Modul Kbkk Sejarah Spm 2010

download Modul Kbkk Sejarah Spm 2010

of 25

 • date post

  31-Dec-2014
 • Category

  Documents

 • view

  120
 • download

  7

Embed Size (px)

description

harap bermanfaat

Transcript of Modul Kbkk Sejarah Spm 2010

MODUL KBKK SPM SEJARAH 2010 TINGKATAN 4 BAB 1: KEMUNCULAN TAMADUN AWAL MANUSIA 1. Jelaskan peranan anda sebagai generasi muda hari ini dalam mengekalkan kemajuan tamadun agama, bangsa dan negara Malaysia yang kita kecapi hari ini. F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 Mematuhi ajaran agama Mengukuhkan semangat cinta negara Mengamalkan budaya bangsa Mengeratkan perpaduan bangsa Memelihara jati diri Menguasai ilmu pengetahuan Menguasai segala bidang kemahiran Menghindari budaya negatif Mana-mana jawapan munasabah

2. Jelaskan iktibar yang boleh diambil daripada kejayaan masyarakat tamadun awal dalam membina negara kota dan bandar. F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 Mempunyai organisasi yang tersusun Pemerintahan yang stabil Ekonomi maju Pengkhususan pekerjaan Mempunyai ilmu Kemajuan tulisan Ada undang-undang Pendidikan berkembang Mana-mana jawapan munasabah

BAB 2: PENINGKATAN TAMADUN 1. Berdasarkan pengetahuan sejarah anda mengenai pencapaian tamadun ulung dunia seperti Yunani, Rom, India dan China, bagaimanakah kita boleh memajukan negara kita setaraf dengan negara maju hari ini? F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 Pemerintahan stabil demokrasi Perundangan adil Hukum Kanun 12 Ekonomi maju Pertanian Perdagangan Perusahaan Pendidikan Sains teknologi Seni bina maju Mana-mana jawapan munasabah

2. Berdasarkan pemerhatian anda terhadap negara demokrasi hari ini, apakah tujuan negara tersebut menjalankan pilihanrayanya? F1 F2 F3 F4 F5 F6 Rakyat memilih wakil Kerajaan ditadbir oleh wakil yang dipilih melalui pilihanraya Kerajaan rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat Rakyat membuat keputusan politik Memilih pemimpin adil Pemimpin yang diterima majoroti Mana-mana jawapan munasabah

3. Pada pandangan anda, apakah ciri-ciri kepimpinan yang perlu ada dalam diri pemimpin negara yang mengamalkan sistem demokrasi? F1 F2 F3 F4 F5 F6 Jujur Adil Telus Ada ilmu mentadbir Tidak rasuah Bijak mentadbir Mana-mana jawapan munasabah

BAB 3: TAMADUN AWAL ASIA TENGGARA 1. Berdasarkan pengetahuan sejarah anda, mengapakah kerajaan agrarian dan maritime saling bergantung antara satu sama lain? F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 F10 Tenaga kerja Bekalan beras Barangan mewah Tembikar / gelas dan manik dari China/ tekstil dari India Bahan mentah / hasil hutan Kenderaan / gajah Kayu untuk membuat kapal Tukang kayu dan tukang batu Untuk menjaga kebajikan rakyat jelata Keperluan perdagangan / jual beli / sistem barter Mana-mana jawapan munasabah

2. Pada pandangan anda, bagaimanakah masyarakat Asia Tenggara dapat membentuk kehidupan yang aman dan harmoni dalam kalangan masyarakatnya? F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 F10 Ekonomi saling bergantung Taat pemerintah Struktur masyarakat teratur taat kepada agama Hindu / Buddha Mencintai seni seperti candi Melalui karya sastera Berbahasa Sanskrit Tolong-menolong Berfikiran terbuka Bersatu padu Hormat-menghormati Mana-mana jawapan munasabah

3. Berdasarkan pengetahuan anda, jelaskan pencapaian masyarakat awal Asia Tenggara yang menjadi kebanggan kepada masyarakat hari ini? F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 F10 F11 F12 F13 F14 F15 Kerajaan stabil Ekonomi maju Pertanian padi Perdagangan Pengairan Taat kepada agama Pemerintahan Kesenian Kesusasteraan Bahasa Sanskrit Semangat cekal Berdikari Rajin berusaha Tidak mudah putus asa Mahir dalam ilmu pelayaran

F16 F17

Berani belayar Semangat meneroka Mana-mana jawapan munasabah

BAB 4: KEMUNCULAN TAMADUN ISLAM DAN PERKEMBANGANNYA DI MAKKAH 1. Pada pandangan anda, apakah kesan amalan jahiliyah ke atas masyarakat Arab yang hidup dalam kesesatan? F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 Perpaduan kaum luntur Hilang nilai kemanusiaan Tiada keadilan social Keselamatan terancam Institusi keluarga runtuh Penindasan ekonomi Peperangan Pegangan agama semakin longgar Wanita tertindas Mana-mana jawapan munasabah

2. Bagaimanakah kita boleh mengelakkan dri daripada berlakunya peperangan dan perbalahan sebagaimana yang sering berlaku ke atas masyarakat Arab Jahiliyah? F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 Berakhlak mulia Bertolak ansur Kepimpinan melalui teladan Menghormati hak asasi Mengelakkan isu isu sensitif Bekerjasama Amalan bersaudara Bersikap jujur Hormat agama lain Mana-mana jawapan munasabah

3. Apakah iktibar yang boleh diambil daripada sifat dan keperibadian mulia Nabi Muhammad s.a.w? F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 Empat sifat terpuji Al Amin Kepimpinan Ketua keluarga Keagamaan Pengampun Ketabahan Kebijaksanaan Kesabaran Mana-mana jawapan munasabah

4. Apakah iktibar yang boleh diambil daripada peristiwa penentangan orang Quraisy terhadap Nabi Muhammad s.a.w dan umat Islam? F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 F10 F11 F12 Bijak mengatur strategi Mempertahan akidah Kesabaran Pengorbanan Mempertahan kebenaran Islam bersaudara Tidak bermusuh Jangan berdendam Tabah Penyebaran Islam diteruskan Tidak berputus asa Memohon pertolongan Allah Mana-mana jawapan munasabah

BAB 5: KERAJAAN ISLAM DI MADINAH 1. Apakah iktibar yang boleh diambil daripada perjanjian Madinah dalam membentuk masyarakat Malaysia yang aman dan bersatu padu? F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 Permuafakatan Toleransi antara kaum Mengutamakan keamanan Kebijaksanaan dalam kepimpinan Menghindari sifat dendam Kebebasan beragama Hak orang Islam Hak orang bukan Islam Islam bersaudara Mana-mana jawapan munasabah

2. Pada pandangan anda, mengapakah perang perlu dilakukan ke atas musuh walaupun ia boleh membawa kepada kematian dan kemusnahan? F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 Mempertahankan diri Menjaga keamanan negara Mempertahan agama Menentang kezaliman Menegakkan akidah Menjaga maruah Pencabulan perjanjian Mana-mana jawapan munasabah

BAB 6: PEMBENTUKAN KERAJAAN ISLAM DAN SUMBANGANNYA 1. Pada pendapat anda, apakah faktor-faktor yang menyebabkan kerajaan yang dipimpin oleh khalifah Islam mencapai kejayaan dalam pelbagai bidang? F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 F10 F11 F12 Khalifah berwibawa Perancangan rapi Sedia melaksanakan pembaharuan Berwawasan Bermusyawarah Mengikut hokum Islam Kemajuan ilmu Kemajuan ekonomi Kemajuan sosial Kekuatan tentera Perkembangan pendidikan Cara hidup Islam Mana-mana jawapan munasabah

2. Apakah iktibar yang boleh diambil daripada kerajaan khalifah Islam dalam memperkukuh kedaulatan negara Malaysia? F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 F10 F11 F12 Akidah kukuh Cinta akan negara Berilmu Tolak ansur Berdisiplin / bermoral Semangat patriotism Menghormati tokoh-tokoh dan pejuang Semangat jihad Memperkukuh ketenteraan negara Bersemangat tinggi Berkorban untuk negara Senjata berteknologi

F13

Perpaduan kaum Mana-mana jawapan munasabah

3. Berdasarkan pengetahuan sejarah anda mengenai kemajuan ilmu pengetahuan pada zaman kegemilangan Islam, bagaimanakah kita boleh memajukan lagi bidang pendidikan kita pada hari ini? F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 F10 Mencari ilmu hukumnya wajib Mencintai ilmu pengetahuan Membina university Pelbagai jurusan Berdisiplin Menterjemah Membawa masuk karya asing Aktiviti penyelidikan Mengukuhkan ekonomi Pendidian untuk semua Mana-mana jawapan munasabah

BAB 7: ISLAM DI ASIA TENGGARA 1. Jelaskan iktibar yang boleh diambil daripada usaha menyebarkan agama Islam di Asia Tenggara. F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 Wajib kepada semua umat Islam Islam merata dunia Islam istimewa Sebar secara aman Tiada paksaan Musuh Islam ditentang Raja menerima baik Islam Mana-mana jawapan munasabah

2. Berdasarkan pengetahuan anda, bagaimanakah unsur-unsur Islam boleh membawa kepada kemajuan masyarakat Asia Tenggara? F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 F10 Kewajipan kepada agama Islam Pendidikan wajib Karya Islam dicontohi Cara hidup Islam aurat Islam bersaudara Saling membantu Zakat Sedekah Jimat cermat Menyayangi Mana-mana jawapan munasabah

BAB 8: PEMBAHARUAN DAN PENGARUH ISLAM DI MALAYSIA SEBELUM KEDATANGAN BARAT 1. Berdasarkan pengetahuan anda, apakah unsur-unsur Islam yang telah mengubah pemikiran dan cara hidup masyarakat Melayu selepas mereka memeluk Islam? F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 Khalifah Islam Nasihat ulama Undang-undang syariah Pendidikan agama Tulisan jawi Seni khat Menolak mungkar Mencari pahala Halal haram Mana-mana jawapan munasabah

2. Pada pandangan anda, bagaimanakah Islam telah memajkan taraf pendidikan orang Melayu di negara kita? F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 F10 Menuntut ilmu wajibf Pendidikan Al-Quran/Muqaddam Istana pusat pengajian islam Kitab seperti tasawuf Cerita hikayat seperti Amir Hamzah Ilmu fardhu ain Pendidikan madrasah Pengenalan tulisan jawi Mencintai ilmu Kedatangan ulama Mana-mana jawapan munasabah

3. Berdasarkan pengetahuan sejarah anda, apakah pengaruh kerajaan Islam seperti Bani Umaiyah, Abbasiyah dan Utmaniyah dalam sistem pemerintahan dan perundangan kerajaaj Kesultanan Melayu? F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 F10 Konsep sultan Dibantu ulama Khalifatul Mukminin Undang-undang syariah Hukum jenayah Hukum faraid Pelantikan raja baiah Mazhab Syafie Undang-undang keluarga islam Amanah dalam pekerjaan Mana-mana jawapan munasabah

BAB 9: PERKEMBANGAN DI EROPAH 1. Pada pendapat anda,bagaimanakah negara kita boleh menghindari daripada kehidupan mundur seperti yang berlaku dalam Zaman Gelap di Eropah. F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 F10 Politik kekal stabil Kebajikan rakyat Keamanan dijaga Agama dijaga Elak perpecahan Ekonomi stabil Utama pendidikan Elak campur tangan luar Majukan perdagangan Kemajuan teknologi Mana-mana jawapan munasabah

2. Pada pengetahuan sejarah anda,mengapakah sistem feudalism di Eropah dikatakan mempunyai persamaan dengan ciri-ciri feudalism yang terdapat dalam pemerintahan Kesultanan Melayu? F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 F10 Golongan pemerintah (raja) Golongan yang diperintah (rakyat) Golongan hamba Raja mutlak Pentadbiran dibantu pembesar Raja mengurniakan tanah kepada pembesar Pembesar dinaungi raja Pembesar memberi khidmat kepada raja Cukai kepada raja Hamba memberi khidmat kepada pembesar Mana-mana jawapan munasabah

3. Jelaskan iktibar yang dapat anda pelajari daripada Zaman Reformation