Nikah & Mahar

29
ISLAMIC FAMILY LAW NIKAH DAN MAHAR

description

Islamic Family Law. Topic: Nikah & Mahar

Transcript of Nikah & Mahar

Page 1: Nikah & Mahar

ISLAMIC FAMILY LAW

NIKAH DAN MAHAR

Page 2: Nikah & Mahar

RUKUN NIKAH

Suami

Isteri

SaksiWali

Ijab & Qabul (Akad)

SISWA

Page 3: Nikah & Mahar

1. BAKAL SUAMIBeragama Islam

- Surah Al-Mumtahanah:10 -

Lelaki tertentu

Belum ada 4 orang isteri

Tidak dipaksa

Bakal suami tidak ada dalam ihram- Hadith -

“…mereka (wanita Islam) tidak halal bagi orang orang kafir itu sebagai isteri dan orang kafir itu tidak halal bagi mereka sebagai suami…”

Dari Uthman b Affan telah berkata bahawa Nabi bersabda: “Orang yang sedang dalam ihram tidak boleh kahwin dan tidak boleh mewalikan dan tidak boleh meminang”

Page 4: Nikah & Mahar

2. BAKAL ISTERIBeragama Islam

- Surah Al-Maidah:5 -

Perempuan tertentu

Bukan isteri orang

Tidak dalam iddah

Tidak ada halangan hukum untuk berkahwin dengan bakal suami

“Dan dihalalkan kamu berkahwin dengan wanita-wanita yang menjaga kehormatannya di antara wanita-wanita yang beriman…”

Page 5: Nikah & Mahar

3. WALI

Hadith Dari Aisyah r.a, baginda bersabda:“Tidak sah nikah melainkan dengan wali”

Dari Abu Hurairah r.a., Baginda bersabda: “Tidak boleh perempuan mengahwinkan perempuan dan tidak boleh pula perempuan mengahwinkan dirinya sendiri ”

Dari Aisyah r.a. , Baginda bersabda: “Perempuan yang kahwin dengan tidak ada izin walinya, maka nikahnya batal, batal, batal”

S.13 Akta 303

Sesuatu perkahwinan adalah tidak diakui dan tidak boleh didaftarkan di bawah Akta ini melainkan kedua-dua pihak kepada perkahwinan ini telah bersetuju terhadapnya, dan sama ada (a) Wali pihak perempuan telah bersetuju terhadap perkahwinan itu mengikut Hukum Syara

Page 6: Nikah & Mahar

Beragama Islam- Surah Ali Imran:28 -

Baligh

Berakal Lelaki

Merdeka

Adil Tidak berihram

Orang yang menjauhi dosa besar dan tidak berterusan melakukan dosa kecil, taat beribadat.

Dari Ibnu Abbas, ia berkata bahawa bersabda Nabi s.a.w: “Tidak sah nikah melainkan dengan wali yang cerdas atau dengan Sultan”

Syarat-syarat Wali

“Tidak boleh orang mukmin mengangkat orang-orang kafir menjadi walinya melainkan orang mukmin juga”

Page 7: Nikah & Mahar

Bapa kandung

Datuk sebelah bapa

Saudara lelaki kandung

Saudara lelaki sebapa

Anak lelaki saudara lelaki kandung

Anak lelaki saudara lelaki sebapa

Pak cik sebelah bapa yang sekandung

Pak cik sebelah bapa yang sebapa

Anak lelaki pak cik sebelah bapa yang sekandung

Anak lelaki pak cik sebelah bapa yang sebapa

Prioriti tertinggi

Prioriti terendah

Susunan Wali

Page 8: Nikah & Mahar

TIADA WALI NASAB??

Ada wali akrab tetapi jauh dari

tempat perkahwinan

dan sedangkan kenderaan

adalah sukar didapati.

Ada wali yang akrab tetapi tidak mahu

mengahwinkan atas sebab tidak setuju dan lain-

lain.

Tidak ada wali-wali; baik wali

akrab mahupun wali ab’ad.

Wali melakukan tawari iaitu

menghilangkan diri supaya

perkahwinan tidak dapat

dilangsungkan.

Wali melakukan ta’azur iaitu

main janji-janji saja padahal perkahwinan

telah mendesak.

Page 9: Nikah & Mahar

Jenis-jenis Wali

Wali Nasab

Wali Mujbir

Wali Akrab

Wali Bukan Mujbir

Wali Ab’ad

Wali Hakim

• Kedudukan sebagai Kadi.

• Penyerahan hak dari wali nasab/tiada wali nasab

Dekat hubungan darah dengan pengantin perempuan.

Jauh pertalian darah

Ada pertalian darah

Wali nasab selaian bapa @ datuk sebelah bapa

• Berhak memaksa anak dara berkahwin.

• Bapa @ datuk sebelah bapa

• Syarat:• Lelaki itu sekufu• Nikah dgn mahar

mithil.• Tiada permusuhan

antara wali dgn anak dara.

• Tiada perrmusuhan antara lelaki dgn pengantin perempuan.

• Lelaki tiada masalah dari segi kewangan.

Page 10: Nikah & Mahar

HUKUM MEMINTA IZIN DARI BAKAL PENGANTIN PEREMPUAN

• Sunat bagi wali mujbir untuk meminta izin daripada anak daranya.Sunat

• Wajib bagi wali bukan mujbir minta persetujuan dari anak dara.

• Wajib bagi mana-mana wali jika pengantin perempuan adalah janda.

Wajib

Dari Ibn Abbas r.a bahawa Nabi bersabda: “Janda lebih baik berhak atas dirinya daripada walinya dan anak dara diminta kebenaran mengenai dirinya dan keizinanya ialah diamnya.”

Page 11: Nikah & Mahar

Ismail lwn Aris Fadilah & Anor

Hashim lwn Fatimah

Syed Abdullah al-Shatiri lwn

Shariffa Salmah

Saad lwn Sarimah

KES-KES BERKAITAN WALI

Page 12: Nikah & Mahar

Ismail lwn Aris Fadilah & Anor

- Plaintif meminta mahkamah membatalkan perkahwinan antara defeden 1 dan adik perempuannya iaitu defendan 2.

- Plantif berkata dia telah bertindak sebagai wali semasa pernikahan adiknya dengan defendan 1.

- Selepas perkahwinan itu, plaintif telah mendapati bahawa masih ada wali yang lebih akrab iaitu datuk sebelah bapa.

- Kadi memutuskan bahawa datuk sebelah bapa adalah masih hidup semasa perkahwinan itu dilangsungkan dan layak menjadi wali.

- Maka, Kadi membatalkan perkahwinan tersebut.

Page 13: Nikah & Mahar

Hashim lwn Fatimah

- Kadi memutuskan bahawa perkahwinan yang diadakan di Thailand adalah tidak sah.

- Kedua-dua pengantin dan wali adalah bermastautin di Kedah sementara perkahwinan diadakan di Padang Besar, Thailand dengan menggunakan wali hakim.

- Oleh sebab jarak antara tempat tinggal wali dengan tempat pernikahan kurang dari 2 marhalah, Kadi Besar memutuskan perkahwinan itu sebagai tidak sah.

Page 14: Nikah & Mahar

Saad bin Syafie lwn Sarimah binti Saad & Anor

- Kadi memutuskan bahawa perkahwinan yang diadakan di Thailand adalah tidak sah.

- Plaintif meminta mahkamah membatalkan perkahwinan antara anak perempuannya (defendan 1) dengan defendan 2.

- Defendan 1 & 2 kahwin lari di Pekan Siam, Padang Besar, Thailand.- Plaintif mengemukakan satu pelan perjalanan dari rumah beliau

ke Padang Besar. Pelan tersebut menunjukkan bahawa jaraknya hanyalah 78 Kilometer (kurang dari 2 marhalah-96 kilometer).

- Oleh sebab jarak antara tempat tinggal wali dengan tempat pernikahan kurang dari 2 marhalah, Kadi Besar memutuskan perkahwinan itu sebagai tidak sah.

Page 15: Nikah & Mahar

Syed Abdullah al-Shatiri lwn Shariffa Salmah

- Responden bercinta dengan Abdul Razak. Namun telah dihalang oleh perayu.

- Responden bertindak melarikan diri ke rumah Abdul Razak dan mengajaknya ke balai polis.

- Akibat dari itu, perayu dipanggil ke balai polis. Perayu meminta responden pulang namun responden enggan.

- Responden hanya akan pulang jika dia dikahwinkan dengan Abdul Razak. Perayu tidak bersetuju.

- Responden kini tinggal bersama Abdul Razak dan keluarga.- Perayu kemudiaannya bertindak untuk mengahwini anaknya dengan Syed

Idros (mempunyai hubungan kekeluargaan) tanpa persetujuan responden.- Dalam proses mendaftarkan perkahwinan tersebut, Kadi memanggil

responden untuk bertanyakan persetujuannya. Responden tidak bersetuju.- Malah dia mahu Kadi tersebut menikahkannya dengan Abdul Razak.

Responden mengaku telah melakukan persetubuhan dengan Abdul Razak.

Page 16: Nikah & Mahar

Syarat-Syarat saksi:

4. SAKSIHadith: “Tidak sah menikah melainkan dengan wali dan dua

orang saksi yang adil”

2 orang lelaki

Tidak sah persaksian wanita dalam hudud, nikah dan talaq.

Islam

Berakal Baligh

AdilMelihat/

mendengar

Page 17: Nikah & Mahar

Akad mestilah mengandungi lafaz ijab (offer) dan qabul (acceptance)

5. IJAB & QABUL (AKAD)

a) Sighah Ijab• Perlu guna perkataan “tazwij” atau “nikah” atau terjemahan

daripada kedua-dua perkataan ini dalam apa bahasa sekalipun.• Lafaz ini boleh dibuat oleh wali sendiri atau wakilnya.

“Aku nikahkan engkau dengan Umi Khalsom bt Karim dengan mas kahwinnya RM 100”

b) Sighah Qabul• Lafaz penerimaan oleh pengantin lelaki.

“Aku terima nikahnya Umi Khalsom bt Karim dengan mas kahwinnya RM 100”

Page 18: Nikah & Mahar

Kedua-dua belah pihak telah tamyiz.

Ijab Qabul dibuat dalam satu majlis dan tidak diselangi dengan perkataan lain.

Lafaz qabul tidak menyalahi lafaz ijab.

SYARAT-SYARAT IJAB QABUL

Page 19: Nikah & Mahar

LAFAZ KINAYAH (SINDIRAN)VS

LAFAZ SOREH (JELAS)

• Dibenarkan jika membawa maksud kekal.• Cth perkataan: milikkan, hadiahkan,

serahkan.• Tidak dibenarkan jika membawa maksud

sementara.• Pinjamkan, sewakan

Mazhab Hanafi

• Lafaz kinayah adalah tidak dibenarkan.

• Hanya perkataan seperti nikah atau tazwij atau terjemahan dari keduanya saja boleh digunakan.

Mazhab Shafie

Page 20: Nikah & Mahar

MAHAR

Page 21: Nikah & Mahar

Mahar atau mas kahwin disebut sebagai shidaq, ninlah dan faridhah.Mahar adalah hak seorang isteri.

DEFINISI MAHAR

Seksyen 2 Akta 303

“mas kahwin”

- pembayaran kahwin yang wajib dibayar di bawah Hukum Syara oleh suami kepada isteri pada masa perkahwinan diakadnikahkan, sama ada berupa wang yang sebenarnya dibayar atau diakui sebagai hutang dengan atau tanpa cagaran,atau berupa sesuatu yang menurut Hukum Syara, dapat di nilai dengan wang.

Page 22: Nikah & Mahar

1) Surah an-Nisaa ayat 4 – “Dan berikanlah kepada perempuan – perempuan itu mas kahwin mereka sebagai pemberian yang wajib.

AUTORITI MAHAR

2) Hadith• Mahar berupa wang• Mahar berupa barang• Mahar berupa pekerjaan

Page 23: Nikah & Mahar

JENIS - JENIS MAHAR

• Mahar yang telah ditentukan dan dikenalpasti jumlah serta cara pembayarannya.

Mahar Musamma

• Jumlah mahar tidak ditetapkan.• Jumlah mahar dibandingkan dari segi umur,

kecantikan, harta, ilmu, agama atau keturunan.

Mahar Mithail

Page 24: Nikah & Mahar

PERKARA YANG MEWAJIBKAN MAS KAHWIN

Pernikahan yang sah• Jika suami mati atau bercerai sebelum bersama, mahar perlu

dibayar separuh (½) dari jumlah yang sebenar.• Surah Al-Baqarah: 237

Persetubuhan pada pernikahan yang tidak sah• Cth: pernikahan dengan isteri orang, pernikahan dengan wanita

yang berdusta walinya tiada.

• Hadith Nabi : Dari Aisyah r.a bahawa Nabi bersabda: “Perempuan yang berkahwin tanpa pengetahuan walinya, maka nikahnya batal. Apabila orang yang mengahwininya telah dukhul (bersama) dengan dia, maka hak baginya mendapatkan mahar sebab sesuatu yang dirasai pada farajnya”.

Page 25: Nikah & Mahar

Islam tidak menetapkan jumlah tertentu bagi mahar. Penentuan mahar dibuat berdasarkan:• Kemampuan• Keadaan dan tradisi keluarga masing-masing

KADAR MAHAR

MAHAR BERLEBIHAN

Islam tidak suka kepada mahar yang berlebihan kerana ianya menyulitkan perkahwinan.

Hadith: Dari Aisyah r.a bahawa Nabi s.a.w bersabda: “Sesungguhnya perkahwinan yang besar barakahnya adalah yang paling murah maharnya”.

Page 26: Nikah & Mahar

MAHAR SECARA TUNAI ATAU HUTANG

• Isteri tidak berhak menahan daripada bersama.

Tunai

• Isteri boleh menahan diri daripada bersama sehingga maharnya dibayar.

Hutang

Hadith: Ibnu Abbas meriwayatkan bahawa Nabi Muhammad melarang Ali menggauli Fatimah sampai ia memberikan sesuatu kepadanya. Lalu Ali menjawab: “Saya tidak punyai apa-apa”. Maka sabdanya: “Di manakah baju besi Hutaimiyah mu? Lalu berikannya baju besi itu kepada Fatimah sebagai mahar.

Page 27: Nikah & Mahar

KES-KES BERKAITAN MAHAR

Salma lwn Mat Akhir

Siti Zamrah lwn Maliki

Page 28: Nikah & Mahar

Salma lwn Mat Akhir- Salma ialah bekas isteri kepada Mat Akhir.- Salma menuntut bayaran mahar sebanyak RM 600 yang belum

dibayar oleh bekas suaminya, Mat Akhir.- Mat Akhir berkata bahawa isterinya itu telah bersetuju untuk tidak

menuntut bayaran mahar.- Mat Akhir memanggil 2 orang saksi yang berkata mereka

mendengar suara mengatakan Salma tidak mahu menuntut mahar.

- Tetapi keterangan mereka ditolak kerana mereka tidak melihat orang yang bercakap itu.

- Salma bersumpah menafikan bahawa ia setuju untuk tidak menuntut mahar.

- Mahkamah telah memberi penghakiman kepada isteri dan menghukum suami membayar mahar sebanyak RM600.

Page 29: Nikah & Mahar

Siti Zamrah lwn Maliki- Siti Zamrah ialah bekas isteri kepada Maliki.- Isteri telah membuat tuntutan harta mas kahwin dan pemberian

dari bekas suaminya.- Si suami dalam pembelaannya mengatakan bahawa harta itu telah

diberikan kesemuanya kepada isteri untuk memudahkan proses perceraian.

- Si isteri menafikan dakwaan itu dan mengemukakan seorag saksi.- Suami diminta untuk bersumpah.- Setelah isteri bersumpah menafikan adanya perjanjian antara

mereka pada masa hendak bercerai, mahkamah menerima dan mensabitkan tuntutan si isteri dan memerintahkan bekas suami membayar RM 770 kepada bekas isteri iaitu sepasang subang emas, satu rantai emas, sepasang kain baju, dan sepasang kasut yang jumlah semuanya ialah RM 770.