Pelan Strategik Panitia Matematik Format Baru 2014

download Pelan Strategik Panitia Matematik Format Baru 2014

of 32

 • date post

  20-Oct-2015
 • Category

  Documents

 • view

  537
 • download

  8

Embed Size (px)

description

ps

Transcript of Pelan Strategik Panitia Matematik Format Baru 2014

PERANCANGAN STRATEGIKPANITIA MATEMATIK

TAHUN : 2014 2016

SEK. MEN. KEB. TIRAM JAYA45500 TANJONG KARANG, SELANGOR

Pendahuluan

Perancangan Strategik Panitia Matematik SMK Tiram Jaya, 45500 Tanjong Karang, Selangor tahun 2014-2016 merupakan perancangan yang dibina selaras dengan penambahbaikan yang disarankan oleh pihak Jabatan Pendidikan Negeri Selangor berdasarkan format yang terkini. Perancangan ini disediakan sejajar dengan hasrat sekolah untuk menjadikan prestasi kurikulum berdaya saing dan cemerlang dari semasa ke semasa.

Kecemerlangan kurikulum sekolah ialah aspek utama yang hendak dicapai. Oleh itu, semua jawatankuasa di bawah aspek Pembangunan Kurikulum Sekolah perlu menyediakan perancangan yang berkesan dan efisyen seterusnya melaksanakan perancangan tersebut ke arah merealisasikan visi, misi, matlamat dan objektif yang telah ditetapkan.Jawatankuasa yang dapat membantu dalam menggerakkan kecemerlangan kurikulum ialah Panitia Matematik Sekolah. Panitia ini perlu menyediakan perancangan strategik yang komprehensif dengan tujuan untuk meningkatkan pencapaian mata pelajaran dalam peperiksaan awam iaitu peperiksaan PPMR dan SPM.

Hasil perancangan strategik tersebut diharapkan pencapaian akademik sekolah sama ada dari segi kualiti dan kuantiti akan meningkat setiap tahun bagi peperiksaan PPMR dan SPM selaras dengan usaha meningkatkan bidang keberhasilan serta kemenjadian murid yang diharapkan oleh pihak Jabatan dan Kementerian Pelajaran Malaysia.

Selain itu, harapan unit ini adalah untuk menjadikan pencapaian sekolah (dari segi kurikulum) dapat menyaingi sekolah-sekolah yang terbaik di daerah Kuala Selangor dan negeri Selangor.

ISU DAN MATLAMAT STRATEGIK

BIDANG

ISU-ISU STRATEGIKMATLAMAT STRATEGIK

Panitia Matematik

Pencapaian pelajar dari segi kualiti dan kuantiti masih lagi rendah berbanding sasaran di peringkat daerah dan negeri.Meningkatkan peratus lulus dan prestasi akademik pelajar ke tahap cemerlang

Memantapkan pengurusan dan kepimpinan kurikulum dengan lebih berkesan dan efisyen ke arah kecemerlangan

Analisis Persekitaran SWOC Mata Pelajaran MatematikS1

S2

S3

S4

S5

S6

KEKUATAN (S)Guru Matematik mencukupi dan berpengalaman mengajar lebih dari 5 tahun.

7 orang guru opsyen dan 86% daripadanya DG 44 (3 orang), DG 48 (2 orang) dan DG 52 (1 orang).

Seorang guru menanda kertas Matematik SPM .

Mempunyai kemudahan peralatan ICT, bilik Matematik dan PSS yang lengkap.

Sumber kewangan (PCG) sekolah yang mencukupi untuk program-program akademik.

Penggunaan modul pembelajaran.W1

W2

W3

W4

W5KELEMAHAN (W)Lebih 50% pelajar masih di bawah markah 40 dalam Matematik.

Lebih 50% pelajar kurang bermotivasi untuk belajar Matematik. Pelajar-pelajar kurang mahir konsep Matematik.

Pelajar-pelajar kurang mahir teknik belajar Matematik.

Ponteng kelas

O1

O2

O3

O4

PELUANG (O)

Sokongan mantap daripada PIBG dari segi kewangan dan moral dalam program kecemerlangan akademik.

Koleksi soalan sebenar SPM mudah diperolehi.

Pelajar yang mampu boleh menghadiri tuisyen

Pelajar menghadiri kelas tuisyen ITRIM, Yayasan Selangor dan Kuntum.

T1

T2

T3CHALLENGES (C)

Guru keluar untuk aktiviti luar.

Ponteng sekolah.

Kurang sokongan ibu bapa.

Tows Matriks Program MatematikKEKUATAN (S)KELEMAHAN (W)

DALAMAN

LUARANS1 Guru Matematik mencukupi dan berpengalaman mengajar lebih dari 5 tahun.S2 7 orang guru opsyen dan 86% daripadanya DG 44 (3 orang), DG 48 (2 orang) dan DG 52 (1 orang).S3 Seorang guru menanda kertas Matematik SPM .S4 Mempunyai kemudahan peralatan ICT, bilik Matematik dan PSS yang lengkap.S5 Sumber kewangan (PCG) sekolah yang mencukupi untuk program-program akademik.S6 Penggunaan modul pembelajaran.W1 Lebih 50% pelajar masih di bawah markah 40 dalam Matematik.

W2 Lebih 50% pelajar kurang bermotivasi untuk belajar Matematik. W3 Pelajar-pelajar kurang mahir konsep Matematik.

W4 Pelajar-pelajar kurang mahir teknik belajar Matematik.

W5 Ponteng kelas

PELUANG (O)

O1 Sokongan mantap daripada PIBG dari segi kewangan dan moral dalam program kecemerlangan akademik.O2 Koleksi soalan sebenar SPM mudah diperolehi.O3 Pelajar yang mampu boleh menghadiri tuisyenO4 Pelajar menghadiri kelas tuisyen ITRIM, Yayasan Selangor dan Kuntum.S1 + S3+S4 + S5 + S6 + O1 + O2 + O3 + O4

Mengadakan Program Lesson Study dan PLC Mata Pelajaran Matematik

W1 + W2 + O1 + O3

Mengadakan Teknik Menjawab Soalan mata pelajaran matematik

CHALLENGES (C)

T1 Guru keluar untuk aktiviti luar.T2 Ponteng sekolah.T3 Kurang sokongan ibu bapa.S2 + S3 + S7 + S8 + T1 + T2

Mencipta modul pengajaran matematik bagi aras pencapaian murid yang berbeza.W3 + W4 + W5 + T1 + T2

Mengadakan program peningkatan profesionalisme guru matematik untuk meningkatkan kemahiran mengajar dan teknik menjawab soalan Matematik

MATRIKS RANKING Jadual 13: Senarai Strategi yang DiperolehJenis Strategi-strategi Yang Telah Dikenal Pasti

S-OS1 :Mengadakan Program Lesson Study dan Profesional Learning Community Mata Pelajaran matematik

W-OS2 :Mengadakan Teknik Menjawab Soalan mata pelajaran matematik

S-TS3 :Mencipta modul pengajaran matematik bagi aras pencapaian murid yang berbeza

W-T

S4:Mengadakan program peningkatan profesionalisme guru matematik untuk meningkatkan kemahiran mengajar dan teknik menjawab soalan matematik

ANALISIS PEMILIHAN STRATEGI SKALA:

1Sangat Kurang

2 Kurang

3Sederhana

4Banyak

5Sangat Banyak

Jadual 14 : Analisis Pemilihan Strategi Berdasarkan PemberatanKriteria PemilihanS1S2S3S4

Tahap kesukaran proses kerja4244

Kompetensi staf untuk terlibat dalam program3323

Sumber kewangan dan kos pembiayaan yang terlibat3222

Kemudahan prasrana dan peralatan3211

Andaian keupayaan mengatasi halangan4412

Kesesuaian dengan persekitaran terkini5412

Jumlah Skor22171214

Keputusan1243

Ulasan:S1 sebagai program pilihan utama kerana tahap pemberatnya lebih tinggi berbanding program yang lain dan berpotensi tinggi dalam mencapai objektif program

Senarai Strategi Mengikut KeutamaanBilKeutamaan Strategi

1S1 :Mengadakan Program Program Lesson Study dan Profesional Learning Community Mata Pelajaran matematik

2S2 :Mengadakan Teknik Menjawab Soalan mata pelajaran matematik.

3S4 :Mengadakan program peningkatan profesionalisme guru matematik untuk meningkatkan kemahiran mengajar dan teknik menjawab soalan matematik

4S3:Mencipta modul pengajaran matematik bagi aras pencapaian murid yang berbeza.

REKOD PELAKSANAAN DAN PENILAIAN PROGRAM PANITIA TAHUN 2013SekolahSMK Tiram JayaJADUAL 4

Bidang/UnitMatematik

BilProgram/ProjekTempoh PelaksanaanTarikh PemantauanPenilaian Keberkesanan ProgramCadangan PenambahbaikanCatatan

1Klinik Matematik Sepanjang tahunApril dan SeptemberBerjaya dilaksanakan, dapat meningkatkan peratus kelulusan PMRDiteruskan dan ditambah murnikan(melibatkan semua tingkatan)Boleh dilaksanakan 2014

2Teknik Menjawab SPMPMRApril - OktoberApril - SeptemberMei dan SeptemberBerjaya dilaksanakan,ada kesan ke atas peningkatan peratus lulus PMR. Namun, jumlah pelajar yang mendapat A dan B tidak mencapai sasaran.Diteruskan dan ditambah murnikan (i) Diadakan lebih awal(ii) Fokus kepada kelas awal untuk mencapai sasaran kualiti Boleh dilaksanakan 2014

3Program Pecutan Akhir SPMPMR

September Nov

Ogos SeptemberOgos dan OktoberBerjaya dilaksanakan. Terdapat peningkatan kepada jumlah pelajar yang lulus. Diteruskan dan diambil langkah lebih drastikBoleh dilaksanakan 2014

4Gerak Gempur Matematik2 kali(sebelum percubaan PMR/SPM dan sebelum PMR/SPM)Ogos - OktoberBerjaya dilaksanakan. Murid berjaya mendapat sekurang-kurangnya DDiteruskan dan diambil langkah lebih drastik untuk meningkatkan murid mendapat sekurang-kurangnya CBoleh dilaksanakan 2014

Nama Penilai: Tandatangan Penilai Tarikh:

PELAN STRATEGIK SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN TIRAM JAYATAHUN 2014-2016

NKRAMeluaskan Akses Kepada Pendidikan Berkualiti dan BerkemampuanJADUAL 1

Sub-NKRA Tawaran Baru*JPS/SJK-PS/01

Bidang Keutamaan PPPMKurikulum dan Pentaksiran

KPI Pengarah/PPD/SekMemperluaskan peluang pendidikan yang berkualiti dan berkemampuan/(KPI berdasarkan GPS: PPMR: 2.91 dan SPM: 5.19)

Sektor/PPD/SekolahSekolah Menengah Kebangsaan Tiram Jaya,45500 Tanjong Karang,Selangor.

Bidang/UnitPanitia Matematik

Teras StrategikIsu-Isu StrategikStrategi Pelan TindakanKpiSasaran

TOV201420152016

(Berdasarkan 4 teras strategik)(Huraian isu/masalah tentang BK atau fungsi organisasi)(Berdasarkan 11 anjakan PPPM atau fungsi organisasi/SWOC)(Berdasarkan 25101inisiatif atau pelan tindakan di JPN/PPD)(Pernyataan indikator yang boleh diukur)

Meningkatkan pembelajaran murid% murid mendapat sekurang-kurangnya D atau band 5 ke atas masih kurang/rendah dalam PPMR (5%)Memastikan setiap murid menguasai kemahiran asas MatematikMeningkatkan % murid dalam band 5 dan 6% murid mendapat band 5 dan 6

10111213

% murid lulus mata pelajaran Matematik masih rendah(35% ke bawah) dalam PPMRMeningkatkan peratus kelulusan mata pelajaran Matematik melalui kelas bimbingan.Meningkatkan % murid lulus mata pelajaran Matematik% murid lulus semua mata pelajaran33.0340.0042.0045.00