Penarafan SSQS

Click here to load reader

 • date post

  31-Oct-2014
 • Category

  Education

 • view

  65
 • download

  2

Embed Size (px)

description

 

Transcript of Penarafan SSQS

 • 1. SMART SCHOOLQUALIFICATION STANDARDS (SSQS) UNTUK PEMBESTARIAN SEKOLAH

2. Program pembestarian sekolah merupakanproses berterusan ke arah pembudayaanpenggunaan ICT dalam pendidikan bagimeningkatkan pengajaran dan pembelajaran,keberkesanan pengurusan dan pentadbiransekolah serta kompetensi guru. Sasaran KPM adalah untuk membestarikansemua 10,000 sekolah menjelang tahun 2010. 3. SSQS dengan penarafan bintang atau star rankingmerupakanalat mengukur pencapaianpembudayaan ICT di sekolah. SSQS telah digunakan untuk penarafan 88 SekolahBestari mulai tahun 2007. SSQS juga akan digunakan untuk menaraf 10,000sekolah yang lain. SSQS telah dilancarkan oleh YB Dato SeriHishamuddin Tun Hussein pada 24 April 2007. 4. Hasil penarafan sekolah perlu dibentang dalamMesyuarat Tertinggi seperti Koordinasi AplikasiPerdana MSC yang dipengerusikan oleh KetuaSetiausaha Negara dan Implementation CouncilMeeting yang dipengerusikan oleh YAB PerdanaMenteri. Mesyuarat ini merupakan satu platform untukmelapor status kemajuan Aplikasi Perdana MSC.Pembestarian sekolah adalah program yangdikembangkan dari salah satu Aplikasi PerdanaMSC iaitu Sekolah Bestari. 5. Menggariskan tahap situasi yang berbeza yangmemenuhi keperluan Sekolah Bestari Tahap situasi merujuk kepada pencapaian danperolehan berkaitan ICT berdasarkan indikatordalam dimensi Infrastruktur, Aplikasi, Modal Insandan Penggunaan. Penarafan bintang dibuat berdasarkan jumlah skorindikator. Merupakan alat pemantauan. Menyediakan maklumat untuk menaiktaraf sekolah. Rujukan untuk membuat keputusan 6. Meningkatkan penggunaan dan kesedaran ICT disekolah. Membangunkan satu sistem (satu set indikator)untuk mengukur penggunaan ICT dalampendidikan. Menjadikan asas kearah merancang polisi danpenambahbaikan program. Menaiktaraf piawaian pendidikan. Bertindak sebagai pemangkin kearah perubahanpendidikan. Memperkasa guru dan murid. 7. DimensiPeratus BilanganIndikatorPenggunaan ICT 40%17Modal Insan40%20Aplikasi 10% 7Infrastruktur Teknologi10%10 8. CONTOHFOCUSINDICATOR BASICBASIC PLUSMEDIANADVANCED ADVANCED PLUSUtilization (40%) Usage of 12345 ICT integration ICT-basedapplicationapplications applications applications applicationsin teaching,Applicationlearning andschoolByadministrationAdministratorsin schoolmanagement 9. Basic Basic Plus Median Advanced Advanced Plus 10. The highest Approval, awarded to Smart Schoolswith the advanced conditions for most indicators.5 Star Smart SchoolA seal of approval awarded to Smart Schools withgood or intermediate conditions for most indicators.4 Star Smart School Star ranking awarded to Smart Schools with fair orideal conditions of all the indicators.3 Star Smart SchoolStar ranking for Smart Schools with noviceconditions falling below the ideal conditions for all2 Star Smart School indicators. Smart Schools with merely basic conditions across1 Star Smart School all indicators. 11. 1. PKG kenal pasti sekolah, aktifkan dalam sistem SSQS. Senarai dihantar ke BTP.*2. BTPN memanggil semua Pengetua/Guru Besar sekolah terlibat untuk taklimat.3. PKG beri taklimat mengenai penarafan dan instrumen kepada semua guru di sekolah terpilih.4. Tempoh Penarafan di sekolah adalah dari 20 Oktober hingga 7 November 2008. 12. Satu PKG menaraf 10 sekolah.Melibatkan : 2,000 sekolah yang telah ditarafSekolahpada tahun 2007.Sekolah SekolahDAN Sekolah yang mempunyai PusatSekolah Akses dan perjawatan GPB danSekolah Juruteknik Komputer. ATAU PKG Sekolah yang mempunyai PusatSekolahAkses tetapi tiada GPB danSekolah Juruteknik Komputer. ATAU Sekolah yang ada MakmalSekolah Sekolah Komputer. ATAUSekolah Sekolah yang mempunyai enrolmen 800 atau lebih. ATAU Sekolah yang paling hampir dengan PKG. 13. Pentadbir Pengetua / Guru Besar atau PenolongKanan Pentadbiran / Penolong Kanan HEM (1) Guru Penyelaras ICT / Guru Makmal Komputer /Guru Data (1) Lima guru bagi setiap mata pelajaran BM, BI,Matematik, Sains, Sejarah/Kajian Tempatan danPendidikan Islam/Pendidikan Moral. (30) Lima murid bagi setiap mata pelajaran BM, BI,Matematik, Sains, Sejarah/Kajian Tempatan danPendidikan Islam/Pendidikan Moral. (30) 14. PERANAN PKG/PEGAWAI PEMBIMBING SSQS Sebelum Menaraf Kenal pasti sekolah yang akan ditaraf dan hantarsenarai ke BTP Perlu fahami instrumen SSQS Berjumpa dengan Pengetua/Guru Besar sekolahuntuk memberi taklimat ringkas dan perkara-perkara yang perlu disediakan oleh pihak sekolahseperti bilik yang ada sambungan Internet,komputer, senarai guru dan murid yang akanmenjawab soal selidik dan instrumen perlu diberilebih awal kepada guru untuk familiarisation. 15. PERANAN PKG/PEGAWAI PEMBIMBINGSSQSSebelum Menaraf Tentukan satu tarikh untuk memberi taklimatkepada guru-guru sebelum mereka menjawabsoal selidik Sewaktu taklimat perlu bimbing guru cara-carauntuk menjawab berpandukan Buku PanduanMengisi Borang Data Asas Petunjuk PrestasiUtama SSQS. Jika perlu fotostat panduan untukmenilai tahap kemahiran ( 1 Rendah 5 Sangattinggi) 16. PERANAN PKG/PEGAWAI PEMBIMBING SSQSSewaktu MenarafPegawai Pembimbing SSQS BTPN dan PKGdiminta berada bersama responden sewaktumentadbir instrumen dan pastikan semuaitem dijawab. 17. PERANAN PKG/PEGAWAI PEMBIMBING SSQS Selepas MenarafPastikan data yang diterima bersih dandisahkan oleh Pengetua/Guru Besar 18. BTP akan menghantar surat pemberitahuanberkaitan penarafan yang akan dibuat kesemua sekolah terpilih. Pegawai Pembimbing SSQS BTPN dan PKGdiminta memberi taklimat kepada semuaguru di sekolah-sekolah terpilih satu (1)minggu sebelum tarikh penarafan sebenar. 19. URL:http://ssqs.moe.edu.my/ssqs/