Nota Taklimat

download Nota Taklimat

of 23

 • date post

  28-Jan-2017
 • Category

  Documents

 • view

  233
 • download

  3

Embed Size (px)

Transcript of Nota Taklimat

 • TAKLIMAT PELAKSANAAN SISTEM CONTINUING PROFESSIONAL DEVELOPMENT (CPD)

  UNIVERSITI PUTRA MALAYSIAPANGGUNG PERCUBAAN PKKSSAAS

  11 FEBRUARI 2015

 • Sistem CPD UPM

  Apa itu Sistem CPD UPM?

  Sistem Continous Profesional Development (CPD) UPM merupakan satu sistem pengiraan latihan(menggunakan sistem mata) yang dibangunkan

  bagi menggantikan kaedah pengiraan sedia ada (7 hari latihan/tahun) diluluskan oleh Pengurusan

  Universiti pada 10 Disember 2014

  Pengiraan 7 hari masih dikekalkanmemandangkan ianya merupakan keperluan

  Pekeliling Perkhidmatan Bil. 6 Tahun 2005 danUPM perlu melapor pencapaian kepada

  Kementerian Pendidikan Malaysia

 • Objektif CPD UPM

  Mewujudkan Sistem Pengiraan Latihan Dan Pembangunan Kerjaya Yang Lebih Objektif

  Mewujudkan Sistem Ganjaran Bagi StafYang Memenuhi Sasaran Yang Ditetapkan

  Memastikan Staf BertanggungjawabTerhadap Latihan dan Pembangunan

  Kerjaya Masing-Masing

  Membantu Meningkatkan KehadiranProgram Latihan Dalaman Anjuran UPM

  1234

  Menyemarak Budaya Ilmu danPembelajaran Sepanjang Hayat Dalam

  Kalangan Warga UPM

  5

 • Konsep Pelaksanaan CPD

  1 jam latihan = 1 mata CPD

  Tiga (3) KategoriLatihan

  Latihan

  Sesi Pembelajaran

  Pembelajaran Kendiri

 • CPD: Kategori Latihan

  Kategori: Latihan

  Aktiviti latihan formal yang dijalankan secarabersemuka dan lazimnya berkaitan langsungdengan tugas hakiki staf

  Jenis Latihan

  Kursus, Bengkel, Seminar, Forum, Dialog, Simposium, Konvensyen, Kolokium, Team Building, Latihan On The Job Training, LawatanRasmi/Korporat/Sambil Belajar

 • Kaedah Pengiraan

  Kehadiran 1 jam latihan diberi 1 mata CPD

  Tiada had mata bagi pengumpulan mata CPD dalam tempoh satu tahun

  Contoh:

  Kursus Pemikiran Kreatif (2 hari) = 12 mataCPD

  Seminar Pengurusan Lean (1 hari) = 6 mataCPD

  CPD: Kategori Latihan

 • CPD: Sesi Pembelajaran

  Kategori: Sesi Pembelajaran

  Aktiviti latihan atau pembelajaran secarabersemuka yang lazimnya berbentukperkongsian pengetahuan yang mampu memberinilai tambah kepada pembangunan diri staf

  Jenis Latihan

  Taklimat, Program Executive Talk, Sesiperkongsian ilmu, Sesi pembelajaran peringkatPTJ, Perhimpunan bulanan/ Perjumpaan staf, Program penerapan nilai-nilai murni, Program motivasi, Menyampaikan ceramah dalam kursusatau bengkel, Menjadi fasilitator

 • Kaedah Pengiraan

  Kehadiran 1 jam latihan diberi 1 mata CPD

  Dihadkan kepada 30 mata dalam tempoh satutahun

  Contoh:

  Majlis Perutusan Naib Canselor (2 jam) = 2 mata CPD

  Syarahan Inaugural (3 jam) = 3 mata CPD

  Hari Kualiti dan Inovasi Perkhidmatan (4 jam) = 4 mata CPD

  CPD: Sesi Pembelajaran

 • CPD: Pembelajaran Kendiri

  Kategori: Pembelajaran Kendiri

  Kaedah pembelajaran yang berkonsepkanbelajar atas usaha sendiri

  Pembelajaran tidak bersemuka sepertipembacaan buku, bahan ilmiah, live streaming, video latihan, latihan online danlain-lain

  Jenis Latihan

  Pembacaan buku ilmiah, Pembacaan jurnalilmiah, laporan, artikel, kajian dan lain-lain yang berkaitan, Video latihan, Latihan online, Latihansecara Live Streaming

 • Kaedah Pengiraan

  Pembacaan buku ilmiah (3 mata CPD/buku)

  Pembacaan jurnal ilmiah, laporan, artikel, kajian dan lain-lain yang berkaitan (1 mataCPD/bahan bacaan)

  Video latihan (1 mata CPD/jam)

  Latihan online (1 mata CPD/jam)

  Latihan secara Live Streaming (1 mataCPD/jam)

  Dihadkan kepada 18 mata setahun

  CPD: Pembelajaran Kendiri

 • Contoh:

  Kursus Microsoft Office Online (12 jam) = 12 mata CPD

  Pembacaan buku Teach Yourself To Think/Edward de Bono = 3 mata CPD

  Menonton video Seven Habits of Highly Effective People/Steven Covey (1 jam) = 1 mataCPD

  CPD: Pembelajaran Kendiri

 • CPD: Pembelajaran Kendiri

 • CPD: Pembelajaran Kendiri

 • Sasaran Mata CPD

  Sasaran Mata CPD: 42 mata/tahun

  (berkuatkuasa 1 Januari 2015)

  Rasional:7 hari = 42 jam (6 jam sehari) = 42 mata

  Memastikan staf yang memenuhi sasaran mataCPD secara automatik mencapai 7 hari latihan

  Cadangan Ganjaran:42 mata = 5 markah

  Penilaian prestasi tahunanDigunapakai sebagai kriteria kenaikan pangkat

 • Ganjaran CPD

  Mata CPD Bil Hari Latihan Markahe-LPPT

  42 dan lebih 7 dan lebih 5

  36-41 6 4

  24-35 4-5 3

  12-23 2-3 2

  1-11 1 1

  0 0 0

 • Penetapan Mata CPD

  Kursus Dalaman (Anjuran UPM)Penetapan mata CPD ditentukan oleh TPLS PTJ

  (Penganjur) berkenaan. Maklumat latihandirekodkan secara online atau oleh TPLS/Staf

  Pelaksana Latihan. PTJ (bukan penganjur)tidakdibenarkan memasukkan sendiri maklumat

  latihan staf

  Kursus Luaran (Anjuran Luar UPM)Staf perlu memajukan maklumat latihan (surat

  tawaran/brosur/sijil) kepada TPLS untukpenentuan mata dan input maklumat latihan ke

  dalam SPL

 • Rekod Data CPD Staf

  Rekod CPD Staf akan dirujuk melalui SistemPengurusan Latihan (SPL)

  www.elatihan.upm.edu.my

  ID/Password: Putra

 • Rekod Data CPD Staf

 • Tanggungjawab Staf

  Mengikut Pekeliling Perkhidmatan Bil. 6 Tahun2005: Dasar Latihan Sumber Manusia Sektor

  Awam, staf perlu merancang latihan mengikutkeperluan dan pembangunan diri masing-

  masing serta menghadiri latihan yang diarahkan oleh Jabatan.

 • Perancangan CPD Staf UPM

  Latihan Mata CPD

  Kategori: Latihan

  Kursus Penulisan Minit Mesyuarat 12

  Kursus Pemikiran Kreatif 12

  Kategori: Sesi Pembelajaran

  Majlis Perutusan Naib Canselor 2

  Sambutan Hari Pekerja Peringkat UPM 4

  Majlis Hari Inovasi Perkhidmatan UPM 4

  Majlis Gemilang Putra 4

  Taklimat GST 2

  Taklimat CPD 2

  Jumlah CPD 42

 • Perancangan CPD Staf UPM

  Latihan Mata CPD

  Kategori: Latihan

  Kursus Pemikiran Kreatif 12

  Bengkel SKT PTJ 12

  Kategori: Sesi Pembelajaran

  Perjumpaan Staf PTJ 1 2

  Perjumpaan Staf PTJ 2 2

  Sambutan Hari Pekerja Peringkat UPM 4

  Program Motivasi Bulanan 4

  Program Sambutan Bulan Ramadhan PTJ 2

  Taklimat ISO 2

  Taklimat CPD 2

  Jumlah CPD 42

 • Aktiviti 2014

  Latihan Tarikh Mata CPD

  Perkongsian Program UPMTOP 2014 17 Februari 2015 2

  Kursus Asas Protokol dan Etiket Sosial 23-24 Februari 2015 12

  Kursus Pengurusan Tadbir Urus Fail dan Rekod 23-24 Februari 2015 12

  Perkongsian Program UPMTACT 2014 25 Februari 2015 2

  Kursus Perancangan Strategik 26-27 Februari 2015 12

  Kursus Amalan 5S 2-3 Mac 2015 12

  Kursus Pengurusan Latihan 4-5 Mac 2015 12

  Kursus Tadbir Urus dan Penulisan Minit Mesyuarat 9-10 Mac 2015 12

  Seminar Staf Bahagia Prestasi Berganda 12-13 Mac 2015 12

  Kursus Penyeliaan Kelas Pertama 16-17 Mac 2015 12

  Kursus Pengukuhan Pasukan 19-20 Mac 2015 12

  Program Transformasi Minda 16-20 Mac 2015 30

  Wacana Profesional: Innovative Leadership 17 Mac 2015 3

 • TERIMA KASIH

  Seksyen Latihan, Bahagian Pembangunan Sumber Manusia, Pejabat Pendaftar, Universiti Putra Malaysia43400 UPM Serdang, Selangor Darul Ehsan

  Tel: 03-8947 1560/1561 E-mel: norman_a@upm.edu.my/zie@upm.edu.my