MODUL LATIH TUBI SPM 2006 - TUBI AKID · PDF file Modul Latih Tubi SPM 2006(Akidah...

Click here to load reader

 • date post

  09-Oct-2020
 • Category

  Documents

 • view

  9
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of MODUL LATIH TUBI SPM 2006 - TUBI AKID · PDF file Modul Latih Tubi SPM 2006(Akidah...

 • [Type the company name]

  MODUL LATIH TUBI SPM 2006

  LATIH TUBI AQIDAH TINGKATAN 4

  user 7/22/2011

 • Modul Latih Tubi SPM 2006(Akidah Tingkatan 4)

  2

  PELAJARAN 10: PERKARA MEMBATALKAN IMAN (SYIRIK) BAHAGIAN A (OBJEKTIF) ANEKA PILIHAN 1

  Manakah di antara berikut adalah akibat perbuatan syirik kepada individu?

  3 Orang yang mengamalkan perbuatan syirik dinamakan

  A Mengurangkan iman A kafir B Membatalkan akidah B munafik C Hidup tidak tenteram C murtad D Memutuskan silaturrahim D musyrik 2 Di antara contoh syirik jali ialah 4 Syirik khafi ialah syirik yang dilakukan A riak A secara terbuka B tidak mengakui balasan di akhirat B secara sembunyi C menyembah bulan, bintang atau matahari C secara bertafakur D membuang ancak bagi menghalau hantu D secara terang-terangan

  ISI TEMPAT KOSONG 1 Syirik yang tersembunyi dalam diri manusia dinamakan syirik __________ 2 Hukum mengamalkan perbuatan syirik ialah _____________. 3 Menyekutukan Allah S.W.T dengan sesuatu pada zat, sifat dan af’alnya disebut

  ____________. 4 Syirik __________ ialah tidak meletakkan Allah S.W.T sebagai sesuatu yang mutlak dalam

  niat, terutamanya dalam ibadat. 5 ____________ ialah orang yang mengagumi diri sendiri. 6

  Lengkapkan rajah berikut.

  BAHAGIAN B: 1 Syirik ialah perbuatan yang boleh membatalkan iman. (a) (i) Apakah erti syirik?

  ( 2 markah) (ii) Nyatakan dua contoh syirik?

  ( 2 markah) (iii) Berikan dua contoh syirik khafi?

  ( 2 markah) (b) (i) Jelaskan dua akibat amalan syirik terhadap masyarakat.

  ( 6 markah) (ii) Terangkan dua usaha untuk menjauhkan diri daripada perbuatan syirik?

  ( 4 markah)

  a_____________ b_____________

  Jenis Syirik

 • Modul Latih Tubi SPM 2006(Akidah Tingkatan 4)

  3

  PELAJARAN 10 : PERKARA MEMBATALKAN IMAN (KUFUR) BAHAGIAN A (OBJEKTIF) ANEKA PILIHAN 1

  Pernyataan di atas adalah merujuk kepada maksud

  A kufur akhlak B kufur nikmat C kufur syariat D kufur hakikat 2 Di antara contoh kufur hakikat ialah I menunjuk-nunjuk kehebatan diri II tidak mengakui balasan akhirat III enggan mengeluar zakat dan sedekah IV menolak hukum yang terdapat dalam al-Quran A I dan II B I dan III C II dan IV D III dan IV 3

  Perbuatan “A” boleh menyebabkan

  A kufur hakikat B kufur nikmat C khurafat D munafik 4 Faktor yang menyebabkan berlakunya kekufuran ialah

  A dipaksa oleh seseorang B suka melakukan maksiat C derhaka kepada ibubapa D terpengaruh dengan hawa nafsu ISI TEMPAT KOSONG 1 Ingkar atau menafikan rukun iman dan menolak syariat yang dibawa oleh Rasullullah

  s.a.w ialah kufur ______________.

  “Mengingkari Allah S.W.T sebagai pemberi rezeki kepada manusia dan makhluk ciptaanNya.”

  “A” seorang muslim tetapi sering mempertikai dan menolak hukum- hukum yang terdapat dalam al-Quran.

 • Modul Latih Tubi SPM 2006(Akidah Tingkatan 4)

  4

  2 Soalan berikut berdasarkan rajah di bawah.

  3

  Lengkapkan rajah di bawah dengan jawapan yang sesuai.

  BAHAGIAN B: 1 Firman Allah S.W.T:

  Ayat di atas menerangkan akibat ke atas orang kafir. Nyatakan dua akibat tersebut?

  ( 4 markah) …………………………………………………………………………………………………………………

  …………………………………………………………………………………………………………………

  2 Huraikan dua faktor dalaman yang mendorong ke arah kekufuran.

  ( 4 markah) …………………………………………………………………………………………………………………

  …………………………………………………………………………………………………………………

  3 Jelaskan dua cara menghindari perbuatan kufur. ( 4 markah)

  ………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………

  8َ:سورةَحممدَََََََََََََََََََمَ هَ لَ مَ عَ أ ََلَ ضَ أ َوَ َمَ ال َ سَ عَ ت َ اَف َ و َرَ فَ كَ ََينَ ذَ الَ وَ

  Contoh kufur nikmat

  Menggunakan nikmat ke jalan maksiat

  Boros membelanjakan harta

  X

  Bahagian-bahagian kufur

  a ________________ b ______________

 • Modul Latih Tubi SPM 2006(Akidah Tingkatan 4)

  5

  PELAJARAN 10 : PERKARA MEMBATALKAN IMAN (RIDDAH) BAHAGIAN A (OBJEKTIF) ANEKA PILIHAN

  1

  Pernyataan di atas boleh membawa seseorang menjadi murtad dengan cara

  A amalan C perbuatan B iktikad D perkataan 2 Berikut adalah cara menangani orang yang murtad kecuali

  A dibuang daerah B dikenakan hukuman bunuh C memberi perlindungan atau bantuan sekiranya dia golongan muallaf D memberi nasihat supaya dia bertaubat dan kembali kepada agama Islam 3 Di antara hikmah hukuman bunuh kepada orang murtad ialah I menghalang perbuatan merendah dan memburukkan agama Islam II memberi amaran bahawa agama Islam tidak boleh dipermainkan III mencegah daripada sifat mementingkan diri sendiri IV menjatuhkan maruah diri dan keluarga A I dan II C II dan IV B I dan III D III dan IV 4 Manakah antara berikut adalah kesan perbuatan riddah? I Hubungan suami isteri terpisah II Kekal sebagai penghuni neraka III Berhak mewarisi harta pusaka warisnya IV Harus dikebumikan di tanah perkuburan Islam A I dan II C II dan IV B I dan III D III dan IV

  ISI TEMPAT KOSONG

  1 Orang yang murtad haram menerima ______________ daripada waris beragama Islam.

  2 Penetapan hukuman bunuh ke atas orang yang murtad diriwayatkan oleh

  ____________. 3 ____________ adalah tempat pembalasan orang-orang yang murtad. 4 Khalifah ___________ adalah orang yang pertama memerangi golongan riddah. 5 Apabila salah seorang pasangan suami isteri murtad, perkahwinan mereka

  _____________.

  “Mengisytiharkan dirinya keluar daripada agama Islam”

 • Modul Latih Tubi SPM 2006(Akidah Tingkatan 4)

  6

  BAHAGIAN B: 1 (a) (i) Apakah pengertian riddah? ( 2 markah) ………………………………………………………………………………………………………

  ………………………………………………………………………………………………………

  (ii) Tuliskan dua cara seseorang itu boleh menjadi murtad. ( 4 markah) ………………………………………………………………………………………………………

  ………………………………………………………………………………………………………

  (b) (i) Jelaskan dua kesan perbuatan murtad terhadap individu. ( 4 markah) ……………………………………………………………………………………………………

  ………………………………………………………………………………………………………

  (ii) Terangkan dua sebab seseorang itu murtad. ( 4 markah) ………………………………………………………………………………………………………

  ………………………………………………………………………………………………………

  PELAJARAN 10 : PERKARA MEMBATALKAN IMAN (KHURAFAT) BAHAGIAN A (OBJEKTIF) ANEKA PILIHAN 1

  Contoh amalan khurafat ialah

  A membuang ancak bagi menghalau hantu B menyembah bulan atau matahari C meminta bantuan daripada syaitan atau makhluk halus D menolak hukum yang terdapat dalam al-Quran 2 Seseorang yang mempercayai dan mengamalkan perkara-perkara khurafat akan menyebabkan I menyekat akal berfikir secara logik dan sistematik II melindungi diri daripada segala bala III menyebabkan syirik dan batal iman IV mengukuhkan perpaduan masyarakat A I dan II C II dan IV B I dan III D III dan IV 3

  “X” adalah merujuk kepada maksud

  A sihir C syirik B nifak D khurafat 4 Cara mengatasi khurafat dalam masyarakat ialah

  A menjauhkan diri dari pengamal khurafat B menangkap orang yang mengamalkan khurafat C menggiatkan usaha-usaha dakwah dan majlis-majlis ilmu D mengasingkan orang yang mengamalkan khurafat di suatu tempat

  Kepercayaan karut yang dianggap mempunyai hubungan dengan agama Islam sedangkan ianya bertentangan syariat Islam

  X

 • Modul Latih Tubi SPM 2006(Akidah Tingkatan 4)

  7

  ISI TEMPAT KOSONG

  1

  2 Mempe