Rpt(Pbs) Pend Moral Tingkatan 1 2013

download Rpt(Pbs) Pend Moral Tingkatan 1 2013

of 23

 • date post

  11-Dec-2015
 • Category

  Documents

 • view

  232
 • download

  6

Embed Size (px)

description

tq

Transcript of Rpt(Pbs) Pend Moral Tingkatan 1 2013

Rancangan Tahunan Pendidikan Moral Tingkatan Empat 2003

SMJK CHUNG CHINGRancangan Tahunan Pendidikan Moral Tingkatan Satu Tahun 2015MingguBidang PembelajaranKandungan AkademikHasil PembelajaranCadangan Aktiviti PembelajaranPentaksiran Berasaskan Sekolah

DeskriptorEvidensInstrumen

Minggu

1CUTI KHAS BENCANA BANJIR

2NILAI BERKAITAN DENGAN PERKEMBANGAN DIRI 1.1 Kepercayaan Kepada Tuhan

Keyakinan wujudnya Tuhan sebagai pencipta alam dan mematuhi segala suruhan-Nya berlandaskan pegangan agama masing-masing selaras dengan prinsip Rukun Negara.

Tuhan pencipta alam

Keistimewaan dan keunikan ciptaan Tuhan

Manusia dan alam semesta ialah ciptaan Tuhan

Anggota yang tersusun rapi dan

Wajah yang menarik kurnia Tuhan

Keunikan setiap individu walaupun cacat anggota

Keunikan alam semesta

(Flora dan fauna, bentuk muka bumi seperti sungai, gunung-ganang dan laut)

1. Menerima hakikat

bahawa kekurangan dan kelebihan diri ialah anugerah Tuhan2. Memelihara keuniukan

alam semesta ciptaan

Tuhan

3. Rujuk juga objektif Unit 1

1. Perbincangan tentang kelebihan dan kekurangan diri

2. Mengumpul maklumat tentang pencapaian dan keunikan golongan yang cacat anggota

3. Lawatan ke hutan simpan atau hutan rekreasi4. Rujuk juga aktiviti buku teks Unit 1

B1DIMengetahui nilai-nilai berkaitan dengan Perkembangan Diri

*Kepercayaan Kepada TuhanB1D1E3

Boleh menyenaraikan contoh ciptaan Tuhan

B2D1E1

Boleh menjelaskan keunikan manusia dan alam semesta sebagai ciptaan Tuhan

B3D1E1

Boleh menunjukkan perlakuan menghargai ciptaan Tuhan

B4D1E1

Boleh mengamalkan perlakuan menghargai ciptaan Tuhan berlandaskan peraturan agama dengan rela hati

Menyenaraikan tiga contoh ciptaan Tuhan secara bertulisMenunjukkan cara atau perlakuan seseorang individu menghargai ciptaan Tuhan secara bertulis

31.2 Amanah

Sikap bertanggungjawab yang boleh menimbulkan kepercayaan dan keyakinan orang lain.

Amanah tanggungjawab semuaAmanah dalam setiap urusan

Tugasan dan tanggungjawab yang dilaksanakan di sekolah

Pengurusan wang persatuan atau kelab tanpa penyelewengan

Urusan jual beli barangan1. Amanah dalam

menjalankan tugas di

sekolah

2. Melaksanakan tugas

seharian dengan amanah

3. Rujuk juga objektif Unit 2

1. Perbincangan tentang tugas

yang diamanahkan dan cara

melaksanakannya dengan sempurna agar menimbulkan

kepercayaan dankeyakinan orang lain2. Rujuk juga aktiviti buku teks Unit 2

B1D1

Mengetahui nilai-nilai berkaitandenganPerkembangan Diri

Amanah B1D1E1

Boleh menyatakan cara menjalankan tugas dantanggungjawab dengan amanah di sekolah

B2D1E1

Boleh menjelaskan kepentingan melaksanakan tugas dan tanggungjawab dengan amanah di sekolah

Menyatakan tigacara menjalankan tugas di sekolah secara bertulisMenjelaskan tigakepentingan melaksanakan tanggungjawab di sekolah secara bertulis

MingguNilai dan PeneranganKandungan AkademikObjektif/Hasil Pembelajaran Aktiviti PembelajaranDeskriptorEvidensInstrumen

41.3 Harga DiriKeupayaan dan keyakinan diri agar mampu memulia dan menjaga maruah diri dalam kehidupan.Kesedaran dan penerima diri untuk mencapai kesejahteraan hidup

Kenali diri sendiri

Maruah diri mesti dipelihara

Kekuatan diri dihargai dan kelemahan diri diperbaiki

Hala tuju kehidupan harus ditentukan1. Sentiasa menjaga maruah diri

2. Menerima dan menghargai

keistimewaan diri3. Rujuk juga objektif Unit 3

1. Sumbangan tentang cara memelihara maruah diri

2. Menghasilkan karangan kreatif tentang hala tuju kehidupan3. Rujuk juga aktiviti Buku Teks Unit 3

B1D1

Mengetahui nilai-nilai berkaitan dengan Perkembangan Diri

Harga DiriB1D1E1

Boleh menyatakan kekuatan dan kelemahan diri

B2D1E1

Boleh menjelaskan cara memelihara maruah diri

B3D1E1

Boleh menunjukkan perlakuan menjaga maruah diri di sekolah apabila disuruh

B4D1E3

Boleh menjaga maruah diri di sekolah tanpa disuruh

Menjelaskan tiga cara memelihara maruah diri secara bertulisMenghuraikan tiga contoh perlakuan menjaga maruah diri secara bertulis

51.4 Bertanggungajwab

Kesanggupan diri seseorang untuk memikul dan melaksanakan tugas serta kewajipan dengan sempurna.Bertanggungjawab terhadap diri dan persekitaran

Kesihatan diri dan persekitaran yang bersih

Pemakan yang seimbangan

Penjagaan tubuh badan

Kecergas fizikal

Kebersihan persekitaran

Rumah

Sekolah

Tempat awam

1. Menjaga kesihatan diri

2. Menjaga persekitaran

supaya sentiasa bersih

3. Rujuk juga objektif Unit 4

1. Pemeriksaan kebersihan tubuh badan

2. Melukis poster tentang pemakanan yang seimbang

3. Menghasilkan buku Skrap tentang penjagaan tubuh badan

4. Gotong-royong/ kerja amal membersihkan kelas dan kawasan sekolah

5. Rujuk juga aktiviti Buku Teks Unit 4

B1D1

Mengetahui nilai-nilai berkaitan dengan Perkembangan Diri

Bertanggung jawabB1D1E1

Boleh menyatakan cara menjaga kesihatan diri dan kebersihan persekitaran

B2D1E1

Boleh menjelaskan kepentingan menjaga kesihatan diri dan kebersihan persekitaran

B3D1E1

Boleh menunjukkan perlakuan menjaga kesihatan diri dan kebersihan persekitaran apabila disuruh

B4D1E5

Boleh menjaga kesihatan diri dan kebersihan persekitaran dengan rela hati

Menyatakan empat cara menjaga kesihatan diri secara bertulisMenyatakan tiga faedah menjaga kebersihan persekitaran secara bertulisMenunjukkan tiga contoh perlakuan menjaga kesihatan diri secara bertulisMenunjukkan cara menjaga kebersihan alam sekitar secara bertulis

61.5 Hemah Tinggi

Beradab sopan dan berbudi

pekerti mulia dalam

pergaulan seharian.

Berbudi bahasa budaya hidup kita

Amalan bersopan santun dalam kehidupan seharian

Adab pertuturan yang sopan

Lembut dalam tutur kata

Bertegur sapa

Tingkah laku yang sopan

Adab di meja makan

Adab menyambut tetamu

Adab mengguna-kan kemudahan awam 1. Sentiasa bertutur dan

berkelakuan sopan dalam semua situasi

2. Rujuk juga objektif Unit

5

1. Lakonan untuk menunjukkan tingkah laku yang sopan dalam pelbagai situasi

2. Mengumpulkan gambar tentang tingkah laku yang sopan dan melekatkannya dalam buku skrap3. Rujuk juga aktiviti buku teks Unit 5

B1D1Mengetahui nilai-nilai berkaitan dengan Perkembangan Diri

Hemah TinggiB1D1E1

Boleh menyatakan adab pertuturan dan tingkah laku yang sopan

B2D1E1

Boleh menjelaskan kepentingan adab pertuturan dan tingkah laku yang sopan

B3D1E2

Boleh menunjukkan adab pertuturan dan tingkah laku yang sopan apabila disuruh

B5D1E1

Boleh mengamalkan adab pertuturan dan tingkah laku yang sopan di sekolah dengan tertib dan ikhlas dan tekal serta memupuk nilai dalam kalangan masyarakat

Menunjukkan tiga contoh adab pertuturan dan tingkah laku yang sopan secara bertulisMenjelaskan tiga kepentingan adab pertuturan dan tingkah laku yang sopan secara bertulisMenunjukkan tiga contoh adab pertuturan dan tingkah laku yang sopan secara bertulis

Minggu 7CUTI TAHUN BARU CINA 2015

MingguNilai dan PeneranganKandungan Akademik.Objektif/Hasil PempelajaranAktiviti PembelajaranDeskriptorEvidensInstrumen

81.6 Toleransi

Kesanggupan bertolak ansur, sabar dan mengawal diri bagi mengelakkan berlakunya pertelingkahan dan perselisihan faham dan kesejahteraan hidup.Kemampuan memahami keunikan individu asas perpaduan hidup

Toleransi menjamin perpaduan

Kepentingan amalan toleransi dalam pelbagai aspek kerana setiap individu mempunyai persamaan dan perbezaan

Kebolehan

Pemikiran

Status Sosioekonomi

Agama/ Kepercayaan

1. Bertolak ansur terhadap sebarang perbezaan yang wujud dalam masyarakat

2. Rujuk juga objektif Unit 6

1. Membuat perbandingan dalam pelbagai aspek seperti kebolehan, pemikiran, status sosio ekonomi dan agama di kalangan murid dan mempamerkan hasil perbandingan tersebut di sudut bacaan.

2. Rujuk aktiviti buku teks Unit 6B1D1

Mengetahui nilai-nilai berkaitan dengan Perkembangan Diri

Toleransi

B1D1E1

Boleh menyatakan perlakuan bertolak ansur terhadap perbezaan yang wujud dalam masyarakat

B2D1E2

Boleh membuat perbandingan antara rakan sekelas dari pelbagai aspek seperti kebolehan pemikiran, status ekonomi dan agama atau kepercayaan yang wujud dalam masyarakat

Memberikan tiga contoh sikap bertolak ansur dalam masyarakat secara bertulisMenulis perbandingan antara rakan dari aspek kebolehan pemikiran, status ekonomi, agama dan kepercayaan masyarakat secara bertulis

9UJIAN 1

91.7 Berdikari

Kebolehan dan kesanggupan melakukan sesuatu tanpa bergantung kepada orang lain.

Sikap berdikari menjamin kejayaan

Amalan berdikari dalam kehidupan seharian

Kepentingan sikap berdikari untuk kejayaan hidup

Rumah

Sekolah

1. Melakukan sesuatu tugas atau kewajipan tanpa bergantung

kepada or