OBJEKTIF · PDF fileObjektif Khusus : Di akhir unit ini anda sepatutnya dapat: - Merekabentuk...

Click here to load reader

 • date post

  01-Apr-2019
 • Category

  Documents

 • view

  251
 • download

  1

Embed Size (px)

Transcript of OBJEKTIF · PDF fileObjektif Khusus : Di akhir unit ini anda sepatutnya dapat: - Merekabentuk...

Objektif Am : Mempelajari dan memahami rekabentuk litar

pneumatik

Objektif Khusus : Di akhir unit ini anda sepatutnya dapat:-

Merekabentuk litar asas berbilang silinder

berdasarkan kawalan pneumatik.

Menerangkan litar asas berbilang silinder

berdasarkan kawalan pneumatik.

UNIT 5

REKABENTUK LITAR (KAWALAN TURUTAN BERBILANG SILINDER)

OBJEKTIF

5.0 PENGENALAN

ekiranya seseorang bercerita tentang reka bentuk litar pneumatik, apakah yang

anda faham tentangnya ?

Kerja mereka bentuk bagi suatu litar pneumatik bukanlah satu tugas yang mudah

dilakukan terutama sekali apabila banyak penggerak yang perlu dikawal dengan

jujukan gerakan yang rumit. Oleh itu, aspek-aspek seperti keselamatan tentang

pengoperasian, perlaksanaan fungsi yang dicapai, tahap kecekapan operasi dan kos

perlu diambil kira ketika melakukan kerja mereka bentuk litar pneumatik, supaya

litar tersebut dapat mencapai atau melaksanakan kerja ke tahap yang optimium.

Perlaksanaan fungsi yang dicapai adalah dimaksudkan sebagai asas pencapaian yang

berulang. Sementara itu, aspek yang perlu dititikberatkan ialah sistem hendaklah

bebas daripada suhu persekitaran yang tinggi, kelembapan dan habuk. Hal ini kerana

perkara berkenaan dapat mempengaruhi atau merosakkan litar sistem pneumatik.

Tambahan pula, kos pembaikan bagi sistem ini adalah mahal.

5.1 PENGENDALIAN LITAR ASAS KAWALAN TURUTAN BERBILANG SILINDER

Bagi kendalian litar kawalan turutan berbilang selinder di contoh 5.1 di bawah,

terdapat dua rod silinder tindakan pneumatik yang akan digerak atau dikawal secara

bergilir-gilir dengan menggunakkan bantuan daripada komponen-komponen

pneumatik.

S

IINNPPUUTT

Contoh 5.1 :

Rajah 5.1 : Litar asas berbilang silinder

Jujukan litar merupakan turutan pergerakan silinder atau penggerak yang

mempunyai lebih dari satu penggerak dalam sesuatu litar. Berdasarkan rajah 5.1 di

atas, jujukan litar adalah seperti rajah 5.2 di bawah.

A+ B+ A- B-

Rajah 5.2 : Jujukan litar

Rajah 5.2 di atas menunjukkan dua buah silinder dua tindakan iaitu A dan B. Di

mana pergerakkan silinder ini perlu mengikuti jujukan A+ B+ A- B- dengan secara

Automatik apabila suis tekan ditekan dan dilepaskan.

Komponen : Dua buah sillinder dua tindakan, dua injap kawalan berarah 4/2, empat

buah injap belantik sehala, dua buah suis sentuh dan sebuah suis tekan.

a0 b0 b1 a1

St

Silinder A Silinder B

a0

a1

b0

b1

Sumber angin

a1 b1 a0

b0 st

Penerangan kendalian :

1. Bila suis tekan ditekan, udara dibekalkan ke injap belantik sehala a1dengan "normally open" sehingga ke injap kawalan berarah 4/2.

2. Injap ini akan bergerak ke sebelah kiri untuk menyambungkan A+, kemudian udara akan dihantar ke silinder A bagi menggerakkan rod silinder keluar sehingga

menyentuh suis sentuh a1 dan terhenti.

3. Injap belantik a1 akan mula beroperasi dengan bergerakkan ke kiri supaya udara dapat disalurkan ke injap kawalan berarah 4/2 dengan menyambung B+ dengan

tujuan untuk menolak rod silinder B keluar daripadanya sehinggs rod itu tersentuh

suis sentuh b1.

4. Sebaik sahaja rod itu tersentuh suis sentuh b1, injap belantik b1 akan berfungsi lalu bergerak ke kanan bagi melengkapkan sambungan agar menyalurkan udara

menerusinya ke injap kawalan. Di sini injap kawalan akan digerak kembali ke

arah kanan dengan menyambungkan A- sehingga ke silinder A. Hal ini akan

menolak rod silinder A masuk ke dalamnya supaya udara itu dapat dialir keluar

hingga ekzos dengan bantuan saluran yang telah disambungkan. Ia akan terhenti

apabila tersentuh suis sentuh a0.

5. Apabila rod silinder tersentuh suis sentuh a0,silinder B akan berfungsi semula di mana udara dibekalkan dengan menerusi injap belantik sehala kemudian

memasak injap kawalan 4/2 bergerak ke sebelah kiri.

6. Ini akan membolehkan B- disambung dan menbenarkan udara melaluinya sehingga silinder B. Dengan ini rod silinder akan ditolak masuk sebaik sahaja

bekalan udara diterima lalu menyalurkan udara disebelah depan rod ke bahagian

ekzos.

7. Manakala silinder A akan berfungsi lagi bila rod di silinder B tersentuh suis sentuh b0, kitar ini akan berulang-ulang beroperasi selagi suis tekan tidak

dilepaskan.

Contoh 5.2 :

Litar ini adalah sama dengan litar pada rajah 5.1 di atas tetapi berbeza dari segi

susunan jujukan iaitu A+ A- B+ B-. Injap penghad jenis guling digantikan dengan

jenis yang lain sekiranya terdapat isyarat yang berlawanan.

Rajah 5.3 : Litar asas berbilang silinder berlainan jujukan

Contoh 5.3 :

Ianya adalah sama seperti litar dalam rajah 5.2 dan rajah 5.3 di atas tetapi dengan

jujukan A+ B+ B- A-. Suis injap penghad jenis guling digantikan dengan jenis lain

yang sesuai sekiranya terdapat isyarat yang berlawanan.

Rajah 5.4 : Litar asas berbilang silinder berlainan jujukan digandingkan bersama

dengan injap belantik sehala

a0 a1 b0 b1 Silinder A Silinder B

b0

St

b1 a0 b1

Hidraul

Silinder A Silinder B a0 a1 b0 b1

a0

St

b0 a1 b1

Injap Belantik

sehala

5.2 RAJAH GERAKAN MASA

Rajah gerakan masa (RGM) atau Time Motion Diagram, dapat menggambarkan

jujukan dua atau lebih silinder yang digerakkan secara automatik.

Contoh 5.4 :

Jujukan A+ B+ B- A-

Contoh 5.5 :

Jujukan A+ A- B+ B-

A

B

1 2 3 4 5

JumlahPergerakan

a1

a0

b1

b0

A

B

1 2 3 4 5

JumlahPergerakan

a1

a0

b1

b0

Pergerakkan A+ diwakili oleh 1 ke 2

dari a0 ke a1(menaik) pada silinder A.

Pergerakkan B+ diwakili oleh 2 ke 3

dari b0 ke b1(menaik) pada silinder B.

Pergerakkan B- diwakili oleh 3 ke 4 dari

b1 ke b0(menurun) pada silinder B.

Pergerakkan A- diwakili oleh 4 ke 5 dari

a1 ke a0(menurun) pada silinder A.

Pergerakkan A+ diwakili oleh 1 ke 2

dari a0 ke a1(menaik) pada silinder A.

Pergerakkan A- diwakili oleh 2 ke 3 dari

a1 ke a0 (menurun) pada silinder A.

Pergerakkan B+ diwakili oleh 3 ke 4

dari b0 ke b1 (menaik) pada silinder B.

Pergerakkan B- diwakili oleh 4 ke 5 dari

b1 ke b0 (menurun) pada silinder A.

Soalan 5a-1

Isikan tempat kosong yang telah disediakan

1. Kawalan turutan untuk litar berbilang silinder dilakukan pada suatu litar yang

mempunyai lebih dari __________________silinder.

2. Kawalan turutan gerakan bagi silinder-silinder juga dipanggil _____________ silinder.

3. A+ B+ B- A- adalah jujukan bagi _________silinder.

4. A+ B+ C+ C- B- A- adalah jujukan bagi _________silinder.

5. A+ B+ A-,B- adalah jujukan bagi __________silinder.

Soalan 5a-2

Sila lengkapkan jujukan di bawah

i.

A+ B+ A-,B-

ii.

AKTIVITI 5a

a1 b1

a1 b1 c1 c0 b0

a0 St

SELAMAT MENCUBA

Soalan 5a-3

Sila lengkapkan penerangan di bawah:

Silinder A

1. A+ ialah pergerakan _____________ piston A

2. A- ialah pergerakan ______________ piston A

3. Bila A+ berlaku, ianya akan menjana injap _______ pada akhir pergerakan tersebut.

4. Bila A- berlaku, ianya akan menjana injap _______ pada akhir pergerakan tersebut.

a1 a0

5.3 MEMBINA LITAR LATA ( CASCADE )

Dalam membina litar lata, perkara seperti membahagikan pergerakan silinder kepada

kumpulan, setiap ahli kumpulan tidak boleh sama dan jumlah bilangan kumpulan

adalah bersamaan dengan bilangan garisan yang akan digunakan ke dalam sesuatu

sistem pneumatik, adalah merupakan cara penting yang perlu dikuasai oleh seseorang

semasa proses melakukannya. Dalam litar ini, terdapat injap memori dan garisan

angin sekiranya dibandingkan dengan pengendalian litar asas berbilangan silinder. Di

samping itu, litar ini agak popular digunakan dalam mesin gerudi, dimana mesin perlu

dikawal langkah demi langkah dalam pembuatan dan lain-lain lagi.

5.3.1 Cara untuk membina litar pneumatik lata (Cascade).

Prosedur membina litar lata adalah seperti berikut;

1. Membahagikan jujukan gerakan silinder seperti rajah 5.5 di bawah, A+,

B+, A-,A+, B-, A- kepada beberapa kumpulan. Pastikan bahawa setiap

kumpulan yang dibahagikan tidak mempunyai jujukan pada silinder yang

sama contohnya A+ tidak boleh berada dalam satu kumpulan dengan A-.

Kumpulan yang dibahagikan adalah berdasarkan garis angin yang hendak

kita guna. Sekiranya anda telah menubuhkan 4 kumpulan seperti dibawah

bermaksud anda akan menggunakan 4 garis angin.

1 2 3 4

a1 a1

A+ B+ A- A+ B- A-

b1 a0 b0

Rajah 5.5 : Jujukan Gerakan Selinder

st a0

IINNPPUUTT

Rajah 5.6 : Litar lata (cascade)

(A) (B)

a1 a0 b1