Pelan Karnival 1.doc

of 4 /4
KARNIVAL BAHASA INGGERIS PERINGKAT NEGERI KEDAH 2015 Competition Venue  PEJABAT PENTADBIRAN BENGKEL KHB BENGKEL KHB BENGKEL KHB SURAU LAMA BILIK GURU PUSAT SUMBER SEKOLAH BILIK GURU KANAN BLOK PJK UNIT KAUNSELING MAKMAL ICT  A MAKMAL ICT B K A N T I N SURAU BARU B PINTU MASUK UTAMA PADANG SEKOLAH  T  T S T O R S T O R P T A  T  T  T DATARAN PERHIMPUNAN S T O P J K K U T I I T I I K U T I I T B I L I K U L I T I B I L I K U L I T I I L I K U T I L I T I BLOK KOPERASI BALAI PENGAWAL BILIK UTILITI  T ASRAMA BENGKEL MPV PENTAS PERHIMPUNAN I K U I I T BILIK MASAKAN BILIK JAHITAN T O KELAS KHAS BILIK GERAKAN  T B L I K U T I T I B I K U T I L I T I [email protected] 2 AB 4 AB 3 IR 2 IK 4 IK 2 AF 4 AF 2 AZ 4 MPV 3 IS 3 IK 3 AB MAKMAL SAINS  A MAKMAL SAINS B STUDIO SENI VISUAL MAKMAL SAINS C MAKMAL SAINS D BILIK MATEMATIK 3 AZ 2 IR 3 AK 2 IS 3 AF 2 AK BILIK TAY ANGAN    B  I       K    S       B    T STOR SUKAN BILIK RAWATAN PERGIGIAN  T  T T O R J

Embed Size (px)

Transcript of Pelan Karnival 1.doc

Page 1: Pelan Karnival 1.doc

8/16/2019 Pelan Karnival 1.doc

http://slidepdf.com/reader/full/pelan-karnival-1doc 1/4

KARNIVAL BAHASA INGGERIS PERINGKAT NEGERI KEDAH 2015Competition Venue

 

PEJABAT

PENTADBIRAN

BENGKEL

KHB

BENGKEL

KHB

BENGKEL

KHB

SURAU

LAMA

BILIK GURU

PUSAT SUMBER SEKOLAH

BILIK GURU

KANAN

BLOK PJK

UNIT

KAUNSELING

MAKMAL

ICT

 A

MAKMAL

ICT

B

KANTIN

SURAU

BARU

TNB

PINTU MASUK UTAMA

PADANG SEKOLAH

 T

 TSTOR

STOR

PENTAS

 T

 T T

DATARAN

PERHIMPUNAN

STOR

PJK

BILIK

UTILITI

BILIK

UTILITI

BILIK

UTILITI

BILIK

UTILITI

BILIK

UTILITI

BLOK

KOPERASI

BALAIPENGAWAL

BILIK UTILITI T

ASRAMA

BENGKEL MPV

PENTAS

PERHIMPUNAN

BILIK

UTILITI

BILIK

MASAKAN

BILIK

JAHITAN

STOR

KELAS

KHAS

BILIK

GERAKAN

 TBILIK

UTILITI

BILIK

UTILITI

[email protected]

2 AB

4 AB

3 IR

2 IK 

4 IK 

2 AF

4 AF

2 AZ

4 MPV3 IS

3 IK  3 AB

MAKMAL

SAINS

 A

MAKMAL

SAINS

B

STUDIO SENIVISUAL

MAKMAL

SAINS

C

MAKMAL

SAINS

D

BILIK MATEMATIK

3 AZ2 IR

3 AK 2 IS

3 AF2 AK 

BILIK TAYANGAN

   B I  L I   K

   S   P   B   T

STOR

SUKAN

BILIK RAWATAN

PERGIGIAN

 T

 T

STOR

PJK

Page 2: Pelan Karnival 1.doc

8/16/2019 Pelan Karnival 1.doc

http://slidepdf.com/reader/full/pelan-karnival-1doc 2/4

KARNIVAL BAHASA INGGERIS PERINGKAT NEGERI KEDAH 2015Competition Venue

 

PUSAT SUMBER

SEKOLAH

BENGKEL KHB

BILIK GURU

PEJABAT PENTADBIRAN

SEKOLAH

MAKMAL

ICT

MAKMAL

ICT

K     A     N     T     I     N     

SURAU

TNB

PINTU MASUK UTAMA

PADANG SEKOLAH

 T

 T

 T

 T T

DATARAN

PERHIMPUNAN

KOOPERASI

BALAI

PENGAWAL

 T

ASRAMA

PENTASPERHIMPUNAN

 T

 T

BILIK ERT

 T

[email protected]

STUDIO SENI

VISUAL

BILIK GERAKAN

STOR

SUKAN

BILIK

PENGETUA

1. Secretariat an !"#e$ R%%&2. P"'(ic S)ea*in#

3. +"arantine ,P"'(ic S)ea*in#-4. P%etr/. +"arantine ,P%etr-0. Scra''(e. T%i(et ,Teacer-. T%i(et ,St"ent-. 5r#ani6in# 7%&&ittee

Re8re$&ent R%%&19. Acc%&)anin# Teacer$

Re8re$&ent R%%&11. Acti%n S%n# ,Main Ha((-12.S"ra"13. Secretariat an !"#e$

Re8re$&ent14. !a&"an Pe$erta1/. !a&"an VIP : VVIP

Ke Dewan Bea!; K"ema";  #amuan

VIP$VVIP

Ba%ai I%mu

Page 3: Pelan Karnival 1.doc

8/16/2019 Pelan Karnival 1.doc

http://slidepdf.com/reader/full/pelan-karnival-1doc 3/4

PELAN &I'IKAL BANG(NAN DAN KED(D(KAN KELAS  SEK)LAH *ENENGAH KEBANGSAAN SI)NG+ 0,100 BALING- KEDAH DAR(LA*AN

 

PEJABAT

PENTADBIRAN

BENGKEL

KHB

BENGKEL

KHB

BENGKEL

KHB

SURAU

LAMA

BILIK GURU

PUSAT SUMBER SEKOLAH

BILIK GURU

KANAN

BLOK PJK

UNIT

KAUNSELING

MAKMAL

ICT

 A

MAKMAL

ICT

B

KANTIN

SURAU

BARU

TNB

PINTU MASUK UTAMA

PADANG SEKOLAH

 T

 TSTO

R

STOR

PENTAS

 T

 T T

DATARAN

PERHIMPUNAN

STOR

PJK

BILIK

UTILITI

BILIK

UTILITI

BILIK

UTILITI

BILIK

UTILITI

BILIK

UTILITI

BLOK

KOOPERASI

BALAI

PENGAWAL

BILIK UTILITI T

ASRAMA

BENGKEL MPV

PENTAS

PERHIMPUNAN

 T

 TBILIK

UTILITI

BILIK

MASAKAN

BILIK

JAHITAN

STOR

KELAS

KHAS

BILIK

GERAKAN

 TBILIK

UTILITI

BILIK

UTILITI

[email protected]

1 AF4 1S

1 IS/ AF

1 AK / MPV

1 IK / IK 

1 IR/ 1S

1 AB/ AB

4 AR2 AR

2 AB4 AB

3 AR1 AR

/ IR

/ AR

1 AZ4 IR

3 IR

2 IK 4 IK 

2 AF4 AF

2 AZ4 MPV

3 IS

3 IK  3 AB

MAKMAL

SAINS

 A

MAKMAL

SAINS

B

STUDIO SENI

VISUAL

MAKMAL

SAINS

C

MAKMAL

SAINS

D

BILIK MATEMATIK

3 AZ2 IR

3 AK 2 IS

3 AF2 AK 

BILIK TAYANGAN

   B I  L I   K

   S   P   B   T

STOR

SUKAN

BILIK RAWATAN

PERGIGIAN

Page 4: Pelan Karnival 1.doc

8/16/2019 Pelan Karnival 1.doc

http://slidepdf.com/reader/full/pelan-karnival-1doc 4/4

PELAN &I'IKAL BANG(NAN DAN KED(D(KAN KELAS  SEK)LAH *ENENGAH KEBANGSAAN SI)NG+ 0,100 BALING- KEDAH DAR(LA*AN

 

PEJABAT

PENTADBIRAN

BENGKEL

KHB

BENGKEL

KHB

BENGKEL

KHB

SURAU

LAMA

BILIK GURU

PUSAT SUMBER SEKOLAH

BILIK GURU

KANAN

BLOK PJK

UNIT

KAUNSELING

MAKMAL

ICT

 A

MAKMAL

ICT

B

KANTIN

SURAU

BARU

TNB

PINTU MASUK UTAMA

PADANG SEKOLAH

 T

 TSTO

R

STOR

PENTAS

 T

 T T

DATARAN

PERHIMPUNAN

STOR

PJK

BILIK

UTILITI

BILIK

UTILITI

BILIK

UTILITI

BILIK

UTILITI

BILIK

UTILITI

BLOK

KOOPERASI

BALAI

PENGAWAL

BILIK UTILITI T

ASRAMA

BENGKEL MPV

PENTAS

PERHIMPUNAN

 T

 TBILIK

UTILITI

BILIK

MASAKAN

BILIK

JAHITAN

STOR

KELAS

KHAS

BILIK

GERAKAN

 TBILIK

UTILITI

BILIK

UTILITI

[email protected]

1 AF4 1S

1 IS/ AF

1 AK / MPV

1 IK / IK 

1 IR/ 1S

1 AB/ AB

4 AR2 AR

2 AB4 AB

3 AR1 AR

/ IR

/ AR

1 AZ4 IR

3 IR

2 IK 4 IK 

2 AF4 AF

2 AZ4 MPV

3 IS

3 IK  3 AB

MAKMAL

SAINS

 A

MAKMAL

SAINS

B

STUDIO SENI

VISUAL

MAKMAL

SAINS

C

MAKMAL

SAINS

D

BILIK MATEMATIK

3 AZ2 IR

3 AK 2 IS

3 AF2 AK 

BILIK TAYANGAN

   B I  L I   K

   S   P   B   T

STOR

SUKAN

BILIK RAWATAN

PERGIGIAN

  ELAN A