Penghargaan

Click here to load reader

 • date post

  20-May-2015
 • Category

  Sports

 • view

  63.564
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of Penghargaan

 • 1. PENGHARGAANMelalui peluang keemasan ini, saya Muhamad Zaini Bin Zainuddin ingin merakamkan jutaan terima kasih dan setinggi-tinggi penghargaan kepada guru bimbingan saya juga merangkap guru sejarah iaitu Cik.Harniza Bt Zainal Abidin kerana telah banyak memberikan saya tunjukajar sehingga tersiapnya folio sejarah ini.Selain itu, penghargaan dan terima kasih juga ditujukan pada ahli keluarga saya yang banyak membantu saya dalam hal kewangan dan tenaga untuk membantu saya menyiapkan folio ini. Tidak dilupakanjuga teman-teman yang banyak membantu dan tidak jemu memberikantunjuk ajar.Folio ini juga telah menjadi salah satu daripada prosesmengulangkaji bagi saya, dan saya berharap pencapaian saya dalammatapelajaran ini akan bertambah baik. Semoga kerja khusus sepertiini akan terus dijalankan untuk masa akan datang untuk memantapkan dan meningkatkan lagi pengetahuan geografi pelajar-pelajar.Akhir kata, sekali lagi ingin saya ucapkan setinggi-tinggipenghargaan dan terima kasih kepada semua pihak yang terlibat dalammenghasilkan folio ini. Saya juga menyusun sepuluh jari memohon kemaafan seandainya terdapat sebarang kesalahan yang tidak disengajakan di dalam folio ini. Sekian, terima kasih.