PENGURUSAN CUTI PEGAWAI PERKHIDMATAN · PDF file 2015-09-15 · mendapat kelulusan...

Click here to load reader

 • date post

  12-Jan-2020
 • Category

  Documents

 • view

  2
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of PENGURUSAN CUTI PEGAWAI PERKHIDMATAN · PDF file 2015-09-15 · mendapat kelulusan...

 • PENGURUSAN CUTI

  PEGAWAI PERKHIDMATAN

  AWAM

  1

 • 2

 • 3

  Prinsip Pemberian Kemudahan:

 • 4

  Tafsiran „Cuti‟:

  “sebarang tempoh seseorang pegawai itu dibenarkan meninggalkan tugasnya dan peninggalan tugas itu tidak dikira sebagai putus perkhidmatan atau sebagai berhenti kerja”

  Perintah Am 1 (i) Bab C

 •  Dibenarkan melalui kebenaran secara bertulis/e- Cuti

   Diberi kebenaran secara lisan dan kemudiannya mendapat kelulusan bertulis/e-Cuti

   Meninggalkan tugas tanpa cuti atau tanpa kebenaran terlebih dahulu tetapi terdapat sebab yang munasabah yang boleh diterima dan seterusnya dengan serta merta melaporkan kepada ketua jabatan. Jika alasan diterima, guna kemudahan cuti rehat secara formal dengan mengisi borang permohonan cuti untuk diluluskan/memohon melalui e-Cuti

  Bagaimana jika tidak mendapat kelulusan?

  5

 • Perintah Am, Bab C 14 (A)

  (a) Tiada gaji bagi tempoh tidak hadir bekerja tanpa cuti

  Tidak hadir bertugas tanpa cuti, tanpa kebenaran ketua

  jabatan (KJ) terlebih dahulu / tanpa sebab-sebab yang

  munasabah boleh menyebabkan tindakan tatatertib.

  (b) Suatu perakuan daripada Ketua Jabatan berkenaan

  ketidakhadiran bekerja di (a), adalah satu kuasa yang mencukupi utk memotong gaji/emolumen

  6

 • Cuti tidak diberi secara automatik. Cuti perlu diluluskan oleh Ketua Jabatan / Kuasa Tertentu .

  (mengikut mana yang berkenaan).

  Ia juga boleh diberi apabila seseorang pegawai itu berkelayakan di bawah peraturan jenis-jenis cuti yang berkaitan.

  7

 • JENIS-JENIS CUTI DALAM PERKHIDMATAN AWAM

  CUTI YANG DIBERI KERANA PERKHIDMATAN

  • Cuti Rehat

  • Cuti Separuh Gaji

  • Cuti Tanpa Gaji

  • *Guru:

  • Cuti Penggal

  • Cuti Rehat Khas

  CUTI ATAS SEBAB PERUBATAN

  • Cuti Sakit

  • Cuti Sakit Lanjutan

  • Cuti Kerantina

  • Cuti Kecederaan

  • Cuti Tibi, Kusta Dan Barah

  • Cuti Bersalin

  CUTI TIDAK BEREKOD

  •Cuti Gantian

  •Cuti Untuk Mengambil Peperiksaan

  •Cuti Isteri Bersalin

  •Cuti Urusan Kematian Ahli Keluarga Terdekat

  •Cuti Tugas Khas Perubatan

  •*terdapat banyak lagi CTR

  CUTI-CUTI LAIN

  • Cuti Haji

  • Cuti Menjaga Anak (Tanpa Gaji)

  • Cuti Berkursus (Cuti Belajar)

  • Kebenaran Tidak Hadir Bertugas Atas Sebab Kecemasan Am

  8

 • CUTI YANG DIBERI KERANA PERKHIDMATAN

 • 10

  Tafsiran “Perkhidmatan Yang Melayakkan”:

  “perkhidmatan yang diambil kira bagi mengira kelayakan mendapat cuti seseorang pegawai dan terdiri daripada masa-masa bertugas, cuti rehat dan cuti sakit tetapi tidak termasuk cuti separuh gaji, cuti tanpa gaji, cuti haji, cuti tibi, kusta dan barah dan cuti belajar”

  Perintah Am 1 (ix) Bab C

 • 11

  bergantung kepada perkhidmatan yang

  melayakkan

  akan menjejaskan kelayakan Cuti Rehat

  CUTI YANG DIBERI KERANA PERKHIDMATAN

  PERKHIDMATAN YANG MELAYAKKAN

  Masa-masa Bertugas

  Cuti Rehat

  Cuti Sakit

  PERKHIDMATAN YANG TIDAK MELAYAKKAN

  Cuti Separuh/ Tanpa Gaji

  Cuti Haji

  Cuti Tibi, Kusta Dan Barah

  Cuti Belajar

 • 12

  Tafsiran “Cuti Rehat”

  -“cuti bergaji penuh yang diberi kerana

  perkhidmatan yang melayakkan dalam sesuatu

  tahun, dari bulan Januari hingga Disember”

  DASAR CUTI REHAT - Tujuan kecekapan dan kepentingan pegawai

  - Seberapa yang boleh, Ketua Jabatan hendaklah

  menyediakan giliran cuti rehat bagi staf dibawah

  seliaanya.

  Perintah Am 1 (ii) Bab C

  CUTI REHAT (CR)

 • 13

  KUMPULAN/GRED

  Pengurusan Tertinggi

  31 - 54

  21 – 30

  1 - 20

  < 10 TAHUN

  30 hari

  30 hari

  25 hari

  20 hari

  ≥ 10 TAHUN

  35 hari

  35 hari

  30 hari

  25 hari

  Lantikan sebelum 1 September 2005 (PP 4/2002)

  Kelayakan CR

  Kemudahan Cuti Pegawai Perkhidmatan Awam/Lampiran-C8.pdf

 • 14

  KUMPULAN/GRED

  Pengurusan Tertinggi

  31 - 54

  21 – 30

  1 - 20

  < 10 TAHUN

  30 hari

  30 hari

  25 hari

  20 hari

  ≥ 10 TAHUN

  30 hari

  30 hari

  30 hari

  25 hari

  Kelayakan CR

  Lantikan mulai 1 September 2005 hingga 31 Disember 2008 (PP 20/2005)

  Kemudahan Cuti Pegawai Perkhidmatan Awam/pp2005.pdf

 • 15

  KUMPULAN/GRED

  Pengurusan Tertinggi

  31 - 54

  21 – 30

  1 - 20

  < 10 TAHUN

  25 hari

  25 hari

  25 hari

  20 hari

  ≥ 10 TAHUN

  25 hari

  25 hari

  25 hari

  25 hari

  Kelayakan CR

  Lantikan mulai 1 Januari 2009 (PP 14/2008)

  • termasuk pegawai sedang berkhidmat yang bersetuju menerima opsyen melalui PP 14/2008

  Kemudahan Cuti Pegawai Perkhidmatan Awam/pp142008 - Pengurangan Cuti Rehat (Awam).pdf

 • Tempoh Perkhidmatan

  Yang Melayakkan (PYM) x Kelayakan CR

  Tahunan 365 hari

  16

  Formula Pengiraan Kelayakan CR

  Contoh Pengiraan Kelayakan CR

  Cuti Separuh Gaji selama 122 hari (tidak layak cuti rehat)

  Kelayakan CR bagi tahun ini = 243

  x 25 365

  = 17 hari

 •  Lantikan pada 1 April 2011

   Jawatan = N17

   Kelayakan cuti setahun = ?

   Kelayakan cuti rehat bagi tahun 2011= ?

  17

 •  Jawatan = N41

   Cuti rehat tahunan = 30 hari

   Pergi tunaikan Haji 2011= 47 hari

   Kelayakan cuti rehat sebenar 2011 = ?

  18

 •  Tempoh kelayakan adalah mengikut tempoh kontrak individu

  BUKAN secara tahunan

  Kelayakan = 25 hari setahun

  Lantikan = 15.2.2010 - 14.2.2011

   Baki cuti tidak diambil akan luput apabila tempoh kontrak

  tamat atau dibayar Award Gantian Cuti Rehat sebanyak :

  “¼ daripada kelayakan cuti rehat, maksimun 8 hari mengikut mana yang lebih rendah”

  Kelayakan = 25 hari setahun

  GCR = ¼ x 25 = 6 hari shj

  19

 •  Staf sambilan adalah layak diberi 1 hari cuti rehat bergaji

  penuh bagi setiap kali genap 23 hari bekerja tetapi tidak

  melebihi tujuh hari dalam setahun kalendar.

  23 hari bekerja = 1 cuti rehat

   Bilangan hari bekerja yang melayakkan anggota sambilan

  diberi cuti rehat bergaji penuh tidak dihadkan kepada hari

  bekerja dalam sesuatu bulan tertentu sahaja bahkan anggota

  boleh mengumpul hari bekerja dalam bulan yang lain tetapi

  hendaklah dalam tahun yang sama.

  20

 • 21

  Berdasarkan Perkhidmatan Yang

  Melayakkan

  Diambil pada bila- bila masa dalam sesuatu tahun

  Diluluskan oleh Ketua Jabatan

  Baki CR tahun pertama boleh dibawa sehingga ke tahun ketiga (PP 9/1991)

  •Tahun Pertama – 2006

  •Tahun Kedua – 2007

  •Tahun Ketiga – 2008

  •Baki CR tahun 2006 boleh dibawa sehingga tahun 2008, luput jika tidak digunakan pada akhir 2008

  Syarat CR

  Kemudahan Cuti Pegawai Perkhidmatan Awam/Lampiran D - pp0991.pdf

 • 22

  CR yang tidak dapat dihabiskan

  – GCR

  2 keadaan yang mengubah

  kelayakan CR:

  • Maksimum 150 hari (PP 18/2008)

  • CR tahun semasa sahaja

  • ½ daripada kelayakan CR tahun semasa atau maksimum 15 hari dalam setahun

  • Genap 10 tahun perkhidmatan

  • Dinaikkan pangkat

  Syarat CR

  Kemudahan Cuti Pegawai Perkhidmatan Awam/pp182008.pdf

 •  Jawatan = N17 (dilantik pada 31 .8.2005)

   Kelayakan cuti setahun = 20 hari

   Naik pangkat N22 pada 1.7.2011

   Berapa cuti rehatnya pada tahun 2011 ?

  23

 • TEMPOH KADAR CUTI

  REHAT TAHUN PERKHIDMATAN

  20/08/1998 – 19/08/1999 25 Tahun Pertama

  20/08/1999 – 19/08/2000 25 Tahun Kedua

  20/08/2000 – 19/08/2001 25 Tahun Ketiga

  20/08/2001 – 19/08/2002 25 Tahun Keempat

  20/08/2002 – 19/08/2003 25 Tahun Kelima

  20/08/2003 – 19/08/2004 25 Tahun Keenam

  20/08/2004 – 19/08/2005 25 Tahun Ketujuh

  20/08/2005 – 19/08/2006 25 Tahun Kelapan

  20/08/2006 – 19/08/2007 25 Tahun Kesembilan

  20/08/2007 – 19/08/2008

  (Layak tambahan 5 hari CR pada

  1/1/2008)

  25

  30*

  Tahun Kesepuluh

  (Genap 10 Tahun Perkhidm