Pel. 29 menjaga keharmonian hidup

11
BAB 29: MENJAGA KEHARMONIAN HIDUP

Transcript of Pel. 29 menjaga keharmonian hidup

Page 1: Pel. 29 menjaga keharmonian hidup

BAB 29:

MENJAGA

KEHARMONIAN HIDUP

Page 2: Pel. 29 menjaga keharmonian hidup

ADAB TERHADAP ORANG ISLAM DAN BUKAN ISLAM

Page 3: Pel. 29 menjaga keharmonian hidup

1. TOLERANSI• Sedia menghormati/menerima

pendapat orang lain yang berbeza dengan pendapat sendiri

• Sifat tolerasi:• * Tolak ansur• * Berlapang dada• * Pemaaf

Page 4: Pel. 29 menjaga keharmonian hidup

2. HORMAT MENGHORMATI• Hidup bermasyarakat perlu

saling menghormati antara satu sama lain

• Tidak mengira islam atau bukan islam berdasarkan ikatan kemanusian

• Contoh: ramah mesra, tidak sombong dan takbur serta rendah diri

Page 5: Pel. 29 menjaga keharmonian hidup

3. TOLONG MENOLONG• Sikap muslim sejati suka Bantu

membantu sesame islam atau bukan islam

• Dapat mengeratkan persaudaraan dan perpaduan anggota masyarakat

• Dapat mengikis sikap pentingkan diri sendiri

• Contoh: berlaku adil dan jujur

Page 6: Pel. 29 menjaga keharmonian hidup

SEBAB DITUNTUT BERADAB DENGAN BUKAN ISLAM

1.Dapat menarik minat mereka untuk mempelajari islam

2.Supaya dakwah islam dapat berkembang luas dan diterima mereka

3.Masyarakat akan hidup dalam keadaan aman sentosa

4.Walaupun mereka tidak menerima islam, mereka tidak memusuhi umat islam

Page 7: Pel. 29 menjaga keharmonian hidup

AKIBAT APABILA ORANG ISLAM TIDAK BERADAB DENGAN BUKAN ISLAM

1.Masyarakat bukan islam prejudis dan buruk sangka terhadap umat islam

2.Perpaduan tidak dapat diwujudkan dan boleh memecahkan masyarakat

3.Negara tidak aman, akhirnya kemajuan tidak dapat dicapai dan menjadi mundur

4.Walaupun islam tidak dapat berkembang luas dan umat islam terus dimusuhi

Page 8: Pel. 29 menjaga keharmonian hidup

LANGKAH MENGEKALKAN ADAB ORANG ISLAM TERHADAP BUKAN ISLAM

DILAKSANAKAN MENGIKUT SYARIAT➢Mengadakan majlis hari keluarga➢Mengadakan rumah terbuka➢Mengadakan sambutan hari

kebesaran Negara➢Perancangan penempatan yang

lebih tersusun➢Ziarah menziarahi➢Mengadakan perbincangan dan

dialog

Page 9: Pel. 29 menjaga keharmonian hidup

PERKARA YANGMENJEJASKAN KEHARMONIAN

HIDUP

Page 10: Pel. 29 menjaga keharmonian hidup

VIDEO REMPIT

Page 11: Pel. 29 menjaga keharmonian hidup

MAT REMPIT LAGI