MATEMATIK UPSR

of 65

 • date post

  14-Apr-2018
 • Category

  Documents

 • view

  230
 • download

  1

Embed Size (px)

Transcript of MATEMATIK UPSR

 • 7/27/2019 MATEMATIK UPSR presentation.pptx

  1/65

  by AZLINDAWATI IBRAHIM

 • 7/27/2019 MATEMATIK UPSR presentation.pptx

  2/65

  PENGENALAN

  Soalan terdiri daripada 20 soalan subjektif

  Masa yang diperuntukan ialah 40 minit

  Soalan terdiri daripada 3 aras

  - aras pengetahuan

  - aras kemahiran

  - aras penyelesaian masalah

 • 7/27/2019 MATEMATIK UPSR presentation.pptx

  3/65

  KESALAHAN YANG SERING DILAKUKAN OLEH MURID

 • 7/27/2019 MATEMATIK UPSR presentation.pptx

  4/65

  PERTAMA

 • 7/27/2019 MATEMATIK UPSR presentation.pptx

  5/65

  KEDUA

 • 7/27/2019 MATEMATIK UPSR presentation.pptx

  6/65

  KETIGA

 • 7/27/2019 MATEMATIK UPSR presentation.pptx

  7/65

 • 7/27/2019 MATEMATIK UPSR presentation.pptx

  8/65

  KE LIMA

 • 7/27/2019 MATEMATIK UPSR presentation.pptx

  9/65

  SOALAN MATEMATIK UPSR 2010

 • 7/27/2019 MATEMATIK UPSR presentation.pptx

  10/65

  Kekuatan

  PULUH RIBU

  Calon yang menguasai

  kemahiran menentukan

  nilai tempat dan memberi

  jawapan yang tepat.

  Kelemahan

  30 000

  Tidak dapat membezakan

  antara nilai tempat dan

  nilai digit

 • 7/27/2019 MATEMATIK UPSR presentation.pptx

  11/65

  Kekuatan

  Murid menguasaikemahiran konsep asaspecahan

  Murid dapat menentukanpecahan kawasan berlorek

  Murid dapat menulispecahan dengan betul

  Kelemahan

  Keliru kedudukanpenyebut dan pengangka

 • 7/27/2019 MATEMATIK UPSR presentation.pptx

  12/65

  Kekuatan

  9.1

  Menguasai kemahiran

  membundarkan angka

  perpuluhan

  Kelemahan

  9100

  Belum menguasai

  kemahiran membundarkan

  angka perpuluhan

 • 7/27/2019 MATEMATIK UPSR presentation.pptx

  13/65

  Kekuatan

  1000 ml + 500 ml = 1500 ml

  1500 ml

  Telah menguasai kemahiranmembaca skala dengan tepat

  Teliti dalam menentukan nilaisengatan dan menjawab dalamunit yang betul menepatikehendak soalan.

  Kelemahan1050 ml

  Tidak menguasai kemahiranmembaca skala.

  1500 ml = 1.500

  Calon dapat membaca skalapada bikar dengan betul tetapimemberi jawapan dalam unityang tidak menepati skala

 • 7/27/2019 MATEMATIK UPSR presentation.pptx

  14/65

  KekuatanKon Cone

  Tahu ciri-ciri bentuk 3matra dan menamakan

  bentuk dengan betul

  KelemahanKun / cone

  Tidak dapat menulisperkataan kon denganejaan yang betul

  Menulis dua jawapankerana tidak pastijawapan yang betul.

 • 7/27/2019 MATEMATIK UPSR presentation.pptx

  15/65

 • 7/27/2019 MATEMATIK UPSR presentation.pptx

  16/65

 • 7/27/2019 MATEMATIK UPSR presentation.pptx

  17/65

 • 7/27/2019 MATEMATIK UPSR presentation.pptx

  18/65

 • 7/27/2019 MATEMATIK UPSR presentation.pptx

  19/65

 • 7/27/2019 MATEMATIK UPSR presentation.pptx

  20/65

 • 7/27/2019 MATEMATIK UPSR presentation.pptx

  21/65

  36 2 .87 =

 • 7/27/2019 MATEMATIK UPSR presentation.pptx

  22/65

  Telah menguasai operasi tolak nombor perpuluhandaripada nombor bulat.

  Dapat menyusun nombor mengikut tempat angka

  dengan betul sebelum operasi tolak.

  36- 2.87

  33.13

  36.00

  - 2.87

  33.13

 • 7/27/2019 MATEMATIK UPSR presentation.pptx

  23/65

  murid menolak nombor bulat daripada nombor perpuluhan.

  tidak faham konsep nilai nombor perpuluhan.

  menganggap nombor perpuluhan lebih besar daripadanombor perpuluhan.

  cuai dalam operasi tolak mengakibatkan jawapan tidak

  tepat.

  36.00 36.00- 2.87 - 2.87

  38.13 34.13

  2.87

  - 36

  2.51

 • 7/27/2019 MATEMATIK UPSR presentation.pptx

  24/65

  3% daripada 400

 • 7/27/2019 MATEMATIK UPSR presentation.pptx

  25/65

 • 7/27/2019 MATEMATIK UPSR presentation.pptx

  26/65

 • 7/27/2019 MATEMATIK UPSR presentation.pptx

  27/65

  275 sen x 6 =Beri jawapan, dalam RM.

 • 7/27/2019 MATEMATIK UPSR presentation.pptx

  28/65

 • 7/27/2019 MATEMATIK UPSR presentation.pptx

  29/65

  boleh melakukan operasi darab tetapi tidakmenunjukkan langkah kerja yang betul. menulis kedua-dua simbol Ringgit dan Sen dalamjawapan mengakibatkan jawapan tidak tepat.

  275X 6

  1850 = RM 18.50 sen

 • 7/27/2019 MATEMATIK UPSR presentation.pptx

  30/65

 • 7/27/2019 MATEMATIK UPSR presentation.pptx

  31/65

 • 7/27/2019 MATEMATIK UPSR presentation.pptx

  32/65

 • 7/27/2019 MATEMATIK UPSR presentation.pptx

  33/65

 • 7/27/2019 MATEMATIK UPSR presentation.pptx

  34/65

 • 7/27/2019 MATEMATIK UPSR presentation.pptx

  35/65

 • 7/27/2019 MATEMATIK UPSR presentation.pptx

  36/65

  Jasni, Kim dan Logan mengumpul380 tin minuman dalam satu

  kempen kitar semula. Jasni

  mengumpul 120 tin minuman. Kim

  mengumpul bilangan tin minuman

  yang sama banyak dengan Logan.

  Berapa bilangan tin minuman yang

  dikumpul oleh Kim?

 • 7/27/2019 MATEMATIK UPSR presentation.pptx

  37/65

 • 7/27/2019 MATEMATIK UPSR presentation.pptx

  38/65

  hanya mengambil nombor dari soalan dan

  melakukan sebarang olahan

  Tidak memenuhi kehendak soalan

  a) 380 b) 380-120 +120

  260 500

 • 7/27/2019 MATEMATIK UPSR presentation.pptx

  39/65

 • 7/27/2019 MATEMATIK UPSR presentation.pptx

  40/65

 • 7/27/2019 MATEMATIK UPSR presentation.pptx

  41/65

  Belum menguasai kemahiran mengenal jarum jamdan minit.

  Tidak dapat membuat olahan mencari tempohmasa.

  8.45 pm

  11.30 am

  - 9.40 am1.50 am

  8.48+ 11.30

  20.18

 • 7/27/2019 MATEMATIK UPSR presentation.pptx

  42/65

  Jadual 15 menunjukkan panjang dua utas

  tali yang dibeli oleh Halim.

  Hitung jumlah panjang, dalam cm, kedua-dua tali itu?

  Tali panjang

  K 1.5 m

  L 0.7m kurang daripada K

 • 7/27/2019 MATEMATIK UPSR presentation.pptx

  43/65

 • 7/27/2019 MATEMATIK UPSR presentation.pptx

  44/65

  Hanya mengambil nombor daripada jadual danmelakukan olahan yang tidak berasaskan kehendaksoalan.

  Tidak menguasai pertukaran unit dalam konteks ukuranpanjang.

  1.5 0.8

  - 0.7 +1.5

  0.8 2.3 x 10 = 23 cm

  1.5 0.8 2.3 x 1000 = 2300cm- 0.7 +1.5

  0.8 2.3

 • 7/27/2019 MATEMATIK UPSR presentation.pptx

  45/65

  Rajah 16 menunjukkan jisim biskut dalam sebuah

  tin.

  3.6 kg

  Dani membeli 3 tin biskut itu. Dia membungkus

  semula biskut tersebut ke dalam 18 paket. Setiap paket

  Mengandungi biskut yang sama jisim. Hitung jisim,

  dalam kg, biskut di dalam setiap paket.

 • 7/27/2019 MATEMATIK UPSR presentation.pptx

  46/65

  Dapat menterjemah data daripada soalanpenyelesaian masalah kepada ayat matematik.

  Menyelesaikan operasi pengiraan mengikut langkahyang betul.Menguasai kemahiran mencari purata dalamkonteks timbangan berat melibatkan operasibergabung darab dan bahagi.

  3.6 kg 10.8 18 = 0.6 kg

  x 3

  10.8

 • 7/27/2019 MATEMATIK UPSR presentation.pptx

  47/65

  Mengambil nombor daripada soalan dan melakukan olahan

  yang tidak berasaskan kehendak soalan.

  a. 3.6 10.8 18 = 0.6x 3 18.0

  10.8 + 0.6

  18.6 kg

  b. 3.6kg = 3600g

  3600 10800 18 =600g

  x 3

  10800

 • 7/27/2019 MATEMATIK UPSR presentation.pptx

  48/65

  Rajah 17 menunjukkan segiempat tepat UVWY dan

  segitiga XYZ.

  U 19 cm V

  Z

  10 cm 12 cm

  8cm

  Y 6cm X W

  YXW dan YZU adalah garis lurus. Hitung perimeter,

  Dalam cm, kawasan yang berlorek.

 • 7/27/2019 MATEMATIK UPSR presentation.pptx

  49/65

  Menguasai konsep perimeter.

  Dapat mencari panjang sisi yang tidak diberi untuk

  melengkapkan data bagi mencari perimeter.

  U 19 cm V

  4cm

  Z

  10 cm 12 cm

  Y

  6 cm 13 cm W

  Perimeter = 19 + 12 + 13 + 10 + 4 = 58 cm

 • 7/27/2019 MATEMATIK UPSR presentation.pptx

  50/65

 • 7/27/2019 MATEMATIK UPSR presentation.pptx

  51/65

  Rajah 18 menunjukkan sebuah kubus.

  6 cm

  Hitung isipadu, dalam , kubus itu.

 • 7/27/2019 MATEMATIK UPSR presentation.pptx

  52/65

  Memahami ciri-ciri kubus.Menguasai kemahiran mencari isipadu

  Dapat menunjukkan langkah kerja yang jelas dantepat.

  Isipadu kubus = 6 cm x 6 cm x 6 cm

  = 216

 • 7/27/2019 MATEMATIK UPSR presentation.pptx

  53/65

  Tidak memahami ciri-ciri kubus.

  Membuat olahan mencari perimeter atau luas.

  Silap membuat kiraan darab

  Isipadu = p x l x t

  = 6 x 6 x 6 = 42

  Isipadu = 6 + 6 + 6 + 6 + 6 + 6 = 35

  Isipadu = 6 x 6 = 36

 • 7/27/2019 MATEMATIK UPSR presentation.pptx

  54/65

  Rajah 19 ialah sebuah carta pai yang menunjukkan

  peratusan murid mengikut kaum di sebuah sekolah.

  Peratusan bagi murid India tidak ditunjukkan.

  melayu,

  45%Cina,

  30%

  India

  Jumlah murid di sekolah itu ialah 600 orang.

  Berapakah bilangan murid India di sekolah itu?

 • 7/27/2019 MATEMATIK UPSR presentation.pptx

  55/65

  Menguasai konsep carta paiDapat mengolah data untuk mencari peratusan

  yang tidak diberiDapat mencari nilai peratusan dengan tepat.

  a) 600

  - 450150