RANCANGAN PERNIAGAAN (edited1)

download RANCANGAN PERNIAGAAN (edited1)

of 60

 • date post

  16-Jun-2015
 • Category

  Documents

 • view

  10.883
 • download

  1

Embed Size (px)

Transcript of RANCANGAN PERNIAGAAN (edited1)

1

ISI KANDUNGAN1 2 3 Ringkasan Eksekutif ...........

MUKA SURAT2 35 6 7 8 9 13 14 17 18 18 20 23 24 27 28 29 30 31 32 33 34 35 35 38 39 42 43 44 45

Tujuan & Latar Belakang Syarikat .... 2.1 Visi dan Misi Diskripsi Organisasi .... 3.1 Carta Organisasi .... 3.2 Carta organisasi bergambar ... 3.3 Huraian Jawatankuasa .... 3.4 Profil Ahli Syarikat..

4

Rancangan Operasi .. 4.1 Produk .. 4.2 Proses operasi ....... 4.3 Kawalan Kualiti ... 4.4 Tenaga Kerja 4.5 Susun Atur Ruang Operasi .... 4.6 Jadual Bertugas ..

5

Rancangan Analisa Pemasaran .. 5.1 Cara pemasaran dan promosi .. 5.2 Sasaran pelanggan dan lokasi .

6

Kewangan .. 6.1 Belanjawan pengurusan . 6.2 Belanjawan permulaan 6.3 Anggaran kos seharian ... 6.4 Sebut Harga .

6.5 Belanjawan Jualan . 46 7 Penutup . 47 Lampiran

2

1 RINGKASAN EKSEKUTIFSyarikat One Executive Mart Sdn. Bhd.telah ditubuhkan pada 12 November 2009. Syarikat ini ditubuhkan dengan tujuan untuk melatih serta memberi pendedahan kepada pelajar eksekutif dalam bidang perniagaan. Melalui penubuhan syarikat ini juga ahli- ahli Syarikat One Executive Mart Sdn Bhd dapat menguruskan serta mentadbir syarikat dengan lebih sistematik. Perniagaan ini akan dijalankan di Latar Siswa Fakulti Bahasa Moden dan Komunikasi, Universiti Putra Malaysia, Serdang,untuk 4 hari bermula dari 28 Disember hingga 31 Disember 2009. Syarikat One Executive Mart Sdn Bhd memulakan perniagaan dengan modal

berbayar sebanyak RM 550.00 yang terdiri dari 550 syer biasa dengan nilai RM1.00 setiap syer.Setiap ahli peniaga syarikat ini memegang bilangan syer yang sama rata iaitu 50 syer . Kelebihan syarikat kami ialai kami mempunai kakitangan-kakitangan yang pakar dalam bidang perniagaan dan ICT. Dalam perancangan yang teliti dan prospek yang berdaya maju, kami berharap setiap ahli Syarikat One Executive Mart Sdn. Bhd. akan berjaya merealisasikan perniagaan dengan keuntungan yang agak lumayan. Rancangan perniagaan ini disediakan bagi menarik para pelabur dan pelanggan dalam projek mengleuar, mengkomersialkan dan memasarkan produk Syarikat One Executive Mart Sdn.Bhd. Ini adalah syarikat yang Produk-produk dan perkhidmatan yang ditawarkan oleh pertama memberikan perkhidmatan, dan prouk-produk yang sangat berkualliti dan sesuai dengan citarasa warga UPM. syarikat ini mempunyai kualiti 20 ke 100 kali ganda berbanding dengan syarikat-syarikat yang lain. Ia menawarkan harga dan kos yang yang kompetitif untuk pelanggan. Rancangan perniagaan ini mengandungi analisia produk, analisis pasaran, pengurusan syarikat,rancangan operasi, rancangan pemasaran , rancangan kewangan dan startegik pelaksanaan penjualan. Berdasarkan analisis keseluruhan, jelaslah produk dan perkhidmatan yang ditawarakan mempunyai prospek masa depan yang baik dan berdaya maju bagi pengkomersialan daripada segi pasaran dan keuntungkan supaya dapat bersaing dengan syarikat-syarikat yang lain.

2 TUJUAN PERNIAGAAN & LATARBELAKANG3

Tujuan rancangan perniagaan ini disediakan adalah untuk digunakan sebagai garis panduan dalam mengendalikan perniagaan Syarikat One Executive Mart Sdn.Bhd. terutamanya dari segi perancangan dan strategi perniagaan serta penilaian daya persaingan di pasaran terbuka. Kertas kerja ini juga disediakan untuk memberi gambaran perniagaan dan satu blueprint bertulis yang sistematik dan teratur bagi menerangkan perjalanan perniagaan ini serta sebagai sokongan daya maju perniagaan syarikat ini.

LATAR BELAKANG SYARIKATNama dan alamat SyarikatSyarikat One Executive Mart,

4

Meja 4, Latar Siswa, Fakulti Bahasa Moden Dan komunikasi, Universiti Putra Malaysia, Tel : 0126042685 E mail : 1emart2020@gmail.com

Tarikh Penubuhan Syarikat 12 NOVEMBER 2009

Kontek Sudheep Ramasamy (Pengarah Syarikat)

Jenis Perniagaan Perkhidmatan perisian computer, pembarangan kacang putih, muffin, roti, , cenderahati dan pembuatan nasi lemak, mee goreng , agar agar.

Ringkasan Syarikat Syarikat One Executive Mart Sdn. Bhd.telah ditubuhkan pada 12 November 2009. Syarikat ini ditubuhkan dengan tujuan untuk melatih serta memberi pendedahan kepada pelajar eksekutif dalam bidang perniagaan. Melalui penubuhan syarikat ini juga ahli- ahli Syarikat One Executive Mart Sdn Bhd dapat menguruskan serta mentadbir syarikat dengan lebih sistematik .

Pengurusan Sudheep Ramasamy , pengarah syarikat merupakan seorang guru terlatih yang juga pakar dalam bidang perniagaan. Beliau pernah bekerja dengan Hotel Palace of the Golden Horses, pegawai pemasaran Parkson Ria.

5

Vijayen a/l Ponurajoo juga merupakan seorang guru yang pakar dalam bidang ICT. Beliau memilik kedai makanan di Teluk Intan yang diuruskan oleh bapa beliau. Kepakaran ICTnya terselah dan kini beliau merupakan Juru Latih Utama Pejabat Pendidikan Petaling Perdana dan penyelaras makmal computer.

Produk dan Persaingan Sehingga kini , tiada syarikat lain yang menawarkan produk yang berkualiti dan cara penjualan yang unik seperti Syarikat One Executive Mart. One executive Mart akan menjual produk di kawasan Universiti Putra Malaysia.Dianggarkan, produk dan perkhidmatan One Executive Mart akan mendapat sambutan yang sangat baik.

Sandaran Tiada Sejarah Kewangan Tiada kerana Syarikat One Executive Mart Sdn Bhd baru ditubuhkan. Jangkaan / Ramalan KewanganPerkara Hari 1 28.12.09 Jualan tolak Kos barang Dijual Rm180.00 RM80.32 RM45.00 RM40.00 RM230.00 Hari 2 29.12.09 RM120.00 Hari 3 30.12.09 RM89.00 Hari 4 31.12.09 RM84.00

Untung bersih

RM50.00

RM39.68

RM64.00

RM44.00

2.1 VISI DAN MISI SYARIKAT

VISI

6

Visi Syarikat One Executive Mart Sdn. Bhd adalah untuk memberi perkhidmatan yang terbaik kepada pelanggan.

MISI Kami berdedikasi untuk menawarkan barangan dan perkhidmatan yang berkualiti pada harga yang berpatutan kepada seluruh warga Universiti Putra Malaysia.

OBJEKTIF Menawarkan barangan pengguna dan perkhidmatan yang berkualiti pada harga yang berpatutan.

7

3 CARTA ORGANISASI ONE EXECUTIVE MARTPENGARAH URUSANSUDHEEP RAMASAMY

PENGURUSAN SUMBER &

KEWANGAN

PENTADBIRAN

LATIHAN

OPERASI

PENGANGKUTAN

JUALAN & PEMASARAN

EKSEKUTIF PENTADBIRAN

EKSEKUTIF KEWANGANSHUVHINOTHINI A/P ARUMUGAM

NORLIE BT JAMALI

EKSEKUTIF PENGURUSAN SUMBERHWANG AH MOI

EKSEKUTIF OPERASIKANAGESWARYEKSEKUTIF PENGANGKUTAN

EKSEKUTIF JUALAN & PEMASARAN

SHUBASHINI A/P

MMOIEKSEKUTIFPENOLONG EKSEKUTIF PENTADBIRAN YEAN KEK FONG

KRISNAMURTY Y

VIJAYEN A/PONNURAJU

LATIHAN SYLVIA SAVARIAR SAVARIAR

PENOLONG EKSEKUTIF JUALAN

PENOLONG EKSEKUTIF PEMASARAN

ALICE DURGA RATHINAM

VATSALA A/PJAYALINGAM

8

9

3.2 DISKRIPSI HURAIAN JAWATANKUASAPengarahPengarah sesebuah syarikat berperanan untuk menjaga kepentingan ahli syarikat serta untuk menjaga pengguna (sama ada orang perseorangan, ahli syarikat warga Universiti Putra Malaysia(UPM) yang berurusan dengan syarikat. Pengarah styarikat juga harus melindungi ahlinya dan memelihara ketertiban sosial. Beliau juga bertanggungjawab memelihara alam sekitar. Selain itu , pengarah juga harus menggunakan hak dan kuasa yang ada padanya atau yang diberikan oleh syarikat kepadanya dengan ikhlas dan suci hati untuk manfaat syarikat keseluruhannya. Pengarah tidak boleh membuat keuntungan dalam kedudukannya sebagai pengarah syarikat dengan memperalatkan syarikat. Pengarah diharapkan oleh syarikat untuk bertindak secara jujur untuk kepentingan syarikat keseluruhannya dan bertindak secara berjaga-jaga dalam menangani hal-ehwal pengurusan syarikat. Pengarah harus sentiasa terikat oleh terma-terma piagam syarikat dan bertanggungjawab kepada syarikat dan bukannya kepada pemegang syer secara individu.

10

Eksekutif kewanganEksekutif kewangan bertanggungjawab mengumpulkan dan menyimpan akaun semua dan hendaklah mengeluarkan resit bagi setiap bayaran yang hendaklah memberikan notis kepada ahli-ahli yang wang simpanan syarikat

dibuat kepada syarikat. Beliau juga

mempunyai tunggakkan dan hendaklah membuka akaun bank sekiranya diarahkan oleh Jawatankuasa Pengurusan untuk berbuat demikian dan hendaklah menyimpan semua wang yang diterima bagi pihak syarikat, kecuali sejumlah yang tidak melebihi RM 500.00 yang disimpan olehnya sebagai tunai runcit. Semua cek, hendaklah ditandatangani oleh eksekutif kewangan dan Pengarah. Eksekutif kewangan hendaklah mengemukakan penyata bulanan dalam Mesyuarat

Jawatankuasa Pengurusan serta menyediakan Penyata Kewangan bagi tahun kewangan semasa, yang telah diaudit dan mengemukakan kepada Jawatankuasa Pengurusan untuk pengesahan sebelum membentangkannya dalam Mesyuarat Agong untuk pengesahan, serta ahli yang berhutang. Eksekutif kewangan berperanan dalam hal-ehwal pentadbiran dan proses kewangan dan bertanggungjawab mengendalikan pengurusan keseluruhan fungsi-fungsi kewangan syarikat, meliputi melaksanakan analisis laporan kewangan.Bertanggungjawab melaksanakan, menyelia sistem dan operasi berkaitan dengan kutipan hasil, terimaan hasil, klasifikasi hasil,aset fizikal, penyelenggaraan buku tunai, daftar deposit dan amanah. Bertanggungjawab menyemak akaun.

Eksekutif PentadbiranTugasnya banyak membabitkan catatan minit, memberi nasihat mengenai prosedur mesyuarat, undang-undang dan peraturan yang perlu diikuti ahli lembaga pengarah dalam menjalankan tugas mereka. Hadir atau diwakili dalam mesyuarat syarikat dan tidak membenarkan dirinya atau wakilnya dikecuali atau diketepikan dari mesyuarat berkenaan yang mana boleh menjejaskan tanggungjawab profesionalnya sebagai setiausaha kepada syarikat. Setiausaha syarikat merupakan individu yang dilantik serta dilesenkan bagi menguruskan s