Pra Asas Vokasional

of 15/15
TRANSFORMASI PENDIDIKAN VOKASIONAL MESYUARAT JAWATANKUASA TEKNIKAL BERSAMA KPM DAN KPT BIL. 2/2011 KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA 11 JULAI 2011 KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA
 • date post

  24-May-2015
 • Category

  Education

 • view

  4.265
 • download

  3

Embed Size (px)

Transcript of Pra Asas Vokasional

 • 1. MESYUARAT JAWATANKUASA TEKNIKAL BERSAMA KPM DAN KPT BIL. 2/2011

2. Transformasi ke arahmencapai status negaramaju 2 3. Pandangan Pakar Ekonomi Negara Sekolah rendah dan menengah merupakan asasseperti bangunan tinggi, cerucuk yang perlu ditanam. Kalau asas bangunan ini lemah maka bangunantinggi sekalipun tidak akan selamat. Kita lihat saja kurangnya tumpuan kita berikan kepada pendidikanvokasional sehingga menyebabkan kita kurangtenaga pekerja yang mahir.Transformasi sistem pendidikan perlu tindakan segera78% murid Austria mengikuti Pendidikan Vokasional peringkat menengah atas.bagi mencapai matlamat negara.OBJEKTIF TRANSFORMASI PENDIDIKAN VOKASIONAL Program Pendidikan Asas Menghasilkan lepasan sekolah menengah rendah yang memiliki sijil kemahiran Vokasional yang diiktiraf oleh badan pensijilan kebangsaan. Menghasilkan lepasan pendidikan vokasional yang memiliki sijil ataudiploma yang diiktiraf oleh badan pensijilan, industri dan kerajaan.Kolej Vokasional Menghasilkan lepasan pendidikan vokasional yang boleh melanjutkanpengajian atau latihan lanjutan ke peringkat yang lebih tinggi. 3 Menghasilkan lepasan pendidikan vokasional yang berupaya menjadiusahawan. 4. ANALISA PENDIDIKAN VOKASIONAL DI ASIA DAN EROPAHBILPERKARA CATATAN Kebanyakan negara Eropah,Pendidikan vokasional (initial vocational education)1enrolmen melebihi 60%.diarusperdanakan bermula di sekolah Asia: China, Thailand, IndonesiaPendidikan vokasional di sekolah melibatkan On-Job2 Training (OJT) dan sekolah menghasilkan tenaga kerja Semua negara Asia dan Eropahkepada industriTempoh pengajian vokasional di peringkat sekolah3Kebanyakannya 3 tahunadalah 3-4 tahunPensijilan vokasional sekurang-kurangnya Sijil (3 tahun) Diploma Thailand (4-5 tahun)4 dan beberapa negara menawarkan sehingga DiplomaAustria (4 tahun)(3-4 tahun)Indonesia (4 tahun)Pendidikan vokasional di sekolah menggunakan sistem5Semua negarasemesterBeberapa negara Asia memperkenalkan pendidikan6 vokasional di peringkat menengah rendah (JuniorChina dan SingapuraVocational Education)Program apprenticeship dengan kerjasama industri7dilaksanakan dengan meluasNisbah komponen vokasional berbanding akademik870 : 30adalah tinggi 5. IMPLIKASI1. Sumber sedia ada dapat dioptimumkan.2013 Tahun 1 PAV2. Pengeluaran tenaga kerja mahir dapat Lepasan PMR masuk ILKA/Sdipercepatkan.3. Sasaran negara mendapatkan 1.3 juta pekerja ILKA/S menerima 2 kohort (Lepasan PMR dan SPM) mahir menjelang tahun 2020 dapat2016 3 kohort (PAV,PMR & SPM) memasuki ILKA/S. direalisasikan. 5 6. DUNIA PEKERJAAN DUNIA PEKERJAANSKM 4SPM SKM 3SKM 2SKM 1 60%PMR SKM 2 PENDIDIKANASASSKM 1 VOKASIONAL 95%5%UPSR6 7. PENDIDIKAN VOKASIONAL SELEPASTRANSFORMASI Menyediakan pendidikanPendidikan Vokasional dan latihan vokasional yangLaluan Terunggul untuk PENDIDIKAN inovatif untuk memenuhi VOKASIONAL SEBELUMKecemerlangan KerjayaTRANSFORMASI keperluan individu, masyarakat,industri dan negara7 8. Tindakan :Menyediakan kurikulum Inisiatif 1 :1. Melaksanakan kurikulum program PAV.pendidikan vokasional Transformasi kurikulum pendidikanberasaskan industri vokasional .2. Melaksanakan kurikulum Kolej Vokasional.Membangunkan institusi3. Mewujudkan Program PAV.pendidikan vokasional bagi Inisiatif 2 :melahirkan modal insanTransformasi institusi pendidikan 4. Menubuhkan Kolej Vokasional, KPMberkemahiran .vokasional .5. Menubuhkan KV (Agensi Awam Lain)Mempergiat usaha kolaborasi 6. Menubuhkan KV (Swasta) menerusidgn rakan strategik bagi perluas Inisiatif 3 : Inisiatif Pembiayaan Swasta.akses, jamin kualiti & tingkatKolaborasi dengan industri.7. Menubuhkan Suruhanjaya Bersama untukkebolehkerjaan memajukan pendidikan vokasional kebangsaan.Menyediakan mekanisme Inisiatif 4 :8. Melaksanakan pentaksiran berasaskanpentaksiran menjurus kepada Transformasi pentaksiran pendidikanstandard kompetensi vokasional.pentauliahan & pengiktirafanvokasional . Inisiatif 5 :9. Menubuhkan Agensi KelayakanMemastikan lepasan PV Transformasi standard kompetensi Vokasional Malaysia.mendapat pengiktirafan danpendidikan vokasional.artikulasi latihan & pengajianlanjutan10. Mewujudkan Sektor PendidikanTeknik dan Vokasional.11. Memperkasakan sumber manusia PVMempertingkatkan daya Inisiatif 6 :menerusi latihan.upaya organisasi pendidikan Transformasi organisasi pendidikanvokasional KPMvokasional. 12. Memperkasakan sumber manusia PV 8menerusi penambahbaikan skimperkhidmatan. 9. 1GALLERY WALKBCG Transformasi Pendidikan Nisbah 60:40 (aliran Vokasional merupakanakademik : vokasional) tidak usaha yang sangat bagus & mencukupi bagi bekalan perlu disegerakan.tenaga mahir negara tahun 2020. Anggaran keluaran tenaga Perlu diselaraskan dengan kerja mahir mestilah lain-lain agensi & pembekal mengambil kira daripada latihan.lain-lain pembekal latihan. Menyambut baik usaha KPM Sangat menyokong usahadan minta industri dilibatkan KPM dan akan memberidalam pelaksanaan kerjasama sepenuhnya. transformasi. Menubuhkan MVQA selariMekanisme untuk dengan MQA. menghantar pelajar ke ILK dikaji. KEMENTERIAN LAIN INDUSTRI dan ILK1 The Boston Consulting Group9 10. Artikulasi lulusan Kolej Vokasional KPM untuk ke IPTAMenjalin persefahaman antara KPM-KPT untuk latihanguru Kolej Vokasional KPMIPTA menyediakan guru baru berdasarkan keperluanbidang baru vokasional di KPM yang berfokuskankepada kemahiran10 11. KEMAHIRAN TEKNIK1. Jurukimpal Arka Logam Berperisai KURIKULUM PROGRAM2. Pembuat PerabotPENDIDIKAN ASAS VOKASIONAL3. Jurukimpal Gas4. Jurubina Bangunan5. Jurukerja Paip6. Penyamanan & Penyejukan Udara7. Juruteknik Elektrik Rendah8. Juruteknik Rendah Elektronik Audio Visual9. Menservis Motosikal10. Juruteknik Automotif Kemahiran Teknik 11. Hiasan Dalaman12. Seni Reka Tanda Kemahiran PertanianKEMAHIRAN PERTANIAN Kemahiran Ekonomi13. Juruteknik Rendah Akuakultur Rumah Tangga 14. Pekerja Ladang Pertanian Kemahiran Seni & KEMAHIRAN EKONOMI RUMAH TANGGA Kebudayaan 15. Pembuat Pakaian Wanita dan Lelaki Kemahiran16. Pembantu Penyedia Makanan Kraftangan 17. Jurukecantikan Kemahiran18. Asuhan Kanak-kanak Pedagangan 19. Pemprosesan MakananKEMAHIRAN SENI & KEBUDAYAAN20. Pekerja Sokongan Pertunjukan Seni dan Budaya.KEMAHIRAN KRAF21. Juru Ukir Kayu22. Pencanting Batik23. Tukang Emas SKM TAHAP 1SKM TAHAP 2 TINGKATAN 1PERDAGANGAN Pravokasional TINGKATAN 2TINGKATAN 3 24. Perniagaan Runcit25.Agen Insuran26. Pengusaha E-Dagang 12. PROGRAM KOLEJ VOKASIONAL (KV)KURIKULUM KOLEJ VOKASIONALENTREPRENEURSHIP,EMPLOYABILITYKLUSTERSKILLS, ON JOB PROGRAM KV CONTOH-CONTOHTRAINING, AUTHENTIC KURSUS KV ASSESSMENTCIVIL ENG TECH ELECTRIC & ELECTRONIC ELECTRICENG. TECH. ELECTRONIC BAHASA MELAYU MECH. & MANUFACTURINGENG. TECH. TELECOMMUNICATION BAHASA INGGERISICT MECHATRONICBAHASA PERNIAGAANBUSINESSMANDARIN/ARAB/DLLHOSPITALITYTOURISMSEJARAH AGRO TECHNOLOGY BAKERY &GENERALCONFECTIONARYMATHEMATICSMARINE ENG. TECH. FASHION & DRESSARTS & CULTURALMAKINGSCIENCESPRODUCTION BASEDSUPPORT SYSTEM CHILD DEV. & SERVICES EDUCATION (PBE), CENTREPEND. ISLAM/MORAL TRANSPORTATION OF EXCELLENCE (COE)CULINARY ARTSHEALTH SCIENCES COSMETOLOGY & WELLNESS 13. BILBIDANGBIL. KURSUS1 Teknologi Kejuruteraan Mekanikal dan Pembuatan42 Teknologi Kejuruteraan Awam 33 Teknologi Kejuruteraan Elektrik dan Elektronik44 Teknologi Maklumat dan Komunikasi 45 Agroteknologi 96 Bisnes77 Hospitaliti 78 Sistem Sokongan Seni dan Budaya 29 Sains Kesihatan 410Pengangkutan211Sains Samudera2JUMLAH 48 14. BIL BIDANG KURSUS1 Teknologi Kejuruteraan Mekanikal dan Industrial Machining (Pemesinan Industri) Welding Technology (Kimpalan - KFL)Pembuatan Automotive Technology (Automotif) Air-Conditioning Technology (Penyejukan dan Penyamanan Udara PPU)2.Teknologi Kejuruteraan Awam Construction Technology (Teknologi Binaan) Timber Processing & Manufacturing Building Services & Maintenance3.Teknologi Kejuruteraan Elektrik dan Electric (Elektrik) Electronics (Elektronik)Elektronik Telecomunication (Perhubungan) Mechatronics (Mekatronik)4.Teknologi Maklumat dan Komunikasi Information Technology (Teknologi Maklumat) Multimedia Animation (Multimedia Animasi) Graphic Design (Rekabentuk Grafik) Multimedia Design (Rekabentuk Multimedia)5.Agroteknologi Agroindustri Tanaman Agroindustri Ternakan Hortikultur Hiasan Lanskap Bioteknologi Mekanisasi Agro Agroindustri Herba Pemprosesan Hasil Pertanian Akuakultur 15. BILBIDANG KURSUS6.Bisnes Pentadbiran Perniagaan (Business Administration) Akauntasi (Accountancy) Pengurusan Teknologi Pejabat (Office Managementand Technology) Insurans (Insurance) Perbankan (Banking) Pemasaran (Marketing) Pengurusan Peruncitan (Retailing Management)7.Hospitaliti (Hospitality) Pelancongan Seni Kulinari Bakeri Fashion and Dressmaking Perkembangan & Perkhidmatan Kanak-Kanak Seni Kecantikan (Kosmetologi) Gerantology (2015)** Cadangan mesyuarat 11 & 12 Januari 20118.Sains Samudera (Marine Science) Penyenggaraan Kapal (Ship Maintenance) Senibina Kapal9.Sistem Sokongan Seni dan Budaya (Arts and Event ManagementCultural Support System) Stage Technician10. Pengangkutan (Transportation) Penyelenggaraan Pesawat (Aircraft Maintenance) Penyelenggaraan Keretapi11. Sains Kesihatan (Health Sciences) Medical Laboratory Technology (Teknologi MakmalPerubatan) Physiotherapy (Fisioterapi) Environmental Health (Kesihatan Persekitaran) Occupational Safety and Health (Keselamatan danKesihatan Pekerjaan)