MANUAL PROSEDUR KERJA 1GFMAS Prosedur...modul lms –external loan (lms el) kemaskini pada...

download MANUAL PROSEDUR KERJA 1GFMAS Prosedur...modul lms –external loan (lms el) kemaskini pada september

of 70

 • date post

  07-Nov-2019
 • Category

  Documents

 • view

  71
 • download

  4

Embed Size (px)

Transcript of MANUAL PROSEDUR KERJA 1GFMAS Prosedur...modul lms –external loan (lms el) kemaskini pada...

 • MANUAL PROSEDUR KERJA

  1GFMAS

  JABATAN AKAUNTAN NEGARA

  MALAYSIA

  MODUL

  LMS –External Loan

  (LMS EL)

  KEMASKINI PADA SEPTEMBER 2017

  KERAJAAN MALAYSIA

  MANUAL PROSEDUR KERJA iGFMAS

  MODUL MATERIAL MANAGEMENT (MM)

  JABATAN AKAUNTAN NEGARA MALAYSIA

 • JABATAN AKAUNTAN NEGARA MALAYSIA

  MANUAL PROSEDUR KERJA iGFMAS

  MODUL MATERIAL MANAGEMENT (MM)

  SENARAI ISI KANDUNGAN

  BIL. NO. RUJUKAN

  DOKUMEN TAJUK DOKUMEN MUKA SURAT

  1. SINGKATAN SINGKATAN MPK iGFMAS 4 - 8

  2.

  MPK MM-01

  PROSES PEROLEHAN DAN BAYARAN DENGAN PESANAN KERAJAAN MELALUI ePEROLEHAN

  9 – 13

  3.

  MPK MM-02

  PROSES PENYEDIAAN PESANAN KERAJAAN DAN TANGGUNGAN KONTRAK KERAJAAN UNTUK PEROLEHAN DAN PENERIMAAN BEKALAN / PERKHIDMATAN MELALUI iGFMAS

  14 – 20

  4. MPK MM-03 PROSES PENYEDIAAN WARAN UDARA PUKAL / BUKAN PUKAL 21 - 23

  5.

  MPK MM-04

  PROSES PENYEDIAAN PESANAN DAN TANGGUNGAN KONTRAK KERAJAAN BAGI PEROLEHAN KERJA

  24 – 27

  6.

  MPK MM-05

  PROSES PEMBATALAN PESANAN KERAJAAN DAN TANGGUNGAN KONTRAK KERAJAAN BAGI PEROLEHAN BEKALAN, PERKHIDMATAN, KERJA DAN WARAN PERJALANAN UDARA AWAM

  28 – 30

  7.

  MPK MM-06

  PROSES PENYEDIAAN PERUBAHAN TANGGUNGAN KONTRAK PEROLEHAN BEKALAN, PERKHIDMATAN DAN KERJA DALAM iGFMAS

  31 – 33

  8.

  MPK MM-07

  PROSES PEMBATALAN DOKUMEN PERUBAHAN TANGGUNGAN KONTRAK KERAJAAN BAGI PEROLEHAN BEKALAN & PERKHIDMATAN DAN KERJA DALAM iGFMAS

  34 – 36

  9.

  MPK MM-08

  PROSES PEMBATALAN PENERIMAAN BEKALAN DAN PERKHIDMATAN DALAM iGFMAS

  37 – 39

  10.

  MPK MM-09

  PROSES ARAHAN PENGURANGAN KUANTITI BEKALAN DAN PERKHIDMATAN DALAM iGFMAS

  40 – 42

  11.

  MPK MM-10

  PROSES PEMBATALAN ARAHAN PENGURANGAN KUANTITI BEKALAN DALAM iGFMAS

  43 – 45

  12. MPK MM-11 PROSES ARAHAN PEMBAYARAN MELALUI iGFMAS 46 – 49

  13. MPK MM-12 PROSES PEMBAYARAN DI BAWAH AP58(a) DENGAN PESANAN KERAJAAN

  50 – 53

  14. MPK MM-13 COGSTR - DIMANSUHKAN

  2

 • BIL. NO. RUJUKAN

  DOKUMEN TAJUK DOKUMEN MUKA SURAT

  15.

  MPK MM-14

  PROSES PEMANTAUAN PENGHANTARAN DATA NOTA PENERIMAAN BEKALAN & PERKHIDMATAN (GRN) SECARA INTEGRASI DENGAN SISTEM LUAR (eGRN)

  54 – 56

  16. MPK MM-15 PROSES PENYEDIAAN WARAN UDARA PUKAL – GTS 2.0 57 – 59

  17. MPK MM-16 PROSES PEWUJUDAN PTJ INVENTORI DI DALAM iGFMAS 60 – 62

  18.

  MPK MM-17

  PROSES PENUTUPAN DAN PEMBUKAAN TEMPOH PERAKAUNAN SECARA BULANAN DAN TAHUNAN

  63 – 66

  19.

  MPK MM-18

  PROSES PENUTUPAN AKHIR TAHUN (PAT) BAGI PESANAN KERAJAAN DALAM iGFMAS

  67 -70

  3

 • SINGKATAN MPK IGFMAS

  ABT Akaun Belum Terima

  ABC Activity-Based Costing

  ADP / AUC Aset Dalam Pembinaan (Asset Under Construction)

  ANM Akauntan Negara Malaysia

  AO Pejabat Perakaunan (Bahagian Akaun Kementerian / JANM Negeri / Cawangan)

  AP Arahan Pembayaran / Authorised Personnel / Arahan Perbendaharaan (redundant)

  APG Arahan Potongan Gaji

  APK / SI Arahan Pengurangan Kuantiti Bekalan dan Perkhidmatan (Stop Instruction)

  APP Pengguna Aplikasi

  AR Account Receivable

  BA Bahagian Akaun Kementerian

  BB Baucar Bayaran

  BKP Bahagian Khidmat Perunding, Jabatan Akauntan Negara Malaysia

  BNM Bank Negara Malaysia

  BP Business Partner

  BPAD Bahagian Pengurusan Audit Dalam, Jabatan Akauntan Negara Malaysia

  BPOPA Bahagian Perkhidmatan Operasi Pusat dan Agensi, Jabatan Akauntan Negara Malaysia

  BPOPP Bahagian Pengurusan Operasi Pejabat Perakaunan, Jabatan Akauntan Negara Malaysia

  BPPP Bahagian Pembangunan Perakaunan dan Pengurusan, Jabatan Akauntan Negara Malaysia

  BPTM Bahagian Pengurusan Teknologi Maklumat, Jabatan Akauntan Negara Malaysia

  BPD Borang Pergerakan Dokumen

  BW / BI Business Warehouse / Business Intelligence

  BWTD Bahagian Pengurusan Wang Tak Dituntut, Jabatan Akauntan Negara Malaysia

  4

 • SINGKATAN MPK IGFMAS

  CA Certified Authority

  CAA Carta Akaun Akruan

  CM Cash Management

  COGSTR Certified under the Goods and Service Tax (Relief) Order 2014 – Sijil Pelepasan GST

  CPC Certificate of Practical Completion

  CTL Cek Tak Laku

  DO Nota Pesanan Penghantaran (Delivery Order)

  DTB Desktop Banking

  EC Laporan Penyata Pendapatan

  ECC Enterprise Central Component

  Ee Kumpulan Pekerja (Employee Group)

  EeSubgroup Sub Kumpulan Pekerja (Employee Subgroup)

  EFT Electronic Fund Transfer

  EG Electronic Government

  eP ePerolehan

  GPKI Government Public Key Infrastructure

  GTS Government Travel System

  HCM Human Capital Management

  HO Ibu Pejabat

  HR Human Resource

  HRMIS Human Resource Management Information System

  iA Innovation Associates Consulting Sdn Bhd. Juga dikenali sebagai System Integrator (SI)

  ICU Unit Penyelarasan Pelaksanaan, JPM

  5

 • SINGKATAN MPK IGFMAS

  IPN Institut Perakaunan Negara, Jabatan Akauntan Negara Malaysia

  Jab Jabatan

  JANM Neg Jabatan Akauntan Negara Malaysia Negeri

  JANM Neg / Caw Jabatan Akauntan Negara Malaysia Negeri / Cawangan

  JKKPP Jawatankuasa Kerja Perakaunan Pengurusan

  JKP Jawatankuasa Pemandu Akruan

  JKPPA Jawatankuasa Pelaksanaan Perakaunan Akruan Kementerian

  JSM Job Schedule Management

  KA Desktop Banking

  Kem Kementerian

  KEW.8 Borang Penyata Perubahan Gaji

  KEW. 320 / SG20 Borang Perubahan Gaji

  KEW310E Borang Wujud / Batal / Kemas kini Akaun Pukal

  KEW310 Borang Wujud Akaun Pukal

  KEW311 Borang Kemas Kini Akaun Pukal

  KGT Kenaikan Gaji Tahunan

  KnowA Knowledge Article

  KP Kad Pengenalan

  KWSP Kumpulan Wang Simpanan Pekerja

  LA AO Local Admin - Pejabat Perakaunan

  LHDN Lembaga Hasil Dalam Negeri

  LoA Limit of Amount

  LPC Sijil Gaji Akhir

  6

 • SINGKATAN MPK IGFMAS

  LTH Laporan Terimaan Harian / Lembaga Tabung Haji (redundant)

  LUH Laporan Urus niaga Harian

  MM Material Management

  MP Manual Pengguna iGFMAS

  MPKA Mesyuarat Pengarah dan Ketua Akauntan

  MyCost Sistem Pengkosan Kerajaan Persekutuan

  NPB / GRN Nota Penerimaan Bekalan dan Perkhidmatan (Goods / Services Received Notes)

  NPP / FRN Nota Pelaksanaan Perkhidmatan (Fulfillment Receipt Notes)

  OTC One Time Customer

  PAT Penutupan Akhir Tahun

  PBH Kementerian

  PC Borang Penyata Perubahan Gaji

  PCB Borang Perubahan Gaji

  Penyedia Pegawai diberi kuasa sebagai Penyedia

  Peraku I Pegawai diberi kuasa sebagai Peraku I

  Peraku II Pegawai diberi kuasa sebagai Peraku II

  PERKESO Pertubuhan Keselamatan Sosial

  PK / PO Pesanan Kerajaan Bekalan dan Perkhidmatan (Purchase Order)

  PP Pejabat Pemungut

  PPPA Pasukan Pelaksanaan Perakaunan Akruan, Jabatan Akauntan Negara Malaysia

  Pre DME Pre Data Medium Exchange

  PTJ Pusat Tanggungjawab

  RA Registration Authority

  7

 • SINGKATAN MPK IGFMAS

  SA Sub Admin

  SAP System Application and Product

  SAPGUI SAP Graphical User Interface

  SBP Sistem Bayaran Pukal

  SFTP Secured File Transfer Protocol

  SOLMAN Solution Manager

  SPA Sistem Pengurusan Aset

  SST Surat Setuju Terima

  TK / CO Tanggungan Kontrak Kerajaan Bekalan dan Perkhidmatan (Contract Order)

  TJ (K) / CW Tanggungan Kontrak Kerajaan Kerja (Contract Work Order)

  TP1 Personal Tax Waive Able Claims

  TT Telegraphic Transfer

  USB Universal Serial Bus

  VO Perubahan Tanggungan Kontrak

  WebI Web Intelligence

  WO Inden Kerja / Pesanan Kerja (Work Order)

  WJP Wang Jaminan Pelaksanaan

  WPUA Waran Perjalanan Udara Awam

  iGFMAS Integrated Government Financial Management and Accounting System

  iSPLN Integrated Sistem Perakaunan Luar Negeri

  8

 • JABATAN AKAUNTAN NEGARA MALAYSIA

  MANUAL PROSEDUR KERJA iGFMAS MODUL MATERIAL MANAGEMENT (MM)

  TAJUK : PROSES PEROLEHAN DAN BAYARAN DENGAN PESANAN KERAJAAN MELALUI ePEROLEHAN

  RUJUKAN DOKUMEN : MPK MM-01 MUKA SURAT : 1/5

  KELUARAN : 2 PINDAAN : 0 TARIKH KEMAS KINI: 30 JUN 2019

  1.0 OBJEKTIF

  Prosedur ini bertujuan memberi panduan proses kerja perolehan dan bayaran dengan pesanan kerajaan

  melalui eP.

  1.0 SKOP

  1.1 Prosedur ini diguna pakai di Pejabat Perakaunan (AO) bagi menyemak ketepatan kod perakaunan

  pesanan kerajaan (PO) dan tanggungan kontrak kerajaan (CO) yang disediakan di eP untuk

  perolehan bekalan & perkhidmatan bagi kategori pembelian biasa dan segera.

  2.2 Prosedur ini juga diguna pakai bagi memperakukan Arahan Pembayaran bagi perolehan kerajaan

  melalui eP.

  2.0 TERMINOLOGI

  BIL. TER