Pertumbuhan Penduduk

download Pertumbuhan Penduduk

of 29

 • date post

  12-Jun-2015
 • Category

  Documents

 • view

  8.618
 • download

  2

Embed Size (px)

description

Kp Geografi, SMK Bingkor

Transcript of Pertumbuhan Penduduk

Kadar pertumbuhan pendudukBerlaku dalam tempoh antara 2 tempoh masa atau tahun yang berbeza. Wujud kesan pertambahan bilangan kelahiran dan kadar kematian. Beberapa angkubah perlu dikenalpasti bagi mengesan kadar pertumbuhan sesebuah kawasan, iaitu: iv. Kadar kelahiran. v. Kadar kematian.

PERTUMBUHAN PENDUDUK-Kadar pertumbuhan penduduk -Kepelbagaian faktoryang mempengaruhi pertumbuhan penduduk

Kadar kelahiranKadar kelahiran= Bil. Kelahiran hidup x 1000 Jum. Pend. Ptghn Thn ATAU q KK = Bil. Kelahiran hidup Jumlah pend. Ptghn Thn

X 100

Kadar KematianKadar kematian= Bil. Kmatin pend. 1 thn X 1000 Jum. Pend. Ptghn berkenaan ATAU KM = BKP1T JPPT X 100

Kadar pertumbuhan pendudukPerbezaan 2 angkubah tadi bakal menentukan kadar pertumbuhan penduduk. Ia juga dipengaruhi oleh kadar MIGRASI BERSIH : MB = Migrasi masuk - Migrasi Keluar. Umumnya , pertumbuhan penduduk dapat dikirakan secara kasar dengan cara berikut.

Sambungan

Rumus berikut : PP = Kadar Kelahiran - Kadar kematian + Migrasi Bersih. PP = KK - KM + MB x 1000 Jum. Pend bersih

Faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan pendudukBiologi : -Fisiologi dan kawalan penyakit. Persekitaran : Iklim, muka bumi dan bencana alam.

SambunganEkonomi: Bekalan buruh, taraf hidup dan pembangunan. Teknologi : - Perubatan dan pengangkutan

SanbunganSosial : Budaya, agama, keluarga dan adat resam. Politik : - Nasionalisme dan perancangan.

Iklim

Iklim

Iklim

TQTEST: 2. Kirakan kadar kelahiran negara X, jika jumlah penduduknya ialah 3 000 000 orang pada pertengahan tahun 2000. Tetapi bilangan kelahiran hidup hanya 2000 orang. 3. Kirakan kadar kematian negara x, jika bilangan kematian pada tahun 2000 ialah 500 orang.

TQ3. Kirakan migrasi bersih jika seramai 10 000 orang imigran datang ke negara X dan 3 000 imigran telah keluar pada tahun 2000. 4. Kirakan kadar pertumbuhan bagi negara X dalam tahun 2000.

Soalan uji IQSEBUAH WILAYAH DI KUWAIT MEMPUNYAI SERAMAI 500 000 ORANG PENDUDUK DALAM TAHUN 2009. PADA TAHUN TERSEBUT SEBANYAK 5000 KELAHIRAN DIREKODKAN. TETAPI KELAHIRAN HIDUP HANYA 4500 SAHAJA. KADAR KEMATIAN YANG DIREKODKAN 500. SEMENTARA IMIGRAN MASUK IALAH 2000 DAN IMIGRAN KELUAR 500. KIRAKAN KADAR PERTUMBUHAN PENDUDUK BAGI KUWAIT BAGI TAHUN 2009.

LEBIHAN PENDUDUKJUMLAH PENDUDUK MELEBIHI PENAWARAN SUMBER SEDIA ADA DALAM SESEBUAH NEGARA. SUMBER TERHAD TETAPI DITAWARKAN KEPADA RAMAI PIHAK.

LEBIHANTERBAHAGI

PENDUDUKSumber ada tetapi teknologi rendah.

KEPADA 2 BAHAGIAN :

3. LEBIHAN RELATIF

6. LEBIHAN MUTLAKSumber pengeluaran tidak cukup tampung keperluan asas.

LEBIHAN PENDUDUKLANGKAH LANGKAH MENGATASI : v Melaksanakan polisi KELUARGA KECIL BEIJING & SHANGHAI , CHINA (1998) Zero Population v PROGRAM PERANCANGAN KELUARGA (negara-negara ASEAN) Penggunaan kondom, pil perancang, penjarakan kehamilan, meningkatkan had umur perkahwinan.

LEBIHAN PENDUDUKLANGKAH-LANGKAH MENGATASI : v MENINGKATKAN PENGELUARAN DAN MEMAJUKAN SOSIOEKONOMI PENDUDUK. v MENGGALAKKAN PENDUDUK MELAKUKAN MIGRASI ANTARABANGSA DAN MELAKUKAN PROGRAM TRANSMIGRASI Polisi kerajaan Indonesia yang tidak halang penghijrahan (bekerja) ke Malaysia. Pindahkan penduduk P. Jawa ke Sulawesi, Kalimantan dan Sumatera.

PENDUDUK KURANGANSESEBUAH NEGARA MEMPUNYAI BILANGAN PENDUDUK YANG SEDIKIT BERBANDING JUMLAH SUMBER YANG ADA. JUMLAH PENDUDUK YANG ADA MASIH TIDAK MAMPU UNTUK MENGEKSPLOITASI SUMBER SEPENUHNYA. MALAYSIA, BRUNEI DAN AUSTRALIA.

PENDUDUK KURANGANFAKTOR-FAKTOR MEMPENGARUHI : v Kemajuan dalam bidang pendidikan mendorong wanita bekerja dan menghalang mempunyai ramai anak. v Amalan perancangan keluarga dan penjarakkan kehamilan yang berkesan. v Lewat berkahwin fertaliti (kesuburan wanita menuran). v Budaya mementingkan status quo dan kekayaan

PENDUDUK KURANGANMASALAH YANG DIHADAPI PENDUDUK KURANGAN : v Kekurangan tenaga kerja. v Saiz pasaran domestik yang kecil. v Pembaziran sumber alam. v Pembangunan sumber dan ekonomi menjadi lambat. v Pergantungan kepada tenaga kerja luar.

KONSEP ARAH ALIR PERTUMBUHAN PENDUDUKTERBAHAGI 4 : ii. Pertumbuhan negatif(KM >, KL , KM