PROFIL PENGGERAK MALAYSIA

download PROFIL PENGGERAK MALAYSIA

of 56

Embed Size (px)

description

Prinsip, Dasar, Carta Organisasi, Kewangan, Perkhidmatan dan lain-lain maklumat pertubuhan

Transcript of PROFIL PENGGERAK MALAYSIA

  • 1. Nama Pertubuhan : Pertubuhan Penggerak Masyarakat Malaysia Nama Singkatan : Penggerak Malaysia No. Pendaftaran : PPM-004-14-27052013 Tarikh Ditubuhkan : 27 Mei 2013 Status Pertubuhan : Peringkat Kebangsaan Alamat Berdaftar : No 8, Tingkat 3, Jalan Jernai, Medan Idaman, Jalan Gombak, Gombak 53100, Kuala Lumpur, Malaysia. Email : info@penggerak.com.my Laman Web Rasmi : https://www.penggerak.com.my Facebook : https://www.facebook.com/penggerak.net Twitter : https://www.twitter.com/mypenggerak

2. Sebuah perjuangan memerlukan visi yang jelas. Penggerak Malaysia ditubuhkan adalah untuk berusaha sedaya upaya mencapai impiannya yang dinyatakan secara jelas di dalam visi itu 3. Kejayaan usaha di dalam mencapai VISI PENGGERAK MALAYSIA adalah bergantung kepada MISI-MISI yang dirancang bagi mencapainya. Untuk itu, Penggerak Malaysia telah menetapkankan MISI 2035 yang mempunyai 4 Fasa perlaksanaan sepanjang 20 tahun ini bagi memastikan kejayaan VISI tersebut 4. Penggerak Malaysia telah menetapkankan 4 Fasa perlaksanaan sepanjang 20 tahun ini bagi memastikan kejayaan mencapai MISI 2035 dan VISI Penggerak Malaysia tersebut 5. Bagi menongkah arus menempuh perjalanan VISI dan MISI nya yang panjang itu, Penggerak Malaysia mengikat hati seluruh saf kepimpinan dan warga anggotanya dengan mengeluarkan prinsip dan dasar berdasarkan model masyarakat ini. 6. Prinsip-prinsip dan dasar-dasar Penggerak Malaysia dikeluarkan daripada Model Masyarakat Penggerak Malaysia sebagai Tali Pengikat Hati semua ahli-ahlinya 7. Non- Gonvernment ( NGO ) Non-Partisan Non-Profit Civil Society ( CSO ) Malaysian Based ( MBO ) 8. Prinsip-prinsip dan dasar-dasar Penggerak Malaysia dikeluarkan daripada Model Masyarakat Penggerak Malaysia sebagai Tali Pengikat Hati Dan Kerja Buat semua ahli-ahlinya 9. Berkaitan PRINSIP RUKUNEGARA : Setiap anggota Penggerak Malaysia mestilah memegang kukuh, menghayati, beramal dan menyemaikan Prinsip Rukunegara ke dalam diri, keluarga dan seluruh lapisan masyarakat 10. Pendirian Penggerak Malaysia Berkaitan Dengan KERAJAAN samada Kerajaan Pusat, Kerajaan Negeri Mahupun Kerajaan Tempatan 11. Pendirian Penggerak Malaysia Berkaitan Dengan PARTI-PARTI POLITIK Samada Barisan Nasional Mahupun Pakatan Rakyat 12. Pendirian Penggerak Malaysia Berkaitan Dengan Semua Pihak Yang Berada Di Dalam SEKTOR SWASTA 13. Pendirian Penggerak Malaysia Berkaitan Dengan Semua Pihak Yang Berada Di Dalam SEKTOR SIVIL 14. Pendirian Penggerak Malaysia Berkaitan Dengan Kerjasama Dan Hubungan Baik Dengan Pihak-Pihak Lain 15. Pendirian Penggerak Malaysia Berkaitan Tatacara Pengelolaan Pertubuhan Ini 16. Pendirian Penggerak Malaysia Berkaitan Dengan Kaedah Membuat Keputusan Di Dalam Pertubuhan Ini 17. Ketetapan Penggerak Malaysia Terhadap Pemegang-Pemegang Jawatan Didalamnya 18. Pendirian Penggerak Malaysia Berkaitan Dengan Hal Ehwal PENAUNG PERTUBUHAN 19. Dalam melaksanakan setiap fasa MISI 2035, Penggerak Malaysia menetapkan 6 bidang utama dalam Gerakan Transformasi Masyarakat Penggerak Malaysia bagi mencapai VISI 2035 nya itu. 20. Melalui 6 bidang keutamaan tersebut, Penggerak Malaysia mengeluarkan 30 Program Induk untuk digerakkan di semua peringkat 21. BAHAGIAN PEMBANGUNAN WANITA DAN KELUARGA 1. Program Pembangunan Pendidikan Sepanjang Hayat 2. Program Pembangunan Kesihatan Keluarga Menyeluruh 3. Program Pembangunan Ekonomi Keluarga Berdikari 4. Program Pembangunan Keluarga Sejahtera Dan Maju 5. Program Pembangunan Penggerak Wanita Malaysia BAHAGIAN PEMBANGUNAN BELIA DAN REMAJA 6. Program Pembangunan Penggerak Belia Dan Remaja Malaysia 7. Program Bantuan Kepada Kelab-Kelab Penggerak Belia Dan Remaja 8. Program Transformasi Belia Dan Remaja 9. Program TERAS Penggerak Belia 10. Program Usahawan Muda 22. BAHAGIAN KEBAJIKAN MASYARAKAT 11. Bantuan Kebajikan Anggota Masyarakat Yang Ditimpa Kesusahan 12. Pusat Perlindungan Dan Kaunseling Penggerak Malaysia 13. Bantuan Khidmat Nasihat Dan Kaunseling 14. Bantuan Kebajikan Penggerak Malaysia 15. Program Ekonomi Kebajikan ; Gedung Amal Secara Online Dengan Sistem Affiliate Hibah MyCharityMall.Com, Kiosk Amal Penggerak Malaysia My Charity Kiosk, Pusat Pengumpulan Dan Pengedaran Barangan Keperluan Ahli - My Charity Shop ( 1 daerah 1 outlet ) dan Gedung Pengumpulan Dan Pengedaran Barangan Keperluan Ahli - My Penggerak Mall ( 1 negeri 1 gedung ) 23. BAHAGIAN PEMBANGUNAN MASYARAKAT 16. Program PROFIL KOMUNITI Membuat bancian, menghasilkan Analisa SWOT dan mengeluarkan Profil Komuniti bagi setiap qariah, taman atau kampung di Malaysia 17. Program KUKUH - Menjalankan Program Memperkukuhkan Skor Kekuatan Dan Peluang yang dilaporkan di dalam Profil Komuniti 18. Program BASMI Menjalankan Program Membasmi Kelemahan Dan Ancaman yang dilaporkan di dalam Profil Komuniti tersebut 19. Program PANTAU Usaha memantau segala perubahan yang berlaku di kalangan masyarakat 20. Menguruskan Pusat Khidmat Penggerak Malaysia di setiap Qariah di seluruh Malaysia 24. BAHAGIAN KEMANUSIAAN DAN BENCANA 21. Kempen Kemanusiaan My Hospital For Gaza untuk Palestin 22. Kempen Kemanusiaan My University For Patani untuk Thailand 23. Kempen Kemanusiaan My Gift For You untuk lain-lain negara 24. Kempen Bantuan Bencana My Help For You untuk dalam negara 25. Skuad Khas Penggerak Malaysia Skuad Bencana, Keselamatan Dan Penguatkuasaan Dalaman 25. BAHAGIAN EKONOMI DAN KEUSAHAWANAN 26. Program My Biz Network Mewujudkan jaringan 1000 Usahawan Penggerak Malaysia dalam pelbagai bidang 27. Program My Biz Coach Memperkasakan Usahawan Penggerak Malaysia ( mencapai RM100,000.00 sebulan dan RM1,000,000.00 sebulan ) 28. Koperasi Penggerak Malaysia Berhad Koperasi kredit bagi membiayai projek-projek usahawan Penggerak Malaysia 29. Penggerak Malaysia Corporation Sdn Bhd Menjana ekonomi Penggerak Malaysia bagi membiayai perjuangannya 30. Program Pendidikan Ekonomi Islam Ekonomi Islam Vs Ekonomi Riba Memasyarakatkan Ekonomi Dan Kewangan Islam Di Seluruh Malaysia 26. BERDASARKAN 30 PROGRAM INDUK TERSEBUT, PENGGERAK MALAYSIA MERANGKA 15O PROGRAM UTAMA DENGAN 750 MODUL KESELURUHANNYA BAGI MEMBANGUNKAN AHLI KELUARGA PENGGERAK MALAYSIA, MASYARAKAT DAN NEGARA SEHINGGA TAHUN 2035 PERLAKSANAAN 750 MODUL PENGGERAK MALAYSIA INI DINAMAKAN GERAKAN TRANSFORMASI MASYARAKAT SEJAHTERA 2035 PENGGERAK MALAYSIA 27. DEWAN MUSYAWARAH KEBANGSAAN MAJLIS PENASIHAT KEBANGSAAN MAJLIS AUDIT KEBANGSAAN MAJLIS PRESIDEN JAWATANKUASA PUSAT 28. JAWATANKUASA BAHAGIAN JAWATANKUASA NEGERI JAWATANKUASA DAERAH KELAB PENGGERAK MALAYSIA ( DIPERINGKAT QARIAH/KOMUNITI/KAMPUNG/TAMAN ) 29. NAIB PRESIDEN ( Zon Utara ) NAIB PRESIDEN ( Zon Selatan ) NAIB PRESIDEN ( Zon Pantai Timur ) NAIB PRESIDEN ( Zon Tengah NAIB PRESIDEN ( Zon Sarawak ) NAIB PRESIDEN ( Zon Sabah ) PRESIDEN TIMBALAN PRESIDEN AHLI MAJLIS PRESIDEN AHLI MAJLIS PRESIDEN ( TETAP ) AHLI MAJLIS PRESIDEN ( LANTIKAN ) SETIAUSAHA AGUNG BENDAHARI AGUNG 30. AHLI JAWATANKUASA PUSAT PRESIDEN Ketua-Ketua Penggerak Negeri Ketua Penggerak Bahagian Kebajikan Masyarakat Pusat Ketua Penggerak Bahagian Pembangunan Masyarakat Pusat Ketua Penggerak Bahagian Kemanusiaan Dan Bencana Pusat Ketua Penggerak Bahagian Ekonomi & Keusahawanan Pusat Ketua Penggerak Bahagian Pembangunan Wanita Dan Keluarga Pusat Ketua Penggerak Bahagian Pembangunan Belia Dan Remaja Pusat KETUA PENGGERAK MALAYSIA Ketua Penggerak Bahagian Hal Ehwal Pentadbiran Pusat Ketua Penggerak Bahagian Hal Ehwal Kewangan Pusat Ketua Penggerak Bahagian Sumber Manusia Pusat TIMBALAN KETUA PENGGERAK MALAYSIA 31. Jawatankuasa Negeri Ketua Penggerak Negeri Timbalan Ketua Penggerak Negeri Naib Ketua Penggerak Negeri Naib Ketua Penggerak Negeri Setiausaha Kehormat Negeri Bendahari Kehormat Negeri Bahagian Hal Ehwal Pentadbiran Negeri Ketua Penggerak Bahagian Kebajikan Masyarakat Negeri Bahagian Hal Ehwal Kewangan NegeriKetua Penggerak Bahagian Sumber Manusia Negeri Ketua Penggerak Bahagian Pembangunan Masyarakat Negeri Ketua Penggerak Bahagian Kemanusiaan Dan Bencana Negeri Ketua Penggerak Bahagian Ekonomi & Keusahawanan Negeri Ketua Penggerak Bahagian Pembangunan Wanita Dan Keluarga Negeri Ketua Penggerak Bahagian Pembangunan Belia Dan Remaja Negeri KETUA-KETUA PENGGERAK DAERAH 32. Jawatankuasa Daerah Ketua Penggerak Daerah Setiausaha Bendahari Bahagian Hal Ehwal Pentadbiran Daerah Ketua Penggerak Bahagian Kebajikan Masyarakat Daerah Bahagian Hal Ehwal Kewangan Daerah Ketua Penggerak Bahagian Sumber Manusia Daerah Ketua Penggerak Bahagian Pembangunan Masyarakat Daerah Ketua Penggerak Bahagian Kemanusiaan Dan Bencana Daerah Ketua Penggerak Bahagian Ekonomi & Keusahawanan Daerah Ketua Penggerak Bahagian Pembangunan Wanita Dan Keluarga Daerah Ketua Penggerak Bahagian Pembangunan Belia Dan Remaja Daerah PRESIDEN-PRESIDEN KELAB PENGGERAK MALAYSIA PERINGKAT KOMUNITI / QARIAH Kelab Penggerak Wanita Qariah, Kelab Penggerak Belia Qariah, Kelab Penggerak Kebajikan Qariah, Kelab Penggerak Kemanusiaan Qariah, Kelab Penggerak Kemasyarakatan Qariah & Kelab Penggerak Usahawan Qariah Timb. Ketua Penggerak Daerah 33. Penggerak Malaysia mempunyai sistem keahlian yang unik. Sistem ini direka khas demi memastikan pertubuhan ini berjalan dengan tepat menuju VISI 2035 yang diidamkan 34. Ahli Keluarga Penggerak Malaysia Pendokong Penggerak Malaysia Sahabat Penggerak Malaysia Aktivis Penggerak Malaysia Ahli Majlis Presiden Ahli Majlis Penasihat Kebangsaan Ahli Majlis Audit Kebangsaan Ahli Dewan Musyawarah Kebangsaan 35. Setiap Orang Mukmin Itu Bersaudara Sebatang Lidi Mudah Dipatahkan, Tetapi Seikat Lidi Boleh Menjadi Penyapu, Dan Sepemeluk Lidi Boleh Menjadi Tiang Seri Yang Kuat Bersatu Teguh Dan Bercerai Kita Roboh 36. Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir, pada tiap-tiap bulir seratus biji. Allah melipatgandakan (pahala) bagi siapa yang Dia kehendaki. Dan Allah Maha luas (karunia-Nya) la