Presentasi GAYA

Click here to load reader

 • date post

  05-Aug-2015
 • Category

  Documents

 • view

  41
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of Presentasi GAYA

Nak, ayo kita belajar !!!

CONTINUE

Peta Konsep

GAYA

ABOUT Me

Definisi & Jenisnya

Pengaruh & Resultan Hk. Newton

Analisis

Peta KonsepGAYA

dibedakan

mempunyai

Sentuh

Tak Sentuh

Pengaruh

Resultan

Hukum Newton

Merubah bentukHOME

Merubah kecepatan

Merubah arah

Analisis Gaya

GAYA

Gaya adalah tarikan atau dorongan yang dapat mengakibatkan perubahan gerak dan atau bentuk benda. Gaya memiliki besar dan arah sehingga gaya termasuk besaran vektor. Satuan gaya dalam sistem SI adalah newton ( N )

Satu newton didefinisikan sebagai besarnya gaya yang memberikan percepatan sebesar 1 m/s2 kepada benda yang mempunyai massa 1 kg.HOME ALAT UKUR

Bes arnyabe nd a

gaya

yangdiuk ur Bes ar o lehNeraca Pegas

be ke r ja p ad a s ebuah d apat d eng an mengg unak an

neracag aya

pegas .

t ers ebut

d it un jukkan

jar um penunjuk yang t er dapat pad a nerac a p e g as .HOME BACK

JENIS GAYA

Jenis-jenis GayaGaya Sentuh Gaya Tak Sentuh

G a ya s e n t u h a d a l a h ga ya ya n g b e ke r j a p a d a b e n d a a k i b a t a d a n ya s e n t u h a n .

Gaya tak sentuh adalah gaya yang beker ja pada benda tanpa adanya sentuhan dengan benda tersebut.

HOME

BACK

Examples

Contoh Beberapa Macam Gaya

1. 2. 3. 4. 5.

Gaya berat Gaya normal Gaya tegangan tali Gaya gesek Gaya tekan

HOME

BACK

Pengaruh Gaya pada Bendaa. Mengubah bentuk

b. Bendabergerak gaya

diamapabila

menjadidikenai

c. Mengubah arah gerak benda

HOME

RESULTAN

Resultan GayaGaya-gaya yang bekerja pada suatu benda dapat berupa gaya-gaya yang searah, berlawanan arah, b. Gaya-gaya berlawanan arah saling tegak lurus, atau saling membentuk sudut.a. Gaya-gaya searah

HOME

BACK

NEXT

HOME

BACK

Gaya-gaya Searah

Gaya-gaya Berla wanan Arah

Resultan gayaF = R = F1 + F2 + F3P e r ja n j i a n - p e rj a n j i a n : 1. Gaya-gaya arah ke kanan dianggap 3. p o s i ti f 4. 2 . G a y a - g a y a a r a h k e k i ri d i a n g g a p n e g a t i f

Resultan gayaF = R = F1 + F2 + (-F3)

G a y a - g a y a a r a h k e a t a s d i a n g g a p p o s i ti f Gaya-gaya arah ke bawah dianggap negatif

HUKUM NEWTON

F = 0

Hukum I Newton

F=m.a-F. reaksiHOME

Hukum II Newton

F. aksi =

Hukum III NewtonHk. NEWTON

F = 0

"Suatu benda tetap diam atau bergerak lurus beraturan jika tidak ada gaya yang bekerja pada benda itu atau jika resultan gaya yang bekerja pada benda itu sama dengan nol."

HOME

BACK

NEXT

Hukum II Newton

F = m.a

Percepatan yang dihasilkan oleh resultan gaya yang bekerja pada suatu benda berbanding lurus dengan resultan gaya dan berbanding terbalik massa benda.

HOME

BACK

NEXT

F. aksi = -F. reaksi

"Jika suatu benda I mengerjakan gaya terhadap benda I maka benda II mengerjakan gaya pada benda I yang besarnya sama, tetapi dengan arah yang berlawanan dengan arah gaya dari benda I".

HOME

BACK

Analisis Gaya

Diagram Benda BebasN

Gaya Gravitasiw

Gaya Gesek

Gaya Sentripetal

HOME

NEXT

Gaya GravitasiGaya gravitasi bekerja pada sebuahbenda ketika benda tersebut jatuh. Ketika benda berada dalam keadaan diam di bumi, gaya gravitasi padanya tidak hilang, namun terdapat gaya yang tetap bekerja dengan besar yang sama. Ketika gaya kontak tegak lurus terhadap permukaan kontak, gaya itu biasa disebut gaya normal (normal berarti tegak lurus)

FG = mgNEXT

HOME

BACK

Gaya GesekGaya Gesek Statik Jika gaya yang diberikan pada benda diperbesar terus, maka gaya gesekan statik juga makin besar (selama benda masih diam). Apabila benda akan mulai bergerak, sehingga gaya gesek kinetik menggantikan gaya gesek statik. Gaya Gesek Kinetik Ketika sebuah benda bergerak sepanjang permukaan yang kasar, gaya gesekan kinetik bekerja dengan berlawanan arah terhadap kecepatan benda. Besarnya gaya gesekan kinetik bergantung pada jenis kedua permukaan yang bersentuhan.

HOME

BACK

NEXT

Gaya Sentripetal

Percepatan ini muncul akibat adanya gaya yang bekerja pada benda dengan arah ke pusat lintasan. Gaya ini dinamakan gaya sentripetal yang dapat ditulis sebagai

NR

Percepatan Sentripetal

HOME

BACK

Nama NIM

: Hamsan : 0905035015 Pendidikan Fisika Reg. Pagi 2009

Nama NIM

: Ayu Widanarni Dewi : 0905035036 2009

Nama NIM

: Eka Putri : 0905035037 2009

Pendidikan Fisika Reg. Pagi

Pendidikan Fisika Reg. Pagi

THANK YOU