PENGHANTARAN MAKLUMAT PENGKREDITAN CARUMAN s3p.mampu.gov.my/laporan_inovasi/1641-penghantaran...آ ...

download PENGHANTARAN MAKLUMAT PENGKREDITAN CARUMAN s3p.mampu.gov.my/laporan_inovasi/1641-penghantaran...آ  LAPORAN

of 22

 • date post

  15-Aug-2020
 • Category

  Documents

 • view

  3
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of PENGHANTARAN MAKLUMAT PENGKREDITAN CARUMAN s3p.mampu.gov.my/laporan_inovasi/1641-penghantaran...آ ...

 • LAPORAN INOVASI UNTUK HAB INOVASI SEKTOR AWAM (HISA):

  PENGHANTARAN MAKLUMAT PENGKREDITAN CARUMAN KEPADA MAJIKAN SECARA ELEKTRONIK

  HAB INOVASI SEKTOR AWAM (HISA)

 • LAPORAN INOVASI UNTUK HAB INOVASI SEKTOR AWAM (HISA):

  PENGHANTARAN MAKLUMAT PENGKREDITAN CARUMAN KEPADA MAJIKAN SECARA ELEKTRONIK

  PERKARA MUKA SURAT

  BAHAGIAN 1 : LATAR BELAKANG 1

  1.1 Apa itu Penghantaran Maklumat Pengkreditan Caruman Kepada Majikan Secara Elektronik?

  1.2 Keistimewaan dan Faedah Inovasi 1 - 2

  BAHAGIAN 2 : LAPORAN INOVASI 3

  2.1 Tujuan Inovasi 3 2.2 Proses Pelaksanaan Inovasi 7

  2.3 Impak Inovasi

  2.3.1 Elemen Inovatif/Kreatif

  i. Penciptaan nilai/elemen baru/tambah baik

  ii. Elemen mempermudahkan/penyelesaian masalah

  iii. Lain-lain berkaitan

  2.3.2 Elemen Keberkesanan

  i. Gambaran faedah yang nyata diperolehi

  ii. Peningkatan produktiviti/kepuasan

  iii. Penjanaan pendapatan (sekiranya berkaitan)

  2.3.2 Elemen Signifikan

  i. Bagaimana perkhidmatan boleh mesra pelanggan

  ii. Penjimatan masa/kos/sumber manusia

  iii. Sejauh mana ianya memenuhi objektif inisiatif ini diambil

  2.3.3 Elemen Relevan

  i. Sumbangan kepada agenda organisasi/nasional

  9

  11

  11

  15

  2.4 Pengiktirafan Diterima 16

  BAHAGIAN 3 : PENUTUP 19

  KANDUNGAN

 • LAPORAN INOVASI UNTUK HAB INOVASI SEKTOR AWAM (HISA):

  PENGHANTARAN MAKLUMAT PENGKREDITAN CARUMAN KEPADA MAJIKAN SECARA ELEKTRONIK

  1

  1.1 APA ITU PENGHANTARAN MAKLUMAT PENGKREDITAN CARUMAN KEPADA

  MAJIKAN SECARA ELEKTRONIK?

  1.1.1 Pada setiap bulan, majikan perlu membayar Caruman untuk pekerja

  mereka. Bayaran itu disertakan dengan Borang Caruman yang

  mengandungi butiran pekerja yang dicarumkan. Selepas caruman

  dikreditkan oleh KWSP, penyata akan dihantar kepada majikan untuk

  menyemak sama ada pengkreditan akaun ahli adalah teratur. Disamping

  itu, sekiranya terdapat caruman yang tidak dapat dikreditkan kerana

  maklumat tidak lengkap, Jadual Caruman Tanpa Maklumat Lengkap turut

  dihantar sekali untuk dilengkapkan oleh majikan.

  1.1.2 Sebelum ini penghantaran maklumat pengkreditan caruman kepada

  majikan adalah secara pos yang mengambil masa satu hingga dua

  minggu untuk sampai kepada majikan. Majikan akan mengambil masa

  yang lebih lama untuk memaklumkan KWSP sekiranya terdapat

  maklumat caruman yang tidak tepat. Selain itu, majikan yang

  mempunyai ramai pekerja juga memerlukan lebih masa untuk membuat

  semakan secara manual.

  1.1.3 Berdasarkan permasalahan ini, KWSP telah melaksanakan inisiatif

  Penghantaran Maklumat Pengkreditan Caruman Kepada Majikan Secara

  Elektronik berserta emel khas (epostedlist@epf.gov.my) bagi

  membolehkan majikan berhubung terus dengan KWSP sekiranya

  terdapat sebarang pertanyaan atau aduan. Majikan boleh membuat

  semakan melalui komputer dan peranti mudah alih bila-bila masa dan di

  mana jua untuk memastikan penyelenggaraan akaun majikan adalah

  teratur. Disamping itu, ahli juga dapat menyemak caruman yang dibayar

  oleh majikan dengan segera selepas dikreditkan ke akaun mereka.

  BAHAGIAN 1 : LATAR BELAKANG

  mailto:epostedlist@epf.gov.my

 • LAPORAN INOVASI UNTUK HAB INOVASI SEKTOR AWAM (HISA):

  PENGHANTARAN MAKLUMAT PENGKREDITAN CARUMAN KEPADA MAJIKAN SECARA ELEKTRONIK

  2

  1.2 KEISTIMEWAAN DAN FAEDAH INOVASI PENGHANTARAN MAKLUMAT

  PENGKREDITAN CARUMAN KEPADA MAJIKAN SECARA ELEKTRONIK

  1.2.1 Pelaksanaan inisiatif Penghantaran Maklumat Pengkreditan Caruman

  Kepada Majikan Secara Elektronik ini telah memberi banyak faedah

  kepada organisasi dan pelanggan KWSP seperti berikut:

  i. Bagi KWSP

  a. Jimat kos - Kos operasi adalah lebih rendah berbanding

  penghantaran secara pos.

  b. Cepat - Proses cetakan dan penghantaran ini dikurangkan dari 2

  minggu kepada 1 hari.

  c. Selamat - Pemprosesan data dibuat di Premis KWSP serta

  penyata yang dihantar kepada majikan menggunakan Portable

  Document Format (PDF) dilindungi dengan kata laluan.

  d. Mesra alam dan jimat ruang simpanan - Paperless iaitu penyata

  dihantar dalam bentuk softcopy dan bukannya cetakan.

  ii. Bagi Majikan

  a. Penyata diterima lebih awal selepas bayaran caruman

  dikreditkan.

  b. Semak emel bila-bila masa dan di mana jua (24/7).

  c. Menggunakan kata laluan untuk membuka lampiran bagi

  mengelakkan kebocoran maklumat.

  d. Tidak perlu rekod penyimpanan manual kerana penyata

  dihantar dalam bentuk soft copy.

  iii. Bagi Negara

  a. Mendokong agenda e-Government (Transaksi secara elektronik).

  b. Selaras Teras Misi Nasional – memberi ‘perkhidmatan kelas

  pertama’ (Rakyat Didahulukan) dan ‘berkesan kos’ (Pencapaian

  Diutamakan).

  c. Menepati Program Transformasi Negara – menggalakkan

  budaya kreatif dan inovatif dalam KWSP.

 • LAPORAN INOVASI UNTUK HAB INOVASI SEKTOR AWAM (HISA):

  PENGHANTARAN MAKLUMAT PENGKREDITAN CARUMAN KEPADA MAJIKAN SECARA ELEKTRONIK

  3

  2.1 TUJUAN INOVASI

  2.1.1 Pada setiap bulan, majikan perlu membayar Caruman untuk pekerja

  mereka. Bayaran itu disertakan dengan Borang Caruman yang

  mengandungi butiran pekerja yang dicarumkan. Selepas caruman

  dikreditkan oleh KWSP, penyata akan dihantar kepada majikan untuk

  menyemak sama ada pengkreditan akaun ahli adalah teratur. Sebelum

  ini penghantaran penyata kepada majikan adalah secara pos yang

  mengambil masa satu hingga dua minggu untuk sampai kepada majikan.

  2.1.2 Sekiranya terdapat maklumat caruman yang tidak tepat, majikan akan

  mengambil masa yang lebih lama untuk memaklumkan KWSP. Disamping

  itu, majikan yang mempunyai ramai pekerja akan mengambil masa lebih

  lama untuk membuat semakan secara manual.

  2.1.3 Berdasarkan permasalahan ini, KWSP telah melaksanakan inisiatif bagi

  Penghantaran Maklumat Pengkreditan Caruman Kepada Majikan Secara

  Elektronik yang disertakan dalam emel khas seperti dalam Gambarajah 1

  dan Gambarajah 2. Ini membolehkan majikan berhubung terus dengan

  KWSP sekiranya terdapat sebarang pertanyaan atau aduan kesilapan

  pengkreditan akaun ahli.

  2.1.4 Majikan juga boleh menyemak Penyata Caruman dan Jadual Caruman

  Tanpa Maklumat Lengkap dalam Portable Document Format (PDF) di

  komputer dan peranti mudah alih pada bila-bila masa dan di mana jua

  seperti Gambarajah 3 dan Gambarajah 4.

  BAHAGIAN 2 : LAPORAN INOVASI

 • LAPORAN INOVASI UNTUK HAB INOVASI SEKTOR AWAM (HISA):

  PENGHANTARAN MAKLUMAT PENGKREDITAN CARUMAN KEPADA MAJIKAN SECARA ELEKTRONIK

  4

  Gambarajah 1 : Contoh Emel Penghantaran Maklumat Pengkreditan Caruman

  Kepada Majikan Secara Elektronik

  Gambarajah 2 : Emel khas (epostedlist@epf.gov.my)

  untuk majikan memberikan maklum balas atau aduan

  mailto:epostedlist@epf.gov.my

 • LAPORAN INOVASI UNTUK HAB INOVASI SEKTOR AWAM (HISA):

  PENGHANTARAN MAKLUMAT PENGKREDITAN CARUMAN KEPADA MAJIKAN SECARA ELEKTRONIK

  5

  Gambarajah 3 : Contoh Penyata Caruman

  Gambarajah 4 : Contoh Jadual Caruman Tanpa Maklumat Lengkap

 • LAPORAN INOVASI UNTUK HAB INOVASI SEKTOR AWAM (HISA):

  PENGHANTARAN MAKLUMAT PENGKREDITAN CARUMAN KEPADA MAJIKAN SECARA ELEKTRONIK

  6

  2.1.5 Tujuan inovasi ini adalah untuk:

   Memastikan maklumat caruman yang dikreditkan cepat sampai,

  selamat, jimat kos dan mesra alam sekitar.

   Majikan dapat membuat semakan, seterusnya memaklumkan KWSP

  sekiranya terdapat kesilapan maklumat pengkreditan caruman.

   Objektif ini dicapai melalui inovasi dalam bidang berikut:

  Bil Ciri-ciri Kelebihan Keterangan

  1 Cepat sampai Penyata Caruman Majikan akan dihantar kepada

  majikan selepas caruman dikreditkan ke akaun ahli

  dan akan diemelkan terus kepada alamat emel

  majikan selepas pemprosesan data selesai. Proses

  cetakan dan penghantaran ini dikurangkan dari 2

  minggu kepada 1 hari.

  2 Selamat Pemprosesan data dibuat di Premis KWSP serta penyata yang dihantar kepada majikan menggunakan Portable Document Format (PDF) dilindungi dengan kata laluan. Penyata tersebut tidak boleh dibuka sekiranya kata laluan yang dikunci masuk tidak tepat. Ini termasuklah pengesahan alamat emel telah dibuat terlebih dahulu sebelum penyata dihantar melalui emel.

  3 Penjimatan kos Kos operasi adalah lebih rendah berbanding

  penghantaran secara pos. Ini kerana, kos operasi

  adalah berdasarkan caj per transaksi tanpa mengira

  bilangan pekerja dan kos setem yang berdasarkan

  berat kertas. Ini termasuklah kos p