Pembiakan ikan discus

download Pembiakan ikan discus

of 13

 • date post

  07-Jul-2015
 • Category

  Lifestyle

 • view

  2.914
 • download

  3

Embed Size (px)

description

cara menternak dan membiak anak ikan discus

Transcript of Pembiakan ikan discus

 • 1. Kerumitanpenjagaanikan discus
  Kualiti air
  Penukaran Air
  Penyakitinduk
  Penyakitanak
  Pemakanancerewet

2. Kandungan
Pengenalan
PembiakanIkan discus
Pemilihaninduk discus
PenjagaanAnakikan discus
PenjagaanInduk discus
Pemakanananak discus
Pemakananinduk discus
Jenispenyakitikan discus
Pencegahanpenyakitikan discus
Ekonomipengeluaran
3. Pengenalan
PengkelasanTaksonomiIkan Discus
Order: Perciformes
Famili: Cichlidae
Genus: Symphysodon sp.
Species: Symphysodon discus, Heckel ( Discus Heckel)
Symphysodonaequifasciata
Walaupunsesetengahnegaramenggunakanperalatanmodensepertipenspisandansistempemanas, tetapipembiakandanpenternakanikan discus boleh di jalankantanpaperalatancanggih
Jenisikan discus
Discus Heckel(Symphsodon discus) ada 3 jalurbelang/band menegak yang jelas, setiapsatu di bahagianmuka, ntengahbadandanpangkalekor. 5 jalur lain tidakberapajelaskelihatan
Discus symphsodonaequifasciata ada 8 jalurbelangtegaklebarnyalebihkurangsama. Species initerbahagikepada 3 sub spesies, discus hijau, discus biur(heraldi), discus coklat( axelrodi)
Melaluikacukan lain lainjenisbaru di hasilkandenganpelbagainamapasaranspt Turquoise, cobalt, brilliant, royal green, blue diamond, pigeon blood, peacock, red diamond, dsb. Namanama lain di gunaseperti hi-body, hi-fin juga di gunakanberdasarwarnadanbentukbadan.
4. Pembiakanikan discus
Pasangan yang sediauntukmengawanakanmemencildiridari induk2 yang lain.
Asingkanpasanganinduktersebutkedalamtangkiberukuran 75cm x 45cm x 45cm
Indukbetina yang lebihbesarakanmenghasilkananaklebihbanyakdansihat
Gunakan air paip yang di simpamsemalaman, beripengudaraandantapis /filter
Letakkanpaippvcsaizgarispusat 7cm danpanjang 30cm di satupenjuruakuriumberkedudukancondong 70 darjah
Telurakanmelekat di paip PVC inidanjuagdindingtangkidanpenapis.
Tangkiadalahlebihbaik di lindungidarisebaranggangguan
Ikanmengawanbiasanyawaktupetangantara 2 hingga 5 petang.
Induk yang bersediamengawanakanmembersihkantempatuntukmelekatkantelor.
Jantanmenpunyaisalurpembiakankecil, pendek, tajam. Sirip dorsal panjang/tirus. Abdomen ramping. Saizikanjantanlebihbesar.
Betinamempunyaisalurpembiakanlebihbesardanpanjang. Sirip dorsal pendek, Abdomen buncit. Saizikanbetinalebihkecil
5. Pemilihaninduk discus
Untuk yang terbaikpemilihanperlu di lakukan di peringkatanak yang di perolehdari BAKA yang baik
Anakikantersebut di besarkandengan di berimakanjantunglembubercampur multivitamin ataucacingtubifex.
Induk yang sesuaiberumur 10-12 bulan, walauindukmulaibertelurketikaberumur 4 bulan.
Indukmudatidaksesuaikeranatelurkurangbermutudantahappenngawasantelurolehindukmudaadalahrendah. Malahmerekaselalumemakantelurnya.
Induktualebihbaikkeranasifatmenjagaanakdenganbaik
6. Penjagaananakikan discus
Anakikan discusakanbersamainduknyaselama 10-12 harisehinggaiamencapaisaiz 1-1.5cm
Makananmula di beripadamasainiwalauiamasihbergantungpada MUCUS induknya.
Anakikaniniboleh di pisahsepenuhnyadariindukapabilaberumur 18-20hari.
Sekiranyaanakikanini di pisahkanterlaluawaliaakanmenjejaskan KADAR hidupmereka.
7. Penjagaaninduk discus
Perlupenjagaanrapiterutamakebersihanairnya.
Air yang tercemardengannajisdansisamakananakanmenggalakkanjangkitanpenyakit PARASIT monogenean ( contohdactylogyrus sp., gyrodactylus sp., dsb)
Parasitakanmenyerangbadandaninsang
Setiaphari, waktupagikotoran di dasartangkiperlu di bersihkan.
Pengudaraandengan air stone (batuangin) adalahmemadaiuntukmemeliharaindukdananak
8. Pemakanananak discus
Makanpertamauntukanakikan discus ialahartemia sp. (yang barumenetas)
Tumbesarananakikan discus tidakseragam
Kandunganprotinlebih 35% adalahperluuntuktumbesarancepat.
Anakikanmencapaisaizpasaran 5-10cm mengambilmasa 3-4 bulan
9. Pemakananinduk discus
Rumusanutamamakananuntukindukadalahsamadenganuntukanak discus, Cuma di tambah vitamin
Setelah discus berumur 3 mingguberimakanan 2 kali sehari, ataulebihkleraplagibaikkerana discus sukamakanmakansedikit demi sedikit
Waktu paling baikberimakanialahwaktupagi jam 9-10 pagi.
Adalahagaksukaruntukmengubah diet makanan discus, apabilaiasudahmemgemarisesuatu diet. Penyesuaian diet barumengambilmasaagak lama.
10. Jenispenyakitikan discus
Sewaktuberumur 40-50 hari discus paling sensitifterhadapseranganpenyakitparasit.
3 jenispenyakit yang selalumenyerangialahParasit PROTOZOA, Parasit MONOGENEA danpenyakit hole in the head.
11. Penyakitparasit PROTOZOA
Parasit yang selalumenyerang discus
Protozoa ialahparasit SATU SEL bersaiz micro membiaksecarapembahagiansel, hanyaboleh di lihatmenggunakanmikroskop.
Protozoa mengjangkitikulidaninsang
Spesisparasit protozoa yang seringmenyerangialahIchthyopthirusmultifilis, Chilodonella SP, Trichodina sp., danPiscinnoodinium sp.. Spesisinimenyerangsetiapperingkatumur discus.
Tanda2 penyakit protozoa
Jangkitan protozoa sukar di kesankecualidi peringkatserius. Walaubagaimanapun Tanda2 awalialah:
Perubahanwarnakulit
Lemahdankurangseleramakan
Berenang di permukaan air
Lendirberlebihandi badan
Menggeselbadanpadaobjek
Melompat2 dalamair
White spot yang di sebabkanparasit protozoa Ichthyopthiriusmultifiliismemberikansimptonberikut:
Warnakulitjadigelaphitam
Sisiktertanggal , siripreput
Bintikputih di badan
Penyakit Velvet yang di sebabkanParasit protozoa Piscinoodiniumspmemberisimptonberikut:
Warnakulijadigelap/hitam
Insangpucatdanlendir
Kematianmeningkatsetiaphari
12. Rawatanpenyakitparasit protozoa
13. Penyakitparasit MONOGENEA
Parasit