MAKLUMAT SEKOLAH AGAMA (SEKOLAH) - Update by...maklumat guru yang dicari tiada dalam sistem. 4....

download MAKLUMAT SEKOLAH AGAMA (SEKOLAH) - Update by...maklumat guru yang dicari tiada dalam sistem. 4. Editor Kemaskini Maklumat Guru dipaparkan. Sila kemaskini maklumat guru dan klik pada

of 30

 • date post

  06-Feb-2018
 • Category

  Documents

 • view

  235
 • download

  6

Embed Size (px)

Transcript of MAKLUMAT SEKOLAH AGAMA (SEKOLAH) - Update by...maklumat guru yang dicari tiada dalam sistem. 4....

 • SIMPENI

  MAKLUMAT SEKOLAH AGAMA - SEKOLAH

  Mukasurat 1 dari 30

  MAKLUMAT SEKOLAH AGAMA (SEKOLAH)

  Panduan untuk mengurus maklumat di Bahagian MENU MAKLUMAT SEKOLAH

  AGAMA seperti berikut :-

  1. Sila isi maklumat dan di Login Pengguna.

  2. Paparan apabila log masuk telah berjaya. Sila klik pada menu .

  Log Masuk

  Pengurusan Sistem Maklumat

 • SIMPENI

  MAKLUMAT SEKOLAH AGAMA - SEKOLAH

  Mukasurat 2 dari 30

  3. Paparan Menu Jakim. Sila klik pada menu .

  Daftar Maklumat Sekolah

  Langkah-langkah untuk mendaftar sekolah :-

  1. Klik menu MAKLUMAT SEKOLAH.

  2. MAKLUMAT SEKOLAH AGAMA dipaparkan.

  1. Maklumat Sekolah dipaparkan.

 • SIMPENI

  MAKLUMAT SEKOLAH AGAMA - SEKOLAH

  Mukasurat 3 dari 30

  Kemaskini Maklumat Sekolah

  1. Sila klik butang KEMASKINI

  2. Editor Kemaskini Maklumat Sekolah Agama dipaparkan. Sila kemaskini

  maklumat sekolah dan klik pada butang .

  Klik

 • SIMPENI

  MAKLUMAT SEKOLAH AGAMA - SEKOLAH

  Mukasurat 4 dari 30

  3. Maklumat sekolah Agama yang telah dikemaskini dipaparkan.

 • SIMPENI

  MAKLUMAT SEKOLAH AGAMA - SEKOLAH

  Mukasurat 5 dari 30

  Cetak Maklumat Sekolah

  1. Sila klik butang CETAK

  2. Maklumat sekolah untuk cetakan dipaparkan. Sila klik untuk

  mencetak atau untuk kembali ke skrin sebelumnya.

  Cetak

 • SIMPENI

  MAKLUMAT SEKOLAH AGAMA - SEKOLAH

  Mukasurat 6 dari 30

  Maklumat Penyelia

  1. Sila klik Butang Penyelia

  2. Maklumat Penyelia dipaparkan. Klik butang Tambah Penyelia

  Rekod Perkhidmatan Penyelia

  1. Sila klik Rekod Perkhidmatan untuk melihat senarai rekod perkhidmatan

  penyelia.

  2. Senarai rekod perkhidmatan dipaparkan. Klik butang Tutup.

  Penyelia

  Rekod Perkhidmatan

 • SIMPENI

  MAKLUMAT SEKOLAH AGAMA - SEKOLAH

  Mukasurat 7 dari 30

  Maklumat Pengetua

  1. Sila klik Butang tab Pengetua.

  2. Maklumat Pengetua dipaparkan. Klik butang Daftar Pengetua.

  Pengetua

  Daftar Pengetua

 • SIMPENI

  MAKLUMAT SEKOLAH AGAMA - SEKOLAH

  Mukasurat 8 dari 30

  3. Editor Kemaskini Maklumat Pengetua dipaparkan. Sila kemaskini maklumat

  pengetua dan klik pada butang .

  4. Maklumat Senarai Pengetua dipaparkan.

  Rekod Perkhidmatan Pengetua

  1. Sila klik Rekod Perkhidmatan untuk melihat senarai rekod perkhidmatan

  pengetua.

 • SIMPENI

  MAKLUMAT SEKOLAH AGAMA - SEKOLAH

  Mukasurat 9 dari 30

  2. Senarai Rekod Perkhidmatan dipaparkan. Klik butang tutup.

  Rekod Perkhidmatan

 • SIMPENI

  MAKLUMAT SEKOLAH AGAMA - SEKOLAH

  Mukasurat 10 dari 30

  Kemaskini Pengetua

  1. Klik butang ..

  2. Editor Kemaskini Maklumat Pengetua dipaparkan. Sila kemaskini maklumat

  pengetua dan klik pada butang .

  3. Maklumat pengetua yang telah dikemaskini dipaparkan.

  Kemaskini

 • SIMPENI

  MAKLUMAT SEKOLAH AGAMA - SEKOLAH

  Mukasurat 11 dari 30

 • SIMPENI

  MAKLUMAT SEKOLAH AGAMA - SEKOLAH

  Mukasurat 12 dari 30

  Tukar Pengetua

  1. Klik butang .

  2. Editor Kemaskini Maklumat Pengetua dipaparkan. Sila kemaskini maklumat

  dan klik pada butang bila selesai.

  Tukar Pengetua

 • SIMPENI

  MAKLUMAT SEKOLAH AGAMA - SEKOLAH

  Mukasurat 13 dari 30

  3. Kemaskini Maklumat Pengetua dipaparkan.

  Maklumat Guru

  1. Sila klik Butang tab Guru.

  2. Maklumat Lantikan Guru dipaparkan.

  Guru

 • SIMPENI

  MAKLUMAT SEKOLAH AGAMA - SEKOLAH

  Mukasurat 14 dari 30

  3. Pengguna boleh mencari maklumat guru dengan mengisi Nama / No.KP untuk

  carian. Maklumat Carian akan dipaparkan. Klik butang .jika

  maklumat guru yang dicari tiada dalam sistem.

  4. Editor Kemaskini Maklumat Guru dipaparkan. Sila kemaskini maklumat guru

  dan klik pada butang .

  Tambah Guru

 • SIMPENI

  MAKLUMAT SEKOLAH AGAMA - SEKOLAH

  Mukasurat 15 dari 30

  5. Maklumat Senarai Lantikan Guru dipaparkan.

  Kemaskini Maklumat Lantikan Guru

  1. Sila klik pada nama guru

  Klik

 • SIMPENI

  MAKLUMAT SEKOLAH AGAMA - SEKOLAH

  Mukasurat 16 dari 30

  2. Skrin seperti di bawah dipaparkan. Sila klik butang KEMASKINI.

  3. Editor Kemaskini Maklumat Guru Sekolah dipaparkan. Sila kemaskini maklumat

  dan klik pada butang .

  Klik

 • SIMPENI

  MAKLUMAT SEKOLAH AGAMA - SEKOLAH

  Mukasurat 17 dari 30

  4. Maklumat yang dikemaskini dipaparkan.

  Maklumat Kelulusan

  1. Klik butang TAMBAH KELULUSAN untuk tambah maklumat kelulusan.

  2. Editor Kemaskini Kelulusan Guru dipaparkan. Sila kemaskini maklumat

  kelulusan guru dan klik pada butang .

  Tambah kelulusan

 • SIMPENI

  MAKLUMAT SEKOLAH AGAMA - SEKOLAH

  Mukasurat 18 dari 30

  3. Maklumat kelulusan dipaparkan.

  4. Klik ikon untuk kemaskini maklumat kelulusan dan klik butang SIMPAN.

  5. Maklumat kelulusan kemaskini dipaparkan.

  6. Klik butang HAPUS untuk hapuskan rekod kelulusan.

 • SIMPENI

  MAKLUMAT SEKOLAH AGAMA - SEKOLAH

  Mukasurat 19 dari 30

  7. Editor Pengesahan hapus rekod kelulusan dipaparkan. Sila klik pada butang

  .

  8. Maklumat kelulusan dihapuskan dari senarai kelulusan.

  9. Ikon di ruang Tindakan untuk Penamatan Perkhidmatan / guru berpindah ke

  sekolah lain.

  Hapus

  Klik

 • SIMPENI

  MAKLUMAT SEKOLAH AGAMA - SEKOLAH

  Mukasurat 20 dari 30

  10. Klik Ikon editor Proses Penamatan / Pemberhentian Kerja dipaparkan. Sila

  kemaskini maklumat dan klik pada butang .

  11. Editor Pengesahan untuk teruskan proses dipaparkan. Sila klik pada butang

  . Maklumat dikemaskini dan di simpan.

  12. Mesej Rekod guru telah dikemaskini dipaparkan.

 • SIMPENI

  MAKLUMAT SEKOLAH AGAMA - SEKOLAH

  Mukasurat 21 dari 30

  Maklumat Kelas

  1. Sila klik Butang tab Kelas.

  2. Maklumat Kelas dipaparkan. Klik butang

  3. Editor Tambah Kelas dipaparkan. Sila isi maklumat Kelas Sekolah Agama dan klik

  pada butang .

  Kelas

  Tambah Kelas

 • SIMPENI

  MAKLUMAT SEKOLAH AGAMA - SEKOLAH

  Mukasurat 22 dari 30

  4. Maklumat Tambah Kelas dipaparkan.

  Kemaskini Maklumat Pelajar

  1. Klik ikon untuk kemaskini maklumat pelajar . Contoh :- Maklumat Kelas

  Tahun 3 Melur

  2. Maklumat Pelajar KAFA-KELAS dipaparkan.

  Kemaskini

 • SIMPENI

  MAKLUMAT SEKOLAH AGAMA - SEKOLAH

  Mukasurat 23 dari 30

  3. Klik butang untuk tambah pelajar.

  4. Editor Tambah Maklumat Pelajar Baru dipaparkan. Sila kemaskini maklumat

  pelajar sekolah agama dan klik pada butang .

  5. Editor Tambah Maklumat Pelajar Baru dipaparkan. Sila kemaskini maklumat

  pelajar sekolah agama dan klik pada butang .

  Tambah Pelajar Baru

 • SIMPENI

  MAKLUMAT SEKOLAH AGAMA - SEKOLAH

  Mukasurat 24 dari 30

  6. Maklumat Pelajar KAFA-KELAS 3 MELUR dipaparkan.

  7. Ikon di ruang Tindakan untuk proses berhenti / pindah pelajar ke sekolah

  lain.

  8. Klik ikon editor pengesahan untuk hapus data pelajar dipaparkan. Sila klik

  pada butang .

  Klik

 • SIMPENI

  MAKLUMAT SEKOLAH AGAMA - SEKOLAH

  Mukasurat 25 dari 30

  9. Proses hapus pelajar dipaparkan. Klik butang tutup.

  10. Maklumat pelajar telah dihapuskan.

  11. Ikon di ruang Tindakan untuk proses pindah kelas.

  12. Klik ikon editor Proses pindah kelas dipaparkan. Sila kemaskini maklumat dan

  klik pada butang .

  Klik

 • SIMPENI

  MAKLUMAT SEKOLAH AGAMA - SEKOLAH

  Mukasurat 26 dari 30

  13. Editor Pengesahan untuk penukaran kelas dipaparkan. Sila klik pada butang

  .

  14. Mesej penukaran kelas telah Berjaya dipaparkan.

  Pindah Kelas

  1. Klik butang

  Klik

 • SIMPENI

  MAKLUMAT SEKOLAH AGAMA - SEKOLAH

  Mukasurat 27 dari 30

  2. Editor Pengesahan untuk proses pindah kelas dipaparkan. Sila kemaskini

  maklumat pelajar dan klik pada butang .

  3. Editor Pengesahan untuk penukaran kelas dipaparkan. Sila klik pada butang

  .

  4. Mesej penukaran kelas telah Berjaya dipaparkan.

  Simpan

 • SIMPENI

  MAKLUMAT SEKOLAH AGAMA - SEKOLAH

  Mukasurat 28 dari 30

  Maklumat Pelajar

  1. Sila klik Butang tab Pelajar.

  2. Maklumat Pelajar Sekolah Agama dipaparkan.

  1. Pengguna boleh mencari maklumat pelajar dengan memilih Kelas atau mengisi

  nama / No KP Pelajar untuk carian.

  2. Maklumat pelajar sekolah agama dipaparkan.

  Pelajar

  Cari

 • SIMPENI

  MAKLUMAT SEKOLAH AGAMA - SEKOLAH

  Mukasurat 29 dari 30

  Kemaskini Maklumat Pelajar KAFA

  1. Sila klik klik pada nama pelajar

  2. Skrin seperti di bawah dipaparkan. Sila klik butang KEMASKINI.

  3. Editor Kemaskini Maklumat Pelajar KAFA dipaparkan. Sila kemaskini maklumat

  pelajar dan klik pada butang .

  Klik

  Klik

 • SIMPENI

  MAKLUMAT SEKOLAH AGAMA - SEKOLAH

  Mukasurat 30 dari 30

  4. Mesej rekod telah di simpan dipaparkan. Klik butang ok.

  5. Maklumat pelajar yang telah dikemaskini dipaparkan. Klik butang Tutup.