PEMATUHAN PENGHANTARAN LAPORAN KENDIRI

download PEMATUHAN PENGHANTARAN LAPORAN KENDIRI

of 4

 • date post

  08-Dec-2016
 • Category

  Documents

 • view

  225
 • download

  1

Embed Size (px)

Transcript of PEMATUHAN PENGHANTARAN LAPORAN KENDIRI

 • JABATAN PELAJARAN PERAKJALAN TUN ABDUL RAZAK,

  30640 IPOH,

  PERAK DARUL RIDZUAN.

  Telefon : 05-501 5000 Faks : 05-527 7273 Portal : www.pelajaranperak.gov.my

  ..IMALAYSIA : RAKYAT DIDAHULUKAN PENCAPAIAN DIUTAMAKAN,,

  Rujkan Kami : J.Pel.Pk. (FIEM) 5128ll0l7ltild.2]L)Tarikh :J I lun20l3

  Semua Penyelia Hal Ehwal Murid,Pej abat Pelaj aran Daerah.

  Semua Pengetua/Guru BesarSekolah Kerajaan dan Bantuan KerajaanNegeri Perak Darul Ridzuan

  Melalui,

  Pegawai Pelaj aran Daerah,Pej abat Pelaj aran Daerah,Perak Darul Ridzuan.

  Tuan,

  PEMATUHAN PENGHANTARAN LAPORAN KENDIRI KANTIN SEKOLAH

  Dengan segala hormatnya perkara di atas adalah dirujuk.

  2. Sukacitanya dimaklumkan bahawa Laporan Kendiri Kantin Sekolah WAJIBdilaksanakan oleh setiap sekolah sepertiman a yang telah dipersetujui dalam MesyuaratJawatankuasa Induk 3K Bil.ll2009 yang dipengerusikan oleh YB Datuk Ir. Dr. Wee Ka Siong,Timbalan Menteri Pelajaran. Pada tahun 2013 ini semua sekolah telah dibekalkan dengan buk-uLaporan Kendiri Kantin Sekolah.

  3. Walau bagaimanapun pematuhan penghantaran laporan ini masih belum menepatisebagaimana yang ditetapkan merujuk kepada laporan Pencapaian Pelaksanaan program tcendiridi Kantin Sekolah sehingga Mac 2013 oleh Bahagian Keselamatan dan Kualiti Makanan,Kementerian Kesihatan Malaysia.

  4. Sehubungan itu, kerjasama tuan adalah dipohon untuk memastikan pihak sekolahmelaksanakan Laporan Kendiri Kantin Sekolah sebagai satu usaha berterusan menangani keskeracunan dan keselamatan makanan di premis makanan di sekolah masing-masing denganmelengkapkan Borang Kendiri 2 - Borang Penilaian Bulanan Kebersihan Kantin beidasarkanketetapan berikut :-

  ,, CI NTA I LA H BAH A SA KITA''1.9i!t rnttt!

 • 3.1 Borang Kendiri 2 (Warna Merah Jambul'Pinft) dihantar ke Pejabat Kesihatan

  Daerah (PKD) masing masing.

  3.2 Borang Kendiri 2 (Warna Kuning) dihantar ke Pejabat Pelajaran Daerah (PPD).

  Penghantaran melalui email sila rujuk Penyelia HEM di PPD masing-masing. Pihak

  Pejabat Pelajaran Daerah akan menghantar Laporan Analisa Bulanan ke Sub Unit

  Kesihatan, JPN Perak pada setiap 5hb bulan berikut.

  5. Bagi sekolah yang sentiasa menghantar laporan mengikut tarikh yang ditetapkan, pihakJabatan Pelajaran Perak amat menghargai kerjasama yang diberikan. Kerjasama sertakeprihatinan tuan dalam hal ini amat disanjung tinggi dan didahului dengan ucapan terima kasih.

  Sekian dimaklumkan.

  .,BERKHT

  "@n-ruK NEGARA,

  Saya yang merflrrut perintah,,I\

  (HAJI ROZI BIIUPUTEH ISMAIL, AMp., ppr.)Ketua Sektor,Sektor Pembangunan Kemanus iaan,b.p Pengarah Pelajaran Perak

  s.k 1. Pengarah Pelajaran Perak

 • JABATAN PELAJARAN PERAKJALAN TUN ABDUL RAZAK,

  30640 IPOH,

  PERAK DARUL RIDZUAN.

  kte.fon : 05-501 5000 Faks : 05-527 7273 Portal : wwlu.pelajaranperak.gov.my

  ..IMALAYSIA : RAKYAT DIDAHULUKAN PENCAPAIAN DIUTAMAKAN''

  Rujkan Kami : J.Pel.Pk. (HEM) 5128110113(33)Tarikh :)lJun2013

  Semua Pengetua/Guru BesarSekolah Kerajaan dan Bantuan KerajaanNegeri Perak Darul Ridzuan

  Tuan,

  LAPORAN STATUS TERKINI KEJADIAN KERACUNAN MAKANAN YANG BERLAKU DISEKOLAH OLBH KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA

  Dengan segala hormatnya perkara di atas adalah dirujuk.

  2. Untuk makluman tuan, Jabatan Pelajaran Perak memandang serius laporan peningkatankejadian keracunan makanan yang berlaku di sekolah oleh Kementerian KesihatanMalaysia(KKM) melalui surat bertarikh 23 Mei2013.

  3. Berikut adalah beberapa faktor risiko yang dikenalpasti menyumbang kepada episodkeracunan makanan di sekolah untuk perhatian dan tindakan pihak tuan.

  Cara penyimpanan bahan mentah yang tidak sempurna menyebabkan berlakunyapencemaran terutama yang melibatkan simpanan sejuk dan sejuk beku.

  Proses dan teknik memasak yang tidak betul/tidak sempurna menyebabkanmakanan yang dimasak masih mentah.

  Pengendali makanan yang tidak menjalani latihan menyebabkan mereka seringmelakukan pengendalian makanan secara tidak bersih dan boleh menyebabkanmakanan yang dimasak tercemar dengan mudah.

  Pencemaran silang berlaku ketika di peringkat menyimpan, mengangkut danmenghidang makanan.

  Makanan yang dihidang pada suhu yang tidak sesuai dan hidangan terbiarmelebihi 4 jam sebelum dimakan merupakan satu kombinasi yang efektifberlakunya pencemaran terhadap makanan tersebut.

  Premis makanan yang tidak bersih juga turut menjadikan faktor utama kepadakontaminasi makanan dan seterusnya menyebabkan berlakunya kes keracunanmakanan.

  3.1

  ).1-

  3.3

  3.4

  3.5

  3.6

 • 3. Sehubungan dengan itu,melaksanakan Laporan Kendiriberkala dan sebagainya. Pihakamalan pengendalian makananamalan kebersihan diri

  pihak sekolah diminta mengambil langkah pencegahan denganKantin Sekolah, Kempen Amalan Makanan Sihat, pemeriksaanpengusaha kantin hendaklah sentiasa diperingatkan berhubungyang baik manakala para pelajar sendiri perlu prihatin terhadap

  4. Kerjasama tuan dalam hal ini amat dihargai dan didahului dengan ucapan terima kasih.

  Sekian dimaklumkan.

  *B ERKHI NW ffUNTUK

  NE GARA"

  Saya yang menfrrufperintah,It\

  (HAJI ROZI BINPUTEII ISMAIL, AMP.,PPT.)Ketua Sektor,Sektor Pembangunan Kemanusiaan,b.p Pengarah Pelajaran Perak

  s.k l. Pengarah Pelajaran Perak2. Timbalan Pengarah Pelajaran perak

  3. Semua PegawaiPelajaran Daerah