Pmr Bm Kertas 1 Set 2

download Pmr Bm Kertas 1 Set 2

of 11

 • date post

  29-Nov-2014
 • Category

  Spiritual

 • view

  20.167
 • download

  0

Embed Size (px)

description

SKOR A PERAK 2005

Transcript of Pmr Bm Kertas 1 Set 2

 • 1. 02/1 Bahasa Melayu Kertas 1 LTS 2005 Set 2 1 jam UNIT KURIKULUM JABATAN PELAJARAN NEGERI PERAK --------------------------------------------------------- LEARNING TO SCORE 2005 PENILAIAN MENENGAH RENDAH BAHASA MELAYU Kertas 1 Satu jam JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU 1. Kertas soalan ini mengandungi 40 soalan aneka pilihan. 2. Jawab semua soalan. 3. Semua jawapan anda hendaklah dihitamkan pada kertas jawapan yang disediakan.
 • 2. Set 2 Bahasa Melayu PMR Soalan 1 hingga Soalan 7 Lengkapkan ayat-ayat di bawah dengan memilih jawapan yang paling sesuai. 1 Kementerian Perdagangan Dalam Negeri telah mengambil tindakan yang ___________ kepada para peniaga yang menaikkan harga barang sesuka hati pada musim perayaan. A sewajibnya B sekerasnya C secukupnya D sewajarnya 2 Keharmonian rumah tangga adalah ___________ sikap mempercayai dan persefahaman antara suami isteri. A berpandukan B berteraskan C bertiangkan D berbentuk 3 Polis berjaya ___________ demontrasi yang diadakan di hadapan bangunan mahkamah itu. A meleraikan B membantutkan C membubarkan D membolehkan 4 Pembinaan kilang di kampung ini secara tidak langsung ___________ peluang pekerjaan kepada para belia. A memain B memula C menyentuh D membuka 5 Encik Mazlan mendapat ____________ daripada pihak polis kerana telah bekerjasama memberi maklumat sehingga tertangkapnya peragut bersiri. A. pengiktirafan B. penghargaan C. penghormatan D. penganugerahan LEARNING TO SCORE UNIT KURIKULUM JABATAN PELAJARAN PERAK Halaman 2
 • 3. Set 2 Bahasa Melayu PMR 6 Ibu bapa perlu mengawasi kegiatan luar anak-anak secara ___________ agar mereka tidak akan terjebak dengan kegiatan yang boleh merosakkan mentaliti dan sikap anak masing-masing. A semua B menyeluruh C bersatu D ikutan 7 Usaha kerajaan menggubal Dasar Ekonomi Baru (DEB) adalah atas ___________ tentang pentingnya kesejahteraan yang sama rata antara penduduk di Malaysia. A kemahuan B kejayaan C kesedaran D keinginan Soalan 8 hingga Soalan 14 Ayat-ayat di bawah mungkin betul dan mungkin salah. Jika terdapat kesalahan, kesalahan itu telah ditanda dengan A, B dan C. Tandakan sama ada A, B atau C jika ayat itu mengandungi kesalahan dan tandakan D jika tiada kesalahan dalam ayat berkenaan. 8 Para pemimpin menggesa rakyat menyokong proses mempercepatkan pemulihan A B C ekonomi. Tiada kesalahan D 9 Majikan yang pernah berhentikan pekerja akan mengalami kesukaran mendapatkan A B tenaga kerja. Tiada kesalahan C D 10 Pada zaman gawat seperti ini, kaum belia patut merebut apa sahaja peluang A B pekerjaan yang ada. Tiada kesalahan C D 11 Ramai bekas pelajar-pelajar hadir dalam majlis makan malam yang dianjurkan oleh A B C Persatuan Mahasiswa Perak. Tiada kesalahan D 12 Sokongan perpaduan yang diberikan oleh para pekerja merupakan faktor utama A B kejayaan Datuk Hisham dalam dunia perniagaan. Tiada kesalahan C D LEARNING TO SCORE UNIT KURIKULUM JABATAN PELAJARAN PERAK Halaman 3
 • 4. Set 2 Bahasa Melayu PMR 13 Amni membatalkan hasratnya untuk membeli baju itu kerana harganya amat mahal A B sangat. Tiada kesalahan C D 14 Azra tidak menyenangi sikap kakaknya yang suka mencampuri urusan peribadinya. A B C Tiada kesalahan D Soalan 15 hingga Soalan 17 Pilih ayat-ayat yang menggunakan perkataan berhuruf condong dengan betul dan tentukan bahawa anda telah memilih cadangan jawapan yang paling sesuai. 15 I Atap rumah banglo itu diperbuat daripada genting yang diimport dari luar negara. II Hubungan antara kedua-dua buah negara itu semakin genting dan bila-bila masa sahaja boleh meletuskan persengketaan. III Tali itu sudah genting dan tidak sesuai lagi dijadikan tali timba. IV Campur tangan ibu bapa boleh genting lagi hubungan suami isteri itu. A I dan II sahaja B II dan IV sahaja C I, II dan III sahaja D II, III dan IV sahaja 16 I Pendidikan agama dan pengalaman ialah faktor utama dalam bentuk akhlak seseorang itu. II Ahli kaji purba telah menemui bongkah batu kapur yang pelbagai bentuk di dalam gua itu. III Acuan simen itu telah berjaya saya bentuk selepas ditunjuk ajar oleh tukang simen. IV Bentuk bangunan itu sungguh unik. A I dan II sahaja B III dan IV sahaja C I, II dan III sahaja D II, III dan IV 17 I Para pelajar mendengar ucapan daripada pengetua semasa perhimpunan. II Pembahas daripada barisan pembangkang itu sungguh petah berhujah. III Bangku yang diperbuat daripada batu itu tahan lama IV Ahli PIBG terdiri daripada ibu bapa dan guru A I dan III sahaja B II dan IV sahaja C I, II dan III sahaja D I, III dan IV sahaja LEARNING TO SCORE UNIT KURIKULUM JABATAN PELAJARAN PERAK Halaman 4
 • 5. Set 2 Bahasa Melayu PMR Soalan 18 hingga Soalan 21 Sebahagian daripada ayat yang berikut telah digariskan. Bahagian yang bergaris itu mungkin mengandungi kesalahan penggunaan bahasa atau mungkin juga tidak. Jika anda menganggap bahawa bahasa bahagian yang bergaris itu salah dan perlu diubah, anda hendaklah menandakan A, B atau C sebagai pilihan jawapan anda. Jika tiada kesalahan tandakan D. 18 Pasukan bomba dan penyelamat daerah telah bertindak ganas dan berusaha mengawal api daripada merebak ke rumah bersebelahan. A bertindak pantas dan berjaya mengawal B bergerak cepat dan berjaya melawan C bergerak segera dan pantas membendung D bertindak ganas dan berusaha mengawal 19 Sebanyak 98 murid miskin negeri ini telah mendapat bantuan basikal tahun ini bagi memastikan beban ibu bapa berkurangan menyara persekolahan anak-anak. A menyokong ibu bapa mengurangkan beban B menolong ibu bapa membeli basikal C membantu ibu bapa mengurangkan beban D memastikan beban ibu bapa berkurangan 20 Pak Ngah Zahari menceritakan tentang pengalaman pahitnya semasa menjadi buruh paksaan tentera Jepun. A bercerita tentang pengalaman pahit B menceritakan mengenai pengalaman pahitnya C bercerita tentang pengalaman pahitnya D menceritakan tentang pengalaman pahitnya 21 Penghalusan seni bertenun songket Terengganu telah menarik perhatian pelancong- pelancong itu. A Kehalusan seni tenunan songket B Kehalusan seni menenun songket C Penghalusan kesenian tenunan songket D Penghalusan seni bertenun songket Soalan 22 hingga Soalan 24 Pilih ayat yang mempunyai maksud yang sama atau yang paling hampir dengan ayat yang dicetak tebal. 22 Setiap guru harus menunjukkan teladan yang baik kepada pelajar mereka. A Pelajar perlu diberi contoh teladan oleh guru mereka. B Setiap guru wajib menjadi teladan kepada pelajar mereka agar menjadi baik. C Setiap guru perlu menyampaikan teladan yang baik kepada pelajar mereka. D Setiap guru mesti menjadi contoh yang baik kepada pelajar mereka. 23 Suntikan kancing gigi diberikan kepada pelajar untuk mengelakkan mereka daripada jangkitan penyakit tersebut. A Pelajar diberi suntikan kancing gigi supaya mereka tidak mudah dijangkiti penyakit tersebut. B Suntikan kancing gigi dapat mengubati pelajar