PPPM dan SISC

download PPPM dan SISC

If you can't read please download the document

 • date post

  31-Oct-2014
 • Category

  Education

 • view

  53
 • download

  8

Embed Size (px)

description

Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia dan Peranan SISC+. I do not own this.

Transcript of PPPM dan SISC

 • 1. { BENGKEL SISC+ DAN SIPARTNER+ HOTEL TOWER REGENCY, IPOH, PERAK 28 30 MEI 2014

2. G=6,7 SISC+ School Improvement Specialist Coach iaitu Pembimbing Pakar Peningkatan Sekolah. SIPartner+ School Improvement Partner iaitu Rakan Peningkatan Sekolah. Terma untuk pembimbing pengetua/guru besar 3. Inisiatif kedua ialah peluasan program bimbingan guru, iaitu Pembimbing Pakar Peningkatan Sekolah (School Improvement Specialist Coach SISC+) yang pertama kali diperkenalkan di bawah Program Transformasi Kerajaan (GTP) 1.0. Tiga perubahan khusus akan dibuat. Pertama, SISC+ akan dijadikan jawatan sepenuh masa bagi membolehkan mereka membimbing lebih banyak guru dengan lebih kerap. Kedua, SISC+ bertanggungjawab memberikan bimbingan mengikut ketiga-tiga dimensi yang saling berkait, iaitu kurikulum, pentaksiran, dan pedagogi. Ketiga, SISC+ akan memfokus pada bimbingan berasaskan sekolah untuk guru di sekolah band rendah (Band 5, 6 dan 7). Peranan SISC+ yang baharu akan dilaksanakan sebagai sebahagian daripada Program Transformasi PPD yang lebih luas seperti yang telah dibincangkan dalam Bab 4. Menekankan pembangunan profesional berterusan 5-11 4. Transformasi pendidikan akan dilaksanakan dalam tempoh 13 tahun PECUTAN PENINGKATAN SEKOLAH Meningkatkan proses penambah baikan sekolah bermula dengan sekolah berprestasi rendah Menyusun semula peranan JPN dan PPD dengan memberikan lebih keluwesan operasi dari segi bajet dan pembangunan sumber manusia Intervensi yang dirangka khusus berdasarkan isu yang dikenal pasti dilaksanakan Matlamat sistem yang sama diperturunkan daripada peringkat pusat ke JPN, PPD dan sekolah SISC+ untuk guru BM, BI, Matematik dan Sains SIPartners+ diperkenalkan kepada sekolah Band 5, 6 dan 7 5. Merapatkan jurang Sekolah berprestasi rendah Menyediakan sokongan bimbingan tambahan kepada sekolah berprestasi rendah. Contoh: SISC+, SIPartner+ 6. Memperkasa kepimpinan tempatan Menyediakan bimbingan untuk guru dan pengetua/guru besar melalui program bimbingan guru iaitu Pembimbing Pakar Peningkatan Sekolah (SISC+) dan program bimbingan pengetua/guru besar iaitu Rakan Peningkatan Sekolah (SIPartner+); 4-25 7. Kementerian akan menempatkan pembimbing guru dan pengetua/guru besar (SISC+ dan SIPartners+) di sekolah dalam Band 5, 6 dan 7, yang kebanyakannya adalah sekolah luar bandar. Kementerian juga sedang mengkaji kaedah bagi menggalakkan lebih ramai guru dan pengetua/guru besar berprestasi tinggi berkhidmat di sekolah luar bandar. 4-26 Meningkatkan kualiti guru dan pemimpin sekolah: 8. Melaksana Program Transformasi Daerah dengan tumpuan kepada sekolah berprestasi rendah termasuk murid berkeperluan khusus untuk memacu prestasi sekolah Gelombang 1 (2013-2015) Mengubah sistem dengan menyokong guru dan memberikan tumpuan kepada kemahiran utama E-28 9. Gelombang 1 (2013 - 2015) : Menetapkan semula peranan dan mengukuhkan JPN dan PPD Menempatkan SISC+ dan SIPartners+ sepenuh masa Tindakan lain yang perlu diusahakan dalam Pelan Pembangunan Pendidikan ini ialah pemilihan dan penempatan pembimbing guru (SISC+) dan pembimbing pengetua/guru besar (SIPartners+) sepenuh masa di peringkat PPD. Dengan mewujudkan jawatan sepenuh masa di PPD, pembimbing akan dapat memberikan tumpuan penuh kepada tugas sebagai mentor dan membina hubungan yang kukuh dengan guru dan pengetua/guru besar. Jenis sokongan yang diberikan oleh SISC+ dan SIPartners+ akan disesuaikan mengikut tahap prestasi sekolah tersebut. 6-8 10. Pada penghujung Gelombang 1, Kementerian akan mengkaji semula keberkesanan program SISC+. Hasil kajian semula ini, Kementerian akan mengkaji keperluan melaksanakan program ini untuk guru dan pengetua/guru besar lain dalam Gelombang 2. SISC+ dan SIPartner+ akan dilantik daripada pelbagai jawatan sedia ada seperti Guru Cemerlang, Pengetua Cemerlang, pensyarah IAB dan IPG, FasiLINUS serta pegawai JPN dan PPD sedia ada. Pada awal 2013, lebih 350 SISC+ (dengan tumpuan awal kepada Bahasa Malaysia, Bahasa Inggeris, dan Matematik), dan SIPartners+ dijangka dapat ditempatkan bagi membantu kajian rintis Program Transformasi Daerah di Kedah dan Sabah. Menjelang 2015, hampir 2,500 SISC+ dan SIPartners+ dijangka akan ditempatkan di semua daerah seluruh negara. 11. 352 SISC+ dan 71 SiPartner+ diperkenalkan di Kedah dan Sabah untuk membantu guru dan pengetua/guru besar di sekolah Band 5, 6 dan 7 melalui latihan khusus setempat Dis 2012 E-29 12. 8-13 13. Meningkatkan standard pengajaran dengan membimbing guru di sekolah secara khusus, terutamanya bagi mata pelajaran teras Bahasa Malaysia, Bahasa Inggeris, Matematik dan Sains: Kementerian juga akan melaksanakan SISC+ bagi mata pelajaran Sains. Pensyarah IPG akan membantu program SISC+. 8-6 14. Mempergiat sistem sokongan untuk guru bagi meningkatkan penyampaian kurikulum Pengenalan SISC+ bagi menggantikan jurulatih sedia ada akan mengurangkan lapisan ini kepada tiga, sekali gus mengurangkan kemungkinan berlakunya kecairan. SISC+ ini akan berhubung terus dengan guru, BPK, dan LP. Proses ini membolehkan kurikulum bertulis diterjemahkan secara langsung dan lebih tepat dalam kurikulum yang diajar. 4-5 Peranan SISC+ 15. Mengukuhkan kemahiran dan kebolehan guru Bagi tujuan pembangunan profesional, Kementerian akan menjalankan beberapa usaha. Pada 2013, Kementerian akan melantik Pembimbing Pakar Peningkatan Sekolah (SISC+) untuk Matematik dan mengenalpasti langkah yang boleh diambil untuk melantik SISC+ untuk Sains pada penghujung 2014. 4-9 Peranan SISC+ 16. Pembelajaran Murid Memperhebat sokongan guru bagi memastikan kurikulum bertulis diterjemahkan dengan betul dalam pengajaran di dalam bilik darjah melalui bahan pengajaran yang lebih baik dan peluasan peranan Pembimbing Pakar Peningkatan Sekolah (SISC+) Peranan SISC+ 17. Apakah amalan yang benar-benar membawa perubahan kepada keberhasilan murid? Apakah amalan yang dilakukan oleh sekolah yang meningkat dengan cepat atau sekolah berprestasi baik yang membawa perubahan? 1.Melindungi dan memanjangkan masa pengajaran dan pembelajaran: 2. Memperhebat sokongan kepada guru: 3. Menyesuaikan sokongan dengan keperluan murid: 4. Menggunakan data secara giat: 5. Mempergiat pelibatan ibu bapa, komuniti dan murid: 4-27 Peranan SISC+ 18. Bilangan SISC+ yang akan ditambah (hampir 2,500 orang menjelang 2015) dan tumpuan mereka dalam membimbing guru (60% masa akan ditumpukan untuk aktiviti tersebut) akan menyediakan guru dengan liputan in situ yang lebih tepat dan luas berbanding sebelumnya. Hasilnya, guru akan dapat memberikan tumpuan kepada aktiviti pengajaran kerana tidak perlu meninggalkan sekolah untuk berkursus. Latihan akan dirangka mengikut keperluan guru memandangkan SISC+ berpeluang mencerap guru di dalam bilik darjah dan memberikan maklum balas serta-merta. Sesi bimbingan ini berfokuskan penguasaan kemahiran pedagogi utama seperti mengembangkan kemahiran berfikir aras tinggi, mengajar murid berbeza tahap kebolehan, dan mentaksir murid secara berkesan. Mempergiat sistem sokongan untuk guru bagi meningkatkan penyampaian kurikulum 19. Kementerian akan mengkaji semula dan menambah baik laluan kerjaya pensyarah supaya lebih menarik dengan memperkenalkan peningkatan kerjaya yang lebih pantas untuk mereka yang berprestasi tinggi, seperti menawarkan insentif kewangan serta biasiswa bagi melanjutkan pelajaran ke peringkat lebih tinggi. Pensyarah IPG juga bertanggungjawab memberi latihan dan bimbingan dalam perkhidmatan untuk guru seperti melalui program SISC+. Sekolah akan memperoleh manfaat daripada peningkatan bimbingan di sekolah sementara pensyarah IPG dapat sentiasa mengikuti perkembangan persekitaran sekolah. Merombak IPG dan latihan guru 5-5 20. .......Perpustakaan ini juga akan menjadi alat bantuan mengajar yang penting kepada SISC+ semasa sesi bimbingan bersama guru. Perpustakaan Video e-Guru 5-12Selain itu tugas SISC+ juga. 21. Peranan SIPartner+ 22. 5-18 Mewujudkan program residensi pengetua/guru besar dan mengukuhkan program pendedahan sedia ada Dalam program ini, pengetua menerima bimbingan dan pementoran secara langsung selama tujuh hari atau 42 jam daripada pengetua berpengalaman atau Rakan Peningkatan Sekolah (SIPartner+). PERANAN SIPartner+ 23. Melaksanakan Pakej Kerjaya Pengetua/Guru Besar yang baharu secara berperingkat, dengan lebih sokongan dan kebertanggungjawaban yang tinggi bagi meningkatkan keberhasilan murid. E-20 PERANAN SIPartner+ Seperti halnya guru, pengetua/guru besar juga akan menerima lebih sokongan bagi membantu mereka mencapai potensi penuh, seterusnya memikul tanggungjawab yang lebih besar dalam memastikan keberhasilan murid yang lebih tinggi. Mereka juga akan mengikuti suatu tempoh bimbingan dan pementoran daripada pengetua/guru besar berpengalaman atau Rakan Peningkatan Sekolah (SIPartner+) daerah sebaik sahaja mereka memulakan tugas baharu sebagai pengetua/guru besar secara rasmi. 24. 5-19 Memperkukuh program pembangunan profesional Sebagai contoh, pengetua berprestasi tinggi berpeluang menjalani program sandaran jangka pendek di bawah pengurus kanan di agensi kerajaan lain atau syarikat swasta. Sebaliknya, pengetua/guru besar berprestasi rendah akan mendapat manfaat daripada bimbingan langsung yang intensif daripada SIPartner+. . PERANAN SIPartner+ 25. 8-7 Bagi memastikan semua pengetua/guru besar mendapat sokongan sewajarnya, pengetua/guru besar di sekolah Band 5, 6 dan 7 akan mendapat bimbingan daripada Rakan Peningkatan Sekolah (SIPartner+) untuk membantu mereka meningkatkan prestasi sekolah masing-masing. Menyediakan pembimbing pengetua/guru besar yang berdedikasi untuk sekolah Band 5, 6 dan 7 dan mengukuhkan kriteria pemilihan pemimpin sekolah bagi meningkatkan kualiti kepimpinan sekolah: PERANAN SIPartner+ 26. KEMAHIRAN ASAS PENGAJARAN 27. MENGAJAR ADALAH SATU SENI KEPERLUAN ASAS PENGETAHUAN KEMAHIRAN PEMBAWAAN (Burden & Byrd, 2007) 28. TEACHING PHILOSOPHY Deliver knowledge Impart skills Provide learning opportunities Provide mean