
6.32 BP 3
menaiktaraf sistem saliran dan pengairan sedia
ada.
ternakan.
alam (Sistem Reban Tertutup).
Perbadanan Perpustakaan Awam Negeri Selangor (Perpustakaan Negeri)
6.44 BP 3 Membina sebuah Perpustakaan Mini (Kg. Melaka) Perpustakaan
Negeri
Perpustakaan
1-23
6.22 BP 3 Pembangunan Taman Kejiranan Tanjong
Karang di persisiran Sg Tengi MDKS KPKT
Jab. Lanskap
Karang dan kawasan sekitarnya.
Taman Sri Wangi (anggaran 360 unit)
Jab.
Perumahan/
Swasta
6.41 BP 3
Kg. Sg. Tengi Kiri, Kg. Sg. Kajang, Kg. Sg. Tengi
Kanan, Kg. Sg. Gulang-
Kementerian Pelancongan Malaysia (Pelancongan)
Kg. Ampangan, Kg. Sawah Sempadan, Kg. Sg.
Sireh, Kg. Parit 2, Kg. Parit 3 dan Kg. Parit 4.
Persatuan
Homestay 1.00 - 1.0 -
6.37 BP 3 Membangunkan R&R Laman Padi. Kg. Parit 3
(menghadap Jalan Persekutuan 5)
Kementerian Sumber Asli dan Alam Sekitar (KSAAS)
6.58 BP 3 Tebatan banjir Daerah Kuala Selangor JPS Daerah KSAAS JPS Daerah 30.00 5.0 25.0 -
6.59 BP 3
Menaiktaraf/meninggikan ban/benteng laut
masa hadapan.
6.60 BP 3 Projek Tebatan Banjir Daerah Kuala Selangor –
Lembangan Sungai Selangor/Sg Tenggi. JPS Daerah KSAAS JPS 20.00 - 20.0 -
6.64 BP3
Kg
6.61 BP 3 Menjalankan program penggantian paip dan
penggantian meter air sebagai program SYABAS
KSAAS/
1-24
terakaun (NRW).
kerja mengelakkan pencemaran sumber air di
loji.
6.57 BP 3 Kajian Pelan Induk Saliran Pusat Bandar Tg.
Karang. Pusat Bandar Tg. Karang MDKS/JPS KSAAS JPS/MDKS 10.500 - 0.50 10.00
JUMLAH 131.00 25.00 61.50 45.00
Majlis Daerah Kuala Selangor (MDKS)
6.18 BP 3 Menaik taraf nodus semasa. Medan Selera
Tanjong Karang. MDKS MDKS MDKS 0.20 0.20 - -
6.19 BP 3 Pembinaan Titik Tumpuan MDKS MDKS MDKS 0.05 - 0.05 -
6.20 BP 3 Pembinaan Penyataan Ketibaan. Jalan Klang-
Teluk Intan (FT5) MDKS MDKS MDKS 0.05 - 0.05 -
6.21 BP 3 Pemasangan CCTV dan perabot jalan di
kawasan perniagaan sekitar Pasar Tg Karang. MDKS MDKS MDKS 0.50 - 0.50 -
6.23 BP 3 Pembinaan Padang Permainan di PPD Sg Sireh
dan PPD Tiram Jaya. MDKS MDKS MDKS 0.50 - - 0.50
6.25 BP 3 Pembangunan pusat penjaja terancang, pusat
bandar Tanjung Karang. Lot 84 (1.59 hek). MDKS MDKS MDKS 5.00 - 5.00 -
6.26 BP 3 Pembangunan pusat komersil PPD Kg. Sg. Sireh.
Lot 19117-19128, 17097 (7.29 hek.). MDKS MDKS MDKS 5.00 - - 5.00
6.27 BP 3
Jaya. Lot 19932, 19933, 25873, 25874, 19935
(7.92 hek.)
6.29 BP 3 Pembangunan kawasan industri desa PPD Kg.
Sg. Sireh. Lot PT 417 (3.92 hek)
Pej
Tiram Jaya. Lot 19926, 29166, 29167, 19928,
19929 (4.99 hek.)
terpilih MDKS MDKS KPKK/Swasta 2.00 - 2.00 -
JUMLAH 24.30 0.20 13.60 10.50
DRAF RANCANGAN TEMPATAN
1-25
6.43 BP 3 Membina dua buah Klinik Desa (Kg. Seri
Gambut& Kg. Melaka) Lot 23544 & Lot 16685
Jab. Kesihatan
JUMLAH 10.00 0.00 5.00 5.00
Unit Perancang Ekonomi Negeri Selangor (UPEN)
6.45 BP 3 Membina sebuah balairaya (Kg. Parit 3). Lot
5616.
6.3 BP 3 Membina dan menaiktaraf kemudahan dan
infrastruktur kampung (Kg. Seri Tiram Jaya)
JKKK/Perpusta
6.5 BP 3 Membina dan menaiktaraf kemudahan dan
infrastruktur kampung (Kg. Sungai Sireh)
JKKK/Perpusta
JUMLAH 21.00 12.00 9.00 0.00
Lembaga Perlesenan Kenderaan dan Pegangkutan (LPKP)
6.54 BP 3 Jaringan Baru Laluan Bas.Jalan Negeri B47, B110
dan B39 MDKS LPKP SPAD 5.00 5.00 - -
6.55 BP 3 Cadangan Tambahan Liputan Bas. Laluan B39
dan Jalan Tali Air Sg. Burung / Jalan Setanjung MDKS LPKP SPAD 3.00 - - 3.00
6.56 BP 3 Cadangan Naiktaraf kepada Stesen Hentian
Transit. Stesen Bas Tanjung Karang MDKS LPKP SPAD 3.00 - 3.00 -
JUMLAH 11.0 5.00 3.00 3.00
DRAF RANCANGAN TEMPATAN
1-26
Jadual 1.9 : Senarai Cadangan Projek Dan Kos Pembiayaan Blok Perancangan 4 : Hujong Permatang
Jadual BP CADANGAN PROJEK
7.2 BP 4 Membina dan menaiktaraf kemudahan dan
infrastruktur kampung (Kg Sg Gulang-gulang) JKKK KKLBW JKR 8.00 - 8.0 -
7.3 BP 4 Membina dan menaiktaraf kemudahan dan
infrastruktur kampung (Kg Sg. Terap) JKKK KKLBW JKR 3.00 - 3.0 -
7.4 BP 4 Membina dan menaiktaraf kemudahan dan
infrastruktur kampung (Kg Bagan Pasir) JKKK KKLBW JKR 2.00 - 2.0 -
JUMLAH 13.00 0.0 13.0 0.0
Perbadanan Perpustakaan Awam Negeri Selangor (Perpustakaan Negeri)
7.13 BP 4 Membina sebuah perpustakaan mini (Kg. Sungai
Gulang-gulang) Lot Sbhgn 5225.
7.6 BP 4 Pembangunan pusat komersil PT Kg. Sungai
Terap. Lot 5256, 1605-1609 (8.58 hek.) MDKS/PKNS MDKS MDKS/PKNS 15.00 - 15.0 -
JUMLAH 15.00 0.0 15.0 0.0
Lembaga Perlesenan Kenderaan dan Pegangkutan (LPKP)
7.22 BP 4 Jaringan Baru Laluan Bas. Jalan Negeri B42 MDKS LPKP SPAD 5.00 - 5.00 -
JUMLAH 5.00 0 5.00 0
Kementerian Kerja Raya Malaysia (KKR)
7.15 BP 4
Gajah – Hutan Melintang – Sabak Bernam –
K.Selangor – Kelang
Karang. Hujong Permatang JKR KKR JKR Negeri 10.00 - 10.00 -
7.17 BP 4
Permatang
7.18 BP 4 Cadangan persimpangan baru Laluan 5 / Jalan
Gawar-gawar.Hujong Permatang JKR KKR JKR Negeri 2.00 - 2.00 -
DRAF RANCANGAN TEMPATAN
1-27
Jalan Pasir Penambang (B37)
7.20 BP 4
Permatang – Api-api dalam Daerah Kuala
Selangor
7.21 BP 4
Daerah Kuala Selangor.
JUMLAH 160.9 0 50 50.8
Kementerian Sumber Asli dan Alam Sekitar (KSAAS)
7.23 BP 4
Menaiktaraf/meninggikan ban/benteng laut
masa hadapan
7.24 BP 4
terakaun(NRW).
JUMLAH 30.00 4.0 14.0 12.0
Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan (KPKT)
7.11 BP 4 Pembangunan Perumahan Terancang Baru
Jab.
Perumahan/
Swasta
KPKT
Jab.
Perumahan/
Swasta
7.8 BP 4
9130 (39.68 hek.)
DRAF RANCANGAN TEMPATAN
1-28
7.25 BP 4
Warisan Alam Selangor
DRAF RANCANGAN TEMPATAN
1-29
Jadual 1.10 : Senarai Cadangan Projek Dan Kos Pembiayaan Blok Perancangan 5 : Batang Berjuntai
Jadual BP CADANGAN PROJEK
8.36 BP 5 Kajian Pelan Induk Saliran Pusat Bandar Bestari
Jaya MDKS KSAAS JKR/MDKS 10.50 0.5 10.0 -
8.37 BP 5 Tebatan banjir Daerah Kuala Selangor MDKS/JPS KSAAS JPS/MDKS 5.50 5.5 -
8.38 BP 5
terakaun (NRW).
JUMLAH 26.00 10.5 25.5 0
Kementerian Kemajuan Luar Bandar & Wilayah (KKLBW)
8.3 BP 5 Membina dan menaiktaraf kemudahan dan
infrastruktur kampung (Kg Rantau Panjang) JKKK KKLBW JKR 6.00 - 6.00 -
JUMLAH 6.00 0.0 6.0 0.0
Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri Selangor (MMKN)
8.40 BP 5
bencah di Bestari Jaya sebagai santuari hidupan
liar (itik belibis)
8.5 BP 5 Menaik taraf nodus semasa, di Terminal
Bas/Stesen Bas. MDKS MDKS MDKS 0.20 0.20 - -
8.9 BP 5 Pemasangan CCTV dan perabot jalan sekitar
Bestari Jaya. MDKS MDKS MDKS 0.50 0.50 - -
8.10 BP 5 Peningkatan Imej Persimpangan di
Persimpangan Utama Jln Bukit Badong. MDKS MDKS MDKS 0.30 0.30 - -
8.13 BP 5 Pembangunan pusat penjaja terancang, pusat
bandar Bestari Jaya. Lot 2759 (1.14 hek.) MDKS/Swasta MDKS MDKS/Swasta 5.00 - 5.00 -
8.31 BP 5
berpusat dan penambahan ruang pejalan kaki.
Bandar Bestrai Jaya & Kawasan Tumpuan Utama
MDKS MDKS MDKS - - - -
DRAF RANCANGAN TEMPATAN
1-30
Intelligent Transport System (ITS).
Muslim, Kuil Hindu MDKS MDKS MDKS 0.50 0.50 - -
8.7 BP 5 Pembaikan Titik Tumpuan. Tokong Cina,
Simpang Tiga dari Ijok MDKS MDKS MDKS 0.07 - 0.07 -
8.8 BP 5 Pembinaan Penyataan Ketibaan. Persimpangan
utama dari Ijok MDKS MDKS MDKS 0.05 0.05 - -
8.33 BP 5 Tumpuan terhadap aspek keselamatan jalan di
kawasan Pusat Komersil Utama MDKS MDKS JKR - - - -
8.39 BP 5 Menyediakan zon wifi percuma di lokasi-lokasi
terpilih MDKS MDKS KPKK/Swasta 2.0 - 2.00 -
JUMLAH 2.00 0.0 2.00 0.0
Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan (KPKT)
8.11 BP 5 Pembangunan Taman Kejiranan Bestari Jaya.
Bekas tapak pelupusan sisa peppejal (16.8 hk). MDKS KPKT
Jab.
Perumahan/
Swasta
sempadan Bandar Bestari Jaya dan kawasan
sekitarnya.
Jab.
Perumahan/Swa
sta
8.21 BP 5
unit)
Jabatan
Perumahan
Negara/MDKS
Kg. Baru Sri Berjuntai, Kg. Jaya Setia MDKS KPKT
Semua Agensi
Lembaga Perlesenan Kenderaan dan Pegangkutan (LPKP)
8.34 BP 5 Jaringan Baru Laluan Bas. Jalan Negeri B33 dan
B27 MDKS LPKP SPAD 3.00 3.00 - -
8.35 BP 5 Cadangan Naiktaraf kepada Stesen Hentian
Transit. Stesen Bas Bestari Jaya MDKS LPKP SPAD 3.00 - 3.00 -
DRAF RANCANGAN TEMPATAN
1-31
8.28 BP 5
Tanjong Karang (B42). Sepanjang Jalan Batang
Berjuntai-Tanjong Karang (B42).
8.29 BP 5
Kuala Selangor hingga persimpangan Bandar
Bestari Jaya.
8.30 BP 5
Jaya
JKR - - - - - -
8.15 BP 5
dan plastik, Kawasan Industri Suria : Perluasan
Kawasan.
8.16 BP 5
asas tani, ZET Bestari Jaya.Lot 4050-4380 (70.38
hek.)
Kementerian Pelancongan Malaysia (KPM)
Bencah. Kawasan bekas lombong Bestari Jaya
(anggaran seluas 100 ekar)
Kementerian Kesihatan (KKM)
8.24 BP 5 Membina sebuah Integrasi Klinik Kesihatan dan
Balai Raya Sebahagian Lot 1570 (3.33 ha.) MDKS KKM JKR 31.00 - 3.0 3.0
8.25 BP 5 Membina sebuah Klinik Desa Integrasi bersama
Perpustakaan Mini di Kg. Rantau Panjang
Perpustakaan/
KKM
KKM/
Perpustakaan
Awam
1-32
8.26 BP5
Ramai Bestari Jaya (0.48 ha.)
Perpustakaan
Negeri
Perpustakaan
JUMLAH 1.00 5.0 3.0 2.0
DRAF RANCANGAN TEMPATAN
1-33
Jadual 1.11 : Senarai Cadangan Projek Dan Kos Pembiayaan Blok Perancangan 6 : Ijok
Jadual BP CADANGAN PROJEK
9.16 BP 6
66, 68, 70, 72, 74, 76, 2472-2478 (36.59 hek.)
PKNS/Swasta PKNS PKNS/Swasta 18.30 - 18.3 -
9.17 BP 6
(24.20 hek.)
9.18 BP 6
Taman Industri Batu 22, Ijok. Lot 202-223, 228-
230, 232-237, 249, 257-259, 261-263, 523-536
(100.65 hek.)
9.6 BP 6 Menaik taraf nodus semasa - Kawasan rehat dan
rawat Ijok dan perhentian bas Ijok MDKS MDKS MDKS 0.27 0.27 - -
9.7 BP 6 Pembinaan Titik Tumpuan di Laluan utama (B54) MDKS MDKS MDKS 0.70 0.7 - -
9.8 BP 6 Pembinaan Penyataan Ketibaan di Persimpangan
Laluan 54 (B54) MDKS MDKS MDKS 0.50 0.50 - -
9.9 BP 6 Peningkatan Imej Persimpangan di Persimpangan
Utama (Simpang Tiga) MDKS MDKS MDKS 0.30 0.30 - -
9.13 BP 6 Pembangunan pusat penjaja terancang, Pusat
Bandar Puncak Alam-Saujana Utama MDKS/Swasta MDKS MDKS/Swasta 5.00 - 5.00 -
9.14 BP 6 Pembangunan pusat penjaja terancang, Pekan
Ijok. Lot 1478 & 1479 (1.73 hek.) MDKS/Swasta MDKS MDKS/Swasta 5.00 - 5.00 -
9.39 BP 6
Berpusat dan Penambahan Ruang Pejalan kaki.
Ruang Pejalan Kaki: Bangunan perniagaan dan di
sepanjang Laluan 54 TLK Berpusat : Jln. Bandaran
(berdekatan dengan stesen minyak BHP Ijok)
MDKS/Swasta MDKS MDKS/Swasta 20.00 - 20.00 -
JUMLAH 31.80 1.8 10.00 0.0
DRAF RANCANGAN TEMPATAN
1-34
9.23 BP 6
Pej Daerah
Kuala Selangor UPEN/PD KS JKR/MDKS 200.00 - 200.0 -
9.25 BP 6 Membina sebuah Balai Raya (Kg. ParitMahang) Pej Daerah
Kuala Selangor UPEN JKR 1.00 - - 1.0
JUMLAH 201.00 0.0 200.0 1.0
Kementerian Kesihatan (KKM)
Lot 2147.
Pej Kesihatan
JUMLAH 5.00 0.3 0.0 0.25
Kementerian Kemajuan Luar Bandar & Wilayah (KKLBW)
9.4 BP 6 Membina dan menaiktaraf kemudahan dan
infrastruktur kampung (Kg Parit Mahang) JKKK KKLBW JKR 8.00 - 8.0 -
JUMLAH 8.00 - 8.0 -
9.10 BP 6
Puncak Alam-Saujana Utama. (Lot 8986, 3879)
MDKS KPKT MDKS/Majlis
Ijok Lot 2528, 429, 446, 445 (8.15 hektar) MDKS KPKT
Jab Lanskap
Jab.
Perumahan/
Swasta
9.21 BP 6
Ijok Baru.
9.43 BP 6 Cadangan sistem kumbahan berpusat di Bukit
Cerakah, Puncak Alam. Fasa 2-5 IWK KPKT IWK 150.00 5 5 3
9.44 BP 6 Cadangan Sistem Kumbahan Berpusat di Alam
Perdana, Puncak Alam IWK KPKT IWK 110.00 0.5 50 51
9.45 BP 6 Cadangan Sistem Kumbahan Berpusat di IWK KPKT IWK 225.00 100 100 5
DRAF RANCANGAN TEMPATAN
1-35
9.46 BP 6 Cadangan Sistem Kumbahan Berpusat di Bukit
Cerakah Fasa 1. Bukit Cerakah IWK KPKT IWK 110.00 50 50 10
9.47 BP 6
Woodland Estet. Kawasan Tadahan
IWK KPKT IWK 180.00 50 50 80
9.49 BP 6 Menyediakan zon wifi percuma di lokasi-lokasi
terpilih kawasan Pusat Bandar Ijok MDKS MDKS KPKK/Swasta 2.00 - 2 -
JUMLAH 902.30 241.50 307.50 199.50
Tenaga Nasional Bhd (TNB)
9.48 BP 6 Cadangan Talian Rentis 275 kV dari PMU Paya
Jaras ke PMU Batu Arang TNB TNB TNB 50.00 30.0 20.0 -
JUMLAH 50.00 30.0 20.0 0.0
Kementerian Kerja Raya Malaysia (KKR)
9.28 BP 6
Alam dari Jalan Klang-Kuala Selangor (LP5)
hingga Laluan 1210
9.29 BP 6
Persimpangan Laluan 54/Laluan 1210.
9.30 BP 6
Persimpangan Puncak Alam (LP54/1210) ke
Persimpangan Pekan Meru.
9.31 BP 6
(LP54/1210).
9.32 BP 6 Naiktaraf Persimpangan Ijok (LP54/B35).
Persimpangan Ijok (LP54/B35). JKR KKR JKR Negeri 20.00 20.0 - -
9.33 BP 6 Naiktaraf Persimpangan LATAR / Laluan
54.Persimpangan LATAR / Laluan 54 JKR KKR JKR Negeri 20.00 - 20.0 -
9.34 BP 6
Kg. Sg. Sembilang-Puncak Alam. Persimpangan
berdekatan Bandar Puncak Alam.
DRAF RANCANGAN TEMPATAN
1-36
9.35 BP 6 Cadangan Persimpangan Bertingkat Assam
Jawa. Persimpangan Bertingkat Assam Jawa. LLM KKR Syarikat Konsesi 15.00 15.0 - -
9.27 BP 6
Gajah – Hutan Melintang – Sabak Bernam –
K.Selangor –Kelang
JUMLAH 425.1 201.4 170.7 32.0
Lembaga Perlesenan Kenderaan dan Pegangkutan (LPKP)
9.36 BP 6 Cadangan Stesen Hentian Transit Bandar Puncak
Alam-Saujana Utama MDKS LPKP SPAD 20.00 - 20.00 -
9.37 BP 6 Jaringan Baru Laluan Bas di Jalan Parit Mahang
(B109) MDKS LPKP SPAD 50.00 - 20.00 -
9.38 BP 6 Cadangan Naiktaraf Stesen Bas Simpang 3 Ijok.
Perhentian bas Simpang 3 Ijok MDKS LPKP SPAD 30.00 - 30.00 -
JUMLAH 100.00 0.00 70.00 30.00
Kementerian Sumber Asli dan Alam Sekitar (KSAAS)
9.40 BP6 Kajian Pelan Induk Saliran Pusat Bijok. MDKS KSAAS JKR/MDKS 10.50 0.5 5.0 5.0
9.41 BP 6 Tebatan banjir Daerah Kuala Selangor. Kg. Parit
Mahang, Kg, Bukit Cerakah, Kg. Bukit Hijau, MDKS/JPS KSAAS JPS/MDKS 10.50 0.5 5.0 5.0
9.42 BP 6
terakaun (NRW).
JUMLAH 31.00 1.0 10.5 10.5
Kementerian Pertanian dan Industri Asas Tani (KPIAT)
9.50 BP 6
secara mesra alam. Ladang ternakan sediada di
Mukim Ijok (BP6) & Mukim Pasangan (BP8)
Veterinar KPIAT Verterinar/
DRAF RANCANGAN TEMPATAN
1-37
Jadual 1.12 : Senarai Cadangan Projek Dan Kos Pembiayaan Blok Perancangan 7 : Jeram
Jadual BP CADANGAN PROJEK
menambah bangunan. Lot 12080 & Lot 12081
Pej Kesihatan
10.3 BP 7 Membina dua Klinik Desa (Kg. Bukit Kuching &
Kg. Simpang TigaJeram) Lot 3883 & 2967.
Pej Kesihatan
JUMLAH 25.00 25.0
10.25 BP 7
sempadan pusat bandar Puncak Alam, Sg. Buloh
Sasaran dan kawasan sekitarnya
10.26 BP 7 Program Perumahan Mampu Milik. Bersebelahan
Taman Alam Jaya (anggaran 438 unit)
Jab
Perumahan/M
DKS
10.27 BP 7 Pembaharuan Bandar – Kampung dalam bandar.
Kg. Sg. Buloh, Kg. Pasir Tuntong MDKS KPKT
Semua Jabatan
10.31 BP 7 Membina sebuah Balai Bomba, Pekan Sg. Buloh.
Jab. Bomba
Perbadanan Perpustakaan Awam Negeri Selangor (Perpustakaan)
10.33 BP 7 Membina sebuah Perpustakaan Mini (Kg. Bukit
Kuching -Integrasi dengan Balai Raya) Lot 3577
Perpustakaan
Negeri
Perpustakaan
Majlis/Jabatan Agama Islam Selangor
10.32 BP 7 Membina satu buah Masjid (Kg. Tambak Jawa)
Lot 4548. MAIS MAIS JKR 10.00 - 10.0 -
JUMLAH 10.00 0.0 10.0 0.0
DRAF RANCANGAN TEMPATAN
1-38
10.34 BP 7 Membina dua buah Balai Raya (Kg. Bukit
Kuching & Kg. Bukit Kerayong)
JUMLAH 1.00 0.0 0.0 1.0
Kementerian Kemajuan Luar Bandar & Wilayah (KKLBW)
10.3 BP 7 Membina dan menaiktaraf kemudahan dan
infrastruktur kampung (Kg Bukit Kuching) JKKK KKLBW JKR 6.00 6.0 - -
10.5 BP 7 Membina dan menaiktaraf kemudahan dan
infrastruktur kampung (Kg Jeram) JKKK KKLBW JKR 10.00 - 10.0 -
10.7 BP 7 Membina dan menaiktaraf kemudahan dan
infrastruktur kampung (Kg Bukit Hijau) JKKK KKLBW JKR 7.00 - 7.0 -
10.8 BP 7
Tengah)
10.9 BP 7 Membina dan menaiktaraf kemudahan dan
infrastruktur kampung (Kg Sg. Buloh JKKK KKLBW JKR 3.00 - 3.0 -
10.10 BP 7 Membina dan menaiktaraf kemudahan dan
infrastruktur kampung (Kg Felda Bukit Cherakah) JKKK KKLBW JKR 3.00 - 3.0 -
JUMLAH 32.00 6.0 26.0 0.0
Majlis Daerah Kuala Selangor (MDKS)
10.12 BP 7 Menaiktaraf nodus semasa Pasar Awam dan
Masjid Jamek Sg Buloh. MDKS MDKS MDKS 0.25 0.25 - -
10.13 BP 7 Pembinaan Titik Tumpuan Jalan Klang-Teluk Intan
(FT 5), Bangunan Wisma Peladang. MDKS MDKS MDKS 0.25 0.25 -
10.14 BP 7 Pembinaan Penyataan Ketibaan diJambatan Sg.
Buloh MDKS MDKS MDKS 0.05 0.05 -
10.15 BP 7 Menaiktaraf Gelanggang Futsal - PPD Jeram. MDKS MDKS MDKS 0.05 - 0.05 -
10.17 BP 7
rumah kedai, kedai pejabat & pusat penjaja
terancang, Kuala Sg. Buloh. Lot 368, 369, 370 &
4492 (2.12 hek.)
DRAF RANCANGAN TEMPATAN
1-39
27, 31-44 (0.68 hek.)
10.19 Pembangunan pusat komersil PPD Kg. Bukit
Kucing. Lot 12082, 3216, 3217 (2.34 hek.).
MDKS/Pej.
10. 49 BP 7 Pembinaan tapak pelupusan sisa pepejal sanitari
yang baru.Mukim Jeram NDKS/JPSPN MDKS JPSPN 122.00 2.0 60.0 60.0
JUMLAH 154.10 2.55 73.55 78
Perbadanan Kemajuan Negeri Selangor (PKNS)
10.21 BP 7
4740,4742, 4744, 4746, 4748 (41.93 hek.)
PKNS/Swasta PKNS PKNS/Swasta 21.00 - 21.0 -
10.22 BP 7
6501, 1268, 1265, 1266, 12217, 1270, 2469, 2471,
2473, 2476, 1425-1428, 2464, 9946-9948 (44.70
hek.)
DRAF RANCANGAN TEMPATAN
1-40
Jadual 1.13 : Senarai Cadangan Projek Dan Kos Pembiayaan Blok Perancangan 8 : Pasangan
Jadual BP CADANGAN PROJEK
11.2 BP 8 Membina dan menaiktaraf kemudahan dan
infrastruktur kampung (Kg Kuantan)
11.6 BP 8 Menaiktaraf gelanggang badminton PPD Kg
Kuantan. MDKS MDKS MDKS - - - -
Lot 1181 (3.61 hek.)
Kuantan. Lot 2130 (2.53 hek.).
Pej
Kelip Kg Kuantan Sebagai Zon Perlindungan
Hidupan Liar
11.11 BP 8
Bestari Jaya. Taman Agrotek Daerah Kuala
Selangor (anggaran 141.6 hektar)
JUMLAH 2.50 1.0 1.0 0.5
Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan (KPKT)
11.15 BP 8 Pembangunan Perumahan Terancang Baru Swasta/Jbt
Perumahan KPKT Peamaju/KPKT - - - -
Kementerian Sumber Asli dan Alam Sekitar (KSAAS)
11.13 BP 8 Menaiktaraf Santuari Kelip-Kelip. Kelip-kelip Kg.
Kuantan dan Kg. Bukit Belimbing MDKS KSAAS/JPS MDKS/Swasta 1.00 0.4 0.3 0.3
11.23 BP 8
Permatang, Kg. Bukit Belimbing, Kg. Raja Musa,
Kg, Makmur, Ladang Raja Musa, Kg. Sri Makmur.
JKR Daerah
DRAF RANCANGAN TEMPATAN
1-41
11.25 BP 8
terakaun (NRW).
JUMLAH 101.50 20.40 61.90 40.30
Kementerian Kemajuan Luar Bandar & Wilayah (KKLBW)
11.4 BP 8 Membina dan menaiktaraf kemudahan dan
infrastruktur kampung (Kg Asahan) JKKK KKLBW JKR 4.00 - 2.0 2.0
11.5 BP 8 Membina dan menaiktaraf kemudahan dan
infrastruktur kampung (Kg Sepakat) JKKK KKLBW JKR 4.00 - 2.0 2.0
11.14 BP 8 Mempromosikan Program Kampung Stay Kg.
Telok Penyamun – Kg.Kuantan
11.17 BP 8
Gajah – Hutan Melintang – Sabak Bernam –
K.Selangor – Kelang
(B37) JKR Daerah KKR JKR 19.50 - 19.5 -
11.19 BP 8 Cadangan Naiktaraf Jalan Batang Berjuntai-
Tanjong Karang (B42) JKR Daerah KKR JKR 66.60 66.8 - -
11.20 BP 8 Cadangan Naiktaraf Jalan Kampung Kuantan
(B33) JKR Daerah KKR JKR 62.80 52.6 - -
11.21 BP 8
JKR Daerah KKR JKR 18.00 18.0 - -
11.22 BP 8
Selangor
JUMLAH 333.70 137.4 206.1 0.0
DRAF RANCANGAN TEMPATAN
1-42
Jadual 1.14 : Senarai Cadangan Projek Dan Kos Pembiayaan Blok Perancangan 9 : Hulu Tinggi
Jadual BP CADANGAN PROJEK
12.3 BP
(B33) JKR KKR JKR 38.40 - 38.4 -
JUMLAH 38.40 0 38.4 0
2.0 GARIS PANDUAN UMUM
2-1
Perancang Negeri Selangor dan digunapakai bagi tujuan kawalan aktiviti pembangunan di seluruh
Daerah Kuala Selangor. Garis panduan dan piawaian tersebut adalah seperti yang disenaraikan di
Jadual 2.1
Jadual 2.1 : Garis Panduan yang telah diluluskan pemakaiannya oleh Jawatankuasa Perancang
Negeri Selangor.
No Tajuk
1. Garis Panduan Perumahan
1-1 Rumah Teres (Kos Rendah, Sederhana Rendah, Kos Sederhana Dan Teres Biasa)
1-2 Rumah Berkembar Dan Kluster
1-3 Rumah Sesebuah Biasa Dan Zero Lot Boundry
1-4 Kos Rendah Dan Sederhana Rendah
1-5 Pangsapuri Kos Sederhana Dan Tinggi
1-6 Rumah Bandar
2. Garis Panduan Perniagaan
2-2 Kedai Mampu Milik (Kos Rendah)
2-3 Kompleks Perniagaan
2-4 Pasaraya Besar/Hypermarket
2-6 Pasar
2-7 Bazar/Arked
3-1 Piawaian Umum Skim/Zon Industri
3-2 Piawaian Umum Kemudahan Sokongan
3-3 Piawaian Umum Zon Penampan
3-4 Kilang Sesebuah Dan Kilang Berkembar, Kilang Teres Dan Kilang Kos Rendah
3-5 Kilang Bertingkat
3-8 Industry Berat Dan Khas (Heavy And Special Industry)
3-9 Bangunan-Bangunan Dan Struktur Yang Dibenarkan Dalam Anjakan Bangunan
4. Garis Panduan Kemudahan Masyarakat
4-1 Hospital
4-6 Taska/Tadika/Tabika/Pra Sekolah Dan Tadika Swasta
4-7 Kemudahan Polis : Ibu Pejabat Kontijen Dan Ibu Pejabat Daerah
4-8 Kemudahan Polis : Balai Polis Dan Pondok Polis
4-9 Kemudahan Bomba Dan Penyelamat
4-10 Masjid
2-2
4-13 Garis Panduan Umum Tanah Perkuburan
4-14 Perkuburan Islam, Jirat Cina, Kubur Hindu Dan Kubur Kristian
4-15 Kemudahan Kompleks Dan Pusat Komuniti
4-16 Perpustakaan Awam
5. Garis Panduan Aspek Alam Sekitar Dalam Aspek Perancangan
5-1 Garis Panduan Perancangan Pembangunan Di kawasan Bukit Dan Tanah Tinggi Negeri
Selangor
5-3 Perintah Pemeliharaan Pokok Mengikut Peruntukan Akta 172
5-4 Garis Panduan Dan Piawaian Pembangunan Di Persisiran Pantai
5-5 Garis Panduan Dan Piawaian Pembangunan Dalam Koridor Sungai
5-6 Garis Panduan Dan Piawaian Pembangunan Padang Golf
5-7 Piawaian Umum
6-1 Hierarki Jalan
6-3 Rekabentuk Jalan
6-5 Piawaian Rekabentuk Jalan
6-6 Piawaian Perancangan Jalan
6-8 Tempat Letak Kereta Aras Tanah
6-9 Orang Kelainan Upaya (OKU)
6-10 Perletakan Pencawang Elektrik
6-11 Rezab Rentis TNB
Penyediaan pondok polis bagi meningkatkan aspek
keselamatan awam di nodus bandar
Penanaman landskap sebagai pemisah antara laluan
pejalan kaki dengan jalan bermotor
Penyediaan bollard boleh memainkan peranan
untuk membentuk persekitaran
Lain-lain garis panduan ini disediakan bagi tujuan sokongan kawasan pembangunan yang dibaca
bersama dan tertakluk kepada syarat-syarat Kelas Kegunaan Tanah serta syarat-syarat PBN, PBT dan
Jabatan Agensi Teknikal. Di dalam keadaan apa-apa percanggahan peruntukan oleh Pegawai Daerah
kawasan Kelas Kegunaan Tanah dan Peta Cadangan 2025 akan mengatasi garis panduan ini.
3.1 GARIS PANDUAN REKA BENTUK BANDAR
3.1.1 Garis Panduan Bandar Selamat
Garis panduan Bandar Selamat berpandukan
kepada Program Bandar Selamat yang
dilaksanakan menerusi 3 strategi dan
mengandungi 23 langkah pencegahan seperti
berikut:-
daripada jalan bermotor dengan
penghadang sebagai pemisah.
peranan ‘semi private’ untuk orang ramai,
terutamanya pejalan kaki.
iii. Mengawal/menyelenggara penanaman
mewujudkan kawasan semak, berlindung
jenayah.
mendalami dan menguatkuasa garis
Pencahayaan serta ‚Garis Panduan
Pencegahan Jenayah Melalui Rekabentuk
Based Mapping.
Perumahan.
yang telah dikenalpasti sebagai nodus
bandar dan/atau kawasan sasaran
Perletakan papan
jenayah yang mengandungi peringatan
pertolongan semasa kecemasan.
beberapa lokasi kejadian curi ragut dan
jenayah kecurian seperti dilorong-
digunakan.
dan komersil.
motosikal yang berteduh, mempunyai
kemudahan mengunci motorsikal dan
(CCTV).
premis perniagaan.
menghalang pandangan awam. Reka
bumbung condong hingga menghalang
pandangan adalah tidak dibenarkan.
lokasi-lokasi pasar malam.
tujuan komersil tidak dibenarkan di atas
laluan pejalan kaki dan kaki lima.
xii. Menjanakan pelbagai aktiviti
perniagaan, dengan syarat tidak
menimbulkan isu lalu lintas.
xiii. Penawaran perkhidmatan pengawal
keselamatan swasta, terutamanya di
komuniti di kawasan-kawasan
jenayah yang tinggi.
belakang rumah bagi memudahkan
kawasan komuniti masing-masing.
Lorong seperti ‘ramp’ untuk memudahkan penggunaan
oleh golongan kurang upaya.
tanda atau pintu gerbang dibina bagi mewujudkan
sense of welcoming kawasan bandar.
Pembinaan kenyataan ketibaan bagi meningkatkan
tahap legibiliti bandar
dan mesra golongan kurang upaya.
3.1.2 Garis Panduan Reka Bentuk Bandar
A. Pintu Masuk
pintu masuk utama daerah, terutamanya
pintu masuk dari Meru/Klang, dari Shah
Alam, dari Kuala Lumpur, dari Daerah
Gombak/Petaling, dari Kuala Kubu
direkabentuk mengikut karektor yang
ketibaan yang disediakan boleh
gerbang, papan tanda
bandar/arca/penataan landskap yang
laluan pejalan kaki perlu disediakan di
kiri dan kanan jalan utama/jalan
protokol mengikut kesesuaian
Kereta (TLK)
di setiap lokasi pintu masuk yang
dikenalpasti perlu dibuat untuk
bagi setiap pusat bandar/pusat
tempatan yang berkenaan, selaras
mempunyai corak dan jenis turapan
yang berbeza dengan turapan jalan
utama.
dengan pokok-pokok teduhan yang
menitikberatkan keselamatan kepada
perumahan hendaklah untuk penduduk
setempat, dengan tambahan kegunaan
pengunjung mengikut kadar pemilikan
vi. Tempat letak kereta yang disediakan
harus disertakan elemen-elemen/ruang
2.5 meter, untuk keselesaan pemandu
dengan fungsinya sebagai peneduh.
jalan turut berfungsi sebagai pemisah
antara laluan pejalan kaki dan jalan
bermotor.
dalam zon komersial dan zon
institusi/kemudahan masyarakat.
dibenarkan terputus dan mempunyai
ciri mesra golongan kurang upaya
(OKU).
dengan perabot jalan, papan tanda,
arah jalan yang menggunakan
rekabentuk ‘kontemporari’ atau tropika.
Kurang Upaya (OKU)
tanpa halangan.
kelebaran minima 1,800 mm.
Aksessibiliti : Laluan Khas/ Lorong Pejalan
kaki & Kaki Lima
tanpa halangan perlu disediakan.
iii. Permukaan laluan pejalan kaki tidak
licin.
keluar berbeza dengan tekstur laluan
biasa.
mm.
memberi amaran.
arah laluan.
i. ’Ramp’ dan ’handrail’ perlu disediakan di
lokasi yang paling hampir dengan
anjung masuk sesebuah bangunan.
minima ialah 1,800 mm.
800 mm hingga 1,500 mm.
E. Perletakan Alat Penghawa Dingin
i. Perletakan alat penghawa dingin tidak
dibenarkan di hadapan bangunan.
dibenarkan melintangi mana-mana
Awam Luar Bangunan
digalakkan pokok-pokok yang
berwarna-warni. Antaranya seperti
spp. dan sebagainya.
perlu mempunyai ciri-ciri artistik dan
mudah dirujuk oleh pengunjung bandar.
iii. Aktiviti bersifat ‘café terbuka’ dan
menggunakan secara optimum ruang-
kekal dengan senibina ‘kontemporari’
3-5
3.2.1 AKTIVITI EKO-PELANCONGAN
yang:
sifat semulajadi (termasuk sifat-sifat
kebudayaan kini dan lalu);
membolehkan penglibatan secara aktif
sosio-ekonomi.
keuntungan kepada masyarakat setempat.
untuk mengasingkan kegiatan yang
Jadual 3.1 : Kegiatan Yang Boleh Dibenarkan
dan Tidak Dibenarkan di
daripada hasil pelancongan berdasarkan kepada
satu sistem bercorak mapan yang telah
diiktirafkan di dalam pelan pengurusan tapak).
ii. Memberi tumpuan terhadap fokus tarikan
(landmark) di kawasan tertentu.
ciri-ciri semulajadi.
hutan bakau hendaklah samada melalui bot
atau laluan pejalan kaki yang dibina dengan
kayu tahan lama.
ruang untuk pembinaan laluan pejalan kaki
dan struktur lain hendaklah dikurangkan;
deretan pokok yang meminggiri laut tidak
patut diganggu.
pesisir tasik dan tebing sungai harus
disediakan dan dilaksanakan
pinggir perdalaman yang kering, dan
bukannya di dalam hutan bakau.
viii. Bangunan sepatutnya tidak melebihi
ketinggian kanopi pokok.
eko-pelancongan yang memberi manfaat kepada
pihak berkaitan
3-6
ketinggian kanopi pokok tetapi
kelihatan menonjol.
diadakan untuk mengurangkan masalah
gangguan monyet dan hidupan liar yang
lain.
diterima sebagai sebahagian daripada
mengelakkan atau mengurangkan masalah
gigitan serangga dengan menggunakan
harus diberikan.
buangan tidak patut dibuang di hutan
bakau atau di luar pesisir pantai.
xiii. Bentuk seni reka dan teknologi
bangunan:
siling merupakan pilihan yang paling
baik dan bersesuaian.
Menggalakkan penggunaan bahan
didapati secara tempatan.
mengelakkan gangguan terhadap
nokturna.
mudah didapati daripada sumber
Laluan perjalanan, jenis pemukaan,
cerun, kedudukan kemudahan dan
penyediaan maklumat yang tepat
harus dipertimbangkan dalam usaha
mana diperlukan).
dan menggunakan kenderaan yang
disediakan, atau lain-lain rancangan
disediakan bagi kemudahan pelawat.
persekitaran
3-7
difahami
denai:
Sistem-sistem denai harus
digalakkan.
‘boardwalk’ untuk meningkatkan
petunjuk arah, panduan dan
penginapan pelawat.
perlu diberi perhatian supaya aliran
pergerakan yang wujud selesa untuk
semua pengguna dan aktiviti yang
dilakukan.
dan habitat persekitaran. Rekabentuk
bangunan dan tatatur perlulah
yang berteraskan alam semulajadi
hendaklah sederhana tetapi bersih,
selesa dan tidak menonjol.
xix. Penyediaan kemudahan yang
mencukupi bagi menampung keperluan
pelancongan, pengguna tempatan dan
tidak sesuai sama sekali di dalam
bangunan penginapan eko
panduan yang ditetapkan, seperti
Berkuasa Tempatan, Pelan Eko-
pelancongan Kebangsaan Malaysia dan
Zon, Pelan Tapak dan Seni Bina.
Garis Panduan No 14 – ‚Interpretasi,
Pendidikan dan Latihan.
Pemuliharaan.
mengekalkan suasana persekitaran
semasa yang menarik.
dipatuhi dalam pembangunan eko-pelancongan.
3-8
digunapakai
20m
30m
Garis panduan ini dikhususkan kepada kawasan
aktiviti tanaman, penternakan haiwan dan
akuakultur.
i. Kawasan Jelapang Padi (IADA Barat Laut
Selangor) MESTI dikekalkan untuk aktiviti
tanaman padi.
dibangunkan untuk aktiviti selain
daripada tanaman padi seelok-eloknya
ditanam semula dengan padi.
di luar kawasan pembangunan daerah
MESTI dikekalkan sebagai kawasan
dibangunkan bagi tujuan pertanian
sumber makanan, penternakan dan
aktiviti akuakultur dengan adanya
pengawasan dan kawalan daripada
yang berkaitan.
A Aktiviti Penternakan Ayam
dibenarkan dengan menggunakan Sistem Reban
Tertutup yang mesra alam.
Veterinary Health Mark (VHM) yang merupakan
lambang kualiti kepada hasilan ternakannya.
Untuk aktiviti penternakan ayam secara
terbuka, terdapat beberapa garis panduan
khusus yang MESTI dipatuhi sepenuhnya
untuk mencapai konsep mesra alam dan
mesra penduduk. Antaranya seperti:
i. Lokasi Tapak Ladang
kawasan yang sekurang-kurangnya 200
meter radius daripada kawasan
penempatan utama seperti perumahan,
rekreasi.
d. Tidak berhampiran dengan tasik, parit
utama, pengairan dan sungai,
khususnya yang digunakan sebagai
mengelakkan limpahan apabila berlaku
banjir atau hujan lebat.
banjir berlaku.
dan disulami dengan pokok-pokok
dengan jalan yang sering digunakan
oleh kenderaan mengangkut ayam.
3-9
iii. Binaan Reban
timur-barat.
harus membolehkan pengudaraan
30 kaki.
baik dan berfungsi.
iv. Sanitasi Ladang
persekitaran ladang, premis, peralatan
terdapat dalam kawasan ladang.
dengan memastikannya dalam
reban dan sampah dengan kaedah
pelupusan yang sempurna.
membuat sarang.
sekeliling reban.
ketinggian rumput dalam kawasan
d. Memastikan tidak ada pertumbuhan
rumput dalam jarak sekurang-
e. Reban dan stor harus kalis burung liar
dan tikus dengan memasangkan jaring.
Jaring harus diperiksa untuk
baik.
tempat-tempat strategik. Memantau
paras 10.
sisa buangan ladang tidak dialir terus
ke dalam sistem perparitan di luar
ladang yang boleh menyebabkan
pencemaran air dan persekitaran.
infestasi lalat di ladang di bawah paras
indeks 10 (menggunakan scudder fly
grill). Program kawalan lalat dibuat
dua kali seminggu.
sentiasa kering bagi mengelakkan bau
busuk yang mengganggu
dari reban tidak mencemarkan udara,
bangunan dan tumbuhan di kawasan
berhampiran.
terkandung dalam ‚Garis Panduan Amalan
Penternakan Ayam Yang Baik yang dicadang
oleh Jabatan Perkhidmatan Veterinar untuk
digunapakai oleh Majlis dan dipatuhi oleh
penternak).
3-10
mampan dan tidak mencemarkan alam sekitar,
serta mengamalkan Amalan Akuakultur Baik
(GAqP).
perusahaan (TOL) daripada Pejabat Tanah
dan Galian (PTG), dan memohon lesen
Sistem Kultur Laut (SKL) daripada Jabatan
Perikanan Daerah, iaitu lesen yang
membenarkan ternakan kerang di
tapak semulajadi kerang (sekurang-
tapak pembenihan kerang semulajadi).
sah.
mengganggu laluan bot atau vesel
nelayan.
100 ekar (ditetapkan sendiri oleh Jabatan
Perikanan Daerah bersama-sama dengan
pengusaha kerang bagi menggelakkan
kerang mestilah memiliki ciri-ciri
ternakan kerang, iaitu:
(pH >7).
meter semasa air surut).
(KSAS Tahap 1)
sekitar tapak pembenihan utama. Aktiviti-
aktiviti perusahaan dan pengeluaran
kerang-kerangan atau lain-lain hidupan
adalah TIDAK DIBENARKAN dalam
melainkan oleh pengusaha-pengusaha
iii. Kawasan ini TIDAK BOLEH DICEMARI,
terutamanya oleh bahan-bahan yang
boleh menjejaskan pembiakan kerang
dibangunkan sebelum melepaskannya ke
i. Pemilihan Tapak
Pihak Berkuasa Negeri sebagai
kawasan pembangunan akuakultur air
produktif tetapi bersesuaian untuk
berdekatan.
- kolam hendaklah diminimakan.
kawasan yang berhampiran dengan
umum.
sekitar.
untuk rawatan kumbahan yang
bersesuaian dengan saiz ladang.
memudahkan pengurusan air dan
3-11
b. Sistem ternakan dan pengurusan yang diamalkan hendaklah disesuaikan dengan saiz
benih yang digunakan.
c. Air yang berkeladak hendaklah diendapkan terlebih dahulu dalam kolam takungan dalam
tempoh yang sesuai.
d. Kadar pertukaran air hendaklah disesuaikan dengan peringkat umur ternakan.
e. Air kumbahan dari sistem ternakan hendaklah dirawat sebelum dialirkan ke perairan
umum.
f. Bahan kumbahan hendaklah diletakkan di tempat yang sesuai.
g. Kolam ternakan yang menghadapi masalah bau lumpur, rawatan yang sesuai hendaklah
dilaksanakan.
h. Penggunaan bahan kimia tidak digalakkan semasa pengendalian hasil lepas tuai.
i. Tempat pengendalian dan peralatan yang digunakan untuk pengendalian
hasil hendaklah sentiasa bersih.
(Catatan: garis panduan ini telah mengambil kira dan diolah daripada ‚Kod Amalan
Akuakultur di Malaysia yang dikeluarkan oleh Jabatan Perikanan Malaysia).
3.4 GARIS PANDUAN PERUSAHAAN SARANG BURUNG WALIT
A Aktiviti Penternakan Burung Walit
i. Lokasi Premis Perladangan Burung Walit
Sediada
kawasan pembangunan bandar
adalah dibenarkan terus beroperasi
‚Amalan Baik Penternakan Haiwan
utama bandar adalah dibenarkan
pembesaran bangunan adalah tidak
baru
pusat bandar adalah tidak
pembangunan bandar perlu
bangunan sediada perlu
daripada kawasan perumahan
aktiviti perladangan burung walit
aktiviti perladangan burung walit
ialah berhampiran sekolah, klinik
kesihatan, tempat ibadat, kawasan
rekreasi, rizab utiliti, penginapan
pelancong, kawasan sensitif alam
tidak melebihi atau sama dengan 12
meter.
kawasan yang aktiviti manusianya
rendah, bangunan kosong boleh
DRAF RANCANGAN TEMPATAN 2025
a. Permohonan pendaftaran aktiviti/
dipamerkan di tempat yang
dilesenkan.
adalah tidak dibenarkan.
persekitaran premis dan peralatan
yang digunakan harus dijaga
mesti dibersihkan dan dihapuskan
kuman dengan menggunakan ubat
pembasmi kuman yang disyorkan,
premis untuk mengekalkan
atau meletakkan Abate dalam
takungan air bagi mengelakkan
pembiakan nyamuk Aedes atau
serangga lain yang membahayakan.
berdasarkan kesesuaiannya dan
1976 – Seksyen 80, 81, 82, 84, 107 dan
110)
melebihi 40dB; diukur 6 meter
daripada dinding luar bangunan
menghala ke atas premis
malam.
kerjasama oleh Jabatan Perkhidmatan
telah dijalankan di premis-premis
bandar, notis pemindahan dan
penutupan perlu diberikan mengikut
menggunakan ubat pembasmi kuman
selalu dan jangan dibiarkan
penyakit.
pintu untuk masuk dan keluar.
Disyorkan membina ‘double-door’
rumah/premis burung.
burung helang, semut, cicak dan
tokek harus dijauhkan daripada
persekitaran premis burung (rujuk
harus dipetik, setelah telurnya
populasi burung walit.
Tanah pertanian
Min. 50m Min. 50m
Jadual 3.2 : Senarai Pemangsa dan Ancaman Yang Dibawanya Kepada Burung Walit.
JENIS PEMANGSA ANCAMAN
Burung Hantu dan Helang Memakan burung walit.
Semut Memakan anak burung walit dan mengganggu burung walit yang
sedang bertelur.
Cicak dan Tokek Memakan telur, anak burung walit dan sarangnya.
Sumber : Amalan Baik Penternakan Haiwan Untuk Perladangan Burung Walit Spesies Aerodermus dan Perumahannya.
Aktiviti penternakan burung walit MESTI mematuhi garis panduan
yang terkandung dalam ‚Garis Panduan Pembangunan Industri
Burung Walit (1GP), 2011 yang diterbitkan oleh Jabatan
Perkhidmatan Haiwan.
(Catatan: garis panduan ini telah mengambil kira dan diolah daripada ‚Garis Panduan Pembangunan
Industri Burung Walit (1GP), 2011 yang dikeluarkan oleh Jabatan Perkhidmatan Haiwan dan ‚Amalan
Baik Penternakan Haiwan Untuk Perladangan Burung Walit Spesies Aerodermus dan Perumahannya;
mana-mana yang bersesuaian).
3.5.1 Sistem Perparitan
seperti perangkap sampah, kolam takungan dan
lain – lain secara bersepadu dengan utiliti asas
yang lain. (rujuk Rajah 3.2)
i. Segala rekabentuk sistem perparitan
hendaklah dibuat mengikut kehendak-
Negeri serta garis panduan yang ditetapkan
oleh Jabatan Pengairan dan Saliran Malaysia
di dalam :
2011
Peninsular Malaysia
Peninsular Malaysia
concrete halfround ditempatkan di
parit ditepi jalan kecil jenis concrete
block yang seterusnya bersambung
jenis concrete block.
mengalirkan air larian dalam kawasan
Bangunan khusus untuk ternakan
adalah digalakkan
tadahan air hujan ke sistem perparitan
utama
infrastruktur perparitan untuk memastikan
puncak sebelum pembangunan. Kolam
takungan dimestikan untuk segala
pembangunan baru yang mempunyai
kolam tersebut perlu disediakan mengikut
keperluan MSMA
tangki-tangki takungan perlu disediakan
memastikan air larian di kawal.
3.5.2 Sistem Pembetungan
pemasangan, mengadakan rezab laluan
parit pembetungan secara bersepadu
3.2)
berdasarkan garispanduan dan piawaian
yang dinyatakan di dalam :
Code of Practice for Design and
Installation of Sewerage Systems.
Malaysian Sewerage Industry Guidelines
Volume I-V (Garispanduan yang
merangkumi aspek-aspek perancangan
sistem pembetungan, perincian
rekabentuk, sistem pembetungan,
bersesuian perlulah disediakan untuk
pembangunan baru yang tidak
bersambung ke sistem rawatan
pembetungan hendaklah disediakan
Rajah 3.1 : Laluan Utiliti
3-19
3.5.3 Pengurusan Sisa Pepejal
berdasarkan kriteria berikut :
jalanraya utama.
tapak pelupusan.
waktu pengutipan terutamanya di
digunakan dengan mengikut saiz perincian
Majlis Daerah.
kedai dan kampung tradisional.
iv. Memperluaskan perkhidmatan pengutipan
kawasan rancangan tempatan.
di kawasan pembuangan sampah haram.
vi. Menyediakan tong kitaran semula dan
melaksanakan amalan kitaran semula secara
berperingkat.
perniagaan.
masalah pembuangan sampah haram.
bekalan air secara bersepadu dengan utiliti
asas yang lain (Rujuk Rajah 3.1)
ii. Segala rekabentuk sistem bekalan air
hendaklah dibuat mengikut kehendak-
kehendak Suruhanjaya Perkhidmatan Air
ditetapkan oleh agensi bekalan air negeri
seperti :
(developer), SYABAS
Supply Systems, JKR
Kediaman/komersil
kawasan
Kediaman/komersil
3-20
3.5.5 Bekalan Elektrik
pemasangan, mengadakan rezab laluan
bersepadu dengan utiliti asas yang lain
(Rujuk Rajah 3.4).
dan mengikut peraturan yang terkandung di
dalam edisi terbaru ‚IEE Wiring Regulations
iii. Kabel-kabel bekalan elektrik yang dipasang
dibawah tanah hendaklah ditanam
sesuai (Rujuk Rajah 3.4).
telekomunikasi dan lain-lain ‚perkhidmatan
tujuan pemasangan kabel elektrik hendaklah
dielakkan. Jika ianya terpaksa dilakukan,
kehendak-kehendak JKR dan Majlis Daerah
yang berkaitan hendaklah dipatuhi dan
kelulusan perlu diperolehi sebelum kerja-
kerja dimulakan.
memerlukan bekalan elektrik melebihi
100kVA hendaklah menyediakan kawasan /
vii. Menyediakan rezab tanah bagi menara
talian atas penghantar bekalan elektrik
(lebar rezab). (Rujuk Rajah 3.3).
3.5.6 Telekomunikasi
pemasangan, mengadakan rezab laluan
lurang / kabel telekomunikasi secara
(Rujuk Rajah 3.3).
iii. Kabel telekomunikasi hendaklah dielakkan
dari dipasang berdekatan dengan kabel
elektrik dan lain-lain perkhidmatan basah
(Wet Services).
hendaklah dielakkan. Jika terpaksa
dilakukan, kehendak-kehendak JKR dan
kerja-kerja dimulakan.
bilangan talian telekomunikasi yang banyak
hendaklah menyediakan kawasan atau
peralatan MDF/SDF/DP .
sepanjang jalan yang berkaitan bagi
pemasangan bawah tanah kabel
telekomunikasi (Rujuk Rajah 3.3).
menyeberangi jalan baru dibuat untuk
lintasan kabel telekomunikasi pada tempat-
tempat yang sesuai. Ini adalah untuk
mengurangkan penggalian jalan-jalan baru
telekomunikasi yang melintasi jalan.
perkhidmatan bagi mengelakkan
backbone).
telekomunikasi dan struktur sistem
dan Jabatan Penerbangan Awam.
Rajah 3.3 : Rezab Talian Hantaran Elektrik
Rajah 3.4 : Garis Panduan Pengagihan Bekalan Elektrik
DRAF RANCANGAN TEMPATAN
3-22
3.6 GARIS PANDUAN TAPAK PELUPUSAN SISA PEPEJAL
i. Garis panduan ini dikhususkan kepada kawasan perancangan tapak pelupusan sisa pepejal
baru serta penutupan selamat tapak pelupusan sedia ada di Mukim Jeram
ii. Tapak pelupusan sisa pepejal ini hendaklah bersesuaian dari segi lokasi dan lengkap dengan
kemudahan sistem rawatan air larut resap (leachate) dan pengumpulan gas ammonia. Bagi
pengurusan sisa pepejal yang efisyen, faktor-faktor berikut perlu diambil kira seperti di
Jadual 3.3:
Jadual 3.3 : Garis Panduan Tapak Pelupusan Sisa Pepejal Bagi Daerah Kuala Selangor
KRITERIA GARIS PANDUAN PEMBANGUNAN
10km bagi sesebuah kawasan petempatan atau perumahan.
Setiap tapak pelupusan ini perlu mempunyai sokongan beberapa tapak pengumpulan
sampah dalam lingkungan 5 km.
Pemilihan tapak adalah berdasarkan kepada beberapa aspek iaitu fizikal, ekonomi, sosial
dan alam sekitar dan jenis gunatanah
Fizikal • Tidak termasuk kawasan bekalan air dan tadahan air
• Tidak termasuk kawasan banjir
• Paras air bawah tanah yang rendah
• Bertanah pawah
• Tapak yang sesuai dipertimbangkan adalah zon industri dan terdiri dari gaung/lurah yang
tidak ada kepentingan, bekas tapak lombong, bekas kolam yang digali dan bekas kawasan
taliair dengan memenuhi syarat EIA.
Ekonomi • Lokasi- jarak masa dari tempat sumber utama bahan tidak melebihi 1/2 hari perjalanan
kerana sisa-sisa ini mudah busuk;
• Keluasan minimum tapak 50-60 hektar
• Jangka usia projek kira-kira 20 tahun
• Mudah mendapatkan tanah untuk penimbusan
• Mempunyai laluan dan jalan keluar masuk yang sempurna
• Anggaran kos pembayaran balik pampasan rendah
• Mudah dihubungi dan kos pengangkutan yang minima
• Tidak mempunyai halangan untuk tujuan pembesaran tapak projek dan,
• Mengambil kira faedah tapak pelupusan selepas siap jangka projek
Sosial • Hakmilik tanah-utamakan tanah kerajaan untuk memudahkan urusan pengambilan balik
• Tanah yang terhad dari aspek gunatanah juga boleh dipertimbangkan;
• Jauh dari kawasan yang mempunyai kepadatan penduduk yang tinggi dan keutamaan
pembangunan hendaklah sekurang-kurangnya 5-10 km sebagai langkah untuk menyekat
bau busuk, habuk dan bising;
• Jauh dari kawasan-kawasan mempunyai nilai estatik, sejarah dan tempat-tempat pengekalan
(preservation & conversion area);
• Tidak memberi kesan ke atas kehidupan laut dan
• Jauh daripada kawasan kegunaan awam
Alam sekitar • Pertimbangan dari aspek geoteknikal iaitu guna tanah sediada, jenis permukaan tanah,
paras air bawah tanah dan kestabilan kecerunan termasuk laporan EIA;
• Pertimbangan dari kesan pencemaran air bawah tanah dan permukaan air terutamanya
kesan pencemaran kepada air minuman
• Pertimbangan juga diambil kira jika kawasan tersebut dilanda banjir dan;
• Mengambilkira kesesuaian tapak dengan kawasan persekitarannya.
3-23
3.7 GARIS PANDUAN PEMBANGUNAN ALAM SEKITAR
3.7.1 Pemuliharaan dan Pengurusan Kawasan Sensitif Alam Sekitar (KSAS)
A. KSAS Warisan Sejarah
i. Aktiviti pemeliharaan dilaksanakan
1976, Akta Perancang Bandar dan Desa
1976, Kanun Tanah Negara 1960, Akta
Kerajaan Tempatan 1976, Akta
enakmen Negeri.
kebenaran Ketua Pengarah Muzium.
iii. Pemeliharaan arkeologi – setiap
penyelidikan atau penggalian arkeologi
perlu mendapat kebenaran Ketua
kepakaran.
dengan senibina, ciri, atau rupa bangunan
di sekelilingnya.
bangunan tersebut harus dipastikan
dikekalkan.
pencerobohan bangunan bernilai harus
dipastikan supaya muka bangunan
bawah Akta Benda Purba dibenarkan
untuk pembangunan, ianya perlulah
dan Antikuiti dari segi reka bentuk,
langkah-langkah pemeliharaan dan
dikekalkan.
Simpan Kekal.
yang melibatkan pembangunan hutan
hutan pendidikan dan penyelidikan.
guna tanah lain, khususnya hutan bakau
pesisir pantai hendaklah diwartakan
Akta Perhutanan Negara.
melalui usaha penguatkuasaan bersepadu
Pihak Berkuasa Tempatan dan Jabatan
Perhutanan Daerah.
dikeluarkan secara dasar atau pembatalan
status warta, yang masih mempunyai ciri-
ciri semulajadi ekosistem sedia ada tetapi
masih belum dibangunkan dan telah lupus
kebenaran pembangunan/kebenaran
di bawah Akta Perhutanan.
lebih daripada lima tahun sebelum ini
yang tidak menimbulkan sebarang konflik
guna tanah atau kepentingan Jabatan
Perhutanan boleh dipertimbangkan untuk
pemutihan melalui Jabatan Perhutanan
mekanisme sedia ada.
makanan utama negara.
teknik ini akan mengurangkan
penggunaan pestisid dan herbisid.
terbuka dalam skala yang besar kerana ia
mencemarkan kualiti udara. Jerami boleh
diguna semula sebagai bahan kitar semula.
3-26
Pembakaran jerami secara terbuka perlu dikawal.
D. KSAS Risiko Bencana (Kawasan
Persisiran Pantai)
dengan ketat manakala pembangunan
baru perlu dikenakan syarat-syarat
ii. Tiada pembangunan dibenarkan di dalam
kawasan hutan pantai.
berhampiran mestilah mempunyai zon
pembangunan ke garis hutan pantai.
iv. Kawasan penampan selebar 30m mesti
diadakan di antara kawasan pembangunan
dan hutan bakau atau mengikut jenis
pembangunan.
dikenal pasti sebagai pantai awam ialah 87
m (290’) dari paras purata air pasang
perbani merangkumi :
6 m (20’) laluan siar kaki
15 m (50’) jalan perkhidmatan
6 m (20’) anjakan bangunan
vi. Anjakan bangunan di pantai berpasir,
pantai berbatu dan pantai berlumpur yang
tidak dikenal pasti sebagai pantai awam
ialah 66m (220’) dari paras purata air
pasang perbani (MHWM) merangkumi :
melintasi pantai hingga ke gigi air boleh
dibenarkan dengan syarat tidak
infrastruktur/utiliti.
bakau atau persisiran pantai yang
dikenalpasti sebagai kawasan
pemeliharaan dengan sempadan
tidak melebihi 40 % untuk hotel/ resort
dan 60 % untuk pembangunan kediaman
pangsa/kondo.
m (20’) perlu disediakan dengan jarak
maksimum 150 m (492’) antara satu laluan
awam dengan laluan awam yang lain.
xi. Anjakan bangunan kekal ialah 20 m (66’)
dari paras purata air pasang perbani.
Anjakan ini boleh dikurangkan dengan
syarat justifikasi dari segi hidraulik dan
diluluskan oleh JPS.
terutama di kawasan berdekatan
pontoon hendaklah dibina di atas tiang
dan tidak menghalang arus atau
pergerakan semula jadi air laut.
xiv. Kemudahan penyimpanan kayak, yacht,
bot pelancong, jet ski hendaklah tidak
mengganggu atau membahayakan
pantai.
breakwater.
mematuhi garis panduan berikut:
Ternakan kerang/siput-siput/rumpai laut
dan ombak yang kuat
lembut dengan ketebalan lumpur 45 -
75 sm
Sumber yang terletak di luar kawasan
muara
Sumber yang produktif di mana ia
mengandungi banyak makanan
luar kawasan pembenihan semulajadi.
Pantai)
Panduan Dan Piawaian Perancangan
JPBD, 2000.
Rancangan Fizikal Negara Zon Persisiran
Pantai Negara yang dikeluarkan oleh JPBD,
2011.
hakisan pinggir laut dan Pelan Pengurusan
Garis Pesisir Bersepadu (ISMP) yang
disyorkan oleh JPS.
dedahan zon pinggir laut mengikut Indeks
Kerentanan Pinggir Laut.
melebihi kanopi semulajadi pokok
diwartakan sebagai hutan simpan kekal di
bawah Akta Perhutanan Negara 1984.
viii. Reka bentuk umum bangunan perlu
mengintegrasikan struktur-struktur fizikal
ke sistem berdekatan.
melebihi 3 tingkat dibenarkan dibina 60 m
dari garis pantai dengan syarat -syarat
yang ketat sebagai langkah
mengurangkan risiko kemusnahan harta
tsunami.
menghala ke sistem dalaman dan tidak
disalurkan ke laut.
pengurangan risiko hakisan pantai/sungai.
Jalan
raya
tingkat atau tidak melebihi
3-29
F. KSAS Risiko Bencana (Tanah Bencah
dan Bekas Lombong di Bestari Jaya)
a) Perancangan gunatanah:
ii. Terusan dan pantai buatan boleh dibina
untuk tujuan pengindahan dan aktiviti
rekreasi zon litoral.
pembangunan kekal tidak dibenarkan
iv. Pembangunan di atas air seperti restoran
terapung hanya boleh dibangunkan
kawasan air dan aktiviti yang dipilih pada
kawasan itu.
dalam tasik adalah seperti ternakan ikan
dan udang dalam sangkar dan perusahaan
rekreasi memancing.
boleh dilepaskan ke dalam tasik.
ii. Penyelenggaraan bot dan perkakasan
bermotor tidakboleh dibina/dijalankan
pencemaran minyak dan gris.
digalakkan dalam pengendalian taman
c) Kawalan terhadap pembangunan di zon
dalam air
dalam air ialah aktiviti rekreasi air sahaja iaitu
ski-air, jet-ski, kapal layar, berkayak, bot
pelancong dan memancing. Manakala aktiviti
yang dilarang ialah sebarang pembinaan
struktur binaan kekal, pelepasan minyak ke
dalam badan air, pelupusan sisa pepejal dan
berenang.
masa ialah 5 buah/hektar.
kemudahan melawat tasik