Program Perbaikan Dan Pengayaan

of 2 /2
PROGRAM PERBAIKAN DAN PENGAYAAN MATA PELAJARAN : TIK KELAS : ………………………………… KOMPETENSI DASAR : …………………………………………………………… …………………………………………………………… …………………………………………………………… …………………………………………………………… SEMESTER : GANJIL TAHUN PELAJARAN : 2010/2011 BERDASARKAN : ANALISIS AHEB/TES TGL …….……………………… NOMOR URAIAN BENTUK KEGIATAN PERBAIKAN/PENGAYAAN URAIAN MATERI PROGRAM WAKTU KETERANGAN

Embed Size (px)

Transcript of Program Perbaikan Dan Pengayaan

Page 1: Program Perbaikan Dan Pengayaan

PROGRAM PERBAIKAN DAN PENGAYAAN

MATA PELAJARAN : TIKKELAS : …………………………………KOMPETENSI DASAR : ……………………………………………………………

……………………………………………………………

……………………………………………………………

……………………………………………………………

SEMESTER : GANJILTAHUN PELAJARAN : 2010/2011BERDASARKAN : ANALISIS AHEB/TES TGL …….………………………

NOMORURAIAN BENTUK

KEGIATANPERBAIKAN/PENGAYAAN

URAIAN MATERI

PROGRAMWAKTU KETERANGAN

Mengetahui, Toho, Kepala Sekolah, Guru Mata Pelajaran

Jundang, S.Pd, M.M Darwin, S.PdNIP. 19640502 198803 1 010 NIP. 19790210 201001 1 012