PERUNDANGAN BERKAITAN PENYAKIT BERJANGKIT berkaitan ... kes penyakit tidak dilaporkan pelajar dari...

download PERUNDANGAN BERKAITAN PENYAKIT BERJANGKIT  berkaitan ... kes penyakit tidak dilaporkan pelajar dari angola bolos di ... •pendidikan kesihatan •penguatkuasaan .

of 70

 • date post

  06-Feb-2018
 • Category

  Documents

 • view

  235
 • download

  5

Embed Size (px)

Transcript of PERUNDANGAN BERKAITAN PENYAKIT BERJANGKIT berkaitan ... kes penyakit tidak dilaporkan pelajar dari...

 • CHE HUSSIN BIN BUSU Pegawai Kesihatan Persekitaran

  Unit Keselamatan & Kualiti Makanan

  JABATAN KESIHATAN NEGERI KELANTAN

  PERUNDANGAN BERKAITAN

  PENYAKIT BERJANGKIT DI

  MALAYSIA.

 • KANDUNGAN

  1. KEJADIAN PENYAKIT BERJANGKIT &

  YANG BERKAITAN DENGAN.

  2. LATAR BELAKANG APPPB 1988.

  3. PENGENALAN AKTA PPPB 1988

  4. PENGENALAN PERATURAN PPPB

  2006

  5. ISU.

 • KRM WABAK DENGGI DI KELANTAN

  LEPTOSPIROSIS

  H1N1/ sars / Selsema Burung

  KES PENYAKIT TIDAK DILAPORKAN

  PELAJAR DARI ANGOLA BOLOS DI

  KLIA

  KES TIBI TIDAK DILAPORKAN

  Nak pindah mayat

 • 4

  OVERVIEW

  AKTA PENCEGAHAN & PENGAWALAN PENYAKIT

  BERJANGKIT (APPPB) 1988

  PERATURAN-PERATURAN PENCEGAHAN & PENGAWALAN

  PENYAKIT BERJANGKIT (PENGIMPORTAN &

  PENGESPORTAN MAYAT, TISU MANUSIA DAN ORGANISMA

  DAN BAHAN PATOGENIK) 2006.

  PROSEDUR PENGELUARAN PERMIT PENGIMPORTAN &

  PENGEKSPORTAN MAYAT, TISU ANUSIA DAN ORGANISMA

  DAN BAHAN PATOGENIK.

 • AKTA PENCEGAHAN &

  PENGAWALAN PENYAKIT

  BERJANGKIT 1988

  AKTA 342.

  SATU AKTA BAGI MEMINDA DAN MENYATUKAN

  UNDANG UNDANG BERKAITAN DENGAN

  PENCEGAHAN & PENGAWALAN PENYAKIT

  BERJANGKIT DAN MENGADAKAN PERUNTUKAN

  MENGENAI PERKARA YANG BERKAITAN

  DIWARTAKAN 1 APRIL 1989

 • BAH. l - PERMULAAN

  SEKSYEN 1 TAJUK RINGKAS,

  PEMAKAIAN & MULA KUATKUASA.

  SEKSYEN 2 TAFSIRAN

 • TAFSIRAN KENDERAAN TERMASUKLAH KAPAL, PESAWAT UDARA, KERETAPI

  KENDERAAN JALANRAYA DAN APA APA ALAT PENGANGKUTAN

  YANG LAIN.

  KONTAK MANA MANA ORANG YANG TERDEDAH ATAU MUNGKIN

  TELAH TERDEDAH KEPADA RISIKO DIHINGGAPI SESUATU PENYAKIT,

  TERMASUK ORANG BARU TIBA DARI SESUATU KAWASAN

  JANGKITAN

  KETUA PENGARAH KETUA PENGARAH KESIHATAN

  PEGAWAI DIBERIKUASA MANA MANA PK,IK, ATAU MANA MANA

  ORANG DILANTIK OLEH MENTERI DIBAWAH SEK. 3.

  PK MANA MANA PK DI KKM, PBT TERMASUK KP, TKPK, PKN, TPK,

 • TAFSIRAN

  PENGASINGAN MEMISAHKAN SESEORANG/KUMPULAN ORANG DARI

  ORANG YANG LAIN, KECUALI K/TANGAN MENGIKUT APA CARA UNTUK

  MENCEGAH MEREBAKNYA JANGKITAN ITU, TERMASUK MERAWAT

  KEPADA MEREKA.

  PREMIS TERMASUK APA APA STRUKTUR, KEKAL ATAU SELAINYA,

  TANAH DIMANA STRUKTUR ITU TERLETAK DAN MANA MANA TANAH

  YANG BERSEBELAH YANG BERKAITAN, TERMASUK JALAN, TANAH

  LAPANG ATAU KENDERAAN.

  MEMBASMI KUMAN MEMUSNAHKAN ATAU MENGHAPUS AGEN

  PENYAKIT.

  PENYAKIT BERJANGKIT PENYAKIT YANG DINYATAKAN DALAM

  JADUAL PERTAMA.

 • TAFSIRAN

  RUMAH TUMPANGAN termasuklah hotel,

  asrama dan mana mana institusi tempat

  berlindung atau tempat berehat bagi orang

  orang yang memerlukan jagaan.

  STESYEN KUARANTIN mana mana tempat

  pengasingan atau pemerhatian dijalankan dan

  termasuklah sesuatu hospital penyakit berjangkit

  dan mana mana tempat yang diisytiharkan

  oleh Menteri sebagai Stesyen Kuarantin.

 • BAH. ll - PENTADBIRAN

  SEKSYEN 3 MENTERI MELANTIK

  PEGAWAI DIBERIKUASA

  SEKSYEN 5 BANTUAN POLIS

 • PERLANTIKAN PEGAWAI

  DIBERIKUASA

  1. Menteri boleh lantik mana mana orang yg sesuai.

  2. Seorang pengkhidmat awam mengikut Kanun

  Keseksaan.

  3. Perlu menjaga kerahsiaan dalam tugasnya.

  4. Langgar peruntukan diatas, telah melakukan suatu

  kesalahan dan jika disabitkan boleh dipenjara tidak

  melebihi 3 tahun atau didenda atau kedua-duanya.

 • BAH lll PENCEGAHAN

  PEMBAWAA MASUK PB

  SEKSYEN 6 MENTERI ISYTIHAR

  KAWASAN JANGKITAN

  SEKSYEN 7 MASUK & PERIKSA

  KENDERAAN

  SEKSYEN 8 MASA PEMERIKSAAN

  SEKSYEN 9 - MEMBAWA

  MASUK/KELUAR MAYAT/ ORGANISMA

  ATAU BAHAN PATOGENIK

 • KUASA & MASA PERIKSA

  S 7 PEGAWAI DIBERIKUASA BOLEH: Memasuki & memeriksaan kenderaan yang masuk ke Malaysia.

  Membuat pemeriksaan perubatan.

  Mengambil sampel .

  Arah basmi kuman

  Pesakit & Kontak ditahan tujuan pengasingan atau pemerhatian

  Pesakit & kontak Diletakan dibawah pengawasan sehingga tidak

  menjangkiti orang lain.

  S 8 MASA PEMERIKSAAN:

  Bila bila masa yang musabah ditetapkan

  oleh pegawai diberikuasa.

 • BAH lV MENGAWAL REBAKAN

  PENYAKIT BERJANGKIT SEKSYEN 10 KEPERLUAN UNTUK

  MEMBERITAHU: 10 ( 1 ) TIAP TIAP PENGHUNI DEWASA MANA MANA RUMAH TERDAPATNYA APA APA

  PENYAKIT BERJANGKIT DAN TIAP TIAP ORAGM YANG MENJAGA ATAU YANG ADA BERSAMA

  DENGAN DAN TIAP TIAP ORANG YANG BUKAN PENGAMAL PERUBATAN YANG

  MENYELENGGARA MANA MANA ORANG YANG MENGIDAP ATAU MATI AKIBAT PENYAKIT

  BERJANGKIT HENDAKLAH, APABILA DIA TAHU TENTANG WUJUDNYA PENYAKIT ITU

  MEMBERITAHU PEGAWAI PENJAGA PEJABAT KESIHATAN DAERAH ATAU KEMUDAHAN

  KESIHATAN KERAJAAN ATAU BALAI POLIS YANG PALING HAMPIR ATAU MEMBERITAHU KETUA

  KAMPONG YANG PALING HAMPIR SEBOLEH BOLEHNYA TANPA KELENGAHAN, TENTANG

  WUJUDNYA PENYAKIT ITU.

  10 ( 2 ) - TIAP- TIAP PENGAMAL PERUBATAN YANG MERAWAT ATAU MENDAPAT TAHU KEWUJUDAN PENYAKIT

  10 ( 3 ) - ORANG YANG MENJAGA RUMAH TUMPANGAN MEMBERITAHU KEWUJUDAN PENGIDAP PENYAKIT ATAU MATI AKBITA PENYAKIT BERJANGKIT .

  10 ( 4 ) MANA MANA PEGAWAI POLIS ATAU KETUA KAMPONG YANG MENERIMA PEMBERITAHUAN TENTANG PENYAKIT INI HENDAKLAH DENGAN LAMPA KELENGAHAN

  MEMBERITAHU PEGAWAI KESIHATAN DAERAH ATAU KEMUDAHAN KESIHATAN TERDEKAT .

 • BAH lV MENGAWAL REBAKAN

  PENYAKIT BERJANGKIT

  SEKSYEN 11 PENGISYTIHARAN KAWASAN

  TEMPATAN JANGKITAN

  SEKSYEN 12 KAWALAN TERHADAP ORANG YANG

  DIJANGKITI PENYAKIT.

  SEKSYEN 13 PENGAWALAN BARANG DAN

  BINATANG YANG DIJANGKITI.

  SEKSYEN 14 PENGASINGAN ORANG YANG

  DIJANGKITI & ORANG YANG DISYAKKI

 • BAH lV MENGAWAL REBAKAN

  PENYAKIT BERJANGKIT SEKSYEN 15 PEMERHATIAN ATAU PENGAWASAN

  KONTEK

  SEKSYEN 16 PERINTAH BAGI PERIKSA MAYAT

  SEKSYEN 1 7 PENGURUSAN ORANG MATI

  SEKSYEN 18 MEMBASMI KUMAN & MENUTUP

  PREMIS.

  SEKSYEN 19 PEMUSNAHAN STRUKTUR

  SEKSYEN 20 MENJUAL ATAU MENYEWAKAN

  BANGUNAN TERCEMAR

 • BAH lV MENGAWAL REBAKAN

  PENYAKIT BERJANGKIT

  SEKSYEN 21 KUASA UNTUK PERINTAH BASMI

  KUMAN KEATAS SESUATU KENDERAAN.

 • BAH V KESALAHAN & PENALTI

  SEKSYEN 22 KESALAHAN AM

  SEKSYEN 23 PENDAKWAAN

  SEKSYEN 24 PENALTI AM.

  SEKSYEN 25 MENGKOMPAUN KESALAHAN

 • S 22 - KESALAHAN AM

  MANA MANA ORANG YANG: A) Menghalang atau mengendalakan atau membantu

  menghalang atau mengendalakan mana mana

  pegawai diberikuasa dalam melaksanakan

  kewajipannya;

  B) Tidak mematuhi perintah yang sah

  C) Enggan memberi apa- apa maklumat yang

  dikehendaki

  D) Memberi maklumat dipercayai palsu

  Adalah melakukan suatu kesalahan.

 • S 23 -PENDAKWAAN

  Kuasa membuat pendakwaan keatas

  sesuatu kesalahan yang dilakukan.

 • S 24 - PENALTI AM

  Mana mana kesalahan yang baginya

  tiada penalti tertentu diperuntukan, apabila

  disabitkan: Bagi kesalahan pertama, penjara selama tidak melebihi 2 tahun

  atau denda atau kedua-duanya.

  Kesalah kedua dan berikutnya, boleh dipenjara tidak melebihi 5

  tahun atau denda atau kedua duanya.

  Kesalahan yang berterusan, boleh didenda tidak melebihi RM

  200 setiap hari.

 • BAH. Vl - PELBAGAI

  SEKSYEN 26 REKUISISI PREMIS.

  SEKSYEN 27 PENYITAAN & PELUPUSAN TERCEMAR.

  SEKSYEN 28 MENDAPAT KOS & BELANJA.

  SEKSYEN 29 PENGECUALIAN

  SEKSYEN 30 KUASA MENGUBAH JADUAL

  SEKSYEN 31 KUASA MEMBUAT PERATURAN

  SEKSYEN 32 PINDAAN

  SEKSYEN 33 PEMANSUHAN & PENGECUALIAN

 • ISU

  1. NOTIFIKASI KES PENYAKIT

  BERJANGKIT.

  2. INGKAR RAWATAN

  3. PEMERIKSAAN KONTAK KES

  4. IMIGRAN DARI NEGARA

  BERPENYAKIT.

  5. ISOLASI KES & KONTEK

  6. PERINTAH PERIKSA MAYAT

 • ISU

  7. PENGURUSAN ORANG MATI

  8. INGKAR PERINTAH S 18

  9. IMPORT & EKSPORT MAYAT.

 • SIAPA PERLU LAPOR

  PENGAMAL PERUBATAN YANG

  DIDAFTARKAN DIBAWAH AKTA

  PERUBATAN 1971

  KEPADA PEGAWAI KESIHATAN

  DAERAH TERDEKAT.

 • MENGAPA PERLU LAPOR

  UNTUK KAWALAN.

  UNTUK PENCEGAHAN

  DATA / STATISTIK.

  PERANCANGAN.

 • KAWALAN

  PENYAKIT BERJANGKIT.

  ELAKAN MEREBAK

  PENGESANAN KONTEK.

  RAWATAN.

  MASALAH KEPADA MASYARAKAT.

 • PENCEGAHAN

  PENGALAMAN

  KAWASAN BERISIKO.

  PEMANTAUAN

  PENDIDIKAN KESIHATAN

  PENGUATKUASAAN

 • DATA / STATISTIK

  CPRC DAERAH

  CPRC NEGERI

  CPRC KKM

  UNTUK PERANCANGAN

  UNTUK PEMANTAUAN

 • PERANCANGAN

  KAWALAN

  PENCEGAHAN

  ANGGOTA

  BAHAN

  UBATAN

  KENDERAAN

  PERALATAN

  KEWANGAN

 • KEPERLUAN PELAPORAN

  DIPERINGKAT DAERAH

  AKTIFKAN KERJA KAWALAN &

  PENCEGAHAN

  AKTIFKAN PASUKAN TINDAK CEPAT (

  RRT )

  VERIFIKASI KES.

  PERSEDIAAN WABAK

  PENYIASATAN WABAK

  KAWALAN

  LAPORAN DAN CADANGAN.

 • PERATURAN-PERATURAN

  Peraturan-Peraturan Kemasukan