Sains Di Sebalik Kisah-Kisah Al-Quran

of 39 /39
SAINS DALAM KISAH-KISAH AL-QURAN SEMINAR KURSUS MAKTABAH TAFSIR PQ6513 Oleh : Syaari Ab Rahman

Transcript of Sains Di Sebalik Kisah-Kisah Al-Quran

Page 1: Sains Di Sebalik Kisah-Kisah Al-Quran

S A I N S D A L A M K I S A H - K I S A H A L - Q U R A N

S E M I N A R K U R S U S M A K TA B A H TA F S I R P Q 6 5 1 3

Oleh : Syaari Ab Rahman

Page 2: Sains Di Sebalik Kisah-Kisah Al-Quran

APA YANG ANDA AKAN PELAJARI DARI SESI INI ?

Jabatan Pengajian Al-Quran & Al-Sunnah, UKM Masjid Bukit Aman, KL

1. Pengertian “saintifik” 2. Pandangan al-Quran kepada sikap “saintifik” 3. Kisah-kisah al-Quran yang “saintifik”

Nabi Nuh dengan alam semesta dan embriologi Nabi Soleh dengan pohon tamar Nabi Yusuf dengan tangkai gandum Maryam dengan dataran berair dan biji benih Ashabul Kahfi dan alam yang ditundukkan

4. Mengapa Allah bersumpah dengan alam 5. Rumusan

Page 3: Sains Di Sebalik Kisah-Kisah Al-Quran

APA ITU SAINTIFIK ?

Jabatan Pengajian Al-Quran & Al-Sunnah, UKM Masjid Bukit Aman, KL

Kisah Isaac Newton dan buah epal

Page 4: Sains Di Sebalik Kisah-Kisah Al-Quran

APA ITU SAINTIFIK ? MEMERHATIKAN DENGAN MENDALAM

Jabatan Pengajian Al-Quran & Al-Sunnah, UKM Masjid Bukit Aman, KL

Al-Mulk

Page 5: Sains Di Sebalik Kisah-Kisah Al-Quran

Jabatan Pengajian Al-Quran & Al-Sunnah, UKM Masjid Bukit Aman, KL

MENGAPA MUSLIM PERLU SAINTIFIK ?

Zikir yang membawa fikir. Fikir yang membawa zikir.

Page 6: Sains Di Sebalik Kisah-Kisah Al-Quran

MENGAPA MUSLIM PERLU SAINTIFIK ? AGAR TAKUT PADA “PERATURAN” ALLAH

Jabatan Pengajian Al-Quran & Al-Sunnah, UKM Masjid Bukit Aman, KL

Definisi ulama selepas Allah menyuruh mengkaji alam !

Page 7: Sains Di Sebalik Kisah-Kisah Al-Quran

Jabatan Pengajian Al-Quran & Al-Sunnah, UKM Masjid Bukit Aman, KL

Definisi ulama selepas Allah menyuruh mengkaji alam !

MENGAPA MUSLIM PERLU SAINTIFIK ? AGAR TAKUT PADA “PERATURAN” ALLAH

Page 8: Sains Di Sebalik Kisah-Kisah Al-Quran

BELAJAR DARI SIKAP

“SAINTIFIK” NABI SEMASA

HIJRAH

Page 9: Sains Di Sebalik Kisah-Kisah Al-Quran

PERANCANGAN STRATEGIK RASULULLAH

1. Mengapa Nabi bergerak ke selatan Makkah, sedangkan Madinah di utara ?

2. Mengapa Nabi bersembunyi 3 hari, tidak lebih dan tidak kurang ?

3. Mengapa Nabi membentuk satu jawatankuasa yang besar untuk memastikan keselamatan baginda dan Abu Bakar ?

Gua Thur, 6 kilometer selatan Makkah

Page 10: Sains Di Sebalik Kisah-Kisah Al-Quran

Jabatan Pengajian Al-Quran & Al-Sunnah, UKM Masjid Bukit Aman, KL

ULU CAMII (1402M/804 H)MENDAHULUI ZAMAN

Page 11: Sains Di Sebalik Kisah-Kisah Al-Quran

ULU CAMII (1402M/804 H)MENDAHULUI ZAMAN

Mihrab khutbah dibina menggunakan kayu yang kuat

dengan ukiran dan khat kaligrafi. Binaan mihrab ini tidak

menggunakan sebarang paku atau pelekat. Dan ada

“sesuatu” di sebelah kiri mimbar!

THE RATIO OF THE SIZE OF PLANETS AND ORBITS

COINCIDED EXACTLY WITH THE ACTUAL RATE.

Pluton

Mars

Venus

Neptun

Dunya

Saturn

Merkuri

Uranus

SUNJupiter

Jabatan Pengajian Al-Quran & Al-Sunnah, UKM Masjid Bukit Aman, KL

Page 12: Sains Di Sebalik Kisah-Kisah Al-Quran

BELAJAR DARI SIKAP SAINTIFIK PARA ANBIYA’ : NABI NUH

Jabatan Pengajian Al-Quran & Al-Sunnah, UKM Masjid Bukit Aman, KL

Embriologi bermula abad ke-19 dengan penemuan mikroskop. Nabi Nuh hidup lebih 5,000 lepas. Siapa yang beri maklumat ini

kepada Nabi Nuh ?

Page 13: Sains Di Sebalik Kisah-Kisah Al-Quran

نسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا إنا خلقنا اإل

“Sesungguhnya KAMI telah aturkan cara mencipta manusia bermulanya dari percampuran air mani yang bercampur (dari pati benih lelaki dan perempuan),

serta Kami tetap mengujinya, oleh itu maka Kami jadikan dia berkeadaan mendengar dan melihat.” (Al-Insan : 2)

Page 14: Sains Di Sebalik Kisah-Kisah Al-Quran

BELAJAR DARI SIKAP SAINTIFIK PARA ANBIYA’ : NABI NUH

Jabatan Pengajian Al-Quran & Al-Sunnah, UKM Masjid Bukit Aman, KL

Page 15: Sains Di Sebalik Kisah-Kisah Al-Quran
Page 16: Sains Di Sebalik Kisah-Kisah Al-Quran

BINTANG PALING DEKAT DENGAN MATAHARI

Page 17: Sains Di Sebalik Kisah-Kisah Al-Quran

BERAPA JUMLAH BINTANG (MATAHARI) DALAM GALAKSI

BIMASAKTI (KITA)

Dianggarkan

100,000,000 matahari (pelbagai saiz)

Page 18: Sains Di Sebalik Kisah-Kisah Al-Quran

APAKAH JARAK GALAKSI TERDEKAT DENGAN GALAKSI

BIMA SAKTI ?

Dianggarkan

2.5 JUTA TAHUN

CAHAYA menuju Andromeda

Page 19: Sains Di Sebalik Kisah-Kisah Al-Quran

BERAPA JUMLAH GALAKSI YANG BERJAYA DIKENALPASTI TELESKOP

HUBBLE

Sekurang-kurangnya

100,000,000 galaksi !!!

Page 20: Sains Di Sebalik Kisah-Kisah Al-Quran

BERAPA JUMLAH GALAKSI YANG

BERJAYA DIKENALPASTI

TELESKOP HUBBLE

Sekurang-kurangnya

100,000,000 galaksi !!!

Page 21: Sains Di Sebalik Kisah-Kisah Al-Quran

BERAPA JUMLAH GALAKSI YANG

BERJAYA DIKENALPASTI

TELESKOP HUBBLE

Sekurang-kurangnya

100,000,000 galaksi !!!

Page 22: Sains Di Sebalik Kisah-Kisah Al-Quran

…DAN SEMUANYA HANYA “HIASAN” ALLAH PADA LANGIT DUNIA…

ماء الدنيا بمصابيح ولقد زينا الس

Page 23: Sains Di Sebalik Kisah-Kisah Al-Quran

BELAJAR DARI SIKAP SAINTIFIK PARA ANBIYA’ : NABI NUH

Jabatan Pengajian Al-Quran & Al-Sunnah, UKM Masjid Bukit Aman, KL

Nabi Nuh telah membezakan antara matahari sebagai sumber cahaya dan bulan sebagai pemantul cahaya !

Page 24: Sains Di Sebalik Kisah-Kisah Al-Quran

Dianggarkan

27,000,000 darjah celcius teras dalaman matahari

Dianggarkan

10,000 darjah celcius permukaan matahari

BERAPAKAH SUHU KEPANASAN MATAHARI ?

Page 25: Sains Di Sebalik Kisah-Kisah Al-Quran

BELAJAR DARI SIKAP SAINTIFIK PARA ANBIYA’ : NABI SOLEH

Jabatan Pengajian Al-Quran & Al-Sunnah, UKM Masjid Bukit Aman, KL

Apa perlu Nabi Soleh memperincikan ucapan dakwahnya dengan pokok dengan pokok tamar yang kelopak mayangnya halus ?

Page 26: Sains Di Sebalik Kisah-Kisah Al-Quran

BELAJAR DARI SIKAP SAINTIFIK PARA ANBIYA’ : NABI SOLEH

Jabatan Pengajian Al-Quran & Al-Sunnah, UKM Masjid Bukit Aman, KL

Apa perlu Nabi Soleh memperincikan ucapan dakwahnya dengan pokok dengan pokok tamar yang kelopak mayangnya halus ?

Page 27: Sains Di Sebalik Kisah-Kisah Al-Quran

BELAJAR DARI SIKAP SAINTIFIK PARA ANBIYA’ : NABI YUSUF

Jabatan Pengajian Al-Quran & Al-Sunnah, UKM Masjid Bukit Aman, KL

Mengapa perlu dikekalkan tangkai gandum pada gandum dan jangan diceraikan jika mahu disimpan lama ?

Page 28: Sains Di Sebalik Kisah-Kisah Al-Quran

Jabatan Pengajian Al-Quran & Al-Sunnah, UKM Masjid Bukit Aman, KL

Page 29: Sains Di Sebalik Kisah-Kisah Al-Quran

BELAJAR DARI SIKAP SAINTIFIK PARA ANBIYA’ : MARYAM

Jabatan Pengajian Al-Quran & Al-Sunnah, UKM Masjid Bukit Aman, KL

1. Mengapa Maryam melarikan ke dataran tinggi bertanaman dan berair ?

2. Mengapa Allah guna “Kami” ?

3. Mengapa tidak dirakamkan babak ini dalam surah Maryam ?

Page 30: Sains Di Sebalik Kisah-Kisah Al-Quran

Jabatan Pengajian Al-Quran & Al-Sunnah, UKM Masjid Bukit Aman, KL

“Maka dia (ibu Maryam) diterima (doanya) oleh Tuhannya dengan

penerimaan yang baik, dan dibesarkannya dengan didikan yang baik, serta

diserahkannya untuk dipelihara oleh (Nabi) Zakaria.” (Ali Imran, 3 :37)

Seharusnya maf’ul mutlak yang digunakan adalah إنباتا

ERTINYA : Kebaikan itu bukan sekadar pada faktor luaran iaitu pendidikan baginda,

tetapi juga faktor dalaman Maryam itu sendiri yang MAHU belajar, seperti benih tumbuhan yang perlu BERUSAHA sendiri

untuk tumbuh menelusuri tanah tanih.

Page 31: Sains Di Sebalik Kisah-Kisah Al-Quran

وأنبتها نباتا حسنا “Dialah (Allah) yang menumbuhkannya (Maryam)

dengan pertumbuhan yang baik” (Ali Imran : 36)

Page 32: Sains Di Sebalik Kisah-Kisah Al-Quran

BELAJAR DARI SIKAP “SAINTIFIK” ALLAH KEPADA ASHABUL KAHFI

Jabatan Pengajian Al-Quran & Al-Sunnah, UKM Masjid Bukit Aman, KL

Page 33: Sains Di Sebalik Kisah-Kisah Al-Quran

BELAJAR DARI SIKAP “SAINTIFIK” ALLAH KEPADA ASHABUL KAHFI

Jabatan Pengajian Al-Quran & Al-Sunnah, UKM Masjid Bukit Aman, KL

Page 34: Sains Di Sebalik Kisah-Kisah Al-Quran

BELAJAR DARI SIKAP “SAINTIFIK” ALLAH KEPADA ASHABUL KAHFI

Jabatan Pengajian Al-Quran & Al-Sunnah, UKM Masjid Bukit Aman, KL

Page 35: Sains Di Sebalik Kisah-Kisah Al-Quran

SEGALANYA HANYA KERANA SEBUAH DOA

Jabatan Pengajian Al-Quran & Al-Sunnah, UKM Masjid Bukit Aman, KL

Page 36: Sains Di Sebalik Kisah-Kisah Al-Quran

MENGAPA ALLAH BERSUMPAH DENGAN FENOMENA ALAM ?

Jabatan Pengajian Al-Quran & Al-Sunnah, UKM Masjid Bukit Aman, KL

Mengapa perlu elemen sumpah ? Apa kaitan angin dengan Qiamat !

Page 37: Sains Di Sebalik Kisah-Kisah Al-Quran

Jabatan Pengajian Al-Quran & Al-Sunnah, UKM Masjid Bukit Aman, KL

Mengapa perlu elemen sumpah ? Apa kaitan angin dengan Qiamat !

MENGAPA ALLAH BERSUMPAH DENGAN FENOMENA ALAM ?

Page 38: Sains Di Sebalik Kisah-Kisah Al-Quran

Jabatan Pengajian Al-Quran & Al-Sunnah, UKM Masjid Bukit Aman, KL

Mengapa perlu elemen sumpah ?Apa kaitan angin dengan Qiamat !

MENGAPA ALLAH BERSUMPAH DENGAN FENOMENA ALAM ?

Page 39: Sains Di Sebalik Kisah-Kisah Al-Quran