RPT SC KSSR 4

download RPT SC KSSR 4

of 22

 • date post

  25-Sep-2015
 • Category

  Documents

 • view

  252
 • download

  0

Embed Size (px)

description

hhbugio

Transcript of RPT SC KSSR 4

Sheet1

MINGGUSTANDARD KANDUNGANSTANDARD PEMBELAJARANCATATAN

MINGGU 11.1 Mengetahui benda-benda di sekeliling1.1.1 Mengenal pasti benda-benda disekeliling. i. Benda hidupii. Benda bukan hidup.MINGGU 21.1 Mengetahui benda-benda di sekeliling1.1.2 Menyenaikan benda hidup & benda bukan hidup di persekitaran.i. Sekolahii. RumahMINGGU 31.2 Mengetahui ciri-ciri benda hidup dan benda bukan hidup.1.2.1 mengenal pasti ciri-ciri benda hidup dan benda bukan hidup.i. bernafasii. Makan dan minumiii. BergerakMINGGU 41.2 Mengetahui ciri-ciri benda hidup dan benda bukan hidup.1.2.1 mengenal pasti ciri-ciri benda hidup dan benda bukan hidup.iv. Membesarv. membiakMINGGU 52.1 Mengetahui fungsi deria manusia2.1.1 Menamakan anggota deria manusiai. mataii. Telingaiii.hidungiv. Lidahv.kulitMINGGU 62.1 Mengetahui fungsi deria manusia2.1.2 Menyatakan fungsi anggota deria manusiai. mata : melihatii. Telinga : mendengariii. Hidung : menghiduiv. Lidah : merasav. kulit : sentuhanMINGGU 73.1 Mengetahui tentang haiwan3.1.1 Mengenal haiwan peliharaan & haiwan liar.& bahagian tubuh badan.i. nama haiwanii. Bunyi haiwan

MINGGU 83.1 Mengetahui tentang haiwan3.1.1 Mengenal haiwan peliharaan & haiwan liar.& bahagian tubuh badan.iii. Pergerakan haiwaniv. Tempat tinggal haiwanMINGGU 93.1 Mengetahui tentang haiwan3.1.2 Menama & melabelkan bahagian tubuh haiwan& bahagian tubuh badan.i. ikanii. Burungiii. LembuMINGGU 104.1 Mengetahui asas Kemahiran Sosial4.1.1 Menyatakan keadaan di pasar raya atau pasar mini.4.1.3 Memerihal cara berkomunikasi di pasar raya/pasar mini.MINGGU 114.1 Mengetahui asas Kemahiran Sosial4.1.2 Mengenal pasti kemudahan yang terdapat di pasar raya atau pasar mini.MINGGU 124.2 Mengaplikasi kemahiran sosial4.2.1 Melaksanakan aktiviti membeli belah di pasar raya di pasar raya/pasar mini/pasar mini.MINGGU 134.2 Mengaplikasi kemahiran sosial4.2.2 Menunjukkan tingkahlaku yang bersesuaiandi pasar raya/pasar minimeningkat peraturan di pasar raya @ pasar mini.MINGGU 144.2 Mengaplikasi kemahiran sosial4.2.3 Menggunakan ucapan bertatasusila mengikut situasaidi pasar raya/pasar minidan intonasi yang betul.i. membuat permintaan secara sopanii. Berbalas ucapaniii. Memberi ucapan penghargaan MINGGU 154.2 Mengaplikasi kemahiran sosial4.2.4 Menggunakan panggilan yang bersesuaian di pasar raya/pasar minimengikut situasi.MINGGU 165.1 Mengetahui bentuk muka 5.1.1 Menamakan bentuk muka bumibumi.i. tanah tinggiii. Tanah pamahiii. Pinggir lautMINGGU 175.2 Menghargai pengetahuan 5.2.1 Memerihal kepentingan bentuk muka bumi.tentang bentuk muka bumi.5.2.2 Menghasilkan model bentuk muka bumi spt tanah tinggi/tanah pamah/pinggir laut.MINGGU 186.1 Mengetahui kegunaan air6.1.1 menyenaraikan sumber air.6.1.2 menyatakan kepentingan air.MINGGU 196.2 Mengetahui perihal 6.2.1 menyenaraikan punca pencemaran air.pencemaran air.MINGGU 206.2 Mengetahui perihal 6.2.2 Menyatakan kesan pencemaran airpencemaran air.6.2.3 Memerihalkan cara mengawal airMINGGU 219.1 Mengetahui tentang tumbuhan 9.1.1 Mengenal pasti tumbuhan yang terdapat di dan bahagian tumbuhansekeliling spt rumput, paku pakis, pokok bunga, pokok pisangdan pokok kelapa.MINGGU 229.1 Mengetahui tentang tumbuhan 9.1.2 Menama dan melabelkan bahagian tumbuhandan bahagian tumbuhani. batangii. Dauniii. Dahaniv. Buahv. bungavi. AkarMINGGU 239.2 Memahami kepelbagaian 9.2.1 Mengenalpasti tumbuhan mengikut ciri.tumbuhan.i. berduriii. Berbungaiii. Batang berkayuiv. Batang tidak berkayuMINGGU 2410.1 Mengetahui ciri fizikal objek10.1.1 Mengenalpasti ciri fizikal objek :i. bentuk asas bongkah : kubus, kuboid, kon, silinder, piramid dan sfera

MINGGU 2510.1 Mengetahui ciri fizikal objek10.1.1 Mengenalpasti ciri fizikal objek :ii. Saiz, besar dan kecil, tinggi dan rendah, panjang dan pendekMINGGU 2611.1 Mengetahui tentang sumber 11.1.1 Mengenal pasti sumber cahaya cahayai. matahariii. Lampuiii.lampu suluhiv.apiMINGGU 2711.1 Mengetahui tentang sumber 11.1.2 Membezakan keadaan terang dan gelap cahayamelalui penyiasatan.MINGGU 2811.2 Mengaplikasi pengetahuan 11.2.1 Menentukan bagaimana bayang-bayang dihasilkantentang pembentukan bayang-bayang. melalui aktiviti.11.2.2 Mencipta permainan bayang-bayang dengan menggunakantangan.MINGGU 2912.1 Memahami kejadian banjir 12.1.1 Memerihalkan kejadian banjir dan tanah dan tanah runtuh.runtuh

MINGGU 3012.1 Memahami kejadian banjir 12.1.2 Menyenaraikan punca kejadian banjir dan dan tanah runtuh.tanah runtuh.MINGGU 3112.1 Memahami kejadian banjir 12.1.3 Menyatakan kesan kejadian banjir dan tanah dan tanah runtuh.runtuh.MINGGU 3213.1 Memahami kepentingan kitar13.1.1 Mengenal pasti bahan kitar semulasemulai. kertasii. Kacaiii. TinMINGGU 3313.1 Memahami kepentingan kitar13.1.2 Mengenal simbol dan tong kitar semulasemulai. tong biru : kertasii. Tong coklat : kacaiii. Tong jingga : tin dan plastikMINGGU 3413.1 Memahami kepentingan kitar13.1.2 Mengenal simbol dan tong kitar semulasemulai. tong biru : kertasii. Tong coklat : kacaiii. Tong jingga : tin dan plastik

MINGGU 3514.1 Mengetahui ibu negara dan14.1.1 Menamakan ibu negara Malaysia.negeri-negeri di Malaysia.14.1.2 Menamakan negeri-negeri di MalaysiaMINGGU 3614.1 Mengetahui ibu negara dan14.1.1 Menamakan ibu negara Malaysia.negeri-negeri di Malaysia.14.1.2 Menamakan negeri-negeri di MalaysiaMINGGU 3715.1 Mengetahui kaum utama di 15.1.1 Mengenal kaum utama di MalaysiaMalaysia.i. Melayuii. Cinaiii. Indiaiv. PribumiMINGGU 3815.1 Mengetahui kaum utama di 15.1.2 Mengenali kepelbagaian adat resam kaum Malaysia.utama di Malaysia seperti jenis makanan, adab makan dan adab bertatasusila.

Sheet2MINGGUSTANDARD KANDUNGANSTANDARD PEMBELAJARANCATATAN

MINGGU 11.1 Mengetahui langkah 1.1.1 Mengenal peraturan keselamatan di ruangkeselamatankerja.

1.1.2 Menyatakan langkah-langkah keselamatan diri, alatandan bahan.MINGGU 21.2 Mengetahui alatan dan bahan1.2.1 Mengenalpasti alatan dan bahan di dalam peti di dalampeti pertolongan cemas.pertolongan cemas.

1.2.2 Menamakan alatan dan bahan yang terdapat di di dalam peti pertolongan cemas.MINGGU 3 & 41.3 Mengetahui alat dan bahan untuk13.1 Mengenal dan menamakan alatan dan bahan yang memadam api.digunakan untuk memadam apii. airii. Pasiriii. Kain basah iv.alat pemadam apiMINGGU 52.1 Mengetahui penjagaan kebersihan2.1.1 Menyatakan kepentingan kebersihan i. diri ii. Alatan dan bahaniii. Ruang kerja

MINGGU 6 2.1 Mengetahui penjagaan kebersihan2.1.2 Mengenal alatan dan bahan yang digunakanuntuk menjaga kebersihani. diriii. Ruang kerjaMINGGU 6 & 73.1 Mengetahui alatan berkebun3.1.1 Mengenal dan menamakan alat-alat berkebun3.1.2 Menyatakan fungsi alat-alat berkebuni. pasuii. Sudip tanganiii. Serampang tanganiv.penyiramMINGGU 8 & 93.2 Mengaplikasi penggunaan alatan3.2.1 Menggunakan alatan berkebun dengan selamatberkebuni. pasuii. Sudip tanganiii. Serampang tanganiv.penyiram CUTI PERSEKOLAHAN PENGGAL PERTAMAMINGGU 103.3 Mengetahui cara menyimpan alatan3.3.1 Menyatakan tempat menyimpan alatan berkebun.berkebunMINGGU 114.1 Mengetahui medium perkebunan4.1.1 Menamakan medium yang digunakan untuk semalami. Tanah lomii. Baja organikiii. pasirMINGGU 124.1 Mengetahui medium perkebunan4.1.2 Mengenal tanaman hiasan yang membiak melaluii. keratan batangii.daunMINGGU 13 & 145.1 Mengetahui jenis tanaman hiasan5.1.1 Mengenal dan menamakan jenis tanaman hiasanyang akan ditanam seperti puding,bunga raya dan lidah jin.

5.2.1 Menyemai benih tanaman hiasan seperti puding, bunga raya dan lidah jin ke dalam bekas semaian5.1 Mengetahui jenis tanaman hiasan5.2.2 Memilih pasu yang sesuai.MINGGU 155.1 Mengetahui jenis tanaman hiasan5.2.3 Mengubah tanaman hiasan ke dalam pasuMINGGU 16 & 176.1 Mengamalkan penjagaan tanaman6.1.1 Menyatakan cara-cara penjagaan tanaman hiasan hiasandi dalam pasu i. menyiramii. Merumputiv. MembajaMINGGU 183.1 Mengetahui peralatan memasak3.1.1 Mengenal dan menamakan alatan asas untuk :i. menyukatii. Memasakiii. Menghidangiv.memotong CUTI PERSEKOLAHAN PERTENGAHAN TAHUNMINGGU 19 & 203.1 Mengetahui peralatan memasak3.1.2 Menyatakan fungsi alatan asas :i. menyukatii. Memasakiii. Menghidangiv.memotongMINGGU 214.1 Mengetahui jenis bahan masakan4.1.1 Mengecam dan menyebut jenis bahan masakan :i. bahan keringii. Bahan basahMINGGU 224.1 Mengetahui jenis bahan masakan4.1.2 Menamakan bahan masakan :i. bahan keringii. Bahan basahMINGGU 234.2 Mengetahui cara menyimpan 4.2.1 Mengenal tempat menyimpan :bahan masakani. bahan keringii. Bahan basah

4.2.2 Menyatakan cara menyimpan bahan masakani. bahan keringii. Bahan basahMINGGU 245.1Menyenaraikan minuman untuk 5.1.1 Menamakan jenis minumansarapan pagii. Panasii. Sejuk

5.1.2 Menyediakan minuman panas seperti minuman bercoklat atau theMINGGU 255.1Menyenaraikan minuman untuk 5.1.3 Menyediakan minuman sejuk seperti kordial atausarapan pagijus buah-buahanMINGGU 26 & 275.2 Menyediakan menu sarapan pagi5.2.1 Mengenal pasti menu sarapan pagi yang ringkas :i. minuman panas seperti minuman bercoklat atau tehii. Makanan seperti roti kaya atau sandwiciii. Buah-buahan seperti betik, pisang dan epal5.2 Menyediakan menu sarapan pagi5.2.2 Menyenaraikan bahan untuk menyediakan sarapanpagi yang ringkas :i. minuman panas seperti minuman bercoklat atau tehii. Makanan seperti roti kaya atau sandwiciii. Buah-buahan seperti betik, pisang dan epalMINGGU 285.2 Menyediakan menu sarapan pagi5.2.3 Menyediakan sarapan pagi yangringkas :i. Makanan seperti roti kaya atau sandwicii. minuman panas seperti minuman bercoklat atau theiii. Buah-buahan seperti betik, pisang dan epal5.2.4 Menghidang sarapan pagi yang ringkasMINGGU 293.1 Mengetahui alatan untuk 3.1.1 Mengenal dan menamakan alatan untuk pemeliharaan haiwan.pemeliharaan haiwan.i. Bekas makananii. Bekas minumaniii. Bekas najisMINGGU 30 & 313.1 Mengetahui alatan untuk 3.1.2 Menyatakan fungsi alatan untuk pemeliha