Pss cemerlang

download Pss cemerlang

of 28

 • date post

  13-Dec-2014
 • Category

  Education

 • view

  1.230
 • download

  3

Embed Size (px)

description

 

Transcript of Pss cemerlang

 • 1. ANALISIS PUSAT SUMBER CEMERLANG

2. KEMUDAHAN FIZIKAL, PERALATAN &BAHAN10% 3. KRITERIAPERINCIAN PEMARKAHAN1. LOKASI PSS INDUK & BILIK MEDIA / BBM PSS Induk dan Bilik Media/ BBM terletak di tempat yang strategik2. SUSUN ATUR BILIK / RUANG Mencukupi untuk menampung sekurang-kurangnya 10% enrolmen murid 4. KRITERIAPERINCIAN PEMARKAHAN3. PERABOT Perabot yang mencukupi dan memuaskan.4. BAHAN CETAK Menepati dari segi kuantiti & kualiti untuk menampung penggunaan. 5. KRITERIA PERINCIANPEMARKAHAN5. BAHAN BUKAN CETAK Mempunyai pelbagai koleksi yang sesuai dengan peralatan yang ada.6. PERALATAN Mempunyai peralatan elektronik dan bukan elektronik yang memuaskan. 6. KRITERIAPERINCIAN PEMARKAHAN7. ALAT KESELAMATAN Mempunyai alat pemadam api, pelan, peti kecemasan serta peraturan dan arahanya.8. LAIN-LAIN Selain item-item di atas yang menunjukkan ciri-ciri keistimewaan. - Nyatakan. 7. PENGURUSAN &PENGELOLAAN PSS 15 % 8. KRITERIAPERINCIAN PEMARKAHAN1. STRUKTUR ORGANISASI Lengkap dan dipamerkan. - J/K Induk, J/K Kerja, Panitia, Pengawas PSS.2. RANCANGAN TAHUNAN Bermula dari Januari hingga Disember meliputi matlamat, objektif, aktiviti, implikasi kewangan dan carta gantt. 9. KRITERIAPERINCIANPEMARKAHAN3. DOKUMEN & REKOD 3.1 Pengurusan PSS - Pelbagai dokumen & rekod dalampengurusan danpengelolaan. 10. KRITERIA PERINCIANPEMARKAHAN3.2 Pengelolaan Koleksi- Dikelolakan denganmemuaskan.- secara berpusat.3.3 Pengelolaan Perabot &Kelengkapan- Direkod, dikelolakandengan baik dan kemaskini 11. KRITERIAPERINCIANPEMARKAHAN3.4 Pengelolaan Peralatan- Rekod dikelolakan denganbaik dan kemaskini.4. KECERIAAN Luaran dan dalaman dari segi hiasan, kebersihan, keselesaan dan kekemasan dan menarik. 12. KRITERIA PERINCIAN PEMARKAHAN5. LAIN-LAIN Lain-lain item selain daripada di atas yang mempunyai ciri-ciri keistimewaan. Nyatakan.. 13. PENGGUNAAN PSS 60% 14. KRITERIA PERINCIAN PEMARKAHAN1. WAKTU OPERASI - Sepanjang waktu persekolahan, sebelum permulaan kelas, waktu malam, hujung minggu, cuti persekolahan.2. JADUAL WAKTU - Mempunyai jadual waktu di setiap bilik dan ruang PSS. 15. KRITERIA PERINCIANPEMARKAHAN3. PINJAM- MEMINJAM 3.1 Bahan bercetak kekerapan pinjaman dan penglibatan guru serta murid secara menyeluruh. 3.2 Bahan Bukan Cetak kekerapan pinjaman dan penglibatan guru serta murid secara menyeluruh 16. KRITERIAPERINCIAN PEMARKAHAN3.3 Peralatan-kekerapan pinjaman dan penglibatan guru serta murid secara menyeluruh 3.4 Pinjaman secara kelompok - sentiasa membuat pinjaman untuk P&P. 17. KRITERIA PERINCIAN PEMARKAHAN4. PENGGUNAAN RANCANGAN TVP Kekerapan guru menggunakan secara on air dan off air5. PAMERAN. Dijalankan dari masa kesemasa 18. KRITERIAPERINCIANPEMARKAHAN6. AKTIVITI GALAKAN Menggalakan penggunaan PSS7. PEMBELAJARAN KENDIRI -Sediakan kemudahan ruang dan sumber pembelajaran kendiri. Diguna, direkod dan kemeskini 19. KRITERIAPERINCIANPEMARKAHAN8. AKTIVITI PROMOSI Pelbagai cara promosi penggunaan PSS9. PROGRAM MEMBINA TABIAT MEMBACA - Pelbagai projek yang berterusan. 20. KRITERIAPERINCIANPEMARKAHAN10. KEMAHIRANMAKLUMAT & IT- Melaksanakan latihan,kursus, bengkel secaradalaman untuk meningkatkanpemikiran kritis dan kreatif.11. PENGHASILAN BAHANDAN PERISIAN- sediakan kemudahan untukP&P 21. KRITERIAPERINCIANPEMARKAHAN12. LAIN-LAIN-Selain daripada item di atasyang mempunyai ciri-cirikeistimewaan 22. PROGRAMPENINGKATAN PSS 10% 23. KRITERIAPERINCIAN PEMARKAHAN1. RANCANGAN PEMBANGUNAN JAGKA PANJANG - Tempoh 3 tahun atau 5 tahun.2. MENAIK TARAF KEMUDAHAN IT DI PSS - Mempunyai perancangan khusus bagi mempertingkatkan kemudahan bilik/ alat terkini 24. KRITERIA PERINCIAN PEMARKAHAN3. PSS DIGITAL - menggunakan perisian pengautomasian4. KEWANGAN PSS - Melaksanakan aktiviti khusus dan berterusan untuk menambah sumber kewangan 25. KRITERIAPERINCIAN PEMARKAHAN5. PENGGUNAAN SUMBER KEWANGAN -mengoptimumkan penggunaan sumber kewangan untuk mempertingkatkan penggunaan PSS6. LATIHAN KEMAHIRAN - Merancang dan melaksanakan program khusus dalam menerapkan dan memberi kemahiran IT. 26. KRITERIAPERINCIAN PEMARKAHAN8. LAIN-LAIN -Selain daripada item di atas yang mempunyai ciri-ciri keistimewaanJumlah markah mengikut wajaran : _____ X 1080 27. KRITERIA KHUSUS5% 28. KRITERIA PERINCIAN PEMARKAHAN1. CIRI KEISTIMEWAAN - selain daripada keistimewaan yang tidak termasuk dalam Bahagian I hingga IV. Nyatakan..Jumlah markah mengikut wajaran : _____ X 510