PERANCANGAN STRATEGIK ICT SMK TUN MUTAHIR 2010-2012

download PERANCANGAN STRATEGIK ICT SMK TUN MUTAHIR 2010-2012

of 31

 • date post

  08-Apr-2018
 • Category

  Documents

 • view

  241
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of PERANCANGAN STRATEGIK ICT SMK TUN MUTAHIR 2010-2012

 • 8/7/2019 PERANCANGAN STRATEGIK ICT SMK TUN MUTAHIR 2010-2012

  1/31

  SMK TUN MUTAHIR ,

  75200 BATU BERENDAM, MELAKA

  PERANCANGAN STRATEGIK ICT 2010-2012

  Disediakan oleh:

  HAJI ZOLKAPLY BIN YUNUS

  PENGETUA SMK TUN MUTAHIR,

  BATU BERENDAM

  23 DISEMBER 2009

 • 8/7/2019 PERANCANGAN STRATEGIK ICT SMK TUN MUTAHIR 2010-2012

  2/31

  VISI ICT

  SMK TUN MUTAHIR MENJADI

  SEKOLAH BERDAYA SAING DALAMBIDANG ICT

  MENJELANG 2012

 • 8/7/2019 PERANCANGAN STRATEGIK ICT SMK TUN MUTAHIR 2010-2012

  3/31

  MISIUntuk menyediakan kemudahan

  infrastruktur, modal insan

  berpengetahuan danberkemahiran serta

  menggunakan sumber ICT secara

  optimum ke arah pembestariansekolah

 • 8/7/2019 PERANCANGAN STRATEGIK ICT SMK TUN MUTAHIR 2010-2012

  4/31

  DASAR ICT SEKOLAH

  Semua pentadbir, guru dan staf sokongan

  menggunakan ICT untuk mempertingkatkan

  kecekapan, dan keberkesanan sistempengurusan.

  Pengautomasian pejabat dan sistem aplikasi

  pengurusan yang membawa kepada

  penambahbaikan proses kerja.

 • 8/7/2019 PERANCANGAN STRATEGIK ICT SMK TUN MUTAHIR 2010-2012

  5/31

  DASAR ICT SEKOLAH

  Semua murid diberi peluang memperolehi

  kemahiran menggunakan kemudahan ICT.

  Semua guru menggunakan kemudahan ICTsebagai alat pengajaran dan pembelajaran

  termasuk penggunaan perisian kursus

  (courseware), internet dan aplikasi yang lain.

  Mengurangkan kos pengurusan dan masa

  melalui kemudahan ICT.

 • 8/7/2019 PERANCANGAN STRATEGIK ICT SMK TUN MUTAHIR 2010-2012

  6/31

  KERANGKA PELAN PEMBESTARIAN SEKOLAH

  SMK TUN MUTAHIR

  2010 - 2012

  HALA TUJU

  SMKTMu MENJELANG

  2012

  Asas

  Pembangunan

  Misi

  Visi

  Dasar

  Modal Insan

  Guru, Murid

  & Staf

  Sokongan

  Berkemahira

  n ICT

  Penggunaan

  ICT

  Pentadbiran

  &

  Pengurusan

  P & P

  Aplikasi ICTRPI Online

  Isis Qnet

  E-DisplinBlog

  E-Mail

  Patskom

  E-Perolehan

  EMIS Online

  E-Tukar

  E-MATEKS

  Infrastruktur

  ICT

  WiFi

  Komputer

  LCD

  Fotoskam

  Info Komuniti

  E-Forum

  E-Mail

  Blog Sekolah

  Blog Panitia

  KEPIMPINAN

  PENGETUA

  MATLAMAT PEMBESTARIAN SEKOLAH

 • 8/7/2019 PERANCANGAN STRATEGIK ICT SMK TUN MUTAHIR 2010-2012

  7/31

  OBJEKTIF

  Melahirkan guru dan murid yang dapat

  mengoptimumkan penggunaan ICT dalam

  pengajaran dan pembelajaran.Meningkatkan penggunaan sistem e-pengurusan

  dalam kalangan guru dan staf sokongan.

  Menjalinkan hubungan ibu bapa dan komuniti

  melalui penggunaan ICT

 • 8/7/2019 PERANCANGAN STRATEGIK ICT SMK TUN MUTAHIR 2010-2012

  8/31

  PERANCANGAN STRATEGIK ICT

  2010-2012ANALISIS SWOT

 • 8/7/2019 PERANCANGAN STRATEGIK ICT SMK TUN MUTAHIR 2010-2012

  9/31

  KEKUATAN (STRENGTH S)

  y

  S1 Guru mencukupi 100 % terlatihyS2 - 100% guru mempunyai kemahiran asas

  dalam ICT

  yS3- Terdapat 50% staf sokongan mempunyai

  kemahiran asas ICT

  yS4- Terdapat 5 orang guru berkelulusan ICT

  yS5 -Ada kemudahan makmal komputer yang

  lengkap dan diselenggarayS6- Kemudahan makmal sains , pusat

  sumbersekolah dan kompnennya, bilik

  pendidikan khas, dan bilik mesyuarat

  yS7- Ada kemudahan peralatan PPSMI

  yS8 -Ada Peruntukan PCG matapelajaran dan

  pusat sumber

  yS9- Pengetua berpengalaman danberkemahiran ICT

  yS10- 100% murid celik ICT

  yS11- Ada kemudahan ISIS, e-Disiplin, Q-Net

  dan e-MATEKS

  KELEMAHAN (WEAKNESS W)

  y

  W1 50% staf sokongan yang kurangkemahiran asas ICT

  yW2 Kemudahan peralatan ICT sering

  dirosakkan oleh murid.

  yW3 Ada guru yang kurang menggunakan

  ICT untuk pengajaran dan pembelajaran

  yW4-Kawasan liputan Wi-Fi tidak menyeluruh

  y

  W5- Peralatan PPSMI sering rosakyW6- Kurang komunikasi antara pihak sekolah

  dan ibu bapa

 • 8/7/2019 PERANCANGAN STRATEGIK ICT SMK TUN MUTAHIR 2010-2012

  10/31

  PELUANG (OPPORTUNITIES O)

  yO1 PIBG membiayai dan menyokong

  program ICT sekolah

  yO2 Bantuan komputer daripada pihak

  swasta

  y

  O3 Bantuan daripada Jabatan PelajaranMelaka, PPD, BTPN dan PKG Batu Berendam

  yO4 Bantuan kepakaran dan pelbagai

  kemudahan daripada pihak luarseperti Utem

  dan MMU

  ANCAMAN (THREATS T)

  yT1 Ibu bapa kurang celik komputer

  yT2 Kurang sokongan ibu bapa

  yT3 - Ibu bapa tiada kemudahan ICT dirumah

  yT4- Gangguan server di makmal komputer

  y

  T5 Murid lebih berminat kepada bahanpicisan dalam internet berbanding bahan ilmiah

  yT6- Harapan ibu bapa yang terlalu tinggi

  terhadap pencapaian anak

 • 8/7/2019 PERANCANGAN STRATEGIK ICT SMK TUN MUTAHIR 2010-2012

  11/31

  PELAN STRATEGIK ICT 201O-2012

  ISU

  STRATEGIK

  MATLAMAT

  STRATEGIK

  OBJEKTIF KPI TOV

  2009

  2010 2011 2012

  Penggunaan

  emudahan

  I untuk

  pengajaran

  dan

  pembelajaran

  erta

  pengurusansekolah

  masihkurang

  Tingkatkan

  penggunaan I T

  dalam pengajaran

  dan pembelajaran

  serta pengurusan

  sekolaholeh

  pentadbir, guru-

  guru, murid-murid

  Meningkatkan

  penggunaan I T

  dalamkalangan

  guru, staf

  sokongandan

  murid

  Peratusan

  Penggunaan

  , komputer

  danbahan I T

  Peratus

  penggunaane-

  mel dalampengurusan

  Peratus

  penggunaan

  makmal komputer

  Peratus

  penggunaan

  duwebTV

  BilanganBlog

  unit/sub-unit

  Bilanganblog

  panitia

  0

  30

  0

  20

  2

  2

  7

  0

  7

  0

  2

  7

  90

  90

  90

  70

  10

  100

  98

  100

  80

  8

  1

 • 8/7/2019 PERANCANGAN STRATEGIK ICT SMK TUN MUTAHIR 2010-2012

  12/31

  ISU

  STRATEGIK

  MATLAMAT

  STRATEGIK

  OBJEKTIF KPI TOV

  2009

  2010 2011 2012

  Menaik taraf sistemWi-Fi

  Melengkapkan

  semua bilik khas

  dengan LCD

  Menambah

  bilangan komputer

  setiap bilik khas

  Meningkatkan

  kemahiran dan

  pengetahuan guru

  dan murid dalam

  ICT

  Peratus kawasanliputan

  Nisbah bilangan

  komputer:

  Bilangan bilik khas

  Nisbah bilangan

  LCD:Bilangan bilik

  khas

  Bilangan guru

  berkemahiran

  menggunakan

  komputer

  Bilangan staf

  sokongan yangberkemahiran

  menggunakan

  komputer

  Bilangan murid

  yang berkemahiran

  menggunakan

  komputer

  0%

  :19

  9:19

  50%

  50%

  60%

  0%

  :19

  12:19

  75%

  60%

  70%

  0%

  4:19

  14:19

  90%

  70%

  0%

  100%

  5: 19

  18:19

  98%

  80%

  90%

 • 8/7/2019 PERANCANGAN STRATEGIK ICT SMK TUN MUTAHIR 2010-2012

  13/31

 • 8/7/2019 PERANCANGAN STRATEGIK ICT SMK TUN MUTAHIR 2010-2012

  14/31

  KEKUATAN (STRENGTH S)yS1 Guru mencukupi 100 % terlatih

  yS2 - 100% guru mempunyai kemahiran asas dalam ICT

  yS3- Terdapat 50% staf sokongan mempunyai

  kemahiran asas ICT

  yS4- Terdapat 5 orang guru berkelulusan ICT

  y

  S5-Ada kemudahan makmal komputer yang lengkap

  dan diselenggara

  yS6- Kemudahan makmal sains , pusat sumber sekolah

  dan kompnennya, bilik pendidikan khas, dan bilik

  mesyuarat

  yS7- Ada kemudahan peralatan PPSMI

  yS8 -Ada Peruntukan PCG matapelajaran dan pusat

  sumber

  yS9- Pengetua berpengalaman dan berkemahiran ICT

  yS10- 100% murid celik ICT

  yS11- Ada kemudahan ISIS, e-Disiplin, Q-Net dan e-

  MATEKS

  KELEMAHAN (WEAKNESS W)yW1 50% staf sokongan yang kurang kemahiran

  asas ICT

  yW2 Kemudahan peralatan ICT sering dirosakkan

  oleh murid.

  yW3 Ada guru yang kurang menggunakan ICT

  untuk pengajaran dan pembelajaranyW4-Kawasan liputan Wi-Fi tidak menyeluruh

  yW5- Peralatan PPSMI sering rosak

  yW6- Kurang komunikasi antara pihak sekolah dan

  ibu bapa

  PELUANG (OPPORTUNITIES O)yO1 PIBG membiayai dan menyokong

  program ICT sekolah

  yO2 Bantuan komputer daripada pihak

  swasta

  yO3 Bantuan daripada Jabatan Pelajaran

  Melaka, PPD, BTPN dan PKG Batu Berendam

  yO4 Bantuan kepakaran dan pelbagai

  kemudahan daripada pihak luar seperti Utem

  dan MMU

  S-O Strategies

  S5,S6,S10,S11+O1,O2,O3,O4

  -Wujudkan permuafakatan dan kerjasama antara sekolah

  dgn. PIBG dan pihak luar( Strategi A)

  S1,S2,S4,S9+O1,O3,O4

  -Meningkatkan profesionalisme guru dalam ICT( Strategi

  B)

  S2,S4,S5,S6S10+O1,02,03

  -Meningkatkan pengetahuan dan kemahiran murid dalam

  ICT ( Strategi C)

  W-O Strategies

  W1,W3, W4 +O1,O2,O3,O4

  -Tingkatkan penggunaan ICT ( Strategi D)

  W1, w3, + O1, O2, O3,O4

  - Peningkatan kualiti pengurusan ( Strategi E)

  ANCAMAN (THREATS T)yT1 Ibu bapa kurang celik komputer

  yT2 Kurang sokongan ibu bapa

  yT3 - Ibu bapa tiada kemudahan ICT dirumah

  yT4- Gangguan server di makmal komputer

  yT5 Murid lebih berminat kepada bahan

  picisan dalam internet berbanding bahan ilmiah

  yT6- Harapan ibu bapa yang terlalu tinggi

  terhadappencapaian anak

  S-T StrategiesS2,S4,S5,S6,S7,S9, S10+T1,T3

  -Tingkatkan penggunaan ICT dalam pengajaran dan

  pembelajaran( Strategi F)

  S5,