Penyediaan Laporan Perbelanjaan

download Penyediaan Laporan Perbelanjaan

of 22

Embed Size (px)

Transcript of Penyediaan Laporan Perbelanjaan

  • 1. PENYEDIAAN LAPORANPENYEDIAAN LAPORAN PERBELANJAANPERBELANJAAN oleh : Zamani bin Azali Akauntan (Naziran & Pemantauan) Bahagian Akaun, Kementerian Kerja Raya

2. Kategori LaporanKategori Laporan Laporan HarianLaporan Harian Laporan BulananLaporan Bulanan Laporan-laporan yang berkaitanLaporan-laporan yang berkaitan perbelanjaan / bayaranperbelanjaan / bayaran 3. Laporan HarianLaporan Harian Laporan harian adalah Buku Vot, yangLaporan harian adalah Buku Vot, yang menunjukkanmenunjukkan Jumlah PeruntukanJumlah Peruntukan Jumlah PerbelanjaanJumlah Perbelanjaan Jumlah Tanggungan danJumlah Tanggungan dan Baki PeruntukanBaki Peruntukan Kategori LaporanKategori Laporan 4. BV381 Laporan Harian Vot 5. Laporan BulananLaporan Bulanan Penyesuaian VotPenyesuaian Vot Laporan Bulanan Mengurus /Laporan Bulanan Mengurus / PembangunanPembangunan Kategori LaporanKategori Laporan 6. BV500 Laporan Penyesuaian Akaun Vot 7. BV551M Laporan Bulanan Vot Mengurus 8. BV551M Laporan Bulanan Vot Pembangunan 9. Laporan-laporan LainLaporan-laporan Lain Laporan kelewatan bayaranLaporan kelewatan bayaran Laporan prestasi proses bayaran bilLaporan prestasi proses bayaran bil sempurnasempurna Laporan prestasi proses bayaran bilLaporan prestasi proses bayaran bil belum sempurnabelum sempurna 10. BV342 Laporan Kelewatan Bayaran Bil Mengikut Tarikh Terima 11. BV342 Laporan Kelewatan Bayaran Bil Mengikut Tarikh Bayar 12. BV343 Laporan Prestasi Proses Bayaran Bil Sempurna Mengikut Tarikh Terima 13. BV343 Laporan Prestasi Proses Bayaran Bil Sempurna Mengikut Tarikh Baya 14. BV346 Laporan Kelewatan Bayaran Bil Pembekal Mengikut Tarikh Terima 15. BV346 Laporan Kelewatan Bayaran Bil Pembekal Mengikut Tarikh Bayar 16. Kepentingan Laporan-Kepentingan Laporan- laporan yang Dikeluarkanlaporan yang Dikeluarkan Sebagai alat pemantauan bagi PegawaiSebagai alat pemantauan bagi Pegawai PengawalPengawal Kawalan peruntukan & perbelanjaanKawalan peruntukan & perbelanjaan Prestasi PTJ/Pusat KosPrestasi PTJ/Pusat Kos Membantu di dalam penyediaanMembantu di dalam penyediaan belanjawanbelanjawan 17. TelTel :: 03-2771419503-27714195 FaxFax :: 03-2715750603-27157506 e-Maile-Mail :: zamani@anm.gov.myzamani@anm.gov.my 2222 SekianSekian Terima KasihTerima Kasih