Panduan soalan penguasa kastam 2012

Click here to load reader

 • date post

  02-Jun-2015
 • Category

  Career

 • view

  667
 • download

  12

Embed Size (px)

description

Panduan soalan penguasa kastam 2012 untuk mereka yang dipanggil menghadiri peperiksaan bertulis penguasa kastam pada 4 Feb 2012.

Transcript of Panduan soalan penguasa kastam 2012

 • 1. 1Peperiksaan Penguasa Kastam Peperiksaan PenguasaKastam 12 Feb 2012http://tinyurl.com/SoalanExamKastam

2. 2Peperiksaan Penguasa KastamInfo Penting:Panduan Rujukan Soalan & Jawapan Peperiksaan Penguasa Kastam 2012 Layari http://tinyurl.com/SoalanExamKastam Panduan yang mengandungi soalan, jawapan dan juga nota rujukan untuk Peperiksaan Penguasa Kastam pada 4 Feb 2012.http://tinyurl.com/SoalanExamKastam 3. 3Peperiksaan Penguasa KastamPeperiksaan Penguasa Kastam, satu peperiksaan besar yang bakal dilangsungkan pada 4 Feb 2012 bagicalon-calon yang memohon. Dan sudah pasti ramai ingin tahu berkenaan soalan Peperiksaan PenguasaKastam 2012 ini.Dalam minggu ni, saya banyak menerima emel, sms, panggilan telefon dari pembaca blog, dan jugasubscribers kerja-kerajaan.com yang meminta tips berkenaan peperiksaan bertulis penguasa kastamgred wk1-1, gred baru SBPA (dahulunya W41). Ramai juga yang meminta saya sediakan panduan soalanpenguasa kastam 2012. Saya tiada sediakannya, tapi insyallah Admin Tips PTD akan lancarkannya dalammasa terdekat.Sebenarnya, untuk makluman anda, peperiksaan bertulis penguasa kastam gred wk1-1 ni lebih kurangsama saja seperti peperiksaan bertulis Pegawai Tadbir Diplomatik (PTD) yang diadakan setiap tahunsebelum ini. Cuma, ianya ada sedikit perbezaan.Untuk peperiksanaan bertulis PTD, soalan-soalan terdiri daripada 5 seksyen iaitu:Seksyen A Pengetahuan Am mengenai Malaysia dan Alam Sekeliling.Seksyen B Daya menyelesaikan masalah.Seksyen C Pengertian Dan Kefahaman Terhadap Esei-esei.Seksyen D Esei Bahasa Melayu.Seksyen E Esei Bahasa Inggeris.Seksyen F Sahsiah DiriDalam peperiksaan bertulis penguasa kastam gred wk1-1 ini, soalan-soalan terdiri dari 4 seksyen sahajaiaitu:Seksyen A Pengetahuan Am mengenai Malaysia dan Alam Sekeliling.Seksyen B Daya menyelesaikan masalah.Seksyen D Esei Bahasa Melayu.Seksyen E Esei Bahasa Inggeris.Seksyen F Sahsiah DiriSoalan exam kastam 2012 ini bertujuan menguji kebolehan calon berfikir secara sistematik. Di sampingitu, ia juga bertujuan menguji sejauh mana calon dapat menggunakan ilmu pengetahuan yang telahdiperolehi melalui latihan akademik, bacaan dan pengalamannya. Adalah ditegaskan di sini bahawapeperiksaan ini tidak sekali-kali bertujuan mengukur ilmu pengetahuan calon semata-mata dalamhttp://tinyurl.com/SoalanExamKastam 4. 4Peperiksaan Penguasa Kastamsesuatu bidang yang khusus. Soalan-soalan yang dikemukakan meliputi berbagai-bagai lapangan ilmupengetahuan.Calon-calon yang mengambil exam kastam ini adalah dari beraneka jurusan dan soalan-soalan jugaadalah dari berbagai-bagai bidang ilmu pengetahuan. Oleh yang demikian, mungkin ada soalan-soalanyang anda tidak boleh menjawab kerana diluar bidang ilmu pengetahuan anda tetapi anda tidak perlubimbang kerana ada pula soalan-soalan yang anda seharusnya boleh menjawab sebab perkara-perkaraitu di dalam bidang ilmu pengetahuan anda. Tegasnya peperiksaan ini adalah adalah untuk mengujikematangan pemikiran anda yang telah anda semai dan pupuk sepanjang riwayat persekolahan danpengajian anda. Kesimpulannya matlamat akhir peperiksaan ini adalah untuk mengukur kualiti danpotensi anda sebagai bakalPenguasa Kastam gred wk1-1.Kelulusan dalam peperiksaan ini adalah satu daripada syarat lantikan. Peperiksaan Penguasa Kastam inibertujuan menguji kebolehan calon berfikir secara sistematik. Di samping itu, ia juga bertujuan mengujisejauh mana calon dapat menggunakan ilmu pengetahuan yang telah diperolehi melalui latihanakademik, bacaan dan pengalamannya. Adalah ditegaskan di sini bahawa peperiksaan ini tidak sekali-kalibertujuan mengukur ilmu pengetahuan calon semata-mata dalam sesuatu bidang yang khusus. Soalan-soalan yang dikemukakan meliputi berbagai-bagai lapangan ilmu pengetahuan.Panduan Memasuki Peperiksaan Penguasa Kastam1. Di hari peperiksaan calon hendaklah membawa perkara-perkara berikut :i. Surat Panggilan Menduduki Peperiksaan;,ii. Kad Pengenalan;iii. Pensil 2B atau BB, pen dan Pemadam lembut; daniv.Lain-lain peralatan yang difikirkan perlu.2. Calon-calon mestilah berada di pusat peperiksaan lima belas (15) minit sebelum peperiksaandimulakan.3. Calon-calon mestilah mematuhi arahan Ketua Pengawas.4. Calon-calon tidak dibenarkan bercakap atau cuba berhubung dengan lain-lain calon semasapeperiksaan sedang berjalan. Sila angkat tangan jika ada masalah atau pertanyaan.5. Calon-calon hanya boleh meninggalkan dewan peperiksaan selepas tiga (30) minit masa peperiksaandimulakan6. Semua jawapan hendaklah dibuat dalam kertas jawapan yang disediakan iaitu :i. Kertas OMR bagi soalan-soalan dalam seksyen A, B dan C.ii. Kertas tulis SPA bagi soalan-soalan esei dalam seksyen D dan E.http://tinyurl.com/SoalanExamKastam 5. 5Peperiksaan Penguasa Kastam7. No. Kad pengenalan yang dicatat pada kertas jawapan hendaklah sama seperti dalam Surat PanggilanMenduduki Peperiksaan.Soalan Peperiksaan Penguasa KastamPeperiksaan ini mempunyai satu (1) bahagian dan dibahagikan kepada lima (6) seksyen seperti berikut :Seksyen A Pengetahuan Am mengenai Malaysia dan Alam Sekeliling.Seksyen B Daya menyelesaikan masalah.Seksyen D Esei Bahasa Melayu.Seksyen E Esei Bahasa Inggeris.Seksyen F Sahsiah DiriSEKSYEN A PENGETAHUAN AM MENGENAI MALAYSIA DAN ALAM SEKELILING.Masa : 45 minitBilangan Soalan : 60Markah : 30Di dalam kertas peperiksaan ini calon dikehendaki mengetahui secara umum perkara-perkara berkaitandengan pemerintahan di Malaysia dan perkara-perkara lain berkenaan dengan politik, ekonomi, sosial,sains, teknologi, sastera, kebudayaan, kesenian, muzik, sukan dan lain-lain perkembangan di seluruhdunia pada amnya dan khususnya yang ada kena mengena dengan Malaysia. Perkara ini terlalu umumdan tidak ada buku-buku teks yang tertentu untuk dibaca dan soalan-soalan akan disediakan begitumeluas. Soalan-soalan akan ditarafkan kepada peringkat pengetahuan am yang difikirkan patutdiketahui oleh rakyat Malaysia yang mempunyai Ijazah Sarjana Muda di dalam aneka lapanganakademik. Siswazah-siswazah yang selama ini mengikuti perkembangan-perkembangan dunia melaluisurat khabar, majalah dan buku-buku akan mudah menjawab soalan-soalan ini. Tujuan seksyen iniadalah untuk menguji daya kesedaran calon terhadap perkara yang berlaku di dunia sekelilingnya padaamnya dan Malaysia khasnya.Contoh Soalan1. Deklarasi Kuala Lumpur 1971 ialah satu persetujuan mengenai :A. Penubuhan ASEAN.B. Penubuhan kawasan aman, bebas dan berkecuali di Asia Tenggara.http://tinyurl.com/SoalanExamKastam 6. 6Peperiksaan Penguasa KastamC. Penubuhan pasaran bersama untuk ASEAN.D. Keputusan Filipina berkenaan dengan pengguguran tuntutan Kerajaan mereka ke atas Sabah.E. Penubuhan pakatan Ketenteraan di antara negara-negara ASEAN.Jawapan B2. Apabila Yang di-Pertuan Agong melantik Perdana Menteri, baginda hendaklah memilih seorang AhliDewan Rakyat yang boleh mendapat sokongan majoriti dan ia mestilah seorang yangA. Beragama Islam.B. Pernah menjadi Menteri Kabinet.C. Keturunan Melayu.D. Menjadi warganegara mengikut operasi undang-undang.E. Menjadi warganegara secara masukan.Jawapan DSEKSYEN B DAYA MENYELESAIKAN MASALAHMasa : 45 minitBilangan Soalan : 40Markah : 20Di dalam kertas ini calon-calon dikehendaki menyelesaian masalah-masalah dengan menggunakan :i. Logik untuk menyelesaikan masalah;ii. Menginterpretasi Data; daniii. Konsep-konsep matematik.(I) Kebolehan menggunakan logik untuk menyelesaikan masalah.Di dalam soalan ini calon-calon dikehendaki menggunakan kepintaran pemikiran dan juga logikuntukmemberi jawapan yang tepat ataupun untuk jawapan-jawapan yang salah. Calon-calon akan diberiberbagai-bagai masalah. Calon-calon dikehendaki menggunakan segala kepintaran berfikir untukmencari jawapan.Contoh Soalan1. Sila pilih kenyataan-kenyataan yang boleh dipercayai yang telah diberikan oleh individu berikut :http://tinyurl.com/SoalanExamKastam 7. 7Peperiksaan Penguasa KastamPeguambela : Yang dituduh tidak bersalah kerana ia tidak berada di tempat kejadian jenayah berlaku.Jururawat : Jika anda makan ubat ini tiga (3) kali sehari, awak akan sembuh dengan segera.Profesor : Keadaan Inflasi Di Malaysia akan Ekonomi berkurangan dalam masa dua (2) tahun lagimemandangkan perkembangan ekonomi dunia sekarang.Penganggur : Saya sudah memohon kerja di lima buah tempat, tetapi semua memberi jawapan tidakada kerja kosong.A. Peguambela.B. Jururawat.C. Profesor Ekonomi.D. Penganggur.E. Peguambela dan Jururawat.Jawapan DPenjelasanKenyataan peguambela tidak boleh diterima kerana ia adalah satu kenyataannya sahaja, yang mungkintidak berbukti, yang memutuskan secara muktamat ialah Hakim. Lagi pun peguambela sudah tentumenyebelahi pihak anak guamnya.Kenyataan Jururawat tidak boleh diterima kerana Jururawat tidak dapat menjamin penyakit bolehsembuh.Kenyataan Profesor Ekonomi tidak boleh diterima kerana ia merupakan satu ramalan sahaja.Hanya kenyataan penganggur sahaja yang boleh diterima kerana ia adalah kenyataan benar berlakukepadanya.2. Mengikut undang-undang perbuatan mencuri adalah mengambil harta orang lain dengan tujuanmelarikan harta itu daripada yang mempunyainya.Pada suatu hari Y telah pergi ke kedai dan mengambil sebungkus coklat dengan tidak membayar dantelah memakan coklat tersebut. Sehari kemudian Y berperasaan kesal dan telah balik ke kedai tersebutdan membuat pengakuan bahawa ia telah mengambil coklat itu. Dia juga meminta maaf dan sanggupmembayar balik harga coklat itu. Tuan punya kedai itu tidak mahu menerima bayaran da sebaliknyatelah membuat laporan kepada Polis. Dalam keadaan ini mengikut petikan Undang-undang seperti diatas, Y adalahA. Tidak bersalah kerana ia sanggup membayar coklat tersebut.http://tinyurl.com/SoalanExamKastam 8. 8Peperiksaan Penguasa KastamB. Bersalah kerana tuan punya kedai tidak memaafkannya.C. Bersalah kerana mengambil coklat itu tanpa bayaran.D. Tidak bersalah kerana ia telah membuat pengakuan ia mengambil coklat itu dengan sengaja.E. Tidak bersalah kerana ia telah meminta maaf.Jawapan CPenjelasanPersoalan pokok di s