Penerbit Universiti Putra Malaysia Serdang • Cetakan Pertama 2018 Hak cipta terpelihara....

download Penerbit Universiti Putra Malaysia Serdang • Cetakan Pertama 2018 Hak cipta terpelihara. Mana-mana

of 298

 • date post

  11-Sep-2019
 • Category

  Documents

 • view

  22
 • download

  1

Embed Size (px)

Transcript of Penerbit Universiti Putra Malaysia Serdang • Cetakan Pertama 2018 Hak cipta terpelihara....

 • Penerbit Universiti Putra Malaysia Serdang • 2018

 • © Penerbit Universiti Putra Malaysia 2018

  Cetakan Pertama 2018

  Hak cipta terpelihara. Mana-mana bahagian penerbitan ini tidak boleh dihasilkan semula,

  disimpan dalam sistem simpanan kekal, atau dipindahkan dalam sistem simpanan

  kekal, atau dipindahkan dalam sebarang bentuk atau sebarang cara elektronik, mekanik,

  penggambaran semula, rakaman dan sebagainya tanpa terlebih dahulu mendapat izin

  daripada pihak Penerbit Universiti Putra Malaysia.

  Penerbit UPM adalah anggota Persatuan Penerbitan Buku Malaysia (MABOPA)

  No. Ahli 9802 dan anggota Majlis Penerbitan Ilmiah Malaysia (MAPIM)

  ISBN 978-967-344-784-8

  Rupa Taip Teks: Times New Roman PS

  Saiz Taip Teks: 11/ 16pt

  Reka Letak Teks: Ku Ida Mastura Ku Baharom

  Reka Bentuk Kulit: Anuar Pairan & Khairul Amin Zainal Abidin

  Dicetak oleh

  UKM Cetak Sdn. Bhd.

  Aras bawah

  Bangunan Penerbit UKM

  Universiti Kebangsaan Malaysia

  43650, Bangi Selangor

  Tel: 03-8921 5371 / 3072

 • PROGRAM PENDIDIKAN JARAK JAUH UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA

  Penulis modul : Ku Hasnita Ku Samsu

  Zatul Himmah Adnan

  Mohd Mahadee Hj Ismail

  Jayum Anak Jawan

  Universiti Putra Malaysia

  Hak Milik : UPM Education & Training Sdn. Bhd.

 • ISI KANDUNGAN

  PANDUAN KURSUS xxi

  UNIT 1 SEJARAH AWAL NEGARA 1

  PENGENALAN 1

  OBJEKTIF 1

  ISI PENTING 1

  1.1 Zaman Pra Sejarah 1

  1.1.1 Zaman Paleolitik (Zaman Batu Awal) 2

  1.1.2 Zaman Mesolitik (Zaman Batu Tengah) 2

  1.1.3 Zaman Neolitik (Zaman Batu Baru) 3

  1.1.4 Zaman Logam (Zaman Gangsa-Besi) 3

  1.2 Zaman Proto Sejarah 4

  1.3 Zaman Pensejarahan 6

  1.3.1 Kerajaan Kesultanan Melayu Melaka 6

  1.3.1.1 Faktor perkembangan Kerajaan Kesultanan Melayu Melaka

  9

  1.3.1.2 Faktor kemerosotan Kerajaan Kesultanan Melayu Melaka

  10

  1.3.2 Era Penjajahan Kuasa Asing di Tanah Melayu

  11

  1.3.2.1 Penjajahan Portugis 12

  1.3.2.2 Penjajahan Belanda 13

  1.3.2.3 Kedatangan dan penjajahan Inggeris

  13

  1.3.2.4 Perkembangan di Sabah, Sarawak dan Brunei

  15

  1.3.2.5 Pendudukan Jepun di Tanah Melayu

  19

  RUMUSAN 21

  SEMAKAN KENDIRI 22

 • SOALAN DALAM TEKS 22

  RUJUKAN 23

  UNIT 2 PERJUANGAN KE ARAH KEMERDEKAAN 24

  PENGENALAN 24

  OBJEKTIF 24

  ISI PENTING 24

  2.1 Semangat Kenegaraan 24

  2.1.1 Konsep 24

  2.1.2 Punca Kebangkitan Semangat Kenegaraan 25

  2.1.3 Fasa Kebangkitan Kenegaraan 26

  2.1.4 Kebangkitan Semangat Kenegaraan di Negeri-negeri Borneo

  28

  2.2 Peristiwa Penentangan Terpilih 29

  2.2.1 Dol Said 29

  2.2.2 Dato’ Maharaja Lela 30

  2.2.3 Rentap 30

  2.2.4 Rosli Dhoby 30

  2.2.5 Mat Salleh 31

  2.2.6 Tok Janggut 31

  2.2.7 Antanum 32

  2.3 Media dan Politik 32

  2.3.1 Kesatuan Melayu 33

  2.3.2 Surat Khabar 33

  2.4 Rundingan untuk Mencapai Kemerdekaan 34

  2.4.1 Semangat Kenegaraan Bukan Melayu 34

  2.4.2 Kesatuan Malaya 35

  2.4.3 Persekutuan Malaya 35

  2.4.4 Darurat 1948 36

  2.4.5 Sistem Ahli 1951 37

  2.4.6 Pilihanraya Kerajaan Tempatan 37

  2.4.7 Rombongan London 37

  2.4.8 Kerajaan Koloni 38

 • RUMUSAN 39

  SEMAKAN KENDIRI 39

  SOALAN DALAM TEKS 40

  RUJUKAN 40

  UNIT 3 PENUBUHAN PERSEKUTUAN MALAYSIA 41

  PENGENALAN 41

  OBJEKTIF 41

  ISI PENTING 41

  3.1 Rancangan Penubuhan Malaysia 41

  3.2 Faktor Penubuhan Malaysia 42

  3.2.1 Ancaman Komunis di Singapura 43

  3.2.2 Keseimbangan Kaum 43

  3.2.3 Kemajuan Ekonomi Bersama 43

  3.2.3 Mempercepatkan Kemerdekaan 44

  3.3 Respons Terhadap Cadangan Penubuhan Malaysia 44

  3.3.1 Respons Persekutuan Tanah Melayu 45

  3.3.2 Respons Singapura 45

  3.3.3 Respons Sabah dan Sarawak 45

  3.3.3.1 Tuntutan 20 Perkara Sabah 46

  3.3.4 Respons Brunei 47

  3.4 Proses Penubuhan Malaysia 47

  3.4.1 Jawatankuasa Perundingan Perpaduan Malaysia (JPPM)

  48

  3.4.2 Suruhanjaya Cobbold 48

  3.4.3 Jawatankuasa Antara Kerajaan (JAK) 49

  3.5 Penentangan Terhadap Penubuhan Malaysia 50

  3.5.1 Tuntutan Filipina 50

  3.5.2 Konfrontasi Indonesia 51

  3.5.3 Gagasan MAPHILINDO 52

  3.6 Perisytiharan Malaysia 53

  3.6.1 Malaysia Tanpa Penyertaan Brunei 54

 • 3.7 Pemisahan Singapura daripada Malaysia 54

  3.7.1 Masalah Politik 54

  3.7.2 Masalah Perkauman 55

  3.7.3 Konsep Malaysian Malaysia 55

  3.7.4 Masalah Ekonomi 56

  3.7.5 Penyingkiran Singapura 56

  RUMUSAN 56

  SEMAKAN KENDIRI 57

  SOALAN DALAM TEKS 57

  RUJUKAN 57

  UNIT 4 PERLEMBAGAAN PERSEKUTUAN MALAYSIA 59

  PENGENALAN 59

  OBJEKTIF 59

  ISI PENTING 59

  4.1 Konsep Asas Perlembagaan 59

  4.2 Sejarah Perlembagaan Malaysia 61

  4.2.1 Perlembagaan Kesatuan Malaya (Malayan Union) 1946

  62

  4.2.2 Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu 1948

  62

  4.2.3 Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu 1957 (Merdeka)

  63

  4.2.4 Perlembagaan Persekutuan Malaysia 1963 65

  4.3 Perlembagaan Persekutuan Malaysia 65

  4.3.1 Konsep Ketinggian Perlembagaan 65

  4.3.2 Kandungan Perlembagaan 66

  4.3.3 Unsur Tradisi dalam Perlembagaan 67

  4.3.3.1 Pemerintahan beraja 67

  4.3.3.2 Agama Islam 68

  4.3.3.3 Bahasa Melayu 68

  4.3.3.4 Kedudukan istimewa orang Melayu

  68

 • 4.3.4 Peruntukan utama Perlembagaan Persekutuan

  68

  4.3.4.1 Bahasa Melayu ialah bahasa kebangsaan

  68

  4.3.4.2 Islam ialah agama Persekutuan dan kebebasan beragama bagi agama lain

  69

  4.3.4.3 Kewarganegaraan 69

  4.3.4.4 Kedudukan istimewa orang Melayu dan bumiputera Sabah dan Sarawak

  71

  4.3.4.5 Hak kebebasan asasi 71

  4.4 Perlembagaan Negeri 72

  4.5 Pindaan Perlembagaan 73

  RUMUSAN 75

  SEMAKAN KENDIRI 76

  SOALAN DALAM TEKS 77

  RUJUKAN 77

  UNIT 5 RAJA BERPERLEMBAGAAN 78

  PENGENALAN 78

  OBJEKTIF 78

  ISI PENTING 78

  5.1 Latar Belakang dan Konsep Raja Melayu 78

  5.2 Ciri-ciri Sistem Raja Berperlembagaan 79

  5.3 Bidang Kuasa Yang di-Pertuan Agong 80

  5.3.1 Pemilihan YDPA 80

  5.3.2 Timbalan Yang di-Pertuan Agong 82

  5.3.3 Kuasa Eksekutif YDPA 82

  5.3.4 Kuasa Perundangan YDPA 82

  5.3.5 Kuasa Kehakiman YDPA 83

  5.4 Majlis Raja-Raja 83

  5.4.1 Keahlian Majlis Raja-Raja 83

 • 5.4.2 Persidangan Majlis Raja-Raja 84

  5.4.3 Peranan Majlis Raja-Raja 84

  5.4.4 Penyimpan Mohor Besar Raja-Raja 86

  5.5 Krisis Perlembagaan Secara Ringkas 86

  RUMUSAN 88

  SEMAKAN KENDIRI 90

  SOALAN DALAM TEKS 90

  RUJUKAN 90

  UNIT 6 DEMOKRASI BERPARLIMEN 92

  PENGENALAN 92

  OBJEKTIF 92

  ISI PENTING 92

  6.1 Latar Belakang dan Definisi Demokrasi Berparlimen

  92

  6.1.1 Definisi Demokrasi 93

  6.2 Ciri-ciri Demokrasi Berparlimen Malaysia 94

  6.2.1 Perlembagaan 94

  6.2.2 Raja Berperlembagaan 94

  6.2.3 Pemerintahan Secara Perwakilan 95

  6.2.3.1 Badan Eksekutif 95

  6.2.3.2 Badan Perundangan 95

  6.2.3.3 Badan Kehakiman 95

  6.2.4 Pilihan Raya 96

  6.2.5 Parti-parti Politik 96

  6.3 Suruhanjaya Pilihan Raya (SPR) 96

  6.3.1 Sejarah Ringkas Pilihan Raya dan SPR 96

  6.3.2 Keanggotaan SPR 97

  6.3.3 Fungsi SPR 98

  6.4. Struktur Pilihan Raya 98

  6.5 Proses Pilihan Raya 100

  6.6 Kelayakan Calon Pilihan Raya 100

 • 6.7 Kategori Pengundian 101

  6.8 Keputusan Pilihan Raya 101

  6.9 Petisyen Pilihan Raya 102

  6.10 Penyata Perbelanjaan Pilihan Raya 102

  RUMUSAN 103

  SEMAKAN KENDIRI 104

  SOALAN DALAM TEKS 104

  RUJUKAN 104

  UNIT 7 SISTEM FEDERALISME 106

  PENGENALAN 106

  OBJEKTIF 106

  ISI PENTING 106

  7.1 Sistem Penyusunan Kuasa Negara 106

  7.1.1 Kuasa 106

  7.2 Bentuk Susunan Kuasa Negara 107

  7.2.1 Kesatuan 107

  7.2.2 Konfederasi 108

  7.2.3 Federalisme 109

  7.3 Pelaksanaan Federalisme 110

  7.3.1 Senarai Persekutuan (Senarai I) 112

  7.3.2 Senarai Negeri (Senarai II) 113

  7.3.3 Senarai Bersama (Senarai III) 117

  7.4 Cabaran Kerajaan Persekutuan 120

  7.4.1 Konflik Persekutuan-Negeri 120

  7.4.2 Konflik Dalaman 121

  RUMUSAN 122

  SEMAKAN KENDIRI 122

  SOALAN DALAM TEKS 123

  RUJUKAN 124

 • UNIT 8 BADAN EKSEKUTIF 125

  PENGENALAN 125

  OBJEKTIF 125

  ISI PENTING 125

  8.1 Sejarah Ringkas 125

  8.2 Bahagian Pentadbiran Eksekutif 127

  8.2.1 Yang di-Pertuan Agong 127

  8.2.2 Perdana Menteri 128

  8.2.3 Jemaah Menteri 133

  8.2.4 Timbalan Menteri 134

  8.2.5 Setiausaha Parlimen 134

  8.2.6 Setiausaha Politik 135

  8.2.7 Setiausaha Jemaah Menteri 135

  8.3 Birokrasi Awam Persekutuan 135

  8.3.1 Kementerian 135

  8.3.2 Suruhanjaya 136

  RUMUSAN 137

  SEMAKAN KENDIRI 138

  SOALAN DALAM TEKS 138

  RUJUKAN 138

  UNIT 9 BADAN PERUNDANGAN 140

  PENGENA