RPH Membuat Corak Dan Rekaan-titisan Lilin

download RPH Membuat Corak Dan Rekaan-titisan Lilin

of 13

 • date post

  15-Jan-2016
 • Category

  Documents

 • view

  146
 • download

  2

Embed Size (px)

description

Rancangan Harian Pendidikan Seni

Transcript of RPH Membuat Corak Dan Rekaan-titisan Lilin

 • 1

  RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

  PENDIDIKAN SENI VISUAL

  TAHUN 5 Kemboja

  Mata Pelajaran : Pendidikan Seni Visual

  Kelas : Tahun 5 Kemboja

  Bilangan Pelajar : 20 Orang

  Tarikh : 01 April 2013 (Isnin)

  Masa : 1030-1130 pagi

  Bidang : Membuat Corak dan Rekaan

  Tajuk/Tema : Kertas Pembalut Hadiah / Alam Benda

  Teknik : Titisan

  Pengetahuan Sedia

  Ada

  : Murid pernah membuat corak tidak terancang

  Hasil Pembelajaran : Pada akhir pelajaran, murid dapat:

  i) Memahami teknik titisan yang boleh menghasilkan

  corak seperti titisan hujan.

  ii) Mengetahui bahawa bentuk atau rupa yang

  terbina dengan jalinan 2 bahan iaitu lilin dan

  warna air.

  iii) Menghasilkan corak untuk dijadikan satu rekaan

  berfungsi seperti kertas pembalut hadiah.

  iv) Menghargai hasil kerja sendiri.

  KBKK : Kreatif Menghubungkaitkan, menjana idea

  Kritis - Membanding beza

  Pengisian Kurikulum Ilmu

  Pendidikan Jasmani dan Kesihatan, Matematik,

  Pendidikan Moral, Sains

  Nilai Murni

  Kasih sayang, bekerjasama, menghargai hasil kerja,

  bersyukur, berhati-hati, tolong-menolong,

  bertanggung jawab, tekun

 • 2

  Kemahiran Bernilai

  Tambah (KBT)

  Menjana idea, kajian masa depan, kemahiran berfikir,

  membanding-beza

  Alat Bantu Mengajar : Powerpoint, Contoh yang telah siap

  Media

  : Bahan

  i) Warna air

  ii) Lilin

  Alat

  i) Berus warna

  ii) Palet

  iii) Pembaris

  Prosedur

  Guru menentukan aras pembelajaran supaya sesuai

  dengan tahap murid.

  Guru merancang strategi pengajaran dengan teratur

  supaya proses pengajaran dan pembelajaran

  berjalan lancar dengan menerapkan kemahiran-

  kemahiran berfikir secara kritis dan kreatif .

  Memulakan proses pengajaran dan pembelajaran

  dengan set induksi.

  Mempamerkan contoh hasil kerja yang telah siap

  dan memperkenalkan bahan yang akan digunakan

  untuk membuat corak titisan lilin.

  Guru memberi penerangan dan tunjuk cara kepada

  murid-murid untuk menghasilkan corak titisan lilin.

  Memberi bimbingan kepada murid dalam

  menghasilkan hasil kerja seni.

  Apresiasi dan refleksi.

  Penutup

  Sosial

  kognitif

 • 3

  Langkah /

  Masa

  Isi Pelajaran Aktiviti Pengajaran dan

  Pembelajaran

  Catatan

  Set Induksi

  (5 Minit)

  Senaman Ringan:

  Hari Hujan

  Guru meminta murid berdiri

  dan membuat satu bulatan

  kecil.

  Murid melakukan senaman jari

  yang ringkas .

  Murid menjalankan senaman

  ringan, membuat bunyi Hari

  Hujan dengan bimbingan

  guru.

  I) Murid menepuk satu jari

  kanan ke tapak tangan

  kiri secara berulang-

  ulang.

  II) Murid membuat

  tepukan dengan

  menggunakan 2 jari,

  kemudian dengan 3 jari,

  4 jari dan 5 jari secara

  beramai-ramai untuk

  menghasilkan bunyi

  hujan dengan rasa

  seronok.

  Guru memperkenalkan tajuk

  pengajaran.

  Ilmu :

  Pendidikan

  Jasmani dan

  Kesihatan,

  Matematik

  Nilai Murni:

  Bekerjasama

  KBT:

  Kecerdasan

  pelbagai

 • 4

  Langkah /

  Masa

  Isi Pelajaran Aktiviti Pengajaran dan

  Pembelajaran

  Catatan

  Langkah 1

  Pemerhatian

  (10 Minit)

  Teknik Titisan

  dengan

  menggunakan lilin

  Penerangan unsur

  seni : Jalinan,

  rupa, warna

  Guru menerangkan bahawa

  teknik titisan dapat

  menghasilkan bentuk seperti

  titisan hujan.

  Murid diberi penerangan

  bahawa jalinan 2

  bahan yang berbeza iaitu

  warna air dan lilin dapat

  menghasilkan corak yang

  menarik.

  Murid dibahagikan kepada

  beberapa kumpulan.

  Murid juga diperkenalkan

  dengan bahan dan alat yang

  akan digunakan untuk

  menjalankan aktiviti membuat

  titisan lilin.

  Murid juga ditunjukkan dengan

  contoh-contoh yang telah siap.

  Ilmu:

  Sains

  Nilai :

  Bekerjasama,

  tolong-

  menolong,

  bersyukur,

  berhati-hati,

  tekun

  KBT:

  Menjana idea,

  membanding-

  beza, kajian

  masa depan,

  kecerdasan

  pelbagai

  BBM

  Powerpoint,

  media yang

  diperlukan,

  contoh yang

  telah siap

  Lampiran 1

  Contoh yang

  telah siap

  Lampiran 2:

  Media: Alat

  dan bahan

 • 5

  Langkah /

  Masa

  Isi Pelajaran Aktiviti Pengajaran dan

  Pembelajaran

  Catatan

  Langkah 2

  Penerokaan

  (15 Minit)

  Penerangan dan

  Sesi tunjuk cara

  i) Melukis corak

  geometri atau

  corak organik

  ii) Mewarna

  dengan warna

  air

  iii) Membuat titisan

  lilin

  iv) Mewarna

  dengan

  menggunakan

  berus warna

  Titisan Lilin:

  i) Secara

  menegak

  ii) Secara

  menyerong

  Murid diberi penerangan langkah

  demi langkah untuk menghasilkan

  corak titisan.

  i) Kertas lukisan disediakan

  terlebih dahulu.

  ii) Corak geometri atau organic

  dilukis mengikut kreativiti

  masing-masing (bentuk bulat,

  segi tiga, segi empat, bentuk

  bunga, beralun dan

  sebagainya)

  iii) Bentuk-bentuk geometri atau

  organik yang telah dilukis

  diwarna dengan

  menggunakan warna air

  mengikut warna pilihan

  masing-masing.

  iv) Setelah warna kering, lilin

  dititiskan ke atas permukaan

  kertas yang telah diwarnakan

  tadi.

  v) Apabila lilin sudah dititiskan ke

  seluruh permukaan kertas,

  warnakan permukaan kertas

  tadi dengan warna hitam

  dengan menggunakan berus

  warna.

  vi) Setelah warna kering, kikiskan

  titisan lilin dengan

  menggunakan pembaris.

  Ilmu:

  Matematik

  Nilai :

  Bekerjasama,

  tolong-

  menolong,

  bersyukur,

  berhati-hati

  KBT:

  Menjana idea,

  membanding-

  beza, kajian

  masa depan,

  kecerdasan

  pelbagai

  Lampiran 3

  Lembaran

  kerja

 • 6

  Langkah /

  Masa

  Isi Pelajaran Aktiviti Pengajaran dan

  Pembelajaran

  Catatan

  Langkah 3

  Penghasilan

  (25 minit)

  i. Melukis corak

  geometri atau

  corak organik

  ii. Mewarna

  dengan warna

  air

  iii. Membuat titisan

  lilin

  iv. Mewarna

  dengan

  menggunakan

  berus warna

  Murid mengeluarkan alat dan

  bahan yang diperlukan untuk

  menghasilkan resis.

  Murid menjalankan aktiviti

  membuat corak titisan hujan

  dengan bimbingan guru.

  Ilmu:

  Matematik,

  Sains

  Nilai :

  Bekerjasama,

  tolong-

  menolong,

  bersyukur,

  berhati-hati,

  tekun

  KBT:

  Menjana idea,

  membanding-

  beza, kajian

  masa depan

  BBM:

  Lilin , warna

  air, berus

  warna, palet

  Lampiran 4:

  (Aktiviti

  Murid)

 • 7

  Langkah /

  Masa

  Isi Pelajaran Aktiviti Pengajaran dan

  Pembelajaran

  Catatan

  Penutup

  (5 Minit)

  Apresiasi seni,

  kritikan seni dan

  nilai estetika

  Guru dan murid mengadakan

  satu pameran mini.

  i) Murid mempamerkan

  hasil kerja masing-

  masing di hadapan

  kelas.

  ii) Murid juga menyatakan

  perasaan mereka

  setelah menghasilkan

  karya seni masing-

  masing.

  iii) Guru merumuskan dan

  menerangkan tentang

  kelebihan dan

  kekurangan yang

  terdapat pada hasil kerja

  murid.

  Ilmu:

  Muzik

  Nilai :

  Bersyukur

  KBT:

  Menjana idea,

  membanding-

  beza, kajian

  masa depan,

  kecerdasan

  pelbagai

  Refleksi:

  Kekuatan

  Sepanjang proses P&P, saya mendapati murid saya sangat teruja dan seronok untuk

  menyiapkan tugaan yang diberikan. Bagi murid yang sudah menyiapkan tugasan,

  mereka berebut-rebut untuk membantu rakan-rakannya yang belum siap. Ini

  menunjukkan aktiviti membuat corak denagn teknik titisan ini sangat menyeronokkan

  murid. Dari segi penyediaan bahan, hampir semua murid dapat membawa lilin dari

  rumah. Aktiviti ini juga dapat diselesaikan tepat pada waktu yang ditetapkan. Secara

  keseluruhannya, objektif P&P tercapai.

 • 8

  Kelemahan

  Kelemahannya pula aktiviti mencorak dengan teknik titisan ini memerlukan saya

  untuk mengawal kelas dengan lebih berhati-hati kerana ia melibatkan penggunaan

  lilin. Saya sentiasa memantau pergerakan murid dan sentiasa mengingatkan

  mereka agar berhati-hati semasa mengendalikan lilin dalam aktiviti yang mereka

  lakukan.

 • 9

  LAMPIRAN 1

  Contoh Corak Titisan Lilin:

 • 10

  LAMPIRAN 2

  Media

  Bahan:

  Alat:

  Warna air

  Oil Pastel

  Berus warna Palet

 • 11

  Lampiran 3

  Lembaran Kerja:

  (Langkah-langkah melaksanakan aktiviti menggambar dengan menggunakan teknik

  Titisan)

  Sediakan bahan dan alat Bentuk geometri atau organik

  dilukis pada kertas lukisan

  Bancuhkan warna Warnakan bentuk geometri yang

  tela