Nilai sikap etika profesionalisme

download Nilai sikap etika profesionalisme

of 30

 • date post

  16-Aug-2015
 • Category

  Education

 • view

  39
 • download

  11

Embed Size (px)

Transcript of Nilai sikap etika profesionalisme

 1. 1. 1 HHHC9401 SET 7 SEMESTER 2 2014/2015 KEMAHIRAN NILAI, SIKAP, ETIKA, DAN PROFESIONALISME NAMA: JOHANA BINTI JAMIL NO MATRIK: A144345 JABATAN: JABATAN SENI BINA
 2. 2. 2 ISI KANDUNGAN BIL KANDUNGAN MUKA SURAT 1 PENGENALAN 3-4 2 MAKLUMAT PROGRAM 5 3 PENGLIBATAN AKTIVITI 6-7 4 KESIMPULAN 7 5 PEMBUKTIAN GAMBAR AKTIVITI 8-10 6 LAMPIRAN KERTAS KERJA FESTIVAL SENIBINA XI 2015 11-28 7 LAMPIRAN KELULUSAN JPPEL 29-30
 3. 3. 3 PENGENALAN Nilai merupakan istilah yang dapat ditemukan di salah satu cabang ilmu filsafat,yakni aksiologi (filsafat nilai). Nilai dijadikan landasan,alasan, atau motivasi dalam bersikap dan bertingkah laku, baik disedari mahupun tidak. Nilai biasanya digunakan untuk menunjukkan kata benda abstrak. Nilai boleh diertikan sebagai sifat atau kualitas dari sesuatu yang bermanfaat bagi kehidupan manusia, baik zahir mahupun batin. Secara teoritis, makna nilai sesungguhnya terpadu sebagai integritas kesedaran dan pengalaman oleh manusia untuk sesame manusia dengan keyakinan dapat dipertanggungjawabkan secara social budaya (horizontal) dan dihadapan Sang Pencipta (vertical). Menurut Sarnoff (dalam Sarwono, 2000) mengidentifikasikan sikap sebagai kesediaan untuk bereaksi (disposition to react) secara positif (favorably) atau secara negatif (unfavorably) terhadap obyek obyek tertentu. D.Krech dan R.S Crutchfield (dalam Sears, 1999) berpendapat bahwa sikap sebagai organisasi yang bersifat menetap dari proses motivasional, emosional, perseptual, dan kognitif mengenai aspek dunia individu. Sedangkan La Pierre (dalam Azwar, 2003) memberikan definisi sikap sebagai suatu pola perilaku, tendensi atau kesiapan antisipatif, predisposisi untuk menyesuaikan diri dalam situasi sosial, atau secara sederhana, sikap adalah respon terhadap stimuli sosial yang telah terkondisikan. Lebih lanjut Soetarno (1994) memberikan definisi sikap adalah pandangan atau perasaan yang disertai kecenderungan untuk bertindak terhadap obyek tertentu. Sikap senantiasa diarahkan kepada sesuatu artinya tidak ada sikap tanpa obyek. Sikap diarahkan kepada benda-benda, orang, peritiwa, pandangan, lembaga, norma dan lain-lain. Meskipun ada beberapa perbedaan pengertian sikap, tetapi berdasarkan pendapat-pendapat tersebut di atas maka dapat disimpulkan bahwa sikap adalah keadaan diri dalam manusia yang menggerakkan untuk bertindak atau berbuat dalam kegiatan sosial dengan perasaan tertentu di dalam menanggapi obyek situasi atau kondisi di lingkungan sekitarnya. Selain itu sikap juga memberikan kesiapan untuk merespon yang sifatnya positif atau negatif terhadap obyek atau situas Pengertian Etika (Etimologi), berasal dari bahasa Yunani adalah Ethos, yang berarti watak kesusilaan atau adat kebiasaan (custom). Etika biasanya berkaitan erat dengan perkataan moral yang merupakan istilah dari bahasa Latin, yaitu Mos dan dalam bentuk jamaknya Mores, yang berarti juga adat kebiasaan atau cara hidup seseorang dengan melakukan perbuatan yang baik (kesusilaan), dan menghin-dari hal-hal tindakan yang buruk.Etika dan moral lebih kurang sama pengertiannya, tetapi dalam kegiatan sehari-hari terdapat perbedaan, yaitu moral atau moralitas untuk penilaian perbuatan yang dilakukan, sedangkan etika adalah untuk pengkajian sistem nilai-nilai yang berlaku. Etika adalah Ilmu yang membahas perbuatan baik dan perbuatan buruk manusia sejauh yang dapat dipahami oleh pikiran manusia. Profesionalisme (profsionalisme) ialah sifat-sifat (kemampuan, kemahiran, cara pelaksanaan sesuatu dan lain-lain) sebagaimana yang sewajarnya terdapat pada atau dilakukan oleh seorang profesional. Profesionalisme berasal daripada profesion yang bermakna berhubungan dengan profesion dan memerlukan kepandaian khusus untuk menjalankannya, (KBBI, 1994). Jadi, profesionalisme adalah tingkah laku, kepakaran atau kualiti dari seseorang yang profesional (Longman, 1987).
 4. 4. 4 Melalui kursus ini saya dapat mempelajari akan kemahiran nilai, sikap, etika dan juga profesionalisme. Semua kemahiran itu dapat saya pelajari apabila saya menyertai program yang telah dijalankan pada tahun ini. Program tersebut telah banyak membantu saya untuk mempelajari kursus kemahiran nilai, sikap, etika, dan profesionalisme dengan lebih baik dan jelas akan makna nilai, sikap, etika, dan profesionalisme.
 5. 5. 5 MAKLUMAT PROGRAM Nama program : Program Khidmat Masyarakat Festival Senibina XI 2015 Tarikh : 11 April 2015 13 April 2015 Tempat : Bandaraya Kuala Lumpur Anjuran : Jabatan Senibina Kelab Rekabentuk,Inovasi Dan Teknologi Senibina (Kritis) Fakulti Kejuruteraan Dan Alam Bina Universiti Kebangsaan Malaysia Tema program : Kickstart Awesomeness, Change Architecture Universe (KACAU) FESTIVAL SENIBINA atau Festsena merupakan aktiviti tahunan yang dijalankan setiap tahun oleh pelajar senibina dan juga pensyarah Jabatan Senibina bertujuan bagi merapatkan hubungan silaturrahim antara pelajar junior dan pelajar seniortermasuklah pensyarah serta kakitangan sokongan Jabatan Senibina. Matlamat penganjuran festival ini adalah untuk turut memperkenalkan Jabatan Senibina kepada keluarga besar Fakulti Kejuruteraan dan Alam Bina dan seterusnya masyarakat luar dalam menyemai kesepaduan bagi menggalakkan perkongsian ilmu pengetahuan dalam membentuk generasi masa depan Malaysia yang lebih mapan.Festival tahunan ini telah dijalankan dengan jayanya pada setiap tahun dan mendapat sambutan serta sokongan daripada para pelajar, pensyarah dan kakitangan sokongan. Pada tahun ini Festival Senibina XI 2015 akan menjalankan satu Program Khidmat Masyarakat yang turut mendekatkan para pelajar dengan masyarakat luar melalui kerjakerja khidmat bakti dan membentuk keprihatinan dalam setiap peribadi para pelajar . Aktiviti ini dilihat berkesan dalam membentuk perpaduan dalam kalangan warga Jabatan Senibina. Sesungguhnya ini adalah satu kejayaan besar kepada Jabatan Senibina kerana hubungan yang mesra dan erat ini dapat memacu lebih banyak kejayaan. Sepanjang pengalaman festival senibina yang lepas, telah terbukti bahawa penglibatan pelajar dalam festival ini membuka mata serta peluang untuk berhubung antara pelajar senibina dan juga merupakan satu medan yang baik untuk para pelajar menghadapi dunia senibina sebenar secara tidak langsung. Antara pengisian program yang telah dilaksankan adalah seperti I) Mengecat mural 'Urban Scape Kuala Lumpur' dibawah Daerah Bandaraya Kuala Lumpur II) Architecture World Universe Motivation a. Motivasi untuk pelajar senibina agar lebih efektif , berkarisma serta professional III) Pertandingan bowling antara pelajar IV) Majlis makan malam
 6. 6. 6 PENGLIBATAN PROGRAM Pada 11 April 2015 sehinggga 13 April 2015 telah diadakan satu program untuk memenuhi kursus kemahiran nilai, sikap, etika, dan profesionalisme. Nama program tersebut adalah Festival Senibina XI 2015 yang berlangsung selama tiga hari. Sebelum bermulanya program ini para pelajar telah diberikan tugasan masing-masing bagi menjayakan program ini. Program ini dikendalikan oleh semua pelajar tahun dua Jabatan Senibina tetapi yang menyertai program ini adalah semua pelajar Jabatan Senibina Fakulti Kejuruteraan dan Alam Bina, UKM. Bagi pelajar yang mengendalikan program ini setiap pelajar mempunyai jawatan masing-masing. Saya telah memegang jawatan sebagai bendahari bagi program Festival Senibina XI 2015 pada kali ini. Sebagai bendahari saya dikehendaki untuk mengumpulkan wang bagi membeli baju. Bagi memastikan semua pelajar membayar duit untuk pembelian baju tersebut say perlulah bersikap dengan lebih baik supaya tiada pertengkaran yang berlaku keika hendak mengutip wang tersebut. Pelbagai aktiviti yang telah dilaksanakan untuk program ini. Aktiviti pertama yang telah kami jalankan adalah akviti mengecat mural Urban Scape Kuala Lumpur dibawah Daerah Bandaraya Kuala Lumpur. Aktiviti ini berlangsung selama dua hari. Melalui aktiviti ini kami telah melakukan khidmat masyarakat bagi mencantikkan caterpillar yang berada di kawasan daerah Bandaraya Kuala Lumpur tersebut. Para pelajar telah dipecahkan kepada beberapa kumpulan bagi mengecat mural tersebutbagi memastikan aktiviti mengecat mural ini berjalan dengan lancar semua orang perlu lah menepati waktu berkumpul sebelum bergerak ke tempat membuat mural. Para peserta perlu berdisiplin ketika melakukan pengecatan mural ini agar tiada masalah yang tidak diingini berlaku. Disiplin para peserta amat diperlukan ketika menjalani aktiviti ini bagi menyiapkan pada masa dan waktu yang telah ditetapkan. Aktiviti seterusnya adalah Architecture World Universe Motivation iaitu aktiviti soal jawab dengan penceramah yang telah dijemput. Penceramah yang telah dijemput itu merupakan seorang arkitek. Melalui aktiviti ini kami telah diminta untuk menyoal penceramah tersebut mengenai apa-apa yang berkaitan dengan senibina yang kami kurang faham atau tidak tahu. Melalui soal jawab ini saya telah belajar akan etika untuk bertanyakan sebarang soalan ketika berada didalam sesi soal jawab. Selain itu sikap dan disiplin perlu dijaga agar tidak mencemarkan nama baik diri sendiri keluarga serta institusi. Para pelajar diminta untuk datang lebih awal sebelum penceramah itu tiba supaya sesi tersebut berjalan dengan lancar dan habis pada masa dan waktu yang telah ditetapkan. Seterusnya aktiviti Festival Senibina ini diteruskan lagi dengan pertandingan bowling antara pelajar senibina dari tahun satu sehinggalah ke tahun tiga. Aktiviti ini diadakan di IOI City Mall, Putrajaya. Para pelajar dikehendaki pergi kesana dengan menaiki kereta masing-masing memandangkan kami mempunyai kekangan tertentu bagi menyewa bas UKM bagi ke pertandingan tersebut. Apabila tiba disana kami telah mengikut kumpulan yang telah dibahagikan oleh biro sukan. Melalui pertandingan ini hubungan antara pelajar senibina tahun satu , dua dan tiga dapat dieratkan memandangkan tidak semua pelajar tahun satu mengenali pelajar tahun dua dan juga tahun tiga begitu juga sebaliknya. Pertandingan ini memerlukan kerjasama semua pelajar y