SEJARAH PERKEMBANGAN BM, PERKAMUSAN & TERJEMAHAN

Click here to load reader

download SEJARAH PERKEMBANGAN BM, PERKAMUSAN & TERJEMAHAN

of 55

 • date post

  18-Dec-2014
 • Category

  Education

 • view

  5.080
 • download

  7

Embed Size (px)

description

 

Transcript of SEJARAH PERKEMBANGAN BM, PERKAMUSAN & TERJEMAHAN

 • 1. BMM 3112 SEJARAH PERKEMBANGA MELAYU, PERKAMUSA TERJEMAHAN NUR AMIRA BT MUHD ASRI NUR FARAHIM ELRIANI BT RAHIMPUDIN NUR SYAHIEDA BT SALLEH
 • 2. Konsep terjemahan Definisi terjemahan Matlamat terjemahan kesilapan dalam terjemahan Kaedah proses terjemahan formal Kaedah tradisional atau pinjaman Kaedah peniruan Kaedah penggantian Kaedah penterjemahan dinamik Kaedah transposisi Kaedah modulasi Kaedah persamaan Kaedah penyesuaian
 • 3. Konsep terjemahan Asal perkataan terjemahan bahasa protosemitik (al-Arab) iaitu al-tarjamah bermaksud mentafsir perkataan lisan atau tulisan dengan menggunakan perkataan dalam bahasa lain. Kamus dewan (1986:1247) : terjemahan ialah ..pindahan dari suatu bahasa ke suatu bahasa yang lain, alihan bahasa, salinan
 • 4. Maksud Penterjemahan Proses memindahkan sesuatu daripada bahasa sumber kepada bahasa sasaran Kamus Dewan (1986), penterjemahan merupakan perbuatan memindahkan sesuatu isi atau teks ke dalam bahasa lain atau menukarkan bahasa teks tersebut.
 • 5. Ramli Salleh (1986), konsep penterjemahan boleh dipecahkan kepada dua : Konsep lama : penterjemah perlu memberi perhatian kepada bentuk apabila penterjemah mengekalkan unsur stilistik seperti rima rentak, permainan kata, struktur tatabahasa yang luar biasa dan lain-lain supaya menyerupai teks asli.
 • 6. Konsep baharu : mementingkan respons pembaca terjemahan, iaitu reaksi yang sama dengan reaksi pembaca teks asal. Prinsip-prinsip penterjemahan telah bertambah bebas dengan pengertian bahawa pemahaman dan emosi daripada pembaca diutamakan.
 • 7. J.C.Catford Penggantian bahan tekstual (1965) dalam satu bahasa (bahasa sumber) daripada bahan tekstual yang serupa dalam bahasa lain (bahasa sasaran) Ian F.Finlay Terjemahan boleh didefinisikan (1971) sebagai satu persembahan teks dalam bahasa yang berlainan daripada tulisan asalnya.
 • 8. Dostert (1979) Cabang sains gunaan bahasa khususnya berkaitan dengan permasalahan - atau fakta pemindahan makna dari satu set simbol ke satu set simbol yang lain. Newmark Penterjemahan merupakan satu (1981) kesenian yang terangkum usaha menggantikan mesej dan atau penyataan bertulis dalam sesuatu bahasa dengan mesej dan atau pernyataan yang sama dalam bahasa lain.
 • 9. G.Van Slype (1983) Segi tradisional : proses penggantian teks bertulis dalam bahasa sumber dengan bahasa sasaran dan mengambil kira persamaan makna, semaksimum mungkin. Segi moden : proses pemindahan mesej yang dilahirkan dalam bahasa sasaran. Ambil kira pemaksimuman persamaan dari segi kandungan mesej, ekspresif, konotatif, metalinguistik, fatik dan puitis.
 • 10. Tujuan penterjemahan Menghubungkan anggota dalam masyarakat dwibahasa atau multibahasa.
 • 11. Perkara-perkara Asas dalam Penterjemahan : pra-syarat menjadi penterjemah.
 • 12. Tahu bahasa sumber baik atau kecekapan dalam bahasa pertama (bahasa sumber) Tahu latar belakang budaya bahasa sumber dan bahasa sasaran Tahu teori dan proses terjemahan Tahu bahasa sasaran/ bahasa penerima dengan baik atau kecekapan dalam bahasa kedua (bahasa sasaran) Tahu subjek yang hendak diterjemahkan iaitu pengetahuan tentang bidang
 • 13. 1) Tahu bahasa sumber dengan baik atau kecekapan dalam bahasa pertama (bahasa sumber) Bukan sekadar tahu selok-belok penggunaan makna perkataan malah tahu penggunaan dan ciri-ciri tertentu sesuatu bahasa. Tahu ekspresi idiomatik dalam bahasa sumber. Jika tidak dapat kuasai akan menyebabkan salah terjemaha dan ketaksaan makna.
 • 14. Contoh ayat Salah Ive to go for good. Ive got a letter telling me Saya akan pulang. Saya baru menerima surat yang meminta saya harus pergi. Betul Saya terpaksa pulang. Saya telah menerima surat yang meminta saya pulang.
 • 15. Kelihatan bahawa kata akan dipadankan dengan kata sendi for merupakan padanan yang salah . Kata sendi for menunjukkan tempoh masa. Oleh itu, for good membawa bermaksud pelaku akan pergi untuk selama-lamanya. Kata kerja got bermaksud kata kerja yang digunakan untuk menceritakan perbuatan yang lampau. Kata baru menunjukkan perbuatan kini dan bukan lampau. Oleh itu, unsur nahu dapat menunjukkan padanan perkataan yang digunakan tidak sesuai atau tidak tepat dari segi terjemahannya.
 • 16. 2) Tahu bahasa sasaran/ bahasa penerima dengan baik atau kecekapan dalam bahasa kedua (bahasa sasaran) Contoh ayat Salah Betul I dont know. I feel dead. Everything in the past is gone. Entahlah. Saya merasakan seakan-akan akan mati. Semuanya tekah hilang. entahlah,. Saya merasakan seakan-akan mati. Semuanya telah tiada lagi.
 • 17. Kata kerja hilang dipadankan dengan gone. Kata gone menunjukkan semuanya tiada lagi. Kenyataan ini diperkukuhkan dengan ayat yang sebelumnya, manakala hilang diterjemahkan secara literal. Dalam konteks bahasa Melayu, kata ini membawa pengertian bahawa sesuatu yang hilang boleh dijumpa semula. Lebih sesuai kata ini dipadankan dengan : Semuanya tiada lagi.
 • 18. 3) Tahu subjek yang hendak diterjemahkan iaitu pengetahuan tentang bidang. Individu yang tahu dua bahasa belum mencukupi menjadi penterjemah yang baik. Penterjemah seeloknya tahu bidang yang hendak diterjemahkan pada peringkat asas.
 • 19. Contoh ayat Salah Betul Touching your heart Menyentuh jantung anda Menyentuh jiwa anda Where money lives Di mana wang Wang anda hidup cergas sentiasa
 • 20. Dua contoh di atas merupakan iklan dan pastinya laras bahasa yang digunakan ialah laras bahasa iklan Penterjemah yang baik, anda perlu mempunyai pengetahuan dalam bidang iklan supaya terjemahan yang dihasilkan sesuai dan tepat. Pemilihan kata antara jantung atau jiwa bergantung kepada kemahiran penterjemah mentafsir teks asal dan keperluan untuk khalayak. Sama juga halnya dengan kata hidup dan cergas sentiasa. Terjemahan iklan mestilah memaparkan idea asal kerana iklan merupakan alat komunikasi yang membawa mesej kepada penggunanya. Seseorang yang tidak biasa dengan laras iklan pasti akan melakukan kesalahan dalam menterjemah iklan tersebut.
 • 21. 4) Tahu teori dan proses terjemahan Pengetahuan tentang teori dan proses penterjemahan akan memperlengkap lagi seseorang untuk menghasilkan terjemahan yang baik. Penterjemah perlu tahu prinsip-prinsip terjemahan untuk terjemahan yang bermutu.
 • 22. Contoh Salah Betul With the Maybank esteem card. A card that entitles you to enjoy a range of benefits. Dengan Maybank Esteem Kad. Kad yang menyediakan anda pelbagai kemudahan yang menguntungkan. Kad Maybank Esteem menyediakan pelbagai kemudahan yang menguntungkan
 • 23. teks sumber diterjemahkan melalui dua pendekatan, iaitu formal dan dinamik. Seorang penterjemah yang mempunyai pengetahuan tentang teori dan pendekatan dalam penterjemahan dalam