Medium penghantaran

download Medium penghantaran

of 24

 • date post

  21-Jun-2015
 • Category

  Education

 • view

  143
 • download

  4

Embed Size (px)

description

3.2.2 Medium Penghantaran

Transcript of Medium penghantaran

 • 1. 3.2.2 MEDIUMPENGHANTARAN

2. OBJEKTIF PEMBELAJARAN Mengenalpasti pelbagai jenis kabelsecara bertulis dengan betul Mengenalpasti pelbagai jenis mediapenghantaran secara bertulisdengan betul 3. MEDIUM PENGHANTARANDigunakan untuk menghantardata di dalam rangkaianPemilihan jenis-jenis mediumadalah berkait rapat denganjenis topologi , protokol dan saizrangkaian 4. MediumPenghantaranBerkabel (Wired)Tanpa Kabel(Wireless) 5. Medium Berkabel (Wired) 6. Kabel Pasangan Terpiuh(Twisted Pair Cable)Medium kabel ini selalu digunakandan ia terdiri daripada beberapawayar berwarna dan berpembalutyang dipiuhkan untuk menciptamedan magnet dan seterusnyamengurangkan gangguan hingarBiasanya terdapat 8 wayaryang membentuk empatpasangan dan disambungdengan menggunakanpenyambung RJ-45 padakedua-dua hujung 7. Kabel Pasangan Terpiuh(Twisted Pair Cable)Kabel Tidak Berlapik PasanganTerpiuh (Unshielded TwistedPair / UTP)Kabel Berlapik PasanganTerpiuh (Shielded Twisted Pair/ STP) 8. Kabel UTP dan STPDigunakan untuk sambungan rangkaian yang menggunakantopologi bintangKabel ini tidak sesuai untuk rangkaian yang melebihi daripada100 meter kerana data dan maklumat yang dihantar mungkinakan hilang 9. Kabel Sepaksi (Coaxial)Kabel ini mempunyai satu wayar tembagayang terletak di tengah-tengah yangbertindak sebagai media pengalir elektrikManakala lapik pintalan besi antara wayartembaga dengan lapisan plastik pulabertindak sebagai penghalang kepadasebarang gangguan hingar 10. Jenis topologi rangkaian cincin yangmenggunakan kabel ini untuk menghubungkanantara komputer komputer. Ia disambungmenggunakan penyambung Bayone-Neill-Concelman (BNC) pada kedua-dua hujung.Kabel ini menyokong pautan jarak jauh danmenawarkan kadar penghantaran data yanglebih tinggiIa juga digunakan untuk menyambung TVdengan penerima gelombang TV. 11. Kabel Gentian OptikKabel ini diperbuat daripada gentian kacaatau silika yang lebih nipis dari rambutmanusia. Ia menggunakan denyutancahaya cahaya dalam menghantar data didalam rangkaianIsyarat akan diubah kepada denyutancahaya dan ditembak oleh laser melaluigentian optik yang berpembalut. Cahayaitu akan bergerak dan membias disepanjang pembalut kabel pada kelajuantinggi 12. Ia digunakan untuk pautan jarak jauh ataupautan antara benua. 13. Medium Tanpa Kabel(Wireless) 14. Inframerah (IR)Teknologi infra merah adalah penghantaran datadalam bentuk inframerah tanpa melalui wayarKaedah ini terhad pada satu kawasan yang kecilsahaja iaitu dalam lingkungan 5 meter. Kadarpemindahan data ialah kurang 10 MbpsTeknologi ini boleh digunakan untuk rangkaiankomputer tanpa wayar. Contoh penggunaan lainadalah unit kawalan jauh TV 15. Gelombang RadioGelombangRadioBluetoothWireless-Fidelity(WiFi) 16. BluetoothMenggunakan frekuensi radio 2.45 GHz iaitu standardkomunikasi IEE 802.15.1 untuk menghantar maklumat dalamjarak dekat iaitu dalam linkungan 10 meter secara maksimaTeknologi Bluetooth banyak digunakan sebagai pelengkaptelefon bimbit, PDA dan lain lain. Ia adalah alternative bagiinfra merah. 17. Wireless-Fidelity (WiFi)Sistem rangkaian pautan tanpa wayar yang memerlukan accesspoint dan kad WiFi yang dipasang di dalam komputer bagimembolehkan komunikasi berlaku.Teknologi WiFi menggunakan spesifikasi IEE 802.11a/b/g/Nyang membenarkan perpindahan data berlaku dalam kelajuansehingga 54 hingga 100 Mbps. 18. SatelitSatelit adalah satu peranti elektronikyang mempunyai sehingga 100transponder yang menerima,menguatkan dan menghantar semulaisyarat.Satelit bertindak sebagai stesenpenghambat (relay) di antara satustesen bumi dengan stesen bumi yanglain.Ia digunakan apabila jarakpenghantaran adalah jauh danterdapat banyak halangan. Data atauisyarat yang dibawa melalui satelitberbentuk mikrogelombang(microwave) 19. Aktiviti Jawab soalan yang telah disediakan 20. KesimpulanMedium penghantaranBerkabelTanpa kabelKabel pasanganterpiuhKabel sepaksiKabel gentian optikInframerahGelombang radioSatelit