MAKLUMAT PROGRAM LEARNING CITY ANJURAN JABATAN...

Click here to load reader

 • date post

  19-Sep-2019
 • Category

  Documents

 • view

  11
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of MAKLUMAT PROGRAM LEARNING CITY ANJURAN JABATAN...

 • MAKLUMAT PROGRAM LEARNING CITY ANJURAN

  JABATAN PENGUATKUASAAN

  PENGENALAN

  Majlis Bandaraya Petaling Jaya melalui Jabatan Penguatkuasaan telah menganjurkan

  Pasukan Keselamatan Kejiranan Petaling Jaya (PKKPJ). Program tersebut telah

  dilancarkan pada 28 Julai 2011 sehingga kini, dan terkini program tersebut adalah di

  bawah pemantauan Program Induk Keselamatan PJ Safe – Safety for All. Majlis

  Bandaraya Petaling Jaya adalah Pihak Berkuasa Tempatan pertama yang mengambil

  inisiatif menganjurkan program sedemikian bersama-sama Ahli Majlis, ADUN dan

  Agensi Keselamatan yang terlibat demi meningkatkan kesedaran berhubung

  keselamatan kejiranan dalam kalangan penduduk Petaling Jaya.

  Pasukan Keselamatan Kejiranan adalah merupakan pasukan

  sukarelawan terdiri daripada penduduk kawasan setempat yang bernaung di bawah

  Persatuan Penduduk (RA), Rukun Tetangga (RT) dan Badan Pengurusan Bersama

  (JMB) bagi melaksanakan aktiviti bertemakan ‘Keselamatan’ dalam kejiranan. Bagi

  menyahut seruan penggunaan teknologi pembelajaran moden, satu dashboard program

  PKKPJ telah diusahakan bagi memenuhi keperluan pendaftaran Program PKKPJ

  secara atas talian (online). Tambahan lagi, menerusi dashboard tersebut, maklumat

  kejiranan (seperti jumlah penyertaan penduduk kejiranan dan jumlah lampu jalan di

  sekitar kawasan kejiranan) juga boleh diperolehi.

  OBJEKTIF

  Objektif pelaksanaan Program PKKPJ adalah seperti berikut:

  i) Meningkatkan program rondaan keselamatan bersama penduduk;

  ii) Mewujudkan peningkatan Pasukan Keselamatan Kejiranan dalam kawasan

  pentadbiran MBPJ;

  iii) Meningkatkan penglibatan penduduk bersama Ahli Majlis dan ADUN

  Kawasan

 • iv) Meningkatkan hubungan perpaduan dan kerjasama yang baik serta

  meningkatkan semangat berpasukan dalam kalangan penduduk;

  v) Meningkatkan tahap kesedaran penduduk Petaling Jaya berhubung isu-isu

  keselamatan.

  PERLAKSANAAN PROGRAM

  Peruntukan tahunan sebanyak RM6,000 diberikan kepada RA, RT dan JMB yang telah

  berdaftar dan diluluskan permohonan bagi menyertai Program PKKPJ. Bagi tahun

  2018, sehingga Julai 2018, sebanyak 128 permohonan RA, RT dan JMB telah

  diluluskan dengan kos perbelanjaan sebanyak RM768,000 telah diperuntukkan bagi

  Program PKKPJ. Peruntukan ini diberikan bagi RA, RT dan JMB khusus bagi

  menjalankan program dan aktiviti yang bertemakan ‘Keselamatan’ dalam kejiranan,

  seperti:

  a. Rondaan keselamatan secara sukarela bertujuan sebagai pencegahan

  kepada aktiviti jenayah dan vandalisme.

  b. Program Kesedaran Keselamatan Kejiranan seperti Taklimat dan Ceramah

  Keselamatan, Dialog Keselamatan bersama Majlis, Polis Di Raja Malaysia

  (PDRM) dan juga Agensi Keselamatan yang lain.

  Manakala RA, RT dan JMB yang terlibat haruslah menghantar laporan

  perlaksanaan Program bertemakan ‘Keselamatan’ dalam kejiranan yang telah

  dijalankan kepada Sekretariat dengan kekerapan setahun sekali.

  KRITERIA PENILAIAN

  Terdapat sembilan (9) kriteria yang dinilai bagi mengukur keberkesanan

  perlaksanaan Program PKKPJ, seperti berikut:

  i) Taklimat

  ii) Dialog

  iii) Program Kemasyarakatan

  iv) Rondaan Keselamatan

  v) Berkumpulan

  vi) Jumlah Anggota

 • vii) Penglibatan Penduduk

  viii) Penglibatan Agensi Luar

  KESAN PERLAKSANAAN

  Inisiatif penganjuran rondaan keselamatan dan lain-lain program bertemakan

  ‘Keselamatan’ oleh sesuatu kejiranan itu sendiri dilihat dapat membangkitkan rasa

  kekitaan, tanggungjawab dan pembelajaran dalam kalangan keluarga amnya dan

  komuniti secara khasnya. Ahli kejiranan adalah digalakkan untuk mendukung elemen

  keselamatan dalam kehidupan seharian. Tambahan lagi, pengetahuan dan kesedaran

  yang diperolehi oleh penduduk semasa menganjurkan program-program bertemakan

  ‘Keselamatan Kejiranan’ melalui Program PKKPJ ini telah mengangkat budaya

  pembelajaran sepanjang hayat. Di peringkat Majlis pula, penganjuran program ini dilihat

  dapat meningkatkan persepsi baik penduduk Petaling Jaya terhadap usaha-usaha

  memelihara keselamatan dan keharmonian Bandar Raya Petaling Jaya. Secara tidak

  langsung juga, Program PKKPJ ini turut menyumbang kepada penurunan Indeks

  Jenayah di peringkat Petaling Jaya.khususnya dan Negeri Selangor amnya.

 • GAMBAR-GAMBAR PERLAKSANAAN PROGRAM

  Gambar 1-3: Majlis Penyampaian Sumbangan PKKPJ

 • GAMBAR-GAMBAR PERLAKSANAAN PROGRAM

  Gambar 4-6: Sesi Dialog PKKPJ dan Rondaan Bersama Penduduk

 • GAMBAR-GAMBAR PERLAKSANAAN PROGRAM

  Gambar 7-9: Sesi Dialog PKKPJ dan Pameran Keselamatan

 • GAMBAR-GAMBAR PERLAKSANAAN PROGRAM

  Gambar 10-12: Sesi Taklimat dan Dialog PKKPJ dan Pameran Keselamatan

 • GAMBAR-GAMBAR PERLAKSANAAN PROGRAM

  Gambar 10-12: Sesi Taklimat dan Dialog PKKPJ

  KERATAN AKHBAR

  Gambar 13: Penyampaian Sumbangan Basikal kepada Pasukan Keselamatan Kejiranan Petaling Jaya

 • PENGHARGAAN PROGRAM PKKPJ