Pel. 16 unit 2 golongan yang harus berbuka puasa

16
UNIT 2: GOLONGAN YANG HARUS BERBUKA PUASA

Transcript of Pel. 16 unit 2 golongan yang harus berbuka puasa

Page 1: Pel. 16 unit 2 golongan yang harus berbuka puasa

UNIT 2:

GOLONGAN YANG

HARUS

BERBUKA PUASA

Page 2: Pel. 16 unit 2 golongan yang harus berbuka puasa

KEHARUSAN BERBUKA

• Islam agama

sesuai fitrah

manusia, fleksibel

dan mudah

diamalkan tanpa

membebankan

Page 3: Pel. 16 unit 2 golongan yang harus berbuka puasa

• Maksudnya:…sesiapa di kalangan kamu yang sakit ataumusafir maka hendaklah menggantikanya pada hari-hari yanglain, dan wajib atas orang yang tidak mampu berpuasa memberfidyah iaitu memberi makan kepada orang miskin. Sesiapadengan kerelaan hati mengerjakan kebajikan, maka itulah yanglebih baik baginya. Namun begitu, berpuasa lebih baik bagimusekiranya kamu mengetahui.

• (Surah al-Baqarah,184)

Page 4: Pel. 16 unit 2 golongan yang harus berbuka puasa

• Sabda Rasulullah SAWbermaksud :

“Sesiapa yang berbuka puasaRamadhan tanpa ada keuzuranyang dibenarkan Allah SWTkepadanya, tidak boleh baginya(melakukan qadak) sekalipunberpuasa sepanjang tahun

(Riwayat Bukhari)

Page 5: Pel. 16 unit 2 golongan yang harus berbuka puasa

GOLONGAN YANG HARUS

BERBUKA PUASA

1.Orang yang ditimpa sakit yang boleh memudaratkan diri

2.Orang sakit tenat yang tiada harapan sembuh

3.Orang musafir melebihi dua marhalah

4.Orang yang tersangat lapar / dahaga

5.Orang tua yang tidak mampu berpuasa

6.Perempuan mengandung bimbangkan kesihatan kandungan

7.Orang yang membuat kerja berat

8.Perempuan menyusukan anak untuk menjaga kesihatan diri / anak

Page 6: Pel. 16 unit 2 golongan yang harus berbuka puasa

QADAK

FIDYAH DAN KIFARAH

Page 7: Pel. 16 unit 2 golongan yang harus berbuka puasa

QADAK

• Bahasa: membayar

• Istilah fikah: mengerjakan semula

ibadat tidak sah, tertinggal atau

sengaja ditinggal pada waktu dan hari

lain

Page 8: Pel. 16 unit 2 golongan yang harus berbuka puasa

FIDYAH

• Sejenis gantian yang

dikenakan kepada orang

islam yang melakukan

beberapa kesalahan

tertentu ketika sakit

• CONTOH FIDYAH

• Memberi sedekah kepada

fakir miskin makanan asasi

secupak bagi setiap hari

yang ditinggalkan

Page 9: Pel. 16 unit 2 golongan yang harus berbuka puasa

KIFARAH

• Denda yang dikenakan keranamelanggar sesuatu peraturan atauhukum agama

• CONTOH KIFARAH/DENDA

• Memerdekakan seorang hamba

• Atau puasa dua bulan berturut-turut

• Atau memberi makan 60 cupakmakanan asasi kepada fakir

Page 10: Pel. 16 unit 2 golongan yang harus berbuka puasa

GOLONGON YANG :

1. WAJIB QADAK

2. WAJIB FIDYAH

3. WAJIB QADAK DAN KIFARAT PUASA

Page 11: Pel. 16 unit 2 golongan yang harus berbuka puasa

1.WAJIB QADAK

• Musafir yang diharuskan syarak

• Sakit yang memudaratkan jika berpuasa

• Perempuan haid, wiladah dan nifas

• Perempuan mengandung /menyusukan anak kerana bimbang kesihatan dirinya

Page 12: Pel. 16 unit 2 golongan yang harus berbuka puasa

2.WAJIB FIDYAH

• Sakit tenat yang tiada harapan sembuh

• Orang tua tidak berdaya puasa

Page 13: Pel. 16 unit 2 golongan yang harus berbuka puasa

3.WAJIB QADAK DAN FIDYAH

Perempuan mengandung

• bimbang kesihatan dirinya dan kandungannya

• Perempuan menyusukan anak

• bimbang kesihatan diri dan anaknya

• Lewat mengqadakkan puasa hingga tiba Ramadan berikutnya

Page 14: Pel. 16 unit 2 golongan yang harus berbuka puasa

4.WAJIB QADAK DAN KIFARAT

• Suami yang melakukan persetubuhan

dengan sengaja pada siang hari di

bulan Ramadan

Page 15: Pel. 16 unit 2 golongan yang harus berbuka puasa

HIKMAH DIHARUSKAN

BERBUKA PUASA

• Memberi kemudahan dan kesenangan

kepada mereka yang tidak dapat berpuasa

• Memberi semangat untuk terus mengerjakan

ibadat puasa

• Menjalani kehidupan berlandaskan hukum

syarak

• Mendapat hidayah dan keredhaan Allah SWT

Page 16: Pel. 16 unit 2 golongan yang harus berbuka puasa

KEMULIAAN RAMADHAN