PROSES PILIHAN RAYA.doc

of 56

 • date post

  14-Apr-2018
 • Category

  Documents

 • view

  225
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of PROSES PILIHAN RAYA.doc

 • 7/27/2019 PROSES PILIHAN RAYA.doc

  1/56

 • 7/27/2019 PROSES PILIHAN RAYA.doc

  2/56

  DEFINISI PILIHAN RAYA

  Pilihan raya adalah satu proses demokrasi di mana undian oleh pmilih

  digunakan untuk memilih calon yang sesuai untuk mewakili rakyat di

  parlimen atau dewan undangan negeri. Ia merupakan suatu cara yang

  demokratik untuk memilih calon yang sesuai untuk memenuhi jawatan-

  jawatan penggubal undang-undang, eksekutif, perundangan dan kerajaan

  tempatan".

  Terdapat dua jenis pilihan raya iaitu pilihan raya umum atau pilihan

  raya kecil.. Sistem pilihan raya mementingkan pemenang, atau beberapa

  pemenang menurut pengiraan undi yang diperolehi setiap calon yang

  bertanding. Calon yang mendapat undian tertinggi akan dikira sebagai

  pemenang.

  SEJARAH PILIHAN RAYA

  Semangat nasionalisme dikalangan rakyat Tanah Melayu amat ketara

  selepas peristiwa Perang Dunia II berakhir pada tahun 1945, diikuti dengan

  pengunduran Tentera Jepun dari Tanah Melayu. Parti-parti politik

  tertubuhnya untuk memperjuangkan kemerdekaan Tanah Melayu untuk

  mendapat kuasa melalui Pilihan Raya yang diadakan untuk memilih

  kerajaan.

  http://ms.wikipedia.org/wiki/Demokrasihttp://ms.wikipedia.org/wiki/Parlimenhttp://ms.wikipedia.org/wiki/Legislatifhttp://ms.wikipedia.org/wiki/Eksekutifhttp://ms.wikipedia.org/wiki/Perundanganhttp://ms.wikipedia.org/wiki/Kerajaan_tempatanhttp://ms.wikipedia.org/wiki/Kerajaan_tempatanhttp://ms.wikipedia.org/wiki/Pilihan_raya_umumhttp://ms.wikipedia.org/wiki/Pilihan_raya_kecilhttp://ms.wikipedia.org/wiki/Pilihan_raya_kecilhttp://ms.wikipedia.org/wiki/Undihttp://ms.wikipedia.org/wiki/Demokrasihttp://ms.wikipedia.org/wiki/Parlimenhttp://ms.wikipedia.org/wiki/Legislatifhttp://ms.wikipedia.org/wiki/Eksekutifhttp://ms.wikipedia.org/wiki/Perundanganhttp://ms.wikipedia.org/wiki/Kerajaan_tempatanhttp://ms.wikipedia.org/wiki/Kerajaan_tempatanhttp://ms.wikipedia.org/wiki/Pilihan_raya_umumhttp://ms.wikipedia.org/wiki/Pilihan_raya_kecilhttp://ms.wikipedia.org/wiki/Pilihan_raya_kecilhttp://ms.wikipedia.org/wiki/Undi
 • 7/27/2019 PROSES PILIHAN RAYA.doc

  3/56

  Tujuan utama parti-parti politik ini bertanding ialah untuk memperoleh

  majoriti kerusi di Parlimen (Dewan Rakyat) atau Dewan Undangan Negeri

  supaya boleh menubuhkan Kerajaan Persekutuan atau Negeri.

  Calon-calon yang memperoleh majoriti undi di bahagian yang mereka

  bertanding akan diisytihar menang.

  Era Pra-Merdeka, 1955

  Pilihanraya merupakan salah satu asas berkerajaan sendiri dan

  mengisi kemerdekaan sesebuah negara. la adalah satu proses dan satu

  sistem yang membolehkan rakyat negara bangsa tersebut memilih

  pemimpin dan parti yang akan membentuk kerajaan. Pilihanraya merupakan

  salah satu asas utama dalam pengamalan sistem demokrasi bagi negara-

  negara yang telah merdeka.

  Bagi Persekutuan Tanah Melayu, peruntukan untuk mengadakan

  pilihanraya telah termaktub dalam Perjanjian Persekutuan 1948 yang

  menjanjikan pilihanraya kepada Tanah Melayu pada satu masa yang sesuai.

  Ternyata ia bukan dimulakan dan didesak semata-mata oleh National

  Convention Perikatan UMNO-MCA. la adalah kesedaran semua pihak orang

  Melayu yang telah terlibat dalam gerakan nasionalisme, politik dan

  pentadbiran Persekutuan Tanah Melayu.

  Pilihanraya awal yang diadakan ialah di peringkat perbandaran. Ini

  dilakukan setelah Akta Majlis Berkuasa Tempatan diluluskan pada akhir

  1950. Pilihanraya Bandaran 1951 yang diadakan pertama kalinya di Pulau

 • 7/27/2019 PROSES PILIHAN RAYA.doc

  4/56

  Pinang adalah tindakan politik yang awal oleh British untuk menyerahkan

  kerajaan sendiri kepada Tanah Melayu secara beransur-ansur.

  Pilihanraya bandaran ini semata-mata untuk memberi pengalaman

  politik kepada penduduk Tanah Melayu sebelum pilihanraya negeri dan

  persekutuan yang akan diadakan bagi memilih kerajaan sendiri.

  Pilihanraya bandaran Kuala Lumpur yang diadakan pada Febuari 1952

  pula bukan sahaja memberi pengalaman pilihanraya kepada para

  penduduknya tetapi turut memberi makna yang lebih daripada itu.

  Pilihanraya ini telah menyaksikan kelahiran satu kerjasama politik di antara

  parti-parti perkauman bagi melahirkan kejayaan dalam pilihanraya.

  Independence of Malayan Party (IMP) yang memulakan kerjasama

  dengan MCA dan MIC, telah mendapat tandingan daripada UMNO-MCA.

  Dengan kejayaan kerjasama yang dibuat di antara UMNO-MCA dalam

  pilihanraya bandaran Kuala Lumpur itu, terbukalah satu alternatif baru

  kepada permasalahan politik Tanah Melayu itu.

  UNDANG-UNDANG PILIHAN RAYA

  Beberapa undang-undang dan peraturan telah digubal untuk

  memastikan prosedur pilihan raya berjalan tanpa masalah.

  Antaranya :

  1. Perlembagaan Persekutuan.

  2. Perlembagaan Negeri.

  3. Akta Pilihan Raya, 1958 (Akta 19).

  4. Akta Kesalahan Pilihan Raya, 1954 (Akta 5).

 • 7/27/2019 PROSES PILIHAN RAYA.doc

  5/56

  5. Peraturan-peraturan (Penjalanan Pilihan Raya) Pilihan Raya, 1981.

  6. Peraturan-peraturan (Pendaftaran Pemilih) Pilihan Raya, 2002.

  7. Peraturan-peraturan (Mengundi Melalui Pos) Pilihan Raya, 2003.

  Semua undang-undang dan peraturan-peraturan ini adalah berkait

  secara langsung dengan proses pilihan raya.

  Namun,terdapat juga beberapa undang-undang yang walaupun tidak

  mempunyai kaitan secara langsung dengan proses pilihan raya,(Akta Polis

  1962; Akta Hasutan 1970; Akta Rahsia Rasmi 1972; dan Akta Keselamatan

  Dalam Negeri, 1960).

  ELEMEN-ELEMEN PENTING PILIHAN

  RAYA

  Elemen-elemen penting pilihan raya adalah:-

  1. Bahagian Pilihan Raya.

 • 7/27/2019 PROSES PILIHAN RAYA.doc

  6/56

  2. Pemilih.

  3. Calon.

  4. Proses Pilihan Raya.

  PEMBAHAGIAN PILIHAN RAYADalam sistem pilihan raya yang diamalkan di Malaysia, seseorang

  calon dipilih untuk mewakili penduduk-penduduk sesuatu bahagian pilihan

  raya di Parlimen (Pilihan Raya Umum) atau Dewan Undangan Negeri (Pilihan

  Raya Negeri).

 • 7/27/2019 PROSES PILIHAN RAYA.doc

  7/56

  Sehingga kini terdapat 222 kerusi Dewan Rakyat (Parlimen) dan 567

  kerusi Dewan Undangan Negeri.

  PARLIMEN

  Parlimen adalah badan perundangan bagi kerajaan persekutuan, dan

  ia membuat undang-undang yang boleh dikuatkuasakan di seluruh negara.

  Parlimen meluluskan undang-undang persekutuan, membuat pindaan

  kepada undang-undang persekutuan yang ada, memeriksa dasar-dasarkerajaan, meluluskan perbelanjaan kerajaan dan meluluskan hasil-hasil cukai

  yang baru.Parlimen juga menjadi forum kritikan dan fokus pendapat awam

  mengenai perkara-perkara nasional.

  Bagi membolehkan Parlimen menjalankan tanggungjawabnya dengan

  sepenuhnya dan dengan lebih berkesan, Perlembagaan telah

  memperuntukkan beberapa hak dan pengecualian yang dipanggil

  "Keistimewaan Ahli-ahli Parlimen" di dalam Dewan. Keistimewaan ini

  terpakai bagi kedua-dua Dewan secara keseluruhannya, dan untuk ahli-ahli

  Parlimen secara individu.

  Kedua-dua Dewan berkuasa untuk menggubal prosedur masing-

  masing, mempunyai kuasa mutlak atas prosiding masing-masing, dan kuasa-

  kuasa ini tidak boleh dicabar di dalam mana-mana mahkamah, dan Dewan

  boleh mengenakan hukuman ke atas pelanggaran hak keistimewaan atau

  "contempt" di dalam Dewan tersebut.

  Ahli Parlimen adalah terkecuali dari tindakan mahkamah sama ada sivil

  atau jenayah bagi apa yang dikatakan atau dilakukannya di dalam Dewan,

 • 7/27/2019 PROSES PILIHAN RAYA.doc

  8/56

  dan pengecualian ini diberi juga kepada sesiapa yang bertindak bagi Dewan

  itu.

  DEWAN UNDANGAN NEGERI

  Dewan Undangan Negeri di Malaysia terdiri daripada Sultan atauYang

  DiPertua Negeri sebagai ketua negeri, seorang Speaker dan ahli-ahli Dewan

  Undangan Negeri (ADUN).

  Ahli Dewan Undangan Negeri (ADUN) ini terdiri dari orang yang dilantik

  mengikut

  Perlembagaan Persekutuan.

  Sultan atau Yang DiPertua Negeri akan mengadakan persidangan dari

  masa ke semasa dan akan mengetuai persidangan tersebut.

  Ahli Dewan Undangan Negeri (ADUN) akan dikekalkan selama lima

  tahun sekiranya tidak dibubarkan dalam jangka masa tersebut. Sultan atau

  Yang DiPertua Negeri boleh membubarkan Dewan Undangan Negeri.

  Setelah dibubarkan, pilihan raya umum mesti diadakan dalam jangka

  masa enam puluh (60) hari dari tarikh pembubaran.

  Seorang Ahli Dewan Undangan Negeri (ADUN) boleh memegang jawatan

  sebagai ahli Dewan Rakyat dan ADUN pada satu masa.

  Sebelum memegang sebarang kerusi dalam Dewan Undangan Negeri,

  setiap ahli dimestikan mengangkat sumpah di hadapan Speaker Dewan

  Undangan Negeri. Ahli tersebut hendaklah bersumpah atau berjanji bahawa

  mereka akan taat menjalankan tugas-tugas mereka sebagai ahli Dewan

  http://ms.wikipedia.org/wiki/Malaysiahttp://ms.wikipedia.org/wiki/Sultanhttp://ms.wikipedia.org/wiki/Yang_DiPertua_Negerihttp://ms.wikipedia.org/wiki/Yang_DiPertua_Negerihttp://ms.wikipedia.org/wiki/Speakerhttp://ms.wikipedia.org/wiki/Perlembagaan_Malaysiahttp://ms.wikipedia.org/wiki/Pilihan_raya_umumhttp://ms.wikipedia.org/wiki/Dewan_Rakyathttp://ms.wikipedia.org/wiki/Malaysiahttp://ms.wikipedia.org/wiki/Sultanhttp://ms.wikipedia.org/wiki/Yang_DiPertua_Negerihttp://ms.wikipedia.org/wiki/Yang_DiPertua_Negerihttp://ms.wikipedia.org/wiki/Speakerhttp://ms.wikipedia.org/wiki/Perlembagaan_Malaysiahttp://ms.wikipedia.org/wiki/Pilihan_raya_umumhttp://ms.wikipedia.org/wiki/Dewan_Rakyat
 • 7/27/2019 PROSES PILIHAN RAYA.doc

  9/56

  sebaik yang mungkin dan